woensdag 6 september 2017

RGB-minister: 'Alleen ik teken een beschikking voor gronduitgifte'

Bewindsvrouwe waarschuwt de samenleving voor malafide personen


Minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) benadrukt dat alleen zij een beschikking voor gronduitgifte tekent. Nog steeds worden mensen opgelicht door personen die beweren grond te kunnen regelen. De bewindsvrouwe waarschuwt de samenleving voor malafide personen. 

Samsoedin zegt vandaag, woensdag 6 september 2017, tegenover het Nationaal Informatie Instituut, dat de gehele procedure voor de aanvraag tot het verkrijgen van grond gaat via de Dienst der Domeinen en Grondinspectie. Geen enkel ander instituut, persoon of orgaan is bevoegd een toezegging te doen. De minister is te vaak geconfronteerd, dat personen de dupe worden van malafide personen. 

Het digitaliseringsproject waarmee het RGB bezig is, zal een grote bijdrage leveren aan het minimaliseren van dubieuze zaken. De nieuwe aanvragen zitten al in het systeem en de oude worden verwerkt. Zodra het automatiseringsproces af is, zal de samenleving hierover geïnformeerd worden. Het systeem zal ook toegankelijk zijn voor het publiek. 

Een van de voordelen van het automatiseren is dat een burger kan volgen wat de status is van een aanvraag. Minister Samsoedin merkt op, dat wanneer de aanvragen sneller worden afgehandeld, de behoefte bij de burgerij ook zal afnemen om een malafide persoon te benaderen voor het afhandelen van zaken.

0 comments:

Een reactie plaatsen