zaterdag 2 september 2017

Minister van Sport- en Jeugdzaken installeert commissie voor buurtwerk en buurtgemeenschapsontwikkeling

Minister Dogojo: 'Het is bijzondere taak om normen en waarden terug te brengen bij jeugd'Het aangaan van partnerschappen met buurtstructuren en – gemeenschappen is cruciaal en moet daarom worden gekoesterd en waar nodig gemobiliseerd. In dit kader werd donderdag door de minister van Sport- en Jeugdzaken, Joan Dogojo, een interdepartementale commissie voor buurtwerk en buurtgemeenschapsontwikkeling geïnstalleerd, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) zaterdag 2 september 2017.

De commissie bestaat uit negen leden die zeven ministeries vertegenwoordigen. Met als doel om concrete richtlijnen te formuleren die de voorwaarden moeten aangeven en op welke wijze de samenwerking met de buurtorganisaties en buurtgemeenschappen moet plaatsvinden, gaat de commissie buurtcongressen organiseren. 

Minister Dogojo gaf aan dat het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zich terdege bewust is van de belangrijke rol die vertegenwoordigers van buurtstructuren en buurtgemeenschappen kunnen en moeten vervullen in dit kader. Zij benadrukte, dat het een bijzondere taak is om normen en waarden terug te brengen bij onze jeugd.

De voorzitster van de interdepartementale commissie, Dina Westfa, sprak haar dank uit voor het in haar en de overige leden gestelde vertrouwen en gaf de zekerheid dat zij zich zullen buigen over hun opgelegde taken. 

De commissie heeft een zittingstermijn van 10 maanden en bestaat uit voorzitster Dina Westfa (Sport- en Jeugdzaken), plaatsvervangend voorzitter Kenneth Jaliens (Sport- en Jeugdzaken), secretaris Jennifer Lont (Sport- en Jeugdzaken) en de leden Ulrich Rodgers (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Farisha Sheombarsing (Volksgezondheid), Firosh Abdoelaziz (Arbeid), Gracita Groenefelt (Justitie en Politie), Miquel Abili (Regionale Ontwikkeling) en Armand Snijders (Sociale zaken en Volkshuisvesting.)

0 comments:

Een reactie plaatsen