dinsdag 15 augustus 2017

Schelpzand afgraven tegen de klok te Braamspunt vanwege aflopen van vergunningen

Hydroloog Naipal en activist Sleur vrezen verlenging vergunningen

Naipal: 'Het belang is groot, dat het natuurlijke systeem hier blijft, maar het wordt weggehaald onder het mom dat het aanwinst is'


Voor schelpzandafgravers was het gisteren een race tegen de klok, immers om middernacht liepen de aan hun verstrekte vergunningen af. Hydroloog Sieuwnath Naipal en milieuactivist Erlan Sleur vrezen echter, dat de vergunningen op den duur toch verlengd zullen worden. Naipal en Sleur zijn daarom weer eens poolshoogte gaan nemen op Braamspunt. 'Je merkt duidelijk een verschil, elke keer wanneer je komt', zegt Naipal vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, op Starnieuws. 

'Je ziet dat het gebied bedekt met zand waar je zo lekker op liep, steeds kleiner en nauwer wordt. Het zand gaat niet naar de overkant, dus niet naar Paramaribo en Weg naar Zee. Het verdwijnt, het wordt gewoon weggegraven.'Sleur, voorzitter van de  stichting ProBios (Protect Our Biodiversity in Suriname - Ter informatie: Sleur liet in juli 2014 weten, dat de website van ProBioS (www.probios.org) voorlopig bij gebrek aan middelen on hold was gezet. 'Wij zijn een kleine milieuorganisatie zonder budget. Alles wordt bekostigd uit eigen zak. Wij klagen niet, maar doen wat wij kunnen met onze beperkte middelen om bij te dragen aan natuurbescherming.' Anno medio augustus 2017 is de website nog steeds niet online. De Facebookpagina 'ProBios Erlan' bevat ook nauwelijks informatie.), hecht heel weinig waarde aan de mededelingen van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen.

'We weten dat bepaalde ballonnetjes worden opgelaten door politici, ministers, met hele mooie woorden. Maar, achteraf zijn dingen toch niet zoals ze zijn aangekondigd. Ik kijk ernaar met gemengde gevoelens, argwanend. Recent heeft de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, getoond verontrust te zijn over het verlengen van de vergunningen, wat hem al ten ore gekomen was. Dan verbaast het mij des te meer, dat terwijl de minister zegt met belanghebbenden in overleg te zijn, ik eigenlijk het antwoord al weet dat de vergunningen hoogstwaarschijnlijk verlengd gaan worden', zegt Sleur.

Naipal en Sleur hopen van harte, dat er na vandaag geen zand meer afgegraven wordt van de zandbank. Naipal heeft ook gemengde gevoelens, omdat voor hem de autoriteiten tot nu toe hebben gekozen voor geld verdienen boven bescherming van de natuur. 'Het belang is groot dat het natuurlijke systeem hier blijft, maar het wordt weggehaald onder het mom dat het aanwinst is. Het is een verplaatsing, het was daar het is nu hier en en het gaat niet verder. Men denkt het is aanwinst, winst die ze moeten verdelen. Alleen maar hebberij.'

Sleur vraagt zich af waar de overheid mee bezig is. 'Worden er soms spelletjes gespeeld? Ze hebben de informatie al en nu wordt gedaan alsof de minister nog in overleg is met belanghebbenden, dat hij zijn hoofd breekt over het dilemma. Ik heb echt het gevoel dat wij voor de gek worden gehouden.'

(De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen