woensdag 6 september 2017

Ivan Fernald: 'Doorstart bauxietsector is van levensbelang voor Suriname'

'Continuïteit aluinaarde-industrie biedt goede kansen om uit economisch dal te geraken'

'Ontmanteling van de Paranam raffinaderij is niet logisch, het is de omgekeerde weg' 


'Waarom moet de Paranam raffinaderij eerst ontmanteld worden om daarna pas een haalbaarheidsstudie uit te voeren?', vraagt Ivan Fernald (NPS), ex-minister van Defensie, zich af. Fernald zegt dinsdag 5 september 2017 in het Dagblad Suriname, dat de doorstart van de bauxietsector van levensbelang is voor Suriname. Vanwege onder andere de economische malaise heeft de Amerikaanse multinational Alcoa in overleg met de regering besloten om de Paranam raffinaderij op te doeken. 

De continuïteit van de aluinaarde-industrie biedt, naar zeggen van Fernald, goede kansen om uit het economisch dal te geraken. 

'Gigantische investeringen in de aluinaarde-industrie kunnen binnen de afzienbare tijd aanzienlijke toename van de productie opleveren en zelfs de kwaliteit van het bestaan vergroten. Het is bovendien te riskant om volledig afhankelijk te zijn van de inkomsten uit de mijnbouwsector.'

De inkomsten uit de aluinaarde-industrie kunnen overigens aangewend worden voor het opkrikken van de overige sectoren, waaronder toerisme, dienstensector en landbouw. Fernald merkt op, dat Suriname in de afgelopen acht maanden niets is opgeschoten. Naast de ontmanteling van de aluinaardefabriek ontplooit Suralco bovenal geen bedrijfsactiviteiten meer. 'Ook volgt er geen schadeloosstelling voor het feit dat Suralco eenzijdig en voortijdig de Brokopondo-overeenkomst opzegt. Desondanks verkoopt Suralco dure stroom aan Suriname!'

Fernald concludeert, dat de kans op herleving van de aluminiumindustrie op deze wijze erg onzeker is. 

Echter denkt de voorzitter van de onderhandelingscommissie, Dilip Sardjoe, hier anders over. 'De voorzitter heeft onlangs een voortzetting van de bauxietindustrie gegarandeerd voor de komende 100 jaren, maar Danny Lachman, directeur van de Institute for Graduate Studies and Research (IGSR), heeft ernstige twijfels hierover. Lachman vindt namelijk dat Suriname alle troeven bij de onderhandeling met Alcoa uit handen heeft gegeven.'
De ex-minister van Defensie kan zich dus totaal niet indenken waarom de onderhandelingscommissie ingestemd heeft met de ontmanteling van de raffinaderij. 'Dat is niet logisch. Het is de omgekeerde weg. Er zijn plannen om een 280 kilometer spoorweg van Bakhuis naar Paranam aan te leggen, maar tegelijkertijd wordt er een worst voorgehouden in de vorm van de bouw van een nieuwe raffinaderij in West Suriname. Dat gaat niet samen!' Fernald vindt daarom, dat het van groot belang is dat deze aangelegenheid niet alleen toevertrouwd wordt aan politici. 'Alle Surinaamse deskundigheid moet gebundeld worden.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen