maandag 4 september 2017

Rachied Doekhie (NDP): 'Anti-Corruptiewet een rommel en gaat nooit in de praktijk werken'

'Een ziekelijk mens heeft dit 20 jaren terug bedacht, waarna het is gepromoot' 

- 'Als je me zegt dat het mensen gaat afschrikken, is dat ook flauwekul, kaaimannen schrik je niet zo af'
- 'Deze wet zegt dat alle 51 Assembleeleden naar huis kunnen gaan'


'De Anti-Corruptiewet is een rommel van jewelste, omdat het nooit in de praktijk gaat werken. Het gaat alleen maar voor meer ongerief, rotzooi en ellende zorgen in dit land', zegt NDP-parlementariër Rachied Doekhie vandaag, maandag 4 september 2017, in het Dagblad Suriname. De Anti-Corruptiewet werd op 31 augustus kamerbreed goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA) en zal moeten zorgen voor verscherpte corruptiebestrijding binnen diverse overheidsorganen. De wet heeft geen terugwerkende kracht op vermeende gevallen van corruptie, die reeds voor de aanname ter sprake zijn geweest. 

Doekhie verwijst als voorbeeld naar de Tabakswet waardoor het sinds 2013 verboden is in openbare ruimten te roken. Echter, is het volgens hem een vaststaand feit dat bijna niemand zich aan deze wet houdt en de controle van overheidszijde op de naleving te wensen over laat. Hetzelfde verwacht hij ook bij de uitvoering van de Anti-Corruptiewet. 

De NDP’er voert aan dat theoretisch prachtig werk door de commissie van rapporteurs, onder leiding van partijgenoot André Misiekaba, is geleverd. Hij ziet dit echter slechts als een politiek product. 'Een ziekelijk mens heeft dit 20 jaren terug bedacht, waarna het is gepromoot en een ieder het wilde hebben. Vele regeringen hebben het willen aannemen, maar het is hen niet gelukt. Venetiaan heeft het ingediend, maar hij heeft het weer ingetrokken. Bouterse heeft het ook ingediend, maar ook ingetrokken. Uiteindelijk was het na bijkans drie jaren weer terug bij DNA, waarna het is aangenomen. Alleen maar, omdat het volk denkt dat hiermee corruptie niet meer gaat plaatsvinden. Als je me zegt dat het mensen gaat afschrikken, is dat ook flauwekul. Kaaimannen schrik je niet zo af', aldus de politicus. 

Doekhie stelt, dat de Anti-Corruptiewet de handen en voeten van alle volksvertegenwoordigers vastbindt. 'Deze wet zegt dat alle 51 Assembleeleden naar huis kunnen gaan. Als parlementariër kan je en mag je niets meer voor iemand doen, terwijl dat juist het werk is van een volksvertegenwoordiger. Dagelijks ontvangen DNA-leden stukken van burgers en bellen zij naar ministers en andere plaatsen om oplossingen te zoeken. Nu zegt die wet dat je dat niet meer mag doen.'

Volgens Doekhie is het ook geen geheim, dat politici mensen helpen in ruil voor stemmen bij de algemene vrije en geheime verkiezingen. 'Laat niemand een rotzooi vertellen! Elk Assembleelid, ook de voorzitter van het parlement, helpt mensen om straks stemmen te krijgen. Dus je hebt een reden waarom je het doet', aldus de NDP’er. 

De wet botst volgens Doekhie tegen een heleboel bevoegdheden, die vanuit de Grondwet aan functionarissen, waaronder ministers, zijn gegeven. 'De Surinaamse rechtspraak is niet alleen op getuigenis gebaseerd, maar ook op bewijsvoering. Iemand kan zeggen dat een minister een tjuku heeft gevraagd, maar hoe gaat hij dat bewijzen? Niemand is bovendien ook gek om aan te geven dat die een steekpenning aan een publieke functionaris heeft betaald, omdat die dan ook strafrechtelijk vervolgd kan worden. Wanneer de minister van RGB besluit om haar broer een stuk grond te geven, wil de Anti-Corruptiewet dat zij strafrechtelijk moet worden vervolgd. Een andere wet zegt dat de minister van RGB bevoegd is gronden uit te geven. Daarnaast sluit de Grondwet aan door te stellen dat elke burger recht heeft op een stuk perceel. Nergens staat dat een familielid van de minister geen perceel mag aanvragen. Dit is duidelijk gewoon een rotzooi om mensen politiek blij te maken', aldus de politicus. 

Volgens de NDP’er biedt de huidige strafwetgeving voldoende mogelijkheden en gereedschappen hoe je iemand kan aanpakken, die corruptieve handelingen heeft gepleegd. Hij noemt hierbij de gevallen waar de ex-minister van Openbare Werken, Dewanand Balesar, in 2008 tot 2 jaar onvoorwaardelijke celstraf werd veroordeeld voor corruptie en de ex-EBS-directieleden, Kenneth Vaseur en Willy Duiker, die wegens een megafraude strafrechtelijk worden vervolgd. 
'Welke wetten zijn daar gehanteerd? De huidige strafwetten', aldus de politicus. 

Gezinsleden van een publieke functionaris hoeven geen vermogensverklaring over hun bezittingen te laten opmaken door de notaris. 'Als een hoogwaardigheidsbekleder al zijn geld stort op de rekening van zijn dochter, die geen enkele publieke of overheidsfunctie bekleedt, kan niemand iets doen', stelt Doekhie.

0 comments:

Een reactie plaatsen