woensdag 2 augustus 2017

SWM-personeel akkoord met nieuwe CAO

Srd 325 salariscorrectie en Srd 900 lumpsum voor werknemers SWM 

'Wij moeten rekening houden met wat wij kunnen halen uit de onderhandelingen'


Het personeel de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft onlangs het onderhandelingsresultaat van de bond met de directie goedgekeurd. Er is afgelopen donderdag een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend. Elke werknemer krijgt een salariscorrectie van Srd 325 per maand. Daarnaast krijgt elke werknemer een maandelijkse netto toelage van Srd 150. Ook wordt een eenmalige lumpsum van Srd 900 uitgekeerd. Dat meldt het Dagblad Suriname woensdag 2 augustus 2017.

De bond heeft gezien dit resultaat, iets meer ingeleverd dan de directie. Het initieel voorstel van de bond (looncorrectie van Srd 500 en Srd 2.000 als lumpsum) bleek tijdens deze onderhandeling volgens Ortwin Cairo, ondervoorzitter van de bond, totaal niet uitvoerbaar te zijn voor de directie van de SWM. De directie had als initieel voorstel Srd 685 als lumpsum en Srd 250 al loonsverhoging. Beide voorstellen weken veel af van elkaar.

Cairo stelt, dat in eerste instantie wel ontevreden blikken te zien waren. 'Het resultaat is in principe niet wat wij graag zouden willen. Wij hadden graag meer gezien. Onder omstandigheden, voor wat de financiële mogelijkheden van het bedrijf betreft, hebben wij de leden kunnen overtuigen dat moro no de. Het is ons bedrijf. Wij verdienen een boterham bij het bedrijf. Wij moeten rekening houden met wat wij kunnen halen uit de onderhandelingen', stelt Cairo.

Het ligt volgens Cairo in de bedoeling dat de leden gemotiveerd aan het werk komen. Dat is in ieder geval het streven. Er zijn nog enkele besprekingspunten die in een later stadium bij de directie aan de kaak worden gesteld.

Werknemers verbonden aan de bond bij de SWM, waren drie weken geleden in beraad getreden. Dit gebeurde na bemiddeling door de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. De vakbond was niet content met het resultaat van de bemiddeling. Uiteindelijk was het de rechter die partijen op het pad van wederom onderhandelen bracht. Het gaat bij de SWM om rond de 700 personeelsleden (500 CAO-werknemers).

0 comments:

Een reactie plaatsen