maandag 4 september 2017

CLO wil einde aan talrijke malafide zaken bij uitgifte van domeingrond

'Zelfs directeuren en ministers vergalopperen zich door originele aanvragen te verdonkeremanen en het perceel naderhand naar zich toe te trekken'


Er dient een einde gemaakt te worden aan de talrijke malafide zaken die plaatsvinden bij uitgifte van domeingrond. Zo stelt de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) in een brief aan de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), alldus vandaag, maandag 4 september 2017, de  Ware Tijd.

Het is volgens CLO-voorzitter Ronald Hooghart alom bekend, dat burgers grond aanvragen volgens de normale procedure om achteraf te vernemen dat de beoogde grond 'plotseling naar een latere aanvrager gaat'. 

Hooghart: 'Zelfs directeuren en ministers vergalopperen zich door de originele aanvragen te verdonkeremanen en het perceel naderhand naar zich toe te trekken.'

Hij verwijst daarbij naar een geval waarbij de onderdirecteur Grondzaken een perceel van acht hectare heeft verkaveld nadat het van een ander was afgepakt. De percelen worden nu voor twintigduizend euro per stuk verkocht. Ook is het zo, zegt de CLO-voorzitter, dat 'landmeters' misbruik maken van informatie die aan hen wordt verstrekt door die verder te verkopen aan derden, waarmee zij een aanvraag kunnen indienen. 

Ook de afhandeling van de verdeling van familiegrond en aankoop van percelen blijven jaren op het ministerie liggen, waardoor derden op de aangekochte percelen woningen opzetten of andere handelingen plegen, met vervelende gevolgen van dien. 

'Familieboedel wordt onderhands verkocht met de hulp van onder anderen notarissen, met de bekende gevolgen', stelt de voorzitter en verwijst daarbij naar de slepende kwestie-Van Engelbuiten. 

Hooghart dringt er bij minister Roline Samsoedien op aan snel een einde te maken aan de misstanden.    

0 comments:

Een reactie plaatsen