zaterdag 5 augustus 2017

Waarnemend directeur SoZaVo ontheven

Functie van ontheven Jerrol Renfrum nu waargenomen door een beleidsadviseur


Waarnemend directeur Sociale Zaken Jerrol Renfrum is ingaande dinsdag 1 augustus 2017 ontheven uit zijn functie. Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Cristien Polak heeft deze mededeling woensdag bekend gemaakt middels een interne circulaire, zo meldt het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 5 augustus 2017. 

In het schrijven stelt de minister, dat beleidsadviseur mevrouw Salmo A. per zelfde datum waarneemt voor alle taken en werkzaamheden welke tot voor kort behoorden tot de functie van Renfrum.

Het motief achter deze ontheffing moet gezocht worden in een ontstane situatie van verschil van opvatting. Renfrum was in 2015 benoemd in deze functie door de toenmalige minister Joan Dogojo.

Wat in dit geval bij velen de wenkbrauwen doet fronzen is, dat de waarneming in de opengevallen functie wordt ingevuld door een beleidsadviseur, waardoor de lijnfunctie danig wordt geschaad. Gebruikelijk wordt de opengevallen functie van een directeur ingevuld door een onderdirecteur. Men moet kijken naar de opvolger van deze waarnemend directeur.

De redactie van het Dagblad Suriname probeerde Renfrum te spreken, maar die was niet bereikbaar voor commentaar.

0 comments:

Een reactie plaatsen