vrijdag 1 september 2017

Meer dan de helft ministers in buitenland of buiten Paramaribo

Vergadering Assemblee begint met forse vertraging door afwezigheid vereist aantal ministers


Meer dan de helft van de vijftien ministers vertoeven of buiten Paramaribo of in het buitenland. Dit zorgde woensdag ervoor, dat de uitgeschreven openbare vergadering van twaalf uur na een lange schorsing pas om half drie kon aanvangen. Op de agenda stond de behandeling van de Anti-Corruptiewet, aldus het Dagblad Suriname vrijdag 1 september 2017. 

Bij de aanvang van de vergadering omstreeks één uur bleek dat slechts de ministers Soewarto Moestadja (Arbeid), Ferdinand Welzijn (Handel, Industrie en Toerisme) en Yldiz Pollak-Beighle (Buitenlandse Zaken) aanwezig waren. Aangezien het vereist is dat minimaal vier ministers vanuit de regering de vergaderingen moeten bijwonen, besloot Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons de vergadering te schorsen. Na zo'n anderhalf uur werd de regering aangevuld met Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. 

Volgens Arbeid-minister Moestadja, eerste vervanger van vicepresident Ashwin Adhin, heeft de regering getracht om met meer ministers aanwezig te zijn. Echter is het niet gelukt om alle bewindslieden te contacten. 

'Een aantal ministers is buiten Paramaribo, terwijl een andere groep niet in Suriname is. Dus moesten wij putten uit de beschikbaarheid van een aantal ministers. Daardoor kan de indruk ontstaan zijn dat wij u ten onrechte lang hebben moeten laten wachten', stelde Moestadja. 

Het reizend gedrag van bewindslieden wordt al geruime tijd bekritiseerd door vooral de oppositie. Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien hekelde het feit dat de vergadering zonder enige mededeling of verontschuldiging vanuit de zijde van de regering om half drie pas begon, terwijl enkele Assembleeleden al sinds elf uur aanwezig waren. 

'Het is zeer ongehoord dat wij zo'n twee uren hier hebben gezeten en gewacht, terwijl er geen enkele mededeling daarover wordt gedaan. Het geeft aan hoe de regering omgaat met het vraagstuk van corruptiebestrijding', stelde Gajadien.

0 comments:

Een reactie plaatsen