zaterdag 16 september 2017

Meer mensen van 2012-augustus 2017 vanuit Curaçao vertrokken naar Nederland dan andersom

15.898 Personen vertrokken naar Nederland en 13.487 personen uit Nederland naar Curaçao 


In de afgelopen vijf jaar en acht maanden (van 2012 tot en met augustus 2017) zijn meer mensen vanuit Curaçao vertrokken naar Nederland dan dat er binnen gekomen zijn. Het migratiesaldo is 2.411 personen. Dit blijkt uit cijfers die door Publieke Zaken (Kranshi) aan het Antilliaans Dagblad beschikbaar zijn gesteld, zo bericht het dagblad vandaag, zaterdag 16 september 2017.

In totaal vertrokken er in deze periode 15.898 personen naar Nederland en kwamen er 13.487 personen vanuit Nederland op Curaçao wonen. 

Het jaar waarin de meeste personen vertrokken is 2016. Toen gingen er 3.107 mensen weg (gemiddeld vertrokken er over de genoemde jaren 2.649 personen). In datzelfde jaar heeft echter ook de grootste immigratie plaatsgevonden. Er kwamen toen 2.671 personen op het eiland wonen (gemiddelde is 2.247). 

Als gekeken wordt naar de eerste acht maanden van dit jaar, dan zijn er tot nu toe 2.926 personen geëmigreerd en 1.571 personen geïmmigreerd, naar en van Nederland. De meeste migranten (die komen en die gaan) zijn op de Nederlandse Antillen geboren. 

0 comments:

Een reactie plaatsen