donderdag 3 augustus 2017

Stichting 8 december 1982 betuigt solidariteit met het volk van Venezuela

'Onze beide landen delen gemeenschappelijke historie van dictatuur en mensenrechtenschending' 


De Stichting 8 december 1982 constateert een steeds voortgaande verslechterende mensenrechtensituatie in Venezuela. Het Surinaamse volk heeft historische banden met het volk van Venezuela en spreekt via de Stichting 8 december 1982 haar solidariteit uit met het volk van Venezuela. Dit in het licht van de sociale, politieke en economische problemen waar zij als natie momenteel onder lijdt en welke leiden tot zich steeds verdiepende armoede met als een van de ernstige gevolgen, emigratie om de ellende te ontvluchten. 

Onze beide landen delen een gemeenschappelijke historie van dictatuur en mensenrechtenschending en het is daarom dat de Stichting het zich niet kan permitteren zich in zwijgzaamheid te hullen. 

De recente aanhoudingen van de twee oppositieleiders Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma, midden in de nacht, roepen bij de Stichting 8 december 1982 een vrees op voor de veiligheid en het leven van deze politici. 

De Stichting maakt zich bijzonder bezorgd, in ogenschouw nemende deze laatste schending van het recht op burger en politieke rechten, over 'het lot van de democratie' in Venezuela. De Stichting kwalificeert de aanhoudingen als illegaal en stelt president Maduro persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. 

De grondwetgevende vergadering 'die verkozen werd onder twijfelachtige en gewelddadige omstandigheden, kan niet geacht worden deel uit te maken van de oplossing' voor de huidige crises in het land. Deze eenzijdige beslissing van president Maduro heeft de verdeeldheid vergroot en zal de democratisch verkozen instellingen verder ondermijnen. 

Sinds er in februari 2014 massale straatprotesten uitbraken in Venezuela als reactie op de hoge misdaadcijfers, inflatie en voedseltekorten worden de mensenrechten ernstig vertrapt. In het belang van de totale Venezolaanse samenleving en onze regio moet hier onmiddellijk een halt aan worden toegebracht. 

De Stichting 8 december 1982 roept de Venezolaanse regering door tussenkomst van haar ambassade op 'om op basis van de huidige Grondwet en met in acht neming van de bevoegdheden van de parlementaire vertegenwoordiging en van de rechterlijke macht - een politiek bestuur te garanderen dat vrede, veiligheid en welzijn van de bevolking' centraal stelt en als resultaat heeft. 

Sunil Oemrawsingh 
Voorzitter

0 comments:

Een reactie plaatsen