woensdag 9 augustus 2017

VHP: 'Grondenrechten van de inheemsen nog steeds niet bij wet geregeld'

'VHP betreurt stagnatie in oplossing grondenrechtenvraagstuk'


Dat de Dag van de Inheemsen en de immigratie van de Javanen in ons land samenvalt, komt omdat de Verenigde Naties 9 augustus heeft uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Inheemse Volken in de Wereld'. De instelling van deze dag op zich al is voor alle Inheemse volkeren ter wereld een belangrijke erkenning van hun bestaan. De bedoeling van de 'Internationale Dag voor Inheemsen' is dat nationale overheden stilstaan bij de behoeften van de oorspronkelijke bewoners en bijdragen aan het verbeteren van de positie van de inheemse bevolking. 

In ons land is de ‘Dag der Inheemsen’ in 2006 uitgeroepen tot een der nationale gedenkdagen, als symbool van respect voor het inheemse deel van het Surinaamse volk en een blijk van erkenning. 

Hoewel Suriname de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken geaccepteerd en ondertekent heeft, is het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) - bekend als ILO-conventie 169 – nog niet ondertekent en geratificeerd. 

Ook zijn de grondenrechten van de inheemsen bij wet nog steeds niet erkend. Grondenrechten zijn collectief en helaas wordt in de Surinaamse wet het collectief eigendom nog niet erkend, wel in het internationaal recht. Ons land heeft nieuwe wetgeving nodig die collectief eigendom mogelijk maakt. Onze inheemsen zitten eveneens in een emancipatieproces dat, als het eenmaal is ingezet, onomkeerbaar is. Ook zij willen - als eerste bewoners van dit land - ontwikkeling en verbetering van de groep op basis van internationaal erkende rechten.

Suriname had in november 2015 de aanbeveling van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten om binnen drie jaar de grondenrechten van de inheemse volkeren bij wet te regelen; inmiddels is bijna anderhalf jaar verstreken. De daags tevoren aangekondigde ondertekening van de overeenkomst voor het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk maandag j.l., dat aanvankelijk een succes leek te worden voor de inheemsen en Suriname, is op het allerlaatste moment afgeblazen door de politiek verantwoordelijken. De VHP betreurt deze stagnerende gang van zaken en blijft de ontwikkelingen volgen. 

De partij ondersteunt onze inheemse broeders en zusters in hun emancipatieproces waarvan het resultaat ook de ontwikkeling van Suriname ten goede zal komen. 

Gelijktijdig met de ‘Dag der Inheemsen’ gedenken we ook de ‘Dag der Javaanse Immigratie’. Onze Javaanse broeders en zusters zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming. Hun rol is eveneens een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname vanwege hun goede maatschappelijke posities in het economische en culturele leven van ons land. 

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) wenst de hele natie, in het bijzonder onze Inheemse- en Javaanse broeders en zusters, een zinvolle herdenkingsdag toe op 9 augustus. Met een open houding van verdraagzaamheid en het geleidelijk aan streven naar eenheid te midden van verscheidenheid, kunnen wij de grote uitdagingen aan waarvoor Suriname staat.

0 comments:

Een reactie plaatsen