woensdag 6 september 2017

Somohardjo (PL) over Bali-dienstreis Karta-Bink: 'Op elke regel is er een uitzondering'

Pertjajah Luhur wringt zich in bochten om dienstreis Karta-Bink te rechtvaardigen

Fractie zou vanwege de precaire situatie in het land niet deelnemen aan parlementaire dienstreizen...


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), geeft toe dat zijn fractie besloten had om vanwege de precaire situatie in het land niet deel te nemen aan parlementaire dienstreizen. Maar, op elke regel is er een uitzondering, stelt de politicus in een vandaag, woensdag 6 september 2017 uitgebrachte verklaring. 

Assembleelid Ingrid Karta-Bink is naar Indonesië, Bali, met collega-parlementariërs voor het bijwonen van een klimaatconferentie. Hierover is 'commotie' ontstaan, aldus Starnieuws. 

De reis- en verblijfkosten worden door Suriname betaald. Bovendien ontvangt het Assembleelid 2.000 Amerikaanse dollar voor uitrustingskosten en 170 Amerikaanse dollar per dag aan 'daggeld'. 

Eerder zei Karta-Bink, dat de PL in het zittingsjaar 2017 niet zou deelnemen aan dienstreizen. Zij is op 2 september vertrokken, dus gaat het volgens haar om het zittingsjaar 2018 van het parlement. De begroting van De Nationale Assemblee loopt tot december 2017. Het nieuwe zittingsjaar begint na de recesperiode. 

De PL voert aan, dat Suriname ten eerste het enige land in het westelijk halfrond is waar zo’n grote groep nakomelingen van de Javaanse immigranten gevestigd is. Ten tweede heeft de PL zeer goede banden met Indonesië opgebouwd en heeft zij deze in de afgelopen jaren ook als zodanig onderhouden. De partij is ook de eerste die een ambassadeur voor Indonesië heeft benoemd, met name Sahidi Rasam. 

Sinds de PL geen deel meer uitmaakt van de regering is er geen ambassadeur meer voor Indonesië benoemd en zijn de vriendschapsbanden met Indonesië niet meer als zodanig onderhouden. 

'Wanneer het hoogste college van Staat van Indonesië, het Indonesisch parlement, ons parlement uitnodigt voor deelname aan in dit geval een klimaatconferentie, welke voor ons land ook van uitermate groot belang is, dan zal de PL deze uitnodiging zeker niet afwijzen. De PL zal zich er in ieder geval voor beijveren dat de dienstbetrekkingen met Indonesië onderhouden blijven. Het bijwonen van de klimaatconferentie zal daar een belangrijke bijdrage aan leveren', aldus Somohardjo.

0 comments:

Een reactie plaatsen