donderdag 3 augustus 2017

Riijstboeren Nickerie pleiten voor een nieuwe lekbeteugelingsdam

Het wordt tijd dat studie DOL-werken, Distributie, Overlaat en Lekbeteugeling, realiteit wordt


'Een nieuwe lekbeteugelingsdam is de enige mogelijkheid om de rijstsector aan de linkeroever van de Nickerierivier te beschermen tegen het overtollige water van de Nannizwamp. De dam zou moeten komen ten zuiden van het Surinamekanaal dat loopt tot in het Maratakkagebied', aldus rijstboeren vandaag, donderdag 3 augustus 2017, in de Ware Tijd, in reactie op de recente wateroverlast in Nickerie. 

'Het is niet mogelijk om ten zuiden van de bestaande lekbeteugelingsdam een nieuwe waterkering op te werpen, omdat wij daar het Surinamekanaal hebben dat in verbinding staat met de Nannizwamp', zegt August Lila, directeur van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project.

Een studie heeft volgens hem uitgewezen, dat de bestaande dam naar het noorden toe breder gemaakt en opgehoogd moet word. Tegelijkertijd zou aan de binnenkant in het noorden van de dam een kanaal gegraven moeten worden in het verlengde van het Lateraalkanaal waardoor de boeren in het Autonoomgebied niet meer rechtstreeks water kunnen trekken vanuit de Nannizwamp.

Voor de boeren in dat gebied is voorzien om het Lateraalkanaal door te trekken en tegelijkertijd de lekbeteugelingsdam te verbreden en op te hogen. 'Dat zou betekenen dat de boeren niet meer rechtstreeks water uit het Surinamekanaal kunnen trekken, maar uit het verlengde van het Lateraalkanaal. In dat geval zullen er voorzieningen getroffen worden zodat het water vanuit de zwamp in het Surinamekanaal komt. Het gaat om een miljoeneninvestering.'

Dit project is onderdeel van het totaal aan werken die moeten worden uitgevoerd om de irrigatie te optimaliseren.

Sinds eind tachtiger jaren is een studie uitgevoerd onder de naam de DOL-werken, wat staat voor Distributie, Overlaat en Lekbeteugeling. In 2009 heeft een consultant met ondersteuning van de Europese Unie dit project geëvalueerd en een nieuwe versie gemaakt. De volgende stap is dat de studie geadopteerd wordt 'en dat we overgaan tot het opmaken van de definitieve ontwerpen inclusief kostenramingen en bestek'.

Ter informatie:
0 comments:

Een reactie plaatsen