dinsdag 12 september 2017

Bestuur C-47 bespreekt door regering tegen leerkrachten te treffen maatregelen

'Maatregelen en bedreigingen in strijd met verdragen getekend over vrijheid van vakvereniging'


Het bestuur van C-47 komt morgen bijeen om zich te buigen over maatregelen die de regering treft tegen leerkrachten. Ook zal over de vele verhogingen die worden doorgevoerd worden gesproken. Dit zegt Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale, vandaag, dinsdag 12 september 2017, op Starnieuws. 

De vakbondsleider heeft een onderhoud gehad met Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS). 

Berenstein vindt het verregaand van de regering, dat leerkrachten met tuchtmaatregelen worden bedreigd omdat ze een vergadering hebben bijgewoond van de onderwijsbonden. 'De maatregelen en bedreigingen zijn in strijd met de verdragen die getekend zijn over de vrijheid van vakvereniging.' 

Ook het feit dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur te kennen heeft gegeven dat personen die vrijgemaakt zijn om vakbondswerk te verrichten, te horen hebben gekregen dat de vrijstelling ingetrokken wordt. Leerkrachten die jarenlang in commissies ingedeeld zijn, zoals bewustwording van leerlingen en docenten over hiv/aids, hebben een schrijven ontvangen dat zij ingedeeld zullen worden in het normale onderwijsproces. 

Berenstein stelt dat het om verregaande maatregelen zijn. Deze kwestie wordt op de voet gevolgd. C-47 zal na de bestuursvergadering verdere mededelingen doen.

0 comments:

Een reactie plaatsen