woensdag 6 september 2017

Gajadien (VHP): ‘Gemeenschap Wanica wacht op oplevering eigen ziekenhuis’

Bouw medisch centrum Wanica startte november 2014... geen duidelijkheid over oplevering

'Het is nu duidelijk dat medisch centrum als verkiezingsstunt is gebruikt om meer stemmen te vergaren bij de afgelopen verkiezingen'


Het streekziekenhuis van Albina, het Stichting Marwina Ziekenhuis, is enkele dagen geleden officieel afgebouwd en overgedragen aan de Surinaamse overheid. 'De gemeenschap van Wanica wacht ook op de oplevering van een eigen ziekenhuis. De belofte voor de oplevering wordt keer op keer gedaan en er zijn diverse contracten getekend', zegt VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien woensdag 6 september 2017 in het Dagblad Suriname. 

Terwijl het startsein voor de bouw van het medisch centrum te Wanica in november 2014 werd gegeven, is er nog steeds geen duidelijkheid over wanneer het wordt afgerond. De politicus voert aan, dat het nu duidelijk is dat het medisch centrum als verkiezingsstunt is gebruikt om meer stemmen te vergaren bij de afgelopen verkiezingen. In de pas goedgekeurde begroting over het dienstjaar 2017 is daarvoor ook niets opgenomen. 

Het ziekenhuis is een schenking van China, maar Suriname moest een deel daarvan zelf bekostigen. De schenking loopt vanaf 2011. Het deel dat vanaf 2014 door Suriname is opgezet, moet een deel van het beddenhuis voorstellen. De werkzaamheden door de Surinaamse aannemer werden enkele maanden geleden gestaakt vanwege betalingsachterstanden door de overheid. 

Na jaren van onderhandelingen heeft in 2016 de ondertekening met China plaatsgevonden voor de bouw. Het Chinese staatsbedrijf The 23rd Metallurggical Construction Group Co. (Ltd of Minmetals) is belast met de bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden moesten binnen zes maanden na de ondertekening starten en moet eind 2018 een feit zijn. In dit ziekenhuis komen 3 beddenhuizen met 150 ligbedden, 30 bedden voor de polikliniek, een spoedeisende hulp en een mortuarium. Ook voor de klinische behandelingen kan men daar terecht. Het ziekenhuis zal ook beschikken over ruime parkeerplaatsen. 

'Het feit alleen, dat de regering er niet over praat en de samenleving het vertrouwen in de oplevering heeft verloren, betekent dat er geen behoefte vanuit de zijde van de regering is om dit nog voor de verkiezingen in orde te maken. Zij maakt zich nu meer druk om de kostenverhogende maatregelen', aldus Gajadien. 

Gajadien benadrukt dat het hebben van een ziekenhuis, beddenhuis of medisch centrum in de huidige crisis niet alles is. 'Het hebben van een ziekenhuis is niets als de regering niet in staat is om condities te creëren, waardoor ziekenhuizen goed kunnen draaien', stelt hij. 

De politicus heeft tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling in het parlement een noodkreet laten horen over patiënten, die niet gedotterd kunnen worden vanwege een tekort aan materialen in ziekenhuizen. Dotteren is een manier om een vernauwing in een bloedvat op te heffen. Daarnaast kunnen bepaalde medische operaties ook vanwege het tekort aan materialen niet plaatsvinden. 'De mensen worden gevraagd om de middelen vanuit het buitenland zelf aan te voeren', zegt Gajadien. Ook het binnenbrengen van medicamenten en een adequaat functionerende ziektekostenverzekering voor de samenleving blijft volgens hem een probleem. De oplossing van deze zaken moet prioriteit krijgen.

De voorbereidingen voor het Stichting Marwina Ziekenhuis zijn in 2009 begonnen, terwijl de bouw in november 2012 aanving. Het ziekenhuis staat op een compleet omrasterd terrein van 2,7 hectare, dat is voorzien van geasfalteerde wegen. Het ziekenhuis beschikt over een laboratorium, radiografie-afdeling, apotheek, keuken, wasserij, operatiefaciliteiten, een mortuarium, 35 bedden en 4 kantoren en woningen voor artsen en specialisten. De bouw is gefinancierd door het Algemeen Ontwikkelingsfonds van Frankrijk en is onderdeel van een breder project, dat 15 miljoen Euro kost. Ook poliklinieken van de overheid en de Medische Zending zijn of worden nog gerenoveerd in Marowijne en het binnenland.

0 comments:

Een reactie plaatsen