zaterdag 2 september 2017

Integere en veilige Hato-luchthaven op Curaçao, samen versterken van Koninkrijksgrenzen

Verschillende diensten werpen barrières op tegen ondermijnende criminaliteit op of via Hato

(Bron foto: Openbaar Ministerie Curaçao)

Roger Bos (nieuwe Procureur-Generaal Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden) en de heer Gerrit van der Burg (voorzitter van het College van Procureurs-Generaal van Nederland) bezochten vandaag, zaterdag 2 september 2017 luchthaven Hato van Curaçao. Dit in het kader van het versterken van de Koninkrijksgrenzen. Zij werden vergezeld door Guus Schram (oud Procureur-Generaal Curaçao, Sint Maarten, BES) en Hanneke Festen (plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie op Curaçao), aldus het Openbaar Ministerie Curaçao vandaag.

De projecten 'Poortwacht' en 'Grip op Grenzen', waarin de verschillende diensten integraal gaan samenwerken werd getoond. De Curaçao Airport Partners (CAP), Koninklijke Marechaussee (KMar), Korps Politie Curaçao (Immigratie, KPC) en Douane Curaçao, lieten zien hoe zij gezamenlijk barrières opwerpen tegen ondermijnende criminaliteit op of via de luchthaven.

In het kader van project 'Poortwacht' werken deze overheidsdiensten en private partijen, zoals bedrijven op de luchthaven, steeds nauwer samen om de luchthaven veilig en integer te maken. Ook werd gesproken over het initiatief om meer grip op de grenzen te krijgen.

De vier ministers van Justitie van het Koninkrijk hebben een aanzet gegeven om door nauwere samenwerking en het delen van informatie tussen de diensten, de grenzen te versterken. Een toenemend aantal incidenten gerelateerd aan vuurwapengeweld, de verdovende middelenhandel en illegale immigratie als ook de groei van terroristische dreiging kan alleen effectief aan de grenzen worden tegengehouden, zowel via de lucht als op het water. Dat dwingt het land Curaçao, samen met de andere landen binnen het Koninkrijk, de grenzen te versterken om de risico’s te beperken en veiligheid van de samenleving te bevorderen.

0 comments:

Een reactie plaatsen