vrijdag 1 september 2017

Marcellino Nerkust draagt voorzittershamer KOB na 17 jaar over

Bernice Terbeek-Barron met 62 stemmen nu KOB-voorzitster


Na zeventien jaar de hamer van de Katholieke Onderwijzersbond (KOB) te hebben gehanteerd, heeft Marcellino Nerkust gisteren de hamer overgedragen aan Bernice Terbeek-Barron. Zij kreeg 62 stemmen, terwijl tegenkandidaat Ronel Oostburg 58 stemmen kreeg. De verkiezing werd geleid door het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost.

Nerkust zegt vandaag, vrijdag 1 september 2017, op Starnieuws dat de verkiezing vlekkeloos is verlopen. Hij had voorgesteld om het commissariaat de leiding van de verkiezing te geven, waarmee de leden instemden.

Terugblikkend op de afgelopen periode, zegt Nerkust hoogte- en dieptepunten te hebben meegemaakt. De aansluiting bij de wereldonderwijsorganisatie Education International vindt hij een mijlpaal, aangezien al twee onderwijsbonden uit Suriname waren aangesloten. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om grote onderwijscongressen in Duitsland, Zuid-Afrika en Canada bij te wonen. FISO 1, FISO 2 (Functie Informatiesysteem Overheid) en het herwaarderingsprogramma voor leerkrachten zijn ook hoogtepunten.

Nerkust vindt de wijze waarop KOB-leden zich hebben gedragen op een ledenvergadering op 4 mei een dieptepunt. Geprobeerd werd de vergadering te verstoren. Toen heeft hij besloten om zich niet meer herkiesbaar te stellen. Nerkust stelt dat er veel bereikt is in de afgelopen zeventien jaren.

0 comments:

Een reactie plaatsen