dinsdag 29 augustus 2017

'Stroperij en vandalisme nemen de overhand in Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied'

Starnieuws: 'Er wordt op erbarmelijke schaal dood en verderf gebracht'


'Weg rust in Surinames beschermde dieren kraamzaal en dat allemaal voor het comfort van de betalende toerist'


Starnieuws bericht vandaag, dinsdag 29 augustus 2017, dat stroperij en vandalisme de overhand in het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied nemen. In het 135.000 hectare uitstrekkend gebied mogen verscheidene commerciële activiteiten, worden ontwikkeld en uitgevoerd, maar wel op een manier waarbij de productiviteit en de hulpbronnen van het gebied in stand blijven en de opbrengst gegarandeerd blijft. Niets is minder waar binnen Bigi Pan, de grootste lagune binnen het gebied dat bekendstaat als de kraamzaal van vissen, garnalen en vogels. 

Er wordt op erbarmelijke schaal dood en verderf gebracht in Suriname’s grootste open water lagune, die via het Jamaerkanaal in verbinding staat met de Nickerierivier. Stropers storen zich aan wet noch recht. 

Al bij het binnentreden van het kanaal, bij de sleepbrug, begint vandalisme en vervuiling. Het bord dat de dienst 's Landsbosbeheer (LBB) heeft geplaatst om bezoekers van het gebied te wijzen op de gedragsregels voor het Bigi Pan, vertoont hagelinslag op de illustratie van de snipjes waarop niet mag worden gejaagd. En daar blijft het niet bij. Het vuil dat na een bezoekje aan het Bigi Pan is meegenomen, wordt precies bij het startpunt van de reis gedumpt. En niemand die daarover valt. LBB zelf is niet in staat het gebied adequaat te controleren door niet alleen de uitgestrektheid van het gebied, maar ook door een tekort aan mankracht en equipment. 

In het labyrint van kreekjes die deel uitmaken van het Bigi Pan, zijn de sporen van visstroperij te zien. Fuiknetten en netten met de kleinste mazen zijn zelfs vaker te zien dan de vogels, waarvoor toeristen in het gebied komen. Veren van de rode ibis en koemawari, vertellen over het lot van de beschermde vogels. 

De stank van rottend vlees is de afdruk van de jacht naar krokodillen. 

Het continue motorgeronk van af en aan varende boten in het Bigi Pan-gebied verstoort niet alleen de dagrust, maar ook de nachtrust van het diverse dierenleven. 

Flora en fauna worden nog verder gemarteld met de sleuven die onverlaten graven in de lagune om de vissen en garnalen in hun fuiken en netten te krijgen. Het zoute zeewater krijgt door dit vandalisme makkelijker toegang tot het zoetwater in de lagune, wat een langzame en pijnlijke dood betekent voor de begroeiing en haar inwoners. 

Op de open plek waar de Jamaerkanaal op uitkomt, rijzen er steeds meer, grotere en modernere logeergebouwen uit het meer. Voor pakweg 110 euro per persoon kun je luxueus een nachtje op het water logeren met lichtmotor, kajakken en internetten. En als het motorgeronk onvoldoende is, klinkt er keiharde muziek midden in de lagune. Weg rust in Surinames beschermde dieren kraamzaal. En dat allemaal voor het comfort van de betalende toerist. De grote verliezers zijn niet alleen de hulpeloze flora en fauna, maar ook de Surinamers als volk.

0 comments:

Een reactie plaatsen