zondag 24 september 2017

Vierde zware aardbeving binnen een maand in Mexico

Weer aardbeving in Mexico


Mexico is vandaag, zondag 24 september 2017, opnieuw getroffen door een aardbeving (zie foto - Bron: AFP). Deze keer aan de westelijke kust. Het epicentrum van de schok met een kracht van 5.9 lag zo’n 99 kilometer ten zuidwesten van de stad Tonala in de deelstaat Chiapas, meldt het Pacific Tsunami Warning Center.


Over slachtoffers is alleen bekend dat twee oudere vrouwen van schrik een fatale hartaanval hebben gekregen, de ene thuis en de andere toen ze de straat op vluchtte. Het dodental van de drie aardbevingen samen nadert nu de 400.


Het is de vierde zware aardbeving in Mexico deze maand. Het land werd gisteren getroffen door een aardbeving van kracht 6.1 de zuidelijke deelstaat Oaxaca.

Afgelopen dinsdag was er een beving van kracht 7.1, waarbij ruim driehonderd mensen om het leven kwamen.

Eerder deze maand had in Mexico ook al een beving plaats, met een kracht van 8,1. Ook die eiste tientallen levens. Onder meer de zuidelijke stad Juchitán werd toen hard getroffen.

(De Surinaamse Krant/NOS/De Telegraaf)

Antilliaanse Bisschoppenconferentie roept op tot financiële bijdrage voor door orkanen getroffen gebieden

'Het enorme lijden en de grote noden van onze broeders en zusters mag ons absoluut niet onverschillig laten'


De bisschoppen van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC, Antilles Episcopal Conference) slaan de handen ineen om de Caribische landen die enorme schade hebben ondervonden te helpen. 'Wij roepen daarom op tot een financiële bijdrage, die via de AEC aangewend zal worden voor noodhulp en wederopbouw in de getroffen gebieden', zegt bisschop Karel Choennie in een oproep, aldus Starnieuws vandaag, zondag 24 september 2017.

Diverse Caribische landen die getroffen zijn door de orkanen Irma en Maria hebben de regio en de wereld gevraagd om hulp te bieden. De landen zijn niet in staat om op eigen kracht de wederopbouw te realiseren. De schade loopt in de honderden miljoenen dollars. 

'U hebt allen de beelden gezien van de verwoestingen die orkanen Irma en Maria hebben aangericht in de Caribbean. U heeft gehoord hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen en hoeveel mensen alles kwijt zijn dat ooit hun thuis was. Velen moeten thans uit nood worden geëvacueerd naar veilige gebieden om te kunnen overleven. Dit enorme lijden en de grote noden van onze broeders en zusters mag ons absoluut niet onverschillig laten! Wij die door Gods genade bespaard blijven van zulke desastreuze rampen zijn geroepen om hulp te bieden. Diep in uw hart weet u dat! Luister daarom naar uw hart en geef uw ondersteuning aan de hulpacties voor hen die zo ernstig getroffen zijn door de orkanen.'

U kunt uw bijdrage storten op de hieronder genoemde rekeningen van het Bisdom Paramaribo bij De Surinaamse Bank NV: 
SRD: ‘RK Bisdom Ondersteuningsfonds’ – nr. 64.95.338 
EUR: ‘RK Bisdom Europrojecten’ – 44.81.542 
USD: ‘RK Bisdom USD-projecten – 50.26.806 
onder vermelding van: ‘NOODHULP ORKAANSLACHTOFFERS’


http://www.bisdomparamaribo.org/nieuws-rss-feed/313-gebed-en-ondersteuning-voor-getroffenen-caribische-regio

Beste broeders en zusters,
Van de secretaris-generaal van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) ontvingen wij de aanmoediging om te blijven bidden voor al onze broeders en zusters in de Caribische regio, wiens gebied zwaar getroffen is door orkaan Irma.
In het bijzonder wordt ons gebed gevraagd voor de mensen van het Bisdom St. John’s-Basseterre (Antigua & Barbuda). De bisschop van dat bisdom, mgr. Robert Llanos, heeft gevraagd om ondersteuning voor het volk van de eilanden die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, in het bijzonder Barbuda, die ernstig getroffen is. Hij vraagt vooral om hulp in de vorm van (niet aan bederf onderhevige) voedingswaren, drinkwater, matrassen, dekens, baddoeken etc., voor de opvang van de evacuees van o.a. Barbuda.
Vanuit de AEC wordt een beroep gedaan op alle gelovigen in heel de regio om ook financiële ondersteuning te geven aan de getroffen eilanden, die ernstig getroffen zijn door orkaan Irma en misschien ook getroffen zullen worden door orkaan Jose, die in aantocht is.
Uw financiële bijdrage kunt u storten/overmaken op onderstaande rekeningen van het Bisdom Paramaribo,
alle bij De Surinaamse Bank NV:
SRD-stortingen: rek. RK BISDOM ONDERSTEUNINGSFONDS – nr. 0006495338
Eurostortingen: rek. RK BISDOM EURO PROJECTEN – nr. 0004481542
USD-stortingen: rek. RK BISDOM USD PROJECTEN – nr. 0005026806
Vermeld bij uw storting/overmaking: “NOODHULP ORKAANSLACHTOFFERS”
Laat ons allen royaal geven voor onze broeders en zusters in nood.
Namens de Bisschop,
Paul Tjon Kiem Sang, secretaris.

Directrice AZP vindt het tijd dat regering ingrijpt

'Als regering niet spoedig ingrijpt zal AZP niet meer in staat zijn om hoofd boven water te houden'


De situatie bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, is zo erg dat de directie deze niet langer door de vingers kan zien. Zij zal genoodzaakt zijn om de tarieven te verhogen. Alleen al de afdeling Spoedeisende Hulp lijdt jaarlijks een verlies van Srd vijf miljoen, aldus de onlangs aangetreden algemeen directrice Claudia Marica-Redan zaterdag 23 september 2017 in de Ware Tijd.

Marica-Redan hoopt dat de regering zich zal houden aan afspraken over financiële injecties om het hoofd boven water te houden, zodat de verhogingen die zij heeft aangekondigd mogelijk niet doorgaan. Er wordt al enige tijd overleg gevoerd over de aanpak van het probleem. De bezuinigingsstructuur die na het wegvallen van de subsidie in 2014 gehandhaafd wordt, helpt niet meer. 

'Wij hebben al van alles geprobeerd en het lukt niet meer. Wij hebben een aantal dingen verbeterd en inkoopstelsels aangepast. Wij kunnen nu niets meer. Het is nu het moment waarop de regering gaat inzien dat zij moet ingrijpen en een andere structuur inbrengen.'

Marica-Redan is evenmin gelukkig met het huidige premiestelsel. Volgens haar voldoet het niet meer voor financiering van de gezondheidszorg. 'In Suriname probeert men alles via een premiestelsel te financieren en dat kan niet. Geen enkel land heeft een stelsel waarbij alleen de verzekeraar verantwoordelijk is.'

De directrice pleit voor een alternatief en zegt dat de ernst hiervan ingezien moet worden. Gebeurt dat niet, dan zullen er uiteindelijk ernstige besluiten genomen moeten worden om de structuur van het premiesysteem te veranderen. 

Als de regering niet spoedig ingrijpt zal het Academisch Ziekenhuis Paramaribo helemaal niet meer in staat zijn om het hoofd boven water te houden.

Minister Pollack-Beighle wijst VN Algemene Vergadering op gevolgen klimaatsverandering

'Meer internationale inspanningen en aanpak zijn nodig bij natuurrampen'

- 'De afgelopen weken hebben het ons heel duidelijk gemaakt, dat de krachten van de natuur niet discrimineren'

- 'Met aanpassing Amnestiewet in 2012 werd discriminatie  uitgebannen en kregen alle burgers gelijke rechten


Suriname heeft op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zaterdag 23 september 2017 indringende aandacht besteed aan klimaatsverandering en de gevolgen hiervan. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken wees op de verwoestende werking van het orkaanseizoen op Caribische landen. Zij voerde op het wereldforum aan het enorme leed dat de verwoestingen hebben veroorzaakt, waarbij mensenlevens zijn te betreuren. De bewindsvrouwe vroeg om internationale hulp voor de wederopbouw, aldus Starnieuws. 

Zij stond ook stil bij de aardbevingen die Mexico heeft getroffen en de nachtmerrie die velen meemaken door de natuurrampen. De bewindsvrouwe wees op de enorme schade aan de economie en de infrastructuur die veroorzaakt is door de natuurrampen. De maatschappelijke leed is niet te beschrijven.Zij haalde aan, dat de wereld een groot solidariteitsgevoel heeft gedemonstreerd bij calamiteiten, waarbij humanitaire hulp dringend nodig is. 

Pollack-Beighle zei, dat er meer internationale inspanningen en aanpak nodig zijn. De getroffen landen hebben de hulp nodig van de internationale gemeenschap om de economie en infrastructuur weer op te zetten, die beter bestand zullen zijn tegen dit soort calamiteiten. Dit vereist ontwikkeling van innovatieve concepten en uitwisseling van wereldwijde ervaring. Samenwerken op wereldschaal is cruciaal, benadrukte de minister. 

De minister zei ook, dat klimaatsverandering een wereldwijd probleem is. Dit zal ook op wereldschaal aangepakt dienen te worden. 'De afgelopen weken heeft het ons heel duidelijk gemaakt dat de krachten van de natuur niet discrimineren', stelde de minister. Als de mensheid wil overleven, zullen landen op wereldwijde schaal proportioneel hun bijdrage moeten leveren. 

De minister zei het onaanvaardbaar te vinden, dat Caribische landen, waaronder Suriname, beschouwd worden als middeninkomens landen waardoor er geen concessionele leningen worden verstrekt. De kwetsbaarheid van de landen moeten ook meegenomen worden bij de classificaties. Suriname loopt ook een groot risico bij klimaatsverandering. Het land levert een enorme bijdrage om klimaatverandering te helpen aanpakken. 

De bewindsvrouwe benadrukte, dat Suriname voor 93% uit bos bestaat, een van de bosrijkste landen ter wereld. Het Surinaamse regenwoud helpt het unieke ecosysteem van de Amazone in tact houden. Pollack-Beighle wees er verder op, dat 1,6 miljoen hectare ongerept regenwoud geconserveerd is in het Centraal Suriname Natuurreservaat, een cadeau voor de mensheid. Suriname is bereid samen te werken om de unieke positie in de wereld te behouden en de economie duurzaam te ontwikkelen.

Verder Pollack-Beighle, dat Suriname zich al drie decennia lang inzet in voor bevordering van dialoog in overeenstemming met de beginselen en richtsnoeren van de VN. Zij beweerde, dat in 2012 de Amnestiewet is aangepast voor de volledige periode 1980-1992, waardoor discriminatie werd uitgebannen en alle burgers gelijke rechten hebben gekregen. 

De minister merkte voorts op, dat in 2015 de meerderheid de huidige regering heeft gekozen. Het vredesproces wordt voortgezet door het maatschappelijk middenveld door waarheidsvinding en verzoening, stelde Pollack-Beighle. Zij sprak haar ongenoegen uit over het volgens de regering Suriname eenzijdige en niet geverifieerde rapport uitgebracht door de VN's Speciale Rapporteur. Hiertegen is protest aangetekend door de regering.

Mexico opnieuw opgeschrikt door een hevige aardbeving

Beving met kracht van 6,1 nabij het al flink beschadigde Juchitán in de deelstaat Oaxaca


Mexico is opnieuw opgeschrikt door een hevige aardbeving met een kracht van minstens 6.2 op de schaal van Richter. Dat melden verschillende media zaterdag 23 september 2017. Opnieuw melden inwoners dat gebouwen heen en weer schudden. Het zou gaan om een schok in de Mexicaanse staat Oaxaca. 

De beving met een kracht van 6,1 vond plaats nabij het al flink beschadigde Juchitán in de deelstaat Oaxaca, op ruim 600 kilometer van Mexico-Stad, waar dinsdag een zware aardbeving was. Over slachtoffers en schade is nog weinig bekend.
Ook in Mexico City zou de beving hard gevoeld zijn. Daar hebben de autoriteiten het veiligheidsprotocol intussen afgeroepen. Deze ochtend zouden er ook nog verschillende andere naschokken geweest zijn, de zachtste schok had een kracht van 4.1, de zwaarste 5.8.


Het epicentrum van de nieuwe beving is op het land, op zo'n 40 kilometer van Juchitán. Zeker acht gebouwen, waarvan een deel al in slechte staat verkeerde, en een viaduct zijn ingestort, meldt persbureau DPA. Mogelijk is er ook flinke schade in Matias Romero, dat maar op 18 kilometer van het epicentrum ligt en twee weken geleden ook al werd geraakt.

Mexico, en vooral de hoofdstad Mexico City, werd dinsdag getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7.1. Meer dan 270 mensen lieten daarbij het leven.

(De Surinaamse Krant/NOS/De Morgen/AD/Twitter/La Cronica)

zaterdag 23 september 2017

Regering Venezuela woedend op regering Canada vanwege sancties

'Ottawa onderwerpt zich aan Trump om onze regering omver te werpen'


De regering van Venezuela heeft kritiek op de aankondiging van Canada vrijdag, dat zij sancties instelt tegen 40 van zijn hoge ambtenaren en beschuldigt Ottawa van 'onderwerping' aan de Amerikaanse president Donald Trump om de linkse regering van het Zuid-Amerikaanse land omver te werpen, aldus persbureau Reuters zaterdag 23 september 2017.

De actie van Canada, volgend op een soortgelijk besluit van de Verenigde Staten, kwam na maanden van protesten tegen de regering van president Nicolas Maduro. In de demonstraties zijn minstens 125 mensen gedood.

Critici zeggen, dat Maduro de natie in zijn ergste economische crisis ooit heeft gedompeld en het op de rand van dictatuur heeft gebracht. Maduro zegt, dat hij geconfronteerd wordt met een Amerikaans-gesteunde 'gewapende opstand' om een staatsgreep mogelijk te maken.

 
Canada's maatregelen omvatten het bevriezen van de activa van de ambtenaren en het verbieden van Canadezen om contact met ze te hebben. 

Caracas stelde vrijdagavond laat, dat de sancties een teken van externe bemoeienis zijn en een poging om de onrust in Venezuela op te heffen. 

'De Canadese regering heeft ... een immorele associatie van ondergeschiktheid met de regering van president Donald Trump tot stand gebracht, met het duidelijke doel om de constitutionele regering van Venezuela omver te werpen met economische sancties als politieke wapens', aldus de regering in een verklaring:


Soulzanger Charles Bradley (68) overleden aan kanker

In november zou de Europese tournee van Bradley van start gaanSoulzanger Charles Bradley is overleden. Dat laat zijn management vandaag, zaterdag 23 september 2017, weten in een persverklaring. De Amerikaan leed aan kanker en werd 68 jaar.

'Bedankt voor jullie gebeden in deze moeilijke tijd. Meneer Bradley was ontzettend dankbaar voor de liefde die hij van zijn fans heeft ontvangen. We hopen dat zijn boodschap om liefde te verspreiden niet wordt vergeten en door jullie wordt verspreid', aldus het management van de soulzanger die pas zijn eerste album uitbracht toen hij 62 jaar was.

Bij Bradley werd vorig jaar maagkanker ontdekt, maar na een periode van behandelingen werd hij uiteindelijk ’schoonverklaard’. Niet veel later bracht hij zijn derde album, Changes, uit.Dit jaar keerde de kanker, uitgezaaid naar zijn lever, echter terug, waardoor Bradley begin deze maand zijn tournee moest stoppen. 'Ik hou van jullie allemaal, jullie hebben mijn dromen laten uitkomen', liet hij vorige maand weten aan zijn fans.

Charles Bradley, ook wel eens liefkozend 'The Screaming Eagle of Soul' genoemd, zag zijn zangcarrière pas een kleine tien jaar geleden een hoge vlucht nemen. Hij was toen in New York actief als James Brown-imitator, onder de naam Black Velvet. Maar Gabriel Roth, bassist van Sharon Jones & The Dap-Kings, zag wel iets in hem. Hij bood Bradley een contract aan bij zijn label, tenminste als hij met een eigen identiteit verder aan de weg wilde timmeren.


Bradley accepteerde het aanbod en bracht uiteindelijk in januari 2011 zijn allereerste eigen album uit, No Time for Dreaming. Een jaar later werd zijn bewogen leven, dat zich voor een deel in barre armoede afspeelde, verfilmd in de documentaire Soul of America. In 2012 bracht Bradley het album Victim of Love uit, vorig jaar was daar dan zijn derde en laatste plaat, Changes. Maar in 2016 kwam er ook slecht nieuws: er was kanker bij hem vastgesteld.

Bradley speelde onder meer op Rock Werchter, Pukkelpop en op het North Sea Jazz Festival. In 2014 stond hij op het podium van festival Bruis in Maastricht. Bradley zou op 9 december optreden in Tilburg. Dat optreden werd eerder deze maand afgelast in verband met gezondheidsproblemen van de zanger.


In november zou de Europese tournee van Bradley van start gaan. De zanger had onder meer optredens in Nijmegen en Rotterdam gepland staan.(De Surinaamse Krant/Rolling Stone/De Telegraaf/Twitter/De Morgen/Instagram)

Uitzendbureaus moeten zich melden bij het ministerie van Arbeid

Ministerie voert Wet Ter beschikking stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs uit

Onderdirecteur ministerie van Arbeid, Glenn Piroe, geeft uitleg over de nieuwe procedure voor het uitlenen van uitzendkrachten door uitzendbureaus                          (Bron foto: NII)

Het Nationaal Informatie Instituut bericht, dat uitzendbureaus zich vanaf 2 oktober moeten melden bij het ministerie van Arbeid voor een vergunning om uitzendkrachten uit te lenen. Afgelopen weken heeft het ministerie voorlichting gegeven aan het bedrijfsleven over deze wet, die zich met name richt op uitzendbureaus en uitzendkrachten. 

In dit verband heeft het ministerie deze week een informatiesessie gehouden speciaal voor uitzendbureaus. Dit gebeurde op de ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Er werd vooral stilgestaan bij de procedure voor het aanvragen van vergunning door uitzendbureaus voor het uitlenen van uitzendkrachten. 

De Wet Ter beschikking stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs is in de maand februari 2017 met algemene 34 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA). Deze wet wordt in de volksmond ook wel de Wet op Uitzendbureau” genoemd.

Deze wet is een volledige nieuwe arbeidswet die zich richt op regulering van uitzendbureaus. Door deze wet zal het niet meer mogen voorkomen dat uitzendkrachten worden uitgebuit. De wet speelt in op de ontwikkelingen en uitdagingen van flexibele arbeid die zijn intrede in ons land deed sinds de jaren negentig. Sindsdien hebben opeenvolgende regeringen de intentie gehad om middels wetgeving grip te krijgen op de ongewenste ontwikkelingen rondom flexibele arbeid. Uitzendwerk als vorm van flexibele arbeid is door de jaren heen steeds meer ten koste gegaan van vast werk en duurzame werkrelaties. 

Het ministerie van Arbeid blijft benadrukken, dat deze wet niet bedoeld is om flexibele arbeid tegen te gaan of te verbieden. Integendeel biedt deze wet kansen en perspectieven aan uitzendbureaus en inleenbedrijven om het verschil qua rechtspositie van arbeidskrachten tussen uitzendwerk en vast werk te verkleinen en met een beetje goede wil zelfs te nivelleren. 

Op de voorlichtingsavond voor de uitzendbureaus benadrukten de onderdirecteur van het ministerie van Arbeid Glenn Piroe en het fungerend hoofd van de afdeling Vergunningen Intermediairs Kawita Bisesser, dat uitzendwerk is bedoeld voor tijdelijk werk, hoge seizoenspieken, of als opstap naar een vaste dienstbetrekking. Het ministerie zal niet toestaan dat vaste arbeidsplaatsen in bedrijven worden ingepikt door uitzendkrachten. 

Ongeveer 30 uitzendbureaus en belangstellenden waren op de sessie aanwezig en hebben zich breedvoerig laten informeren. Tijdens de sessie werd duidelijk, dat de aanvraag voor vergunningen zal geschieden volgens een afsprakensysteem. Uitzendbureaus zullen daarom op tijd hun afspraak moeten maken om aan hun vergunning te komen. Op overtreding van de wet zullen sancties volgen. 

Het ministerie heeft de afgelopen weken ook informatiesessies gehouden voor de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven(VSB). Het ministerie is tevreden met de respons vanuit het veld op de voorlichtingssessies over deze wet. 

Verwacht wordt dat op 2 oktober aanstaande een vlotte start zal worden gemaakt met de nieuwe procedure, met betrekking tot het uitlenen van arbeidskrachten door uitzendbureaus.

Belangstellenden die meer willen weten over de nieuwe wet en over de aanvraagprocedure voor vergunningen, kunnen de website van het ministerie van Arbeid en de website van het Nationaal Informatie Instituut bezoeken. 
Voor nadere informatie en/of vragen kan gemaild worden naar de Afdeling Vergunningen Intermediairs (AVI) van het ministerie van Arbeid: arbeidavi@gmail.com of gebeld worden met het mobielnummer 8759304.

FIBOS stort ouderbijdrage, ondanks toezegging, nog niet terug

Aanhouding terugbetaling zou te maken hebben met administratieve redenen...


Schoolbesturen verenigd in Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS), hebben besloten om de terugbetaling van de gestorte ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 aan te houden. De FIBOS deelt vandaag, zaterdag 23 september 2017, mee dat de aanhouding te maken heeft met administratieve redenen. 

Aanvankelijk had de stichting  laten weten, dat de de komende week de terugbetaling volgens een uitgewerkt schema zou plaatsvinden. Ouders moeten Srd 120 per leerling terugkrijgen. Het eerdere bericht over de datum en plaats van uitbetaling komt voorlopig te vervallen. 

Nadere informatie over de restitutie ouderbijdrage volgt via de media, meldt het FIBOS. 

In de FIBOS zijn verenigd: 
Stichting Onderwijs der EBGS 
Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) 
Surinaamse Moslim Associatie (SMA) 
Sanatan Dharm 
Stichting Scholen met de Bijbel 
Stichting Waaldijk College
African Methodist and Episcopal Church (AMEC) 
Evangelische Methodisten Gemeente (EMG)
Islamitische Gemeente Suriname (SIS) 
Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker 
Weslyaanse Gemeente

Canada neemt economische maatregelen tegen Maduro

'Het is een reactie op het steeds verder afglijden naar dictatorschap'


Canada neemt economische maatregelen tegen veertig machtige Venezolanen, onder wie president Nicolás Maduro en diens rechterhand Tareck El Aissami, om hen te straffen voor 'anti-democratisch gedrag'. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland vrijdag 22 september 2017 bekendgemaakt.

'Canada kan niet rustig blijven toekijken terwijl de Venezolaanse regering het volk berooft van zijn fundamentele democratische rechten.'

De Canadese regering volgt het voorbeeld van de Amerikanen, die eerder al sancties troffen tegen Maduro en zijn vazallen.

Freeland zei dat hun tegoeden zullen worden bevroren en dat Canadezen geen zaken meer met hen mogen doen. 'Het is een reactie op het steeds verder afglijden naar dictatorschap.'


https://beta.theglobeandmail.com/news/world/canada-sanctions-40-venezuelans-with-links-to-political-economic-crisis/article36367074/?ref=http://www.theglobeandmail.com&

The list of senior Venezuelan government officials and individuals Canada is sanctioning:

1. Nicolas Maduro Moros, President of Venezuela
2. Tibisay Lucena Ramirez, President of the National Electoral Council
3. Elias Jose Jaua Milano, Head of the Presidential Commission for the Constituent Assembly
4. Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Vice-president of Venezuela
5. Tarek Willians Saab Halabi, Ombudsman of Venezuela
6. Nestor Luis Reverol Torres, Minister of Interior, Justice and Peace
7. Roy Antonio Maria Chaderton Matos, Politician, lawyer, and senior diplomat
8. Maria Iris Varela Rangel, Member of the Presidential Commission for the Constituent Assembly
9. Pedro Miguel Carreno Escobar, Member of the Presidential Commission for the Constituent Assembly
10. Diosdado Cabello Rondon, Member of the Presidential Commission for the Constituent Assembly
11. Susana Virgina Barreiros Rodriguez, Judge
12. Freddy Alirio Bernal Rosales, Member of the United Socialist Party of Venezuela
13. Delcy Eloina Rodriguez Gomez, President of the National Constituent Assembly
14. Tania D'amelio Cardiet, Rector of the National Electoral Council
15. Aristobulo Isturiz Almeida, Vice-president of the National Constituent Assembly
16. Jorge Jesus Rodriguez Gomez, Mayor of the Libertador Municipality in Caracas
17. Francisco Jose Ameliach Orta, Governor of Carabobo State
18. Carlos Alfredo Perez Ampueda, Director of the Bolivarian National Police
19. Sergio Jose Rivero Marcano, Commander General of the Bolivarian National Guard
20. Jesus Rafael Suarez Chourio, General Commander of the Bolivarian Army
21. Carmen Teresa Melendez Rivas, Member of Constituent Assembly for Iribarren Municipality in Lara State
22. Bladimir Humberto Lugo Armas, Commander of the Special Unit to the Federal Legislative Palace of the Bolivarian National Guard
23. Gustavo Enrique Gonzalez Lopez, Director of Bolivarian Service of Intelligence
24. Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Vice-President of the National Constituent Assembly
25. Remigio Ceballos Ichaso, Commander of the Strategic Command Operations of the Bolivarian National Armed Forces
26. Antonio Jose Benavides Torres, Chief of the Capital District in Caracas
27. Hermann Eduardo Escarra Malave, Member of Constituent Assembly for Zamora Municipality in Miranda State
28. Sandra Oblitas Ruzza, Vice-President of the National Electoral Council
29. Socorro Elizabeth Hernandez Hernandez, Rector of the National Electoral Council
30. Maikel Jose Moreno Perez, President of the Supreme Court
31. Gladys Maria Gutierrez Alvarado, Magistrate of the Constitutional Chamber of Supreme Court of Justice
32. Juan Jose Mendoza Jover, Second vice-president of the Supreme Court of Justice
33. Luis Fernando Damiani Bustillos, Magistrate of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice
34. Lourdes Benicia Suarez Anderson, Magistrate of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice
35. Carmen Auxiliadora Zuleta De Merchan, Magistrate of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice
36. Arcadio De Jesus Delgado Rosales, Vice-president of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice
37. Calixto Antonio Ortega Rios, Magistrate of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice
38. Andres Eloy Mendez Gonzalez, Director-general of the National Commission of Telecommunications
39. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, Comptroller General
40. Vladimir Padrino Lopez, Minister of Defence


(De Surinaamse Krant/Twitter/ANP/The Globe and Mail)

Brazilië stuurt het leger weer naar de favela's van Rio de Janeiro

Geweld tussen drugsbendes en veiligheidsdiensten is er geëscaleerd 

(Bron foto: BBC/AFP)

In Brazilië wordt het leger naar de favela's van Rio de Janeiro gestuurd omdat het geweld tussen drugsbendes en veiligheidsdiensten er geëscaleerd is. Ongeveer 950 soldaten zullen worden ingezet in de wijk Rocinha die zo'n 70.000 inwoners telt. 

De bedoeling is dat de soldaten zondagochtend vroeg zich opnieuw terugtrekken, zegt Defensieminister Raul Jungmann. 

Vrijdag werden de scholen in de omgeving vroeger gesloten en vlogen er politiehelikopters boven de wijk. 


De Braziliaanse president Michel Temer vorderde in juli nog 8.500 troepen op voor Rio omdat het geweld de laatste maanden fel is toegenomen. Het leger zou er tot het einde van het jaar worden ingezet, bijgestaan door nog eens 1.500 politieagenten en ander veiligheidspersoneel. 

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zijn al zeker 2.700 mensen vermoord in Rio de Janeiro, tien procent meer dan het jaar voordien. Onder de slachtoffers waren ook meer dan 100 agenten. Door hevige besparingen op de politie zijn sommige wijken no-gozones geworden waar drugsbendes de plak zwaaien.

(De Surinaamse Krant/Het Laatste Nieuws/Twitter/Belga/BBC)

Nederlandse onderzoeksjournalist Bram Ebus opgepakt in Venezuela

Ebus is gespecialiseerd in sociaal-ecologische conflicten

Leden van Guardia Nacional Bolivariana arresteerden Ebus in Puerto Ayacucho, in de staat Amazonas 


De gemilitariseerde politie in Venezuela heeft gisteren, vrijdag 22 september 2017, de Nederlandse onderzoekjournalist Bram Ebus uit Amsterdam opgepakt. Hij werd na enkele uren weer vrijgelaten. Ebus is gespecialiseerd in sociaal-ecologische conflicten, zo staat op zijn website, aldus het  AD.

Leden van de Guardia Nacional Bolivariana arresteerden Ebus in Puerto Ayacucho, een stad in de staat Amazonas in het zuiden van Venezuela. Ze brachten hem over naar Caicara del Orinoco in de staat Bolívar, zo melden Venezolaanse media op basis van een verklaring van het Nationale Perssyndicaat (SNTP), aldus vandaag, zaterdag 23 september 2017, het AD.

Volgens de SNTP is de reden voor de arrestatie van Ebus tot nu toe onbekend, net als de omstandigheden waarin hij werd vastgehouden. De persbond, de niet-gouvernementele organisatie Espacio Público en andere organisaties die opkomen voor de mensenrechten, eisten de onmiddellijke vrijlating van Ebus.

Het is onduidelijk of de Nationale Garde hem liet gaan onder druk van deze organisaties. 

De SNTP meldde in een spoed tweet, dat Ebus werd opgepakt terwijl hij bezig was met een onderzoek naar de milieueffecten van mijnbouw aan weerszijden van de Orinoco-rivier. Die ontspring in Venezuela, vlakbij de grens met Brazilië. 

Ebus schreef begin september een feature (lang verhaal) voor het Earth Island Journal over het openstellen van de Orinoco-gordel voor commerciële goudwinning door Venezuela. Die goudwinning bedreigt het regenwoud in de Amazone, zo schrijft hij.

Fundashon Marshe, Curaçao, bereidt renovatie van Plasa Bieu voor

'Nadruk ligt op aspecten zoals hygiëne, ventilatie, verlichting, duurzaamheid en veiligheid'


Fundashon Marshé heeft een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor de renovatie van Plasa Bieu (de Oude Markt), met financiering van het ministerie van Economische Ontwikkeling. Voor de voorbereidingen heeft Fundashon Marshe het architecten & ingenieurskantoor Plan’D2 aangetrokken, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 23 september 2017.

'Het team van Plan’D2 heeft een uitgebreide opname gedaan van het gebouw en werkt momenteel aan het onderhoudsplan en herindelingsplan. De nadruk ligt op aspecten zoals hygiëne, ventilatie, verlichting, duurzaamheid en veiligheid. Het is hierbij ook belangrijk om de traditionele aspecten van Plasa Bieu te behouden, zoals het koken op houtskool', geeft de organisatie aan.

Defensie heeft nog zo'n 604 militairen op Sint-Maarten, 15 op Saba en 14 op Sint Eustatius

Door Defensie met eigen middelen geëvacueerde personen 1.792In totaal heeft Defensie - stand vrijdagmiddag 22 september - 604 militairen op Sint-Maarten, 15 op Saba en 14 op Sint Eustatius. Dat zegt Canan Babayigit, woordvoerder Defensie in het Caribisch gebied, aldus vandaag, zaterdag 23 september 2017, het Antilliaans Dagblad

De teller van het aantal door Defensie met eigen middelen geëvacueerde personen stond bij de ochtendbriefing gisteren op 1.792. 

Het ReformatorischDagblad in Nederland publiceerde een ‘infographic’ (zie top), waarop goed is te zien hoeveel mankracht en materieel door Defensie is ingezet voor de noodhulp aan de Bovenwindse Eilanden, in het bijzonder Sint-Maarten. 

Het Antilliaans Dagblad verzocht de woordvoerder de aantallen te actualiseren. 

Aqualectra, Curaçao, zoekt extra capaciteit om stroomvoorziening te garanderen

Aqualectra: Verkorte aanbesteding voor extra capaciteit 


Aqualectra hoopt in de eerste helft van komende week een akkoord te bereiken met het Britse bedrijf Aggreko, of mogelijk een andere leverancier van apparatuur voor tijdelijke energievoorziening. Dat zegt Aqualectra-directeur Darick Jonis vandaag, zaterdag 23 september 2017, in het Antilliaans Dagblad

'De extra capaciteit is nodig om de continue stroomvoorziening op Curaçao te garanderen en te voorkomen dat per wijk moet worden geschakeld.'

Het zou niet de eerste keer zijn dat Aggreko zaken doet met het Curaçaose nutsbedrijf; de leverancier uit Glasgow, Schotland, heeft eerder in opdracht van Aqualectra generatoren op het eiland  geïnstalleerd.

Premier Mike Eman, Aruba, weg als partijleider na verkiezingen

AVP van Eman nipt de grootste partij, maar verliest vier van haar dertien zetels


De AVP (Arubaanse Volkspartij) van premier Mike Eman is nipt de grootste partij geworden bij de gisteren gehouden verkiezingen op Aruba gewonnen. De partij verloor echter vier van haar dertien zetels. Het zetelverlies is voor Eman reden om op te stappen als partijleider, zo maakte hij vandaag, zaterdag 23 september 2017, op de Arubaanse tv bekend.

Hij noemt het zelf een 'integere stap'.

AVP won de parlementsverkiezingen voor de derde achtereenvolgende keer. De partij MEP (Movimiento Electoral di Pueblo) is, net als in 2009 en 2013, tweede geworden. Maar, na acht jaar een meerderheid in het parlement te hebben gehad, zal de AVP nu op zoek moeten naar een coalitiepartner. De partij heeft nu evenveel zetels als de MEP, die twee zetels heeft gewonnen.

Volgens NOS-correspondent Dick Drayer is de AVP kiezers kwijtgeraakt, omdat de AVP-bewindslieden door hun riante meerderheidspositie vooral met elkaar overhoop lagen. Een van de ministers moest onlangs opstappen omdat hij geld zou hebben aangenomen in ruil voor de verstrekking van verblijfsvergunningen.

De partij POR (Pueblo Orguyoso y Respeta) krijgt twee en RED (Red Democratico) één zetel van de in totaal 21 zetels. POR doet voor het eerst mee aan de verkiezingen. De leider van POR, Otmar Oduber, was minister voor de AVP, maar brak met de partij en richtte de nieuwe partij acht maanden geleden op.

Een coalitie van AVP en POR ligt vanwege die ruzie niet voor de hand. Maar, er lijkt geen andere keuze. Eman heeft meerdere keren aangegeven nooit met de MEP te willen samenwerken.


(De Surinaamse Krant/De Telegraaf/NOS/NRC)

Verkopers langs Martin Luther Kingweg vertrekken toch

'Ik kijk uit naar de nieuwe plek waar we geplaatst zullen worden en zal daaraan meewerken'


Start verbreding van twee naar vier rijbanen Highway dooft verzet verkopers tegen vertrek


'Er komt een betere weg en dat is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het land. Ik ben blij dat ik de ruimte heb gekregen om vijf jaar lang hier te verkopen', zegt krabbenverkoper Kissoen Rampersad (zie foto - Bron: Irvin Ngariman/de Ware Tijd) vandaag, zaterdag 23 september 2017, in de Ware Tijd.

De verkopers langs de Martin Luther Kingweg moeten vertrekken vanwege de herinrichting van de ‘Highway’. Die wordt namelijk een vierbaansweg.

Eerder waren ze tegen het vertrek, maar uiteindelijk kiezen ze voor het algemeen belang. 'Ik kijk uit naar de nieuwe plek waar we geplaatst zullen worden en zal daaraan meewerken', zegt Rampersad. 

Ook fruitverkoper Ismael Mohamed Asadh zal zich niet meer verzetten. 'Als het zover is, neem ik mensen om te helpen mijn tent te verplaatsen. Ik woon hier vlakbij. Als de weg er is, zal ik zien wat ik doe.' Hij is al zeventien jaar venter en zal de overheid na de aanleg van de vierbaansweg vragen om weer in de buurt te mogen verkopen.

Zijn collega, krabben- en fruitverkoper Ismael Rahit, is eveneens bereid mee te werken aan de ontruiming. Wel had hij gehoopt dat eerst andere delen van de weg zouden worden aangelegd en dat hij en de andere venters langer zouden mogen blijven. 'Als we een andere plek krijgen waar bijvoorbeeld een markt opgezet kan worden, heb ik geen probleem, want de zaak moet blijven draaien.'

Districtscommissaris Remy Pollack van Paramaribo Zuid-West zegt, dat hij nog bezig is om een locatie voor de mensen in orde te maken. 'Binnen twee weken moeten we zover zijn.'

De voorbereidingswerkzaamheden zijn al begonnen en de daadwerkelijke uitvoering van het werk zal spoedig beginnen, staat in de aanmaningsbrief aan de straatventers.

NII: 'Politie pakt verhoogde aanpak criminaliteit volgens aangepast model aan'...

'Motiveringsbesprekingen met personeel moeten resulteren in verhoogde aanpak acties van politie'...


Het Korps Politie Suriname (KPS) gaat op instructie van de waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn, de verhoogde aanpak van de criminaliteit volgens een aangepast model uitvoeren. In dit kader zijn de waarnemend korpschef, commissaris van politie Antonio Chin, en het Beleidsondersteuningsteam KPS, woensdag 20 september van start gegaan met motiveringsgesprekken voor het politiepersoneel. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) van de regering vrijdag 22 september 2017.

De motiveringsbesprekingen zullen moeten resulteren in een verhoogde aanpak van de reeds uitgezette acties van de politie. Afgevaardigden van de verschillende structuren binnen het KPS met name de mobiele teams, officieren, kaderleden en manschappen worden geïnformeerd over de vernieuwde actieplannen. Deze zijn gericht op de aanpak van de zware criminaliteit en het terugbrengen van het veiligheidsgevoel binnen de samenleving. 

De interventie eenheden zullen meer dan voorheen samenbundelen en volgens een aangepast werkrooster worden ingezet. Zij zullen op verschillende locaties zowel opvallend als onopvallend opereren.

Tijdens de besprekingen wordt onderlinge informatie uitgewisseld en krijgen participanten de gelegenheid in te gaan op allerhande zaken de criminaliteitsbestrijding rakende. Ook worden de diensthoofden gewezen op hun bijzondere verantwoordelijkheid, inzake de handhaving van orde en rust in de samenleving. Ze worden daarbij moed ingesproken om, ondanks de minder gunstige omstandigheden waaronder zij arbeid verrichten, hun plichten niet te verzaken en gemotiveerd hun taken samen met de manschappen uit te oefenen, zo schrijft het NII.. 

Het KPS zal de toegankelijkheid van de burgers naar de politie hiermee verbeteren en hoopt met deze aanpak de burgerij een beter gevoel van bescherming te bieden. Welzijn verwacht dat de samenleving ook een bijzondere bijdrage zal leveren door relevante informatie over criminele handelingen of gedragingen te blijven doorspelen aan de politie. Melders kunnen rekenen op wettelijke bescherming indien en voor zover zulks nodig wordt geacht.

Organisatie van Bushouders in Suriname dreigt 26 september niet uit te rijden

'Dit zijn geen loze woorden, omdat het gaat om een definitief besluit van leden die echt verhit zijn'

Bushouders hebben in mei laatste betaling ontvangen...


Mochten de bus- en boothouders uiterlijk maandag niet uitbetaald worden, dan gaan zij de volgende dag het staatsvervoer lamleggen. Dat is donderdag besloten tijdens een algemene ledenvergadering van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS). De gedupeerde ondernemers hebben voor het laatst ontvangen voor de maand mei en ze eisen dat ze nu tenminste worden betaald voor juni en juli, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 23 september 2017.

'Dit zijn geen loze woorden, omdat het gaat om een definitief besluit van de leden die echt verhit zijn. Ze moeten telkens opkomen voor betaling', zegt OBS-voorzitter Kenneth Themen. 

Hij heeft vernomen dat het ministerie van Financiën toestemming moet geven aan de Centrale Bank van Suriname om het geld over te maken naar de banken, die op hun beurt de betaling moeten doen aan hun rekeninghouders. Aangezien minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in het buitenland vertoeft, kan dat niet, maar 'we leven toch niet in het stenen tijdperk en met een simpel WhatsApp-bericht kan groen licht gegeven worden'.

De OBS-voorzitter beveelt aan, dat de tarieven van het staatsvervoer worden verhoogd om zo meer te verdienen, waardoor het Nationaal Vervoerbedrijf minder afhankelijk zal zijn van subsidie. 

De voorzitter zegt dat de bus- en boothouders de voortdurende achterstallige betalingen beu zijn, omdat dit lastig is voor de bedrijfsvoering. Ze willen uiterlijk de eerste week van de nieuwe maand betaling over de voorgaande maand. 'Dat systeem is al ingevoerd bij de schoolvervoerders en dat heeft tot voor kort goed gewerkt. Over de gereden dagen van augustus hebben we nog niet ontvangen.'

Volgende week zal Themen met de schoolvervoerders vergaderen over wat gedaan kan worden om betaling af te dwingen.

Minister Peneux nodigt vakbondsleider Valies uit voor gesprek op 25 september

Peneux stelt open te staan voor een 'rationele dialoog'


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Wilgo Valies, uitgenodigd om maandagochtend te praten over de onderwijssituatie. 

Aan het Nationaal Informatie Instituut laat de minister vrijdag 22 september 2017 weten open te staan voor een rationele dialoog en daarbij het belang van het onderwijs niet uit het oog te willen verliezen. 

Minister Peneux ging in op de kwestie van een aantal leerkrachten dat geen dispensatie heeft gehad waardoor de samenwerking tussen hen en het ministerie is beëindigd. De bewindsman gaf aan, dat er totaal geen sprake is van rancune, maar dat de leerkrachten hun studie moeten afronden waardoor ze volledig bevoegd zijn. 

Zaken moeten aldus de bewindsman rationeel benaderd worden. Het ministerie maakt beleid dat de leerkrachten aanspoort om hun studie af te ronden, zodat er meer volledig bevoegde onderwijsgevenden zijn die ingezet kunnen worden. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderwijs ook verbeterd. 

Er is jaren dispensatie verleend, omdat het IOL bepaalde opleidingen niet kon verzorgen. Nu dat niet meer het geval is moeten de docenten de opleiding afronden. 

Boekpresentatie Bomen van Paramaribo 28 september bij Bodega & Grill de Waag in Paramaribo

'Wie na het lezen van dit boek Paramaribo bezoekt, zal met andere ogen naar de stad en haar bomen kijken'


Het boek Bomen van Paramaribo is een ode aan de hoofdstad van Suriname. Op 28 september wordt bij Bodega & Grill de Waag in Paramaribo vanaf zeven uur 's avonds een boekpresentatie gehouden van dit boek, dat rijk is aan veel prachtige bomen. 'De bomen geven de stad een uniek karakter. Weinig hoofdsteden in de wereld hebben een zo unieke verscheidenheid aan bomen, struiken en kruidachtige planten als Paramaribo', stellen de schrijvers Dominiek Plouvier en Chantal van den Bergh, zo is te lezen op de website van LM Publishers in Volendam.

Deel 1 gaat over de 100 meest voorkomende boomsoorten: inheemse bomen, exoten, fruitbomen en palmen. Van iedere boomsoort worden de naamgeving en enkele wetenswaardigheden beschreven: botanische, geografische, cultuurhistorische, culinaire of medicinale aspecten van de soort. In het tweede deel staan 6 wandelingen door verschillende stadsdelen. Aan de hand van kaartjes kan men al wandelend de boomsoorten uit deel 1 tegenkomen.

Dominiek Plouvier woonde 12 jaar in Paramaribo; van 2006 tot 2014 was hij er directeur van WWF-Guianas. Hij begon zijn loopbaan in 1984 in het Herbarium van de Anton de Kom Universiteit, waar hij zich heeft toegelegd op het herkennen van de vele houtsoorten uit het Surinaamse bos. Later ging hij zich interesseren voor de botanische kenmerken, en de herkenning en systematiek van de bomen van de Amazone en wereldwijd. Vanuit zijn liefde voor planten, vogels en de natuur in het algemeen heeft hij zich jarenlang ingezet voor het behoud van de natuur in Suriname en op het Guyanaschild. 


Chantal Van den Bergh-Lodeweyckx is sinds 1972 woonachtig in Suriname. Na meer dan 20 jaren te hebben gewerkt in een administratief-financiële functie bij de Delegatie van de Europese Unie te Paramaribo, formaliseerde zij haar belangstelling voor de natuur middels een ‘MSc Biodiversity Conservation and Management’. Dit stelde haar in staat om een lang bestaande wens: nauwer en effectiever bij plant en dier betrokken zijn, waar te maken, onder meer in projecten te Peperpot, Tonka-eiland en Warappa.

De website visdief.nl publiceerde op 30 april van dit jaar al een recensie over Bomen in Paramaribo, 'een uitbundige gids over de bijzondere bomen in de stad'.

'Wie na het lezen van dit boek Paramaribo bezoekt, zal met andere ogen naar de stad en haar bomen kijken. Ik raad je aan om een van de wandelroutes te volgen. En wie de stad in zijn of haar hart meedraagt, zal ongetwijfeld warme gevoelens krijgen bij het zien van die prachtige sfeerfoto’s van de bomen in het straatbeeld van Paramaribo. Een bijzondere bomengids dus. Een ode. Aan een bijzondere stad. En indirect aan haar inwoners die al die bomen immers hebben aangeplant.' 

'Bomen van Paramaribo bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft honderd boomsoorten. Elke boom wordt afgebeeld door een aantal sfeervolle foto’s. Voor mensen die bekend zijn in Paramaribo zullen deze foto’s ongetwijfeld een feest van herkenning zijn. Het andere deel, iets minder omvangrijk, beschrijft zes wandelingen door Paramaribo die je natuurlijk langs een aantal markante bomen voeren. Ik ben er haast zeker van dat deze routes zelfs bewoners van Paramaribo nog zullen verrassen. Dat hoor ik in elk geval vaak terug bij uitgevers van stedengidsen. Er zijn stedengidsen die het meest worden aangeschaft door de eigen bewoners. Die hun stad opeens met heel andere ogen leren bekijken en verrassende ontdekkingen doen.' 


Belangstellenden die de presentatie willen bijwonen worden verzocht contact op te nemen met Molly van het Amazon Conservation Team via: d.molly @act-suriname.org of telefonisch via 434900.

Cocaïne aangetroffen tussen bananen in Duitse supermarkten

Politie staat nog voor een raadsel hoe de cocaïne ongemerkt in de supermarkten is beland


In verscheidene Beierse supermarkten (in de regio's Oberbayern Süd, Niederbayern, Oberbayern Nord en Schwaben Nord) was  bijna cocaïne in de aanbieding gedaan. In zeker tien winkels zijn drugs aangetroffen in dozen bananen die net waren afgeleverd. 

De politie in München houdt er rekening mee, dat er ook in andere Duitse deelstaten op deze manier coke op de markt komt als de vakkenvullers niet goed opletten. 'We zijn nog maar net begonnen met het onderzoek', zei een woordvoerder vrijdag 22 september 2017.

Een medewerker van een winkel in Kiefersfelden sloeg als eerste alarm toen hij behalve bananen ook verdachte bruine pakketjes uitpakte. Gedurende de dag deden steeds meer collega’s elders eenzelfde ontdekking. 

Het is voor de politie nog een raadsel hoe de cocaïne ongemerkt het land is binnengekomen, de groothandel heeft bereikt, kon worden verspreid en waarom de drugsdealers de zending niet hebben opgehaald.

(De Surinaamse Krant/Bild/Twitter/De Telegraaf)