dinsdag 5 september 2017

3 Miljoen gulden extra nodig voor uitvoering urgentieprogramma Curaçao

Extra geld nodig voor beleidsterreinen economie, onderwijs, werk en gezondheidVoor de uitvoering van het urgentieprogramma is 3 miljoen gulden extra nodig. Geld dat dus niet in de begroting is opgenomen. Dit blijkt uit het gisteren naar de pers gestuurde urgentieprogramma ‘Pa mehorá kalidat di bida den bario’ ('Om de kwaliteit van leven in de wijk te verbeteren'), zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, 5 september 2017.

In het programma wordt uitgelegd, dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande programma’s en activiteiten binnen de reguliere begroting van de verschillende ministeries. 

Maar: 'Voor de coördinatie en het compleet maken van het aanbod zijn ook aanvullende kosten begroot. Het streven is om de private sector en fondsenorganisaties te enthousiasmeren een bijdrage te leveren aan de programmakosten.' 

Uit het programma blijkt, dat het gaat om kosten op het gebied van vier beleidsterreinen, te weten economie, onderwijs, werk en gezondheid. Verder is bewust gekozen voor vier bario’s (wijken) die, voor wat problematiek betreft, niet al te complex zijn en waar op korte termijn resultaten behaald kunnen worden,

0 comments:

Een reactie plaatsen