woensdag 6 september 2017

Gajadien (VHP): 'Regering Wijdenbosch meest corrupte regering ooit'

'Mensen die zich in afgelopen periode schuldig gemaakt hebben aan corruptie kunnen borst al nat maken'


Dat ex-president tevens raadsadviseur Jules Wijdenbosch beweert, dat met de aanname van de Anti-Corruptiewet de huidige regering aantoont zich niet voor een corruptie faciliterend beleid te lenen, moet volgens Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) als de zoveelste misleiding van de regering Bouterse worden gezien. 

'Als Wijdenbosch dat beweert, strooit hij zand in de ogen van de samenleving. Precies zoals hij dat altijd heeft gedaan onder zijn bewind. De regering Wijdenbosch was de meest corrupte regering die Suriname ooit heeft gekend. Daarna heeft de regering Bouterse dat corruptie faciliterend beleid overgenomen en voorbijgestreefd', zegt de politicus dinsdag 5 september 2017 in het  Dagblad Suriname. 

Tussen 1996 en 2000 zou de regering-Wijdenbosch op grote schaal hebben gesjoemeld met overheidsgelden. Het vermoeden bestaat dat tientallen miljoenen op onverantwoorde manier zijn besteed of in de zakken van topfunctionarissen terecht zijn gekomen. Daarnaast zijn er dubieuze contracten gesloten met bedrijven, die de regering goed waren gezind. 

Gajadien voert aan, dat de weggebleven aanpak van corruptie in de afgelopen jaren niets te maken heeft gehad met het gebrek aan een Anti-Corruptiewet, maar met de wil van bepaalde regeringen om eerder bergen zand over corruptieve zaken te gooien dan het algemeen belang te dienen. 'Het is uiteindelijk de maatschappelijke druk die voor de totstandkoming van deze wet heeft gezorgd', aldus Gajadien. 

Gajadien, die lid van de commissie van rapporteurs is geweest, spreekt tegen dat de wet geen terugwerkende kracht heeft op vermeende gevallen van corruptie, die reeds voor de aanname ter sprake zijn geweest. 'Elk corruptiegeval kan op zich onderzocht worden. Het Wetboek van Strafrecht biedt genoeg mogelijkheden om dat aan te kunnen pakken. De mensen die zich in de afgelopen periode schuldig gemaakt hebben aan corruptie kunnen hun borst alvast nat maken. Bij deze regering hebben wij ook gezien dat de president nooit onderzoek naar vermeende gevallen van corruptie heeft gevraagd. Waar er wel onderzoek heeft plaatsgevonden, hebben wij gezien dat er geen verdere stappen ondernomen zijn om de mensen te doen vervolgen', stelt de parlementariër. 

De politicus benadrukt, dat dit de reden is waarom hij vindt dat de regering Bouterse altijd een corruptie faciliterend beleid heeft gevoerd. Zonder staatsbesluiten geen registratie vermogen politici De VHP’er benadrukt, dat hij blij is dat de Anti-Corruptiewet na 15 jaren eindelijk een feit is. Hoewel hij niet vindt dat dit als een verdienste van de regering Bouterse moet worden gezien, geeft hij wel toe dat deze wet al tijdens de Nieuw Frontperiode moest zijn aangenomen. 

De Anti-Corruptiewet bereidt de bestaande regelgevingen uit de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering verder uit. Hij hoopt dat de nodige staatsbesluiten zo snel mogelijk in orde worden gebracht, waardoor de wet in werking kan treden. 'Zonder de staatsbesluiten gaat de registratie van het vermogen van publieke functionarissen niet kunnen plaatsvinden', stelt Gajadien. 

De politicus is ook bezorgd over het feit, dat gezinsleden van politici geen vermogensverklaring over hun bezittingen hoeven te laten opmaken door de notaris. Hiervoor had hij tijdens de behandeling meerdere malen gepleit, maar het is uiteindelijk vanwege diverse redenen niet door de regering meegenomen. 'Al gauw zullen wij zien dat er echtscheidingen zullen plaatsvinden en zullen zaken overgeschreven worden op naam van andere gezinsleden. Daarmee zal de effectiviteit van verklaringen niet worden bereikt.'

Een andere zaak die ook niet is meegenomen, is de klachtplicht van burgers wanneer een publieke functionaris een steekpenning of tjuku vraagt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 'De burger mag natuurlijk een klacht indienen, maar het is niet wettelijk gesteld geworden. Ik heb ervoor gepleit om dit verplicht te stellen, waardoor dit soort handelingen van functionarissen afgeschrikt zouden worden. Er zullen verschillende zaken goed bekeken moeten worden, willen wij corruptie daadwerkelijk met wortel en tak uitroeien', aldus Gajadien.

0 comments:

Een reactie plaatsen