vrijdag 1 september 2017

Anti-Corruptiewet aangenomen met algemene (40) stemmen

Het Openbaar Ministerie krijgt speciale Officier van Justitie voor corruptiezaken

Tevredenheid in Assemblee dat Anti-Corruptiewet na moeizame weg een feit is...


De Anti-Corruptiewet is gisteravond door De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen met algemene (40) stemmen. Deze wet maakt het mogelijk om corruptie vooral te voorkomen. De bestrijding van corruptie, waar al wetgeving voor bestaat, wordt met nieuwe wet verder aangescherpt. Er is bij wet een commissie ingesteld die in een vroeg stadium kan ingrijpen, stipte Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons na aanname van de wet aan. Zij liet zelfs bij wijze van uitzondering toe, dat er geapplaudisseerd werd na aanname van de wet. 

Alle fracties in De Nationale Assemblee hebben hun instemming geuit met de aanname van de wet. De Anti-Corruptiewet stond al sinds 19 november 2015 op de agenda. Er zijn veel wijzigingen aangebracht in de ontwerpwet, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 1 september 2017.André Misiekaba (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, benadrukte dat met deze wet 'zero tolerance' en 'no nonsense' wordt benadrukt. Hij verschilt van mening met zijn partijgenoot Rachied Doekhie die eerder stelde, dat de wet niets voorstelt en om politieke redenen wordt aangenomen. 

Misiekaba voerde aan dat het om een sterke wet gaat. Hij verwees naar de definitie van corruptie in de wet: 

'Het door een publieke functionaris in de uitoefening van zijn/haar functie misbruik maken van zijn functie of positie en/of de aan hem toegekende bevoegdheden en/of de daaruit voortvloeiende mogelijkheden tot beïnvloeding, waarbij hij of zij iets doet of nalaat vanwege een verkregen gift, dienst of belofte teneinde daaruit rechtstreeks onrechtmatig voordeel te verkrijgen voor zichzelf of een ander.'

Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de commissie van rapporteurs, merkte op dat deze wet een goed begin is. Hij hoopt dat de regering er serieus werk van maakt om de instituten die belast zijn met aanpak van corruptie te faciliteren. Het lukt het Openbaar Ministerie vaak niet om forensische accountants in te zetten voor een degelijk onderzoek bij fraude. Ook andere instituten hebben onvoldoende middelen om effectief op te kunnen treden. De VHP-fractie wil dat alle corruptiegevallen aangepakt moeten worden. 

Misiekaba merkte op dat hij niet bedoeld heeft, dat concrete corruptiegevallen niet aangepakt moeten worden, maar opgehouden moet worden om elkaar de vinger te wijzen, aangezien alle politieke partijen die in de regering gezeten hebben, zich schuldig gemaakt hebben aan corruptie. 

Carl Breeveld (DOE) zei dat met z'n allen gewerkt moet worden naar een corruptievrij land. Dit is mogelijk omdat verschillende landen dit doel hebben bereikt. De wet moet zorgen voor eerlijke publieke functionarissen. 

Minister Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie, zei dat het Openbaar Ministerie via een verkorte opleiding versterkt zal worden. Een Officier van Justitie zal zich speciaal bezighouden met corruptiegevallen. 

De Assembleeleden zijn het met elkaar eens dat met deze wet een sterk signaal wordt gegeven naar de publieke sector, dat corruptie niet getolereerd wordt. Ook de Wet op de Jaarrekening die eerder op de dag goed is gekeurd met algemene (38) stemmen, zal zorgen voor meer transparantie bij bedrijven, waaronder ook parastatale instellingen. De Comptabiliteitswet wordt na de recesperiode van De Nationale Assemblee, behandeld.

0 comments:

Een reactie plaatsen