vrijdag 25 augustus 2017

VES-voorzitter Ramautarsing betreurt aanname begroting 2017 door Assemblee

'Regering heeft gewoon een blanco cheque gekregen van parlement om forse bedragen te lenen'


'De 51 leden van De Nationale Assemblee (DNA) hebben hun plicht om de samenleving te beschermen tegen de crisis verzaakt.' Dit zegt Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES), vandaag, vrijdag 25 augustus 2017, in de Ware Tijd, over de goedkeuring dinsdag van de begroting van de regering voor 2017.

Hiermee is het parlement voorbij gegaan aan de schriftelijke oproep van de VES aan het college om de begroting te herzien, omdat ze niet realistisch is. In het schrijven werden de volksvertegenwoordigers opgeroepen om van de regering te eisen, dat het hoge uitgaven plan van Srd 8,4 miljard zou worden verminderd. Ook zou ze regering concrete maatregelen moeten presenteren over hoe ze denkt haar inkomsten te vermeerderen. Het doel daarbij zou zijn om tekort van Srd 4 miljard drastisch te verminderen.

'De regering heeft gewoon een blanco cheque gekregen van het parlement om forse bedragen te lenen', stelt Ramautarsing.

Het verdedigend argument - dat aan het eind van het jaar blijkt dat de begroting nooit volledig wordt uitgevoerd - gaat volgens hem zeker in dit geval niet op. 'In de eerste zes maanden van 2017 heeft de regering ruim een miljard Srd geleend en dat was zonder een goedgekeurde begroting, wat overigens niet mocht.'

De VES-voorzitter is vooral bezorgd over het feit, dat er geen overzicht is van hoeveel leningen de overheid van plan is te sluiten. Suriname zit nu al opgescheept met hoge aflossingsverplichtingen.Het gevolg van deze situatie is dat Suriname veel langer door de crisis heen zal modderen terwijl het land binnen twee jaren volledig eruit zou kunnen zijn. 'De regering hoeft daarbij niet te vrezen voor negatieve politieke gevolgen. Ze moet in dialoog treden met de sociale partners over de maatregelen die genomen zullen worden. Wij zijn samen als land binnen twee jaren uit de vorige crisis geraakt en dat kan nu ook.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen