woensdag 6 september 2017

Assemblee moet verhoogde invoerrechten kip via wetgeving goedkeuren

'Verhoging invoerrechten naar 40% reeds bij wet goedgekeurd op 12 november 2002'


Hoewel bij beschikking van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën de invoerrechten van kip en kipdelen van 20 naar 40% zijn verhoogd per 1 september, moet er ook een wetswijziging plaatsvinden. De wijziging heeft te maken met het bijvoegen van enkele tariefposten van vlees en eetbare slachtafval van pluimvee. De wetswijziging moet binnen zestig dagen ingediend en goedgekeurd worden door De Nationale Assemblee (DNA), anders vervalt de beschikking. 

Minister Hoefdraad zegt vandaag, woensdag 6 september 2017, op Starnieuws dat de verhoging van de invoerrechten naar 40% reeds bij wet was goedgekeurd op 12 november 2002. Het invoerrecht was gewijzigd van 10% naar maximaal 40%. Bij ministeriële beschikking is toen het invoerrecht op 20% vastgesteld. 

Belanghebbenden van de pluimveesector hebben weer de aandacht van de regering gevraagd om fiscale maatregelen te treffen voor een betere concurrentiepositie. Het tarief van 20% is te laag om te concurreren met importeurs van kip en kipdelen. 

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme werkt nauw samen met zijn collega's van Financiën en Landbouw, Veeteelt en Visserij om de pluimveesector te stimuleren.

Welzijn heeft eerder gesteld, dat met de verhoging van de invoerrechten Suriname niet in problemen komt met de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het gemeenschappelijke buitentarief van de Caricom is aangepast bij beschikking van 22 december 2008. 

Hoefdraad en Welzijn bevestigen dat de Raad van Ministers de ontwerpwet reeds heeft goedgekeurd. Deze is in behandeling bij de Staatsraad. Uiterlijk eind oktober moet de ontwerpwet goedgekeurd zijn door De Nationale Assemblee. Er zullen maatregelen genomen worden opdat de consument niet de dupe wordt van importeurs en tussenhandelaren, stelt minister Welzijn.

0 comments:

Een reactie plaatsen