dinsdag 5 september 2017

DA’91 en SPA zeer bezorgd over situatie in Venezuela

Partijen uiten zorgen in brief aan ambassadrice van Venezuela Olga Diaz Martinez

Ambassadrice weigert brief zelf in ontvangst te nemen, maar laat dat over aan een receptioniste 


DA’91 en SPA zijn zeer bezorgd over de situatie in buurland Venezuela. Dit hebben ze dinsdag 5 september 2017 per brief kenbaar gemaakt aan de ambassadeur van Venezuela, Olga Diaz Martinez, aldus de Ware Tijd. De brief, die overhandigd werd door de voorzitters van de SPA en DA’91, werd niet in persoon ontvangen door de ambassadeur, omdat er geen afspraak was gemaakt voor het ontvangst. 

'Wij als Surinaamse burgers wonende op het Zuid-Amerikaans continent en die vriendschappelijke historische banden hebben met het volk van Venezuela en als soevereine staten die tezamen participeren in diverse regionale organisaties, zijn diep verdrietig en bezorgd dat duizenden mensenlevens verloren zijn gegaan sinds protesten begonnen in Bolivariaanse Republiek Venezuela', luidt een passage uit de brief. Verder wordt aangegeven dat sinds april 2013 de politieke, economische en sociale situatie in Venezuela instabiel is en steeds verder afglijdt. Ook vindt al geruime tijd een gestadige afbraak plaats van de democratie, de democratische beleving en het respecteren van mensenrechten, politieke- en burgerrechten. 

De Venezolaanse regering wordt opgeroepen de mensenrechten, rechtsstaat, de scheiding der machten en de integriteit van de democratische instellingen te respecteren. De politieke partijen hopen dat het land wederom kan terugkeren keren naar een volledige democratie vrede en rust. 

SPA-voorzitter Guno Castelen en DA'91-leidster Angelic Alihusain-del Castilho zeggen desgevraagd, aldus de Ware Tijd, hun bezorgdheid tegenover de Venezolaanse vertegenwoordiging te hebben geuit vanwege humanitaire redenen en de decennialange vriendschapsbanden tussen Suriname en Venezuela. Aangegeven werd, dat wanneer zaken verkeerd gaan en vrienden verkeerde handelingen plegen 'echte vrienden' moeten durven hen aan te spreken, opdat ze weer op het juiste pad terugkeren.

Stilzwijgen zou ook ertoe kunnen leiden dat wat in Venezuela gebeurt ook in andere landen overgenomen zou kunnen worden. Voorts zal verslechtering van de situatie in het buurland ook negatieve effecten kunnen hebben op Suriname zoals de komst van vluchtingen. 

Een ambassademedewerkster vond het 'onfatsoenlijk' om de brief via het loket aan te nemen, maar op instructie van ambassadrice Martinez mocht ze dat niet buiten het kantoor doen. De gang van zaken werd betreurd door de partijleiders, omdat de afgelopen drie weken geprobeerd is een afspraak te maken, echter zonder succes. 

0 comments:

Een reactie plaatsen