zondag 10 september 2017

Surinaamse studenten in Nederland bespreken hun problemen in Den Haag met minister Peneux

Overleg met Nederland is noodzakelijk 

Studenten willen:
-garantie, dat ze nadat ze in Nederland hun studie hebben afgerond, direct werk krijgen bij overheid of bedrijfsleven Suriname, 
- meer dan tien uren werken per week om meer te verdienen


Surinaamse studenten hebben problemen waarmee ze in Nederland kampen onder de aandacht gebracht van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De meest belangrijke vraagstukken zijn verruiming van het aantal van maximaal tien werkuren per week, transport en snel vinden van een baan bij terugkeer in Suriname. 

De bewindsman sprak vrijdag in de Surinaamse ambassade in Den Haag met een vertegenwoordiging van de studentenorganisatie Surinamese Students Abroad. Hij werd daarbij bijgestaan door door tijdelijke zaakgelastigde in Nederland Ebu Jones, die het initiatief voor de ontmoeting had genomen. Hij zegt zaterdag 9 september 2017 in de Ware Tijd, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) waar nodig faciliteert zodat vraagstukken van Surinamers in Nederland snel aangepakt kunnen worden. 

De bewindsman zegt, dat in samenspraak met BuZa zal worden nagegaan hoe de problemen aan te pakken. Nu al staat vast dat overleg met Nederland noodzakelijk is. 

De studenten willen meer dan tien uren werken per week om meer te verdienen waardoor ze beter in hun onderhoud kunnen voorzien. Peneux vermoedt dat Nederland de maatregel van maximaal tien uur voor buitenlandse studenten heeft getroffen om zijn eigen arbeidsmarkt te beschermen. Hij zegt dat deze kwestie eerst met Buitenlandse Zaken besproken zal worden en daarna met Nederland. 

Het zal overigens niet de eerste keer zijn dat dit thema wordt besproken. Al jaren klagen Surinaamse studenten over het beperkte aantal uren die ze per week mogen werken. Persoonlijk vindt Peneux dat wie met een Surinaamse beurs in Nederland studeert zo veel mogelijk de studie binnen de gestelde tijd moet afronden en terugkeren. Deelname aan het arbeidsproces en verruiming van het maximum aantal uren om te mogen werken kan volgens hem maken dat studenten 'gaan slabakken' en daardoor langer dan noodzakelijk over de studie zullen doen. 

Ook willen de studenten garantie dat ze, eenmaal terug in Suriname, nadat ze in Nederland hun studie hebben afgerond, direct werk krijgen bij de overheid of het bedrijfsleven. Peneux zegt hierop, dat het ministerie van Arbeid in het kader van het Ontwikkelingsplan 2017-2022 onderzoek zal doen welke deskundigheid en vaardigheden nodig zijn om de doelstellingen van dit plan te kunnen realiseren. Zodra de studie is afgerond zal de studentenorganisatie geïnformeerd worden welke specialismen dringend noodzakelijk zijn.

0 comments:

Een reactie plaatsen