zaterdag 26 augustus 2017

Sandew Hira laat weer van zich horen: 'Naar mijn idee zijn rechters zwaar gepolitiseerd en niet onafhankelijk'....

'Het 8 decemberstrafproces moet stopgezet worden'

OAS zou Hira's comité steun hebben toegezegd voor organisatie nationale conferentie over dialoog, verzoening, 6 december...


'Naar mijn idee zijn de rechters zwaar gepolitiseerd. Zij zijn niet onafhankelijk, waardoor de scheiding der machten is opgeheven. Het kan niet, dat de rechter de Amnestiewet naast zich neerlegt. Het 8 decemberstrafproces moet stopgezet worden.'

Dit zei Sandew Hira, broer van advocaat John Baboeram, één van de vermoorde mannen op 8 december 1982, donderdag op een persconferentie van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, zo bericht het Dagblad Suriname vrijdag 25 augustus 2017.

Hij vindt dat dezelfde strijd van de militaire periode en binnenlandse oorlog nu gewoon wordt voortgezet via de groene tafel. 'Het rechtsproces zal uiteindelijk geen oplossing brengen. Het probleem is het conflict tussen sociale groepen in de samenleving en geen Bouterse. Wij vinden dat dialoog en verzoening de manier is om dat te doen', aldus Hira.

Het comité zou de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten(OAS), Luis Almagro, tijdens zijn bezoek aan Suriname zover gekregen hebben, dat er steun is toegezegd voor de organisatie van de nationale conferentie over dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid op 6 december 2017. Daarnaast zal ervoor gezorgd worden dat het comité in contact wordt gebracht met soortgelijke comités in andere landen.

'De OAS heeft aangegeven het proces van dialoog te willen ondersteunen en dat in de komende maanden daar vorm en inhoud aan zal worden gegeven. Afgesproken is dat contact verder via het ministerie van Buitenlandse Zaken zal verlopen.' Het gesprek met het comité zou hebben plaatsgevonden tussen 10 en 12 augustus. Hierna heeft Almagro ook een onderhoud gehad met president Desi Bouterse, die als persoon hoofdverdachte is in het 8 decemberstrafproces.

Hira benadrukte, dat leden van het comité vanuit persoonlijke ervaringen het heel verhaal verteld hebben van de binnenlandse oorlog, de rol van families op 8 december 1982, rol van Nederland die met 31 miljoen de oorlog heeft gesteund en hoe het geleid heeft tot 450 doden en duizenden mensen die nu nog leven met trauma’s.

'In het gesprek met ons hebben wij uitvoerig uitgelegd wat er in Suriname aan de hand is. Ik heb verteld hoe mijn broer geëxecuteerd is op 8 december 1982. Ook een lid van het comité heeft verteld hoe zij als 4-jarige met haar familie verzameld werd bij het voetbalveld van Pokigron door het Jungle Commando, mensen met mitrailleurs, en hoe zij doodsangsten uitstonden dat zij allemaal neergeschoten zouden worden. Humphry Jeroe heeft verteld hoe zijn familie in de kerk was toen de kapitein overgoten werd met benzine door het Jungle Commando en de vrouw van de kapitein gedwongen werd om haar eigen man in brand te steken', aldus Hira.

Hira heeft Almagro ook ingelicht over de mislukte gesprekken met het RK-Bisdom. Volgens Hira was het, het Bisdom die een brief naar de OAS stuurde. Maar, de organisatie zou toen hebben aangegeven dat zij pas kan opereren als er steun is van de regering van Suriname. Volgens Hira heeft de regering toen tegen het Bisdom gezegd, dat als zij de OAS naar hier wil halen, zij ervoor moet zorgen dat Suriname in eenheid de organisatie benadert. De regering heeft toen besloten een gesprek te organiseren tussen het comité en het Bisdom. Bij dat gesprek waren Jeroe en vicaris-generaal Esteban Kross aanwezig.

'Het Bisdom heeft toen eisen gesteld over wie precies namens het comité mocht praten. Voor het comité was het niet acceptabel toen het Bisdom mij uitsloot van het gesprek.' Hira benadrukte dat hierdoor geen handvat voor de regering was om aan te spreken over een gezamenlijk initiatief vanuit de samenleving richting de OAS. Uiteindelijk heeft het comité het verzoek aan de regering gedaan om het comité in contact te brengen met de OAS.

'Er moet geen indruk ontstaan alsof er een concurrentiestrijd is tussen het Bisdom en het comité. Daarom hebben wij gelijk na het gesprek met Almagro weer gevraagd naar een gesprek met het Bisdom om verslag te geven over het gesprek. Het Bisdom heeft positief hierop gereageerd en wij hebben dinsdag het gesprek gehad.' Afgesproken is dat in de toekomst geen aparte, maar gezamenlijke gesprekken met de OAS zal worden gevoerd. Hiervoor is volgens Hira een hechte samenwerking nodig.

Hira benadrukt, dat de behandeling en aanname van de ‘wet erkenning slachtoffers politiek geweld’ topprioriteit is. De behandeling hiervan zal volgens hem in oktober van start gaan. De hoop is dat tot november De Nationale Assemblee deze zal goedkeuren. 'Wij hebben Almagro uitgelegd hoe de handtekeningenactie is geweest. In Nederland zou je 40.000 handtekeningen hiervoor nodig hebben op een bevolking van bijna 17 miljoen. In Suriname zou dat ongeveer 1.000 handtekeningen moeten zijn, maar wij hebben 7.030 handtekeningen verzameld', aldus Hira.

Volgens Hira heeft de OAS-topman na het gesprek nadrukkelijk gevraagd wat het standpunt van het comité was ten aanzien van het 8 decemberstrafproces. 'Wij hebben gezegd dat het rechtsproces niet zal leiden tot een duurzame vrede in Suriname, omdat het gepolitiseerd is. Wij zijn voorstander van dialoog en verzoening als mechanisme om gerechtigheid en vrede te bereiken.' Vervolgens heeft Hira een exemplaar van ‘De getuigenis van president Desi Bouterse’, het boek dat hij schreef na het gesprek met het staatshoofd te Broko Baka, overhandigd aan Almagro. Daarnaast heeft hij hem verteld over het onderzoek dat hij verricht heeft met de toegang tot de Inlichtingendiensten, documenten en het onderzoek dat hij in de archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gedaan. 'Hij vroeg mij of het Openbaar Ministerie de informatie over het onderzoek heeft opgevraagd. Ik zei hem dat het OM dat niet heeft gedaan', aldus Hira.

0 comments:

Een reactie plaatsen