maandag 11 september 2017

Valies: 'Het RKBO is op zijn schreden teruggekomen'

'In plaats van leerkrachten te koesteren, worden ze van alle kanten onder druk gezet'


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) vindt, dat het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs Suriname (RKBO), teruggekomen is op zijn schreden. In het Handboek verstrekt aan leerkrachten staat duidelijk, dat de werktijden van zeven tot drie uur zijn. 

Hij laat vandaag, maandag 11 september 2017, via Starnieuws weten blij te zijn, dat het RKBO ingezien heeft dat zonder de werkers te consulteren geen werktijden veranderd kunnen worden. 

De BvL en ALS hebben 22 september een onderhoud met het bestuur van de stichting over deze kwestie. 

Het RKBO stelt, dat leerkrachten buiten het lesrooster om lessen voorbereiden en andere taken uitvoeren. Valies vindt dat dit een open deur intrappen is. Sinds jaar en dag doen leerkrachten dit. De voorbereiding, correctiewerk en diverse andere taken gebeuren na schooltijd. 

Valies merkt op dat in plaats van leerkrachten te koesteren, ze van alle kanten onder druk worden gezet. Op alle mogelijke manieren, zelfs met koloniale regelingen, wordt geprobeerd leerkrachten het leven zuur te maken. 'Wij blijven op onze hoede', stelt Valies. Hij zegt dat leerkrachten niet van plan zijn nog meer in te leveren.

0 comments:

Een reactie plaatsen