dinsdag 5 september 2017

Abdoel (NDP) en Jogi (VHP) bij vergadering ParlAmericas op Trinidad & Tobago

Jogi: 'Publieke participatie belangrijk is bij financiën van het parlement en de wetgeving'De Assembleeleden Amzad Abdoel (NDP/delegatieleider) en Mahinder Jogi (VHP) wonen morgen en donderdag een reguliere vergadering van ParlAmericas bij op Trinidad & Tobago. Het lag in de bedoeling dat leden van de commissie Staatsuitgaven deze vergadering zouden bijwonen. Aangezien Asiskumar Gajadien (VHP) niet kon afreizen en Gregory Rusland (NPS) geweigerd heeft, heeft De Nationale Assemblee een besluit genomen om af te zien van de commissie Staatsuitgaven, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 5 september 2017.

De fractie van de VHP heeft besloten Jogi, die geen lid is van deze commissie, af te vaardigen. Jogi zegt, dat zijn fractie hem heeft voorgedragen om te gaan. 

Het thema van de vergadering is 'Strengthening Accountability through Fiscal Transparency Practices'. Daarnaast gaat het ook om een tweede onderwerp waarbij participatie van burgers aan de orde komt. 

Jogi zegt, dat publieke participatie belangrijk is bij financiën van het parlement en de wetgeving. Het publiek moet bij beide onderwerpen beter betrokken worden. Hij zal zich meer richten op publieke participatie. 

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, die bestuurslid is van ParlAmericas, heeft besloten deze vergadering niet bij te wonen. Zij viert vandaag haar verjaardag.

De reis- en verblijfkosten van Abdoel en Jogi worden betaald door De Nationale Assemblee. 

Tijdens de vergadering zal door wetgevers, parlementariërs en deskundigen de transparantie en aansprakelijkheid in de parlementaire financiële sfeer onderzocht worden om te kijken naar gemeenschappelijke uitdagingen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Verder zal de nadruk gelegd worden op het instellen van een parlementair begrotingsbureau en gekeken worden naar strategieën voor een effectieve publieke participatie in het fiscaal beleid. Ook zal gediscussieerd worden over strategieën en mechanismen om effectieve participatie van de burgers te bevorderen in het wetgevingsproces, meldt De Nationale Assemblee.

0 comments:

Een reactie plaatsen