dinsdag 5 september 2017

John van Coblijn: 'Snoepreisjes accepteren is ook corruptie'

'Laat men de voordelen uit deze vele dienstreizen aantonen'

'Het is schande dat een land waar ministers en DNA-leden in dikke auto’s rijden en geweldige salarissen toucheren, snoepreisjes accepteert van buitenlanders, die juist belangen in Suriname behartigd willen hebben'


'Het land zit nog steeds in een zware crisis. Ik kan mij niet voorstellen dat leidinggevende mensen die het volk zouden moeten inspireren om verder te bezuinigen, juist doorgaan om het geld van het volk te verspillen', zegt de politicus John van Coblijn dinsdag 5 september 2017 in het Dagblad Suriname. Hoewel het land in een financiële malaise zit, worden er in deze vakantieperiode van De Nationale Assemblee (DNA) toch flink wat dienstreizen voorbereid en uitgevoerd. Dit gebeurt door zowel coalitie- als oppositieleden. 

Van Coblijn ziet vooral het accepteren van betaalde snoepreisjes door het buitenland als een zeer grove vorm van corruptie, omdat er wel van omkoping van politici gesproken kan worden als een vreemde mogendheid een uitnodiging stuurt en de kosten ook draagt. 

'Het is gewoon een schande dat een land waar ministers en DNA-leden in dikke auto’s rijden en geweldige salarissen toucheren, snoepreisjes accepteert van buitenlanders, die juist belangen in Suriname behartigd willen hebben. Het parlement mag niet corrupt zijn. Zij moet juist het voorbeeld zijn voor anderen', stelt hij. 

Van 2 tot 9 september zullen Hans Sanjon (NDP), Ingrid Karta-Bink (PL) en Guilliano Snip (NDP) deelnemen aan een conferentie over klimaatverandering op Bali, Indonesië. De reis- en verblijfkosten worden door Suriname zelf betaald. 

De vaste commissie van Buitenlandse Zaken brengt van 14 tot en met 24 september in verband met een uitwisselingsprogramma een bezoek aan China. De delegatie staat onder leiding van André Misiekaba (NDP). Verder maken Chandrikapersad Santokhi (VHP), Grace Watamaleo (NDP) Stephen Tsang (NDP), William Waidoe (PL) en Remie Tarnadi (NDP) deel uit van de delegatie. Hier draait China volledig op voor de reiskosten. 

Op  Trinidad & Tobago wacht 6 en 7 september een vergadering van de ParlAmericas. Het thema van de vergadering is ‘Strengthening accountability through fiscal transparency practices’. Hieraan zullen de leden Amzad Abdoel (NDP) en Mahinder Jogi (VHP) participeren. 

Daarnaast volgt ook een ACP-EU-vergadering waar André Misiekaba (NDP) vaste vertegenwoordiger is. Ook Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons en vicevoorzitter Melvin Bouva (NDP) staan op de lijst van buitenlandse missies tijdens deze recesperiode. Aanvankelijk zou Geerlings-Simons, die bestuurslid is van de ParlAmericas, ook afreizen naar Trinidad & Tobago. Zij heeft deze echter ingeruild voor een andere buitenlandse missie. 

Het argument dat buitenlandse missies ook onder een van de werkzaamheden van parlementariërs valt, gaat volgens de politicus helemaal niet op. 'Laat men de voordelen uit deze vele dienstreizen aantonen. Men gaat naar landen als de VS, China en in Europa, maar in die landen zijn kunst, muziek en cultuur hoog ontwikkelde producten. Is men nog steeds geïnspireerd om de productie, kunst, sport, muziek en ontwikkeling in Suriname naar wereldniveau te brengen?', stelt hij. 

De politicus benadrukt, dat gezien de financieel-economische situatie van het land, voorlopig ambassadepersoneel van Suriname in het buitenland bepaalde extra taken moeten overnemen. In het geval van China stelt hij voor, dat de DNA zelf het initiatief neemt dat het Aziatisch land zijn deskundigen naar hier stuurt. Zo hoeven parlementariërs en vertegenwoordigers van de regering ook niet onder het mom van ‘een essentiële buitenlandse missie’ op dienstreis te gaan. Hiermee kan volgens hem duizenden aan vreemde valuta worden bespaard. Dienstreizen deels zelf uit schadeloosstelling bekostigen De delegatieleden die voor het eerst op reis gaan, hebben jaarlijks recht op 2.000 Amerikaanse dollar aan uitrustingskosten. Zij krijgen naast hun reguliere schadeloosstelling 170 Amerikaanse dollar daggeld om hun kosten te dekken. 

Van Coblijn stelt voor dat parlementariërs een systeem hanteren waar de kosten voor buitenlandse missies zelf uit de schadeloosstelling van DNA-leden worden betaald. Dit zal volgens hem duidelijk aantonen of zo een volksvertegenwoordiger wel of niet in ’s landsbelang op dienstreis gaat. 'Alleen maar om de inspiratie te kunnen zijn voor alle anderen ter ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Jammer dat men dat niet doet. Iedereen is alleen maar gefocust om weg te halen bij de Staat', aldus Van Coblijn. 

Diverse ministers en president Desi Bouterse vertoeven momenteel ook in het buitenland. Naast de DNA en de regering, blijft ook het Nationaal Jeugdparlement niet rustig. Minister Yldiz Pollack-Beighle, die aan het hoofd van de Surinaamse delegatie de 72e Algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont, heeft besloten om NJP-voorzitter Kelvin Koniki en Caricom youth officer Charmain Pansa ook deel te laten uitmaken van de delegatie.

0 comments:

Een reactie plaatsen