maandag 11 september 2017

Minister Ferdinand Welzijn wil snel einde aan kafverbrandingen in Nickerie

Weer afspraken regering met ondernemer die kaf wil verwerken tot energie...

Sinds 2007 zijn er diverse plannen geweest en daar bleef het bij, plannen


Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme heeft zaterdag tijdens een werkbezoek aan Nickerie met verwerkers van padie en exporteurs gesproken over het aanhoudende kafverbrandingsprobleem. Hij wil snel een einde maken aan het verbranden in de open lucht, aldus vandaag, maandag 11 september 2017, de Ware Tijd. 

'We hebben afspraken gemaakt met een ondernemer die een energiebedrijf wil opzetten, zodat het kaf verwerkt kan worden tot energie waardoor het verbranden in de open lucht kan stoppen.'

Welzijn zal het plan deze week verder in Paramaribo bespreken met belangrijke belanghebbenden. 'Wij zullen nagaan hoe wij de ondernemer kunnen ondersteunen zodat ook meer verwerkers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om hun kaf af te staan.'

Rijstexporteurs hebben zich bij de bewindsman beklaagd over de hoge douanekosten per export container. 'We gaan met de douane, Havenbeheer en het ministerie van Financiën om de tafel zitten om na te gaan hoe wij de kosten zodanig kunnen verlagen, dat de boeren uiteindelijk een betere prijs krijgen voor hun padie', zegt de bewindsman. 

Hij is zich ervan bewust dat de kosten die de exporteur maakt verwerkt worden in de prijs van het exportproduct. 'Wanneer de exportkosten hoog zijn zal de exporteur ook minder bieden aan de rijstboer voor de padie, maar als hij lagere kosten heeft dan kan hij wat meer bieden.' Daarover heeft de minister concrete afspraken gemaakt met verwerkers en exporteurs. 

Binnen twee weken is er een vervolggesprek met de initiatiefnemer van het kafverwerkingsbedrijf. Minister Welzijn heeft ook gesprekken gevoerd met andere economische belangenorganisaties, die hem hun problemen hebben voorgelegd.


Of het nu van de grond gaat komen, een energiebedrijf om kaf om te zetten in energie, valt te betwijfelen, gezien het verleden.

Al in juni 2007 meldde zich een buitenlandse firma die een project wilde opzetten om kaf tot energie te verwerken. Die energie zou dan door Swess Agro worden verkocht aan de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS). Ook het bedrijf United EngineeringCorporation, UEC, uit India maakte dergelijke plannen bekend. UEC is een in Kolkata (Calcutta) gevestigd gerenommeerd bedrijf dat projecten heeft opgezet in 32 landen. Op de website was echter - anno januari 2013 - niets te vinden over enige betrokkenheid bij Suriname. 

In augustus 2007 liet de EBS weten mee te willen helpen om een einde te maken aan het probleem van kafverbranding. Het bedrijf wilde een centrale waar door vergassen kaf tot energie kon worden omgezet. Ook hoopte het elektriciteitsbedrijf op wetgeving die padieverwerkers moest dwingen hun kaf aan de op te zetten centrale te leveren. Eind 2007 bleek nog steeds geen schot te zitten in de EBS-plannen. Er kwam vanuit de regering maar geen duidelijkheid over een door de EBS aangevraagd perceel te Waterloo waar de centrale gebouwd had moeten gaan worden. 

In maart 2008 berichtte het Dagblad Suriname, dat de EBS hoopte in 2010 energie te kunnen gaan opwekken uit kafverbranding. Met het opzetten van een speciale stoomcentrale en verbrandingsoven zou een bedrag gemoeid zijn van rond de twaalf miljoen Amerikaanse dollars. Maar, ook nu weer was het wachten op besluitvorming bij de overheid. En een besluit werd echter niet genomen.

In november 2009 kwam India weer om de hoek kijken. Urja meldde zich: een nieuwe uitvinding in India van RishiPooja Energy & Engineering Company, gevestigd in Gorakhpur. Afval wordt milieuvriendelijk omgezet in energie door een speciale biomassa-installatie. Een Surinaamse tussenpersoon van Urja, de heer Aren Balwantgir (Surinam Sack Centre N.V), deed het voorstel aan de overheid om een kredietlijn met India op te zetten voor de aankoop van kafvergassingsinstallaties. Na dit voorstel werd het stil en belandde weer een oplossing in de vrieskist van LVV.

De toenmalig regeringscoördinator van de rijstsector, Badrissein Sital, liet in december 2010 weten dat de kafproblematiek in Nickerie snel tot het verleden zou gaan behoren. Als voorlopige oplossing zou er een waterverzadigingssituatie gecreëerd worden. In het eerste kwartaal van 2011 zouden twintig kafverbrandingsunits in het district Nickerie geïnstalleerd worden, aldus Starnieuws op 3 december 2012. Door de waterverzadigingssituatie kon er geen brandgevaar ontstaan. Het kaf zou in water gedumpt worden en het waterniveau kwam daardoor gelijk te staan met het kafniveau. Sital verklaarde, dat een en ander in samenspraak met het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) aangepakt zou worden. Het NIMOS moest wel de milieu-effecten hiervan nagaan. ‘Ondertussen wordt er gewerkt aan het halen van de kafverbrandingsunits. We hebben al 29 pelmolenaars in kaart gebracht’, aldus Sital op 3 december 2010. Een kafverbrandingsunit kostte rond de 25.000 Amerikaanse dollar. De pelmolenaars zouden in staat worden gesteld een unit tegen een zachte lening aan te kunnen schaffen. Het kaf zou in energie omgezet worden. Sital was van plansom een centrale kafvergassingsunit uit India te laten overkomen, maar de financiering moest nog wel rond komen. Het eindproduct zou metaangas zijn en de resten zouden kunnen worden omgezet in ureum. Sital was ervan overtuigd dat de pelmolenaars zouden gaan meewerken aan de structurele oplossing voor het kafprobleem. 

Maar, het bleef weer bij woorden. (Met dank aan Suriname Tribune)

(De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

0 comments:

Een reactie plaatsen