vrijdag 4 augustus 2017

Wanprestatie MULO-examenkandidaten: Slechts 49 procent geslaagd

'De leerlingen waren niet gemotiveerd en hadden geen thuisbegeleiding'

In vergelijking met voorgaande jaren veel meer 'onhandelbare' leerlingen


Het slagingspercentage bij het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) is gedaald met 6.3 procent ten opzichte van 2016. Direct is slechts 49 procent van de leerlingen geslaagd die het eindexamen hebben afgelegd. Dit is het op één na laagste slagingspercentage van de afgelopen vijf jaar. 

'Als we kijken naar de situatie van de leerlingen, waren ze niet gemotiveerd', geeft Inez Hendrie, hoofd Bureau Voortgezet Onderwijs Juniorenniveau, als een van de oorzaken van het slechte resultaat. Ze voegt eraan toe, dat er leerlingen waren die uit zichzelf gemotiveerd waren, maar daartegenover had je een veel grotere groep die niet gemotiveerd was en ook geen thuisbegeleiding had.

Wat haar het afgelopen schooljaar ook is opgevallen is, dat schoolleiders in vergelijking met voorgaande jaren te maken kregen met veel meer 'onhandelbare' leerlingen. 'Het gedrag dat ze vertoonden was een totaal andere', aldus Hendrie.

Het schooljaar 2016/2017 werd vanaf de start in oktober geplaagd door onderbrekingen. Leerkrachten aangesloten bij de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben verschillende keren het werk neergelegd om gedaan te krijgen, dat de regering het herwaarderingsprogramma uitvoerde. Ook boot- en bushouders hebben enkele keren de dienstverlening gestaakt, omdat de overheid achter was met het overmaken van betalingen.

0 comments:

Een reactie plaatsen