dinsdag 1 augustus 2017

Surinaamse Postspaarbank steunt minder draagkrachtige studenten bij woningbouw

SPSB stelt 35 percelen te Waterland in het district Para ter beschikking


De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en de Vereniging voor Minder draagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) hebben gisteren een Memorandum of Understanding getekend voor het ter beschikking stellen van 35 percelen te Waterland in het district Para. Paul van Dun, voorzitter van de VMSS, is bijzonder ingenomen met de bereikte mijlpaal, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 1 augustus 2017 . 

SPSB directeur Ginmardo Kromosoeto zegt, dat de bank benaderd is geworden door Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons om te ondersteunen en te kijken hoe studenten te helpen met een woning. Ook vicevoorzitter Melvin Bouva heeft zich sterk gemaakt voor dit project.

'Als bank hebben we dus gekeken wat de ruimte is die we hebben, want, wat er ook gebeurt, we moeten geld verdienen, en we kunnen niet zomaar geld uitgeven', aldus Kromosoeto.

De 35 percelen, welke eigendom van de bank zijn, zijn in een project ter beschikking gesteld aan de de studenten, zodat ze als collectief het project kunnen aanpassen. 'We hebben gezegd dat als we dit in een pakket kunnen doen, we nog steeds bedrijfsverantwoord bezig zijn om het traject te ondersteunen', zei de bankdirecteur.

In het verleden zijn op dezelfde wijze ook percelen voor woningen van particulieren ter beschikking gesteld. Door de SPSB zijn deskundigen aangetrokken om ervoor te zorgen, dat het toezicht en de uitvoer correct plaatsvinden, conform de regelgeving.

Kromosoeto gaf aan, dat de SPSB het mandaat van de regering heeft gehad om het beheer te doen van het woningbouwfonds lage inkomensgroepen. 'Er is geld gezet, de huizen worden gebouwd en de mensen moeten aflossen. Met die middelen die we innen, kunnen we dan weer andere projecten starten.'

De percelen zijn ingezet door de SPSB terwijl de Assembleevoorzitster zich heeft ingezet om modellen te ontwerpen die kunnen groeien. Met minder dan Srd 100.000 kan er al een huis neergezet worden. Met de aflossing die plaatsvindt, kunnen anderen van de doelgroep weer geholpen worden aan deze 5% lening.

0 comments:

Een reactie plaatsen