dinsdag 12 september 2017

Gajadien (VHP) geeft 'zijn eigen' De Nationale Assemblee een 3

'Assemblee niet in staat adequate controle uit te oefenen op de regering'


VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien geeft 'zijn eigen' De Nationale Assemblee (DNA) een 3 voor de prestatie die het college in het afgelopen vergaderjaar heeft geleverd. Het parlement is tot 25 september op reces. 'Een dikke onvoldoende', zegt Gajadien maandag 11 september 2017 in het Dagblad Suriname. 

De parlementariër voert aan dat van zijn kant de volksvertegenwoordiging geen voldoende gaat krijgen, zolang zij niet in staat is adequate controle uit te oefenen op de regering. 

'We kunnen duizenden wetten maken, maar één van de belangrijkste taken van de wetgevende macht is de controle die zij moet uitoefenen op de uitvoerende macht, de regering. Er is geen enkele garantie dat goedgekeurde middelen daadwerkelijk gebruikt worden, waarvoor zij bestemd zijn. De regering doet waar zij zin in heeft en alles wordt met de dag duurder. Uiteindelijk lijdt het volk die wij vertegenwoordigen eronder.'

Gajadien voert aan, dat het parlement dit vergaderjaar inderdaad in staat is geweest een groot aantal wetten goed te keuren. Hieraan heeft de VHP-fractie als grootste oppositiepartij een wezenlijke bijdrage geleverd. Echter moet hij ook toegeven, dat bepaalde wetten te snel zijn goedgekeurd, waardoor bepaalde belangrijke aspecten niet zijn meegenomen. 

'Soms zijn bepaalde wetten zo snel doorgedrukt, waardoor bepaalde aspecten niet genoegzaam zijn meegenomen. Maar door de interne versterking van wetgevingsjuristen binnen het parlement, zien we dat we toch wel goed op weg zijn om goede wetten te kunnen maken', aldus Gajadien. 

Voor de politicus is de Anti-Corruptiewet het belangrijkste wetsproduct dat dit jaar is goedgekeurd. 'Dat ik een bijdrage heb mogen leveren, is voor mij een genoegdoening. Tijdens 2010 en 2015 heb ik ook in de commissie van rapporteurs gezeten en tijdens deze zittingsperiode ook. Op goudovereenkomsten na heb ik de meeste documenten over corruptiegevallen kunnen verzamelen en in het parlement kunnen indienen. Ik heb graag gewild dat meer zaken zouden zijn meegenomen, maar liever iets dan niets.'

0 comments:

Een reactie plaatsen