vrijdag 1 september 2017

DA'91: 'Zand erover of een streep onder corruptie trekken is onaanvaardbaar'

'Corruptieve handelingen horen geen verjaring te kennen'


Sommige politici liggen op ramkoers als het gaat om recht en wet en goed bestuur. Het schermen met het noemen van corruptiegevallen van de oppositie of coalitie moet volgens de behoeders van de corruptie de wind uit de zeilen halen van “het initiatief” tot onderzoek naar corruptie. Zand erover of een streep onder corruptie trekken is onaanvaardbaar. 

De strijd tegen corruptie, in al haar verscheiden gedaanten, moet worden voortgezet zonder aanzien des persoon en resulteren in de veroordeling van diegenen die zich met corrupte praktijken hebben ingelaten. Dit niet alleen, maar het oneerlijk vergaard vermogen moet ook terug worden gestort in de Staatskas. 

Het op alle niveaus volledig inzetten voor de strijd tegen corruptie kan onder meer door alle betrokken instanties te versterken en hun onderlinge coördinatie te verbeteren. Bovendien moet de strijd tegen corruptie, financiële misdrijven en overtreding van de regels inzake overheidsopdrachten worden opgevoerd. 

Corruptieve handelingen horen geen verjaring te kennen. Zij die straffeloosheid bepleiten voor corruptelingen, maken zich schuldig aan de structurele ondermijning van de democratie en vergoelijking van mensenrechtenschendingen. Het idee te wekken dat de prijs van vrede en harmonie is het straffeloos maken van criminele handelingen is een heel gevaarlijke en 's lands verraderlijke opstelling. 

Om de aanname van een Anti-Corruptiewet in te zetten om straffeloosheid te bewerkstelligen is minstens even verwerpelijk als het plegen van de corrupte daad zelf. 

Dan is er nog de kwestie van de justitiële hervorming: het gaat namelijk niet alleen om de strijd tegen corruptie, maar ook om om de strijd voor het garanderen van allerlei andere zaken, zoals de opleiding van rechters. Suriname moet zijn inspanningen oprecht en duidelijk vormgeven en verdere resultaten laten zien in de strijd tegen corruptie, met name op het punt van een ongehinderd verder onderzoeken, vervolgen en daaropvolgende gerechtelijke procedures. Na onderzoek en vonnis kan gesproken worden van 'tabula rasa' (schone lei).

De noodzaak voor de terugkeer van het vertrouwen in onze instituten en politiek. Een maatschappij die haar ontwikkeling verder vormgeeft op basis van eerlijkheid, gerechtigheid en rechtvaardigheid! Dat is het nieuwe begin! 

Angelic del Castilho 
Voorzitter DA’91

0 comments:

Een reactie plaatsen