dinsdag 8 augustus 2017

Schoolleider Kaikoesischool over 0 geslaagden: 'Ik heb geen schuldgevoelens'

'Als de leerlingen zich niet inzetten, kan ik er niets aan doen'

'Ouders spelen steeds in mindere mate een actieve rol in ontwikkelingsproces van hun kinderen'


'Niet alleen de leerkrachten hebben een belangrijke taak, maar ook de ouders. De stakingen hebben natuurlijk ook een rol gespeeld, maar dat was slechts een klein deel van de leerkrachten. Het zijn nog steeds de leerlingen die zelf moeten oefenen met de leerstof. Als de leerlingen zich niet inzetten, kan ik er niets aan doen. Daarom heb ik geen schuldgevoelens', zegt Shirley Noordwijk, schoolleidster van de Kaikoesischool (LBO), dinsdag 8 augustus 2017, in het Dagblad Suriname.

Op deze school zijn er vooralsnog geen geslaagden (zie foto - Bron: Facebook). Van de 31 examenkandidaten hadden 4 zich teruggetrokken en zijn 4 leerlingen in aanmerking gekomen voor het herexamen. Het herexamen vindt plaats op 23 augustus 2017.

Noordwijk merkt op dat de samenleving meteen het schoolbestuur aanvalt als dergelijke taferelen zich voordoen. 'Wanneer de resultaten slecht zijn, krijgt de school de schuld. En wanneer het goed gaat, krijgen de leerlingen en de ouders een pluimpje; de school wordt weggecijferd.'

Volgens Noordwijk spelen ouders steeds in mindere mate een actieve rol in het ontwikkelingsproces van hun kinderen. 'Vroeger zaten de ouders met hun kinderen om erop toe te zien dat ze werkelijk studeerden. Goede leerprestaties is dus een samenspel tussen de ouders, leerlingen en de school.'

Op elke school waar een leerling gedoubleerd is, geeft het schoolbestuur te kennen dat de inzet en motivatie van zulke leerlingen erg laag is. Het is dus de vraag waarom de leerlingen niet gemotiveerd zijn. Door dit aan de leerlingen toe te schrijven, lost men namelijk het vraagstuk niet op. Het is bijvoorbeeld geen geheim dat de leermethode en lesmateriaal veel te wensen overlaten. Doordat het om kinderen gaat, dient het onderwijs aantrekkelijk gemaakt te worden voor hen. Echter werken generaties lang met hetzelfde lesmateriaal wat vanzelfsprekend niet bevorderlijk is voor de motivatie van de leerlingen.

0 comments:

Een reactie plaatsen