maandag 4 september 2017

Minder salaris in augustus voor leerkrachten

'Mogelijk is no work no pay toegepast door ministerie'


'Een heleboel leerkrachten hebben tussen de Srd 100 en Srd 250 minder ontvangen in augustus', aldus Ahilia Welles, leerkracht op een EBG-school, zondag 3 september 2017 in het Dagblad Suriname. 

Welles denkt dat dit mogelijkerwijs het effect is van de ‘no work no pay’ waarmee de onderwijsgevenden vaker zijn ‘bedreigd’, echter kan het ook een administratieve fout zijn. 

'Ik heb zelf geen ingebrekestelling ontvangen. Het is in ieder geval vervelend, dat we zo met minder geld zitten. In deze tijd telt elke cent.'

De leraren die op 28 en 29 juni 2017 aanwezig waren bij een vergadering van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) een ingebrekestelling ontvangen. 'We mogen gehoor geven aan de oproep van onze vakbondsleider; dat is in de wet geregeld.'

Als blijkt dat er daadwerkelijk no work no pay is toegepast, zal deze kwestie er grimmiger aan toe gaan. De leraren zullen op 6 september bijeenkomen om de nijpende issues te bespreken, alsook de verder te ondernemen stappen vast te stellen. 

0 comments:

Een reactie plaatsen