woensdag 6 september 2017

VHP'er Jogi: 'Binnenkort is luxe geworden melk ook in voedselpakketten'

'Hier zie je weer het vleermuizenkarakter van de regering waar zij omgekeerd hangt'

'Huidige regering heeft afgelopen periode haast alle betaalbare levensmiddelen tot onbetaalbaar gemaakt'


'Melk is nu een luxe, dus binnenkort melk ook in voedselpakketten', zegt Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) woensdag 6 september 2017 in het Dagblad Suriname. De parlementariër heeft veel moeite met de vele nieuwe inkomstenverhogende maatregelen die de kas van de regering opnieuw moeten spekken. 

De recente verhoging van de melkprijs, herinvoering van de invoerrechten op ICT-producten, de aankomende verhoging van de tarieven voor grondhuur, invoering van Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), herintroductie van Rij- en Voertuigenbelasting en de leges voor paspoorten, uittreksels en nationaliteitsverklaringen zijn verregaand. Deze maatregelen werden sinds december vorig jaar aangekondigd, maar lieten op zich wachten. 

'Men moet rekening houden met het draagvlak van de samenleving. Hier zie je weer het vleermuizenkarakter van de regering waar zij omgekeerd hangt. In plaats van vooruit te kijken, kijkt zij achteruit.'

De politicus voert aan, dat de huidige regering in de afgelopen periode haast alle betaalbare levensmiddelen tot onbetaalbaar heeft gemaakt. Hij noemt hierbij producten als een blikje sardientjes, knoflook, aardappel, uien en bruine bonen. Hierdoor is een grote afhankelijkheid van het volk ontstaan van de goedkopere voedselpakketten die door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting worden verkocht. 'Precies zoals je aardappel en uien zet, moet je nu ook melk zetten voor de mensen', stelt Jogi. 

De volksvertegenwoordiger vraagt zich af wat de gedachtegang van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) was toen hij zo'n besluit nam. Los van het feit, dat hij de melkboeren flink heeft beetgenomen met een ‘belachelijke verhoging’ van 50 cent, is de consument volgens de politicus ook zwaar benadeeld met de nieuwe consumentenprijs. 

'Laten wij ook voor behoud gaan van de melkveesector. Geef de melkboeren ten minste een Srd 5 per liter rauwe melk uit de Srd 8,50 die door Melkcentrale wordt gevraagd', aldus de politicus. 

De kosten voor een uittreksel zullen binnenkort van Srd 1 verhoogd worden naar Srd 5. Voor een nationaliteitsverklaring en akten zal Srd 25 worden neergeteld. Een paspoort gaat Srd 300 kosten, dat was Srd 100. Een nationaal paspoort dat onbruikbaar is geworden zal vervangen worden als Srd 400 is voldaan. Wanneer een paspoort is kwijtgeraakt moet voor een nieuwe Srd 500 op tafel worden gelegd. Voor een zakenpaspoort moet Srd 1.000 worden betaald. Bij verlies kost een vervanging Srd 2.500. 
De verhoging van leges is goedgekeurd door de Raad van Ministers en volgens de procedure opgestuurd naar de president. Het staatshoofd heeft vervolgens de stukken voor advies doorgestuurd naar de Staatsraad. Wanneer de Staatsraad advies heeft uitgebracht, moet de president het besluit bekrachtigen. 

'Elk dubbeltje dat de regering kan pakken, wil zij weg grijpen uit de handen van de samenleving. Vandaag de dag is een paspoort geen luxe meer. Iedereen wil een paspoort hebben. Nu wordt het weer een luxe. De kosten voor een nationaliteitsverklaring van Srd 1 verhogen naar Srd 25 en Srd 2.500 vragen voor een verloren zakenpaspoort, is te vergaand', stelt Jogi. 

0 comments:

Een reactie plaatsen