woensdag 4 januari 2017

Inbraak in dependance ministerie van Sport- en Jeugdzaken

Bewaker merkt niets van inbraak


Inbrekers hebben gisteravond flink huisgehouden in een dependance van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken aan de J.A. Pengelstraat in Paramaribo. De politie van het bureau Nieuwe Haven ontving vanochtend, woensdag 4 januari 2017, rond half negen een melding van deze inbraak, zo weet het Dagblad Suriname vandaag op haar website te berichten. 

De daders hebben een plank op de schutting geplaatst en zich daardoor toegang weten te verschaffen tot de toiletruimte op de tweede verdieping. Eenmaal in het gebouw hebben zij het kantoor doorzocht.

Het vermoeden bestaat, aldus het dagblad, dat de kluis is geforceerd en dat er zeer waarschijnlijk geldbedragen zijn weggenomen. De bewaker die daar de wacht hield heeft niets gemerkt van de inbraak. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Alcoa draagt deze maand bauxietconcessies en woongebieden Suralco Oost-Suriname aan Staat over

Besprekingen met Alcoa/Suralco bevinden zich in een afrondende fase

Over rehabilitatie uitgemijnde gebieden en opruimen milieuvervuiling moet nog overeenstemming worden bereikt


De bauxietconcessies, infrastructuur en woongebieden van Suralco in Oost-Suriname worden nog deze maand door Alcoa aan Suriname overgedragen. Vervolgens wordt het traject ingezet om Surinamers te positioneren zodat op 31 december 2019 de overname van het beheer over de Afobaka-waterkrachtcentrale vlot kan worden overgenomen. Dat stelt voorzitter van de Surinaamse onderhandelingscommissie, Dilip Sardjoe, vandaag, woensdag 4 januari 2016, op de website van de Ware Tijd in reactie op een gisteren uitgebracht persbericht van het Amerikaanse bedrijf waarin zij stelt zich definitief terug te trekken uit Suriname. 

De besprekingen met Alcoa/Suralco om de bezittingen en concessies over te dragen bevinden zich in een afrondende fase. Zo krijgt de Staat het beheer over de mijnbouwgebieden in Marowijne zoals de waterleidingplant te Coermotibo, Nassau en andere plaatsen in Oost-Suriname, de woonconcentraties inclusief Moengodorp en het stafdorp, het ziekenhuis te Moengo en de brug te Rac a Rac.

Suralco is bezig chemicaliën en opslagtanks voor deze midddelen in de concessies te verwijderen. Ook bij de raffinaderij vinden nu opruimingswerkzaamheden plaatsen, omdat gevaarlijke stoffen beginnen te lekken vanwege het feit dat de fabriek te lang stil is blijven liggen.

Over de rehabilitatie van de uitgemijnde gebieden en het opruimen van milieuvervuiling moet nog overeenstemming worden bereikt.

Suriname neemt een, niet nader genoemd, in Londen gevestigd bedrijf in de arm en Alcoa een Amerikaanse onderneming om dit proces te begeleiden. Sardjoe zegt, dat deze kwestie volgens de Amerikaanse wetgeving zal worden afgewikkeld. Dit betekent, dat Alcoa voor alle kosten die gepaard gaan met rehabilitatie en het wegmaken van eventuele milieuverontreiniging zal opdraaien. eze-maand-in-staatsboezem/#ixzz4UomeVFJd

Belgische politie vergeet kilo cocaïne uit lading bananen in haven Antwerpen te verwijderen

Cocaïne aangetroffen bij voedselbank in Huizen, Noord-Holland


De voedselbank in Huizen heeft onlangs een lading bananen ontvangen waarin een kilo cocaïne verstopt zat. In de lading, die een paar weken geleden in Antwerpen werd onderschept, werd 1.800 kilo coke aangetroffen. De politie had de drugs verwijderd, maar daarbij blijkbaar een kilo cocaïne vergeten, meldt de regionale zender NH vandaag, woensdag 4 januari 2017.

De bananen werden doorgestuurd naar het verzendadres in Medemblik, waar de politie acht mensen kon arresteren toen ze de lading wilden uitpakken.

De dozen werden via onder meer een actie van de regiozender over meerdere voedselbanken in Noord-Holland verdeeld. De afdeling in Huizen trof in een van deze dozen de drugs aan.

Zandponton vaart tegen kabels Wijdenboschbrug

Ponton is geladen met scherpzand en een graafmachine

(Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)

Een zandponton is nabij de Jules Wijdenboschbrug in de Surinamerivier vastgelopen. Naar verluidt heeft de persoon aan het roer van het vaartuig vanochtend, woensdag 4 januari 2017, rond vier uur een misberekening gemaakt, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd. Hierdoor botste het tegen kabels aan, die ter versteviging dienen van de brug. 

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Het schip is geladen met scherpzand en een graafmachine. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), de Kustwacht, de politie en brandweer werken momenteel met man en macht om de situatie onder controle te krijgen.

Starnieuws bericht dat met een hijskraan geprobeerd wordt de graafmachine te lichten. De graafmachine is behoorlijk verschoven van de ponton.


UPDATE
Na een aantal pogingen is het iets na vier uur vanmiddag gelukt om de graafmachine van het ponton te hijsen. Hulpverleners hebben moeten vechten tegen de tijd om de opkomende vloed voor te zijn. Ook door de regen werd het werk bemoeilijkt. Gevreesd werd dat de graafmachine in de Surinamerivier zou kantelen.

Een deel van de rupsbanden van de graafmachine moest weggesneden worden. Uiteindelijk is het gelukt om de graafmachine veilig te hijsen.

Chaos en politie tijdens Statenvergadering Curaçao

Tijdelijk Statenvoorzitter Davelaar wil Statenlid Schotte tevergeefs door politie laten verwijderen

MFK-leider noemt vergadering en regering illegaal


Een geplande Statenvergadering liep vanochtend, woensdag 4 januari 2017, al snel uit de hand. Tijdelijk voorzitter Humphrey Davelaar opende de vergadering en ging over naar de ingekomen stukken met de geloofsbrieven van de nieuwe Statenleden, zo bericht Paradise FM.

De Staten moeten die in een commissie gaan bekijken, maar tot de vorming van die commissie kwam het niet, want Gerrit Schotte, leider van de MFK, nam het woord en noemde de vergadering en de regering illegaal, omdat de huidige meerderheid in het parlement de coalitie niet steunt.


Humphrey Davelaar riep na enige discussie de hulp van de politie in om Schotte te verwijderen. De agenten kwamen, maar vertrokken even later, zonder Schotte mee te nemen.

Maar, De Telegraaf weet op haar website te berichten dat Schotte en Schotte en zijn collega-parlementariër Amparo dos Santos op verzoek van de voorzitter van het parlement wel door de politie uit de vergaderzaal van het parlement zijn gezet.PALU-voorzitter Jim Hok blikt terug op 2016

'Coalitie en oppositie zijn met elkaar in een bijna onverzoenlijke discussie verzeild geraakt'

'Beide groepen stellen zich zo extreem op, dat de burger gewoon de weg kwijt raakt'


Bij een terugblik op het afgelopen jaar bestaat al gauw de neiging om specifiek in te gaan op de ‘precaire’ economische en financiële situatie van ons land. En bij een blik vooruit wordt eigenlijk ook verwacht dat wij de doembeelden van Venezuela aanhalen, vergelijkbaar met een situatie die wij in Suriname eerder óók hebben gekend, waarbij toiletpapier wegens schaarste zelfs moest worden gehalveerd. Maar, geen van beide gaat ons echt verder brengen. Toch is het werkelijk waar, dat we de realiteit scherp onder ogen zien, maar tegelijkertijd met een positieve instelling naar de toekomst kijken. 

2016 is inderdaad een jaar geworden waarin de uitdagingen voor ons als land, maar ook op persoonlijk vlak voor de meeste mensen alleen maar groter zijn geworden. Dat geldt zowel voor de begroting van de overheid als voor de inkomsten van vreemde valuta.

Coalitie en oppositie zijn vervolgens met elkaar in een bijna onverzoenlijke discussie verzeild geraakt. De verwijten en beschuldigingen over en weer in deze kwestie maken het voor de gemeenschap niet gemakkelijker. Integendeel is de verwarring alleen maar groter geworden. Enerzijds beweert de oppositie dat de crisis die is ontstaan alleen maar voortkomt uit de enorme corruptie onder het bewind van president Bouterse. De coalitie op haar beurt neemt zelf geen enkele verantwoordelijkheid, maar geeft de schuld volledig aan de drastisch geslonken overheidsinkomsten als gevolg van de gedaalde wereldmarktprijzen van goud en aardolie.

Beide groepen stellen zich zo extreem op, dat de burger gewoon de weg kwijt raakt waardoor het toch al magere vertrouwen in de politiek tot een bedenkelijk dieptepunt is gedaald. 2016 is in zoverre ook het jaar van de waarheid geworden, en het einde is nog niet in zicht, dat we opnieuw hebben kunnen zien wat onze economie in deze vorm en op eigen kracht te bieden heeft wanneer de mijnbouw als kurk komt weg te vallen.

Eerder, in de jaren '80 en '90, zagen we wat er kon gebeuren toen die andere inkomstenbron waar we zo van afhankelijk waren, namelijk de ‘ontwikkelingshulp’, kwam weg te vallen. Beide gevallen tonen duidelijk aan dat wij onze economie moeten bijsturen, zodat wij niet zo sterk afhankelijk zijn van slechts één enkele inkomstenbron. Jammer genoeg is de regering van toen, die nu oppositie is, er niet in geslaagd om daadwerkelijk de economie anders te richten.

Maar, ook de huidige regering, die toen oppositie was, blijkt tot op dit moment niet erg succesvol hierin. Deze opmerkingen zijn niet om wie dan ook onaangenaam te zijn, maar de feiten liggen daar. Wij zijn hier allen samen voor verantwoordelijk, maar wie aan zet is, die bepaalt welke richting het uitgaat. Met een enorme meerderheid in De Nationale Assemblee (DNA) achter zich heeft de regering niet alleen de volledige verantwoordelijkheid, maar ook alle tools in handen om de ontwikkeling daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. Door de scherpte van het debat en de verregaande verwijten over en weer, hebben ook de leden van de politieke partijen in DNA de neiging om zich kritiekloos achter hun eigen partijleiding te scharen, waardoor elke mogelijkheid om tot een gezamenlijke aanpak te komen al bij voorbaat mislukt lijkt.

De uitdagingen en de kansen voor 2017 liggen precies daar waar die enorme verdeeldheid speelt. Noch de toenmalige Frontcoalitie, noch de huidige NDP coalitie, zijn tot nog toe in staat gebleken om die goede dingen die zij bij de verkiezingen hadden beloofd waar te maken. Toen de prijzen van olie en goud goed waren, toen groeiden de bomen tot aan de hemel en was alles mogelijk. Maar, zodra die prijzen droppen, dan blijkt dat we ons huiswerk niet hebben gemaakt en zitten we weer diep in de problemen.

We mogen ook in 2017 niet toestaan, dat deze situatie ertoe zal leiden dat wij, misschien uit gebrek aan zelfvertrouwen of uit pure onmacht, ons land in een situatie van nieuwe afhankelijkheid manoeuvreren, zoals sommige politieke leiders nu al openlijk roepen. We moeten beseffen dat wij allen één gemeenschappelijk belang hebben, namelijk een welvarend Suriname, waarin de belangen van Surinamers met voorrang worden behandeld? En dat kan alleen in een daadwerkelijk onafhankelijk Suriname, onder controle van het Surinaamse volk en met oprecht en betrokken, deskundig leiderschap.

Armoede en chaos kunnen in deze een belangrijke voedingsbodem vormen voor bedreiging van juist deze onafhankelijkheid. We moeten dit niet onderschatten. Zowel het afwenden van die dreiging als ons land weer ordentelijk en welvarend maken, daarin ligt de grote uitdaging.

Jim Hok 
PALU Voorzitter

LVV verstrekt geen visvergunningen meer in Nickerie

Minister Algoe: 'Het aantal vergunningen in Nickerie is niet eerlijk verdeeld'

'Wij gaan zwaar optreden tegen mensen die zich niet houden aan de regels'


Visvergunningen zullen niet meer verstrekt worden in het district Nickerie. Die mededeling is gisteren gedaan door minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), tijdens zijn werkbezoek aan de districten Coronie en Nickerie. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, woensdag 4 januari 2017.

De bewindsman gaat de situatie volgende week evalueren met districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh. Algoe vindt dat het aantal vergunningen in Nickerie niet eerlijk verdeeld is. Als voorbeeld is daarbij aangehaald het geval van een stichting, die er zeventien heeft.

Vraagtekens zijn ook geplaatst bij de verkoop van gevangen vis. 'Als je afgaat op het aantal visvergunningen en wat geleverd moet worden, dan moeten er wel containers vol geleverd worden vanuit Nickerie. Dat gebeurt niet.'


De minister weet dat niet waar de vangst terechtkomt.

De grootte van de vissen is ook besproken aangezien er tegen de normen ook kleine worden gevangen. 'Hierdoor worden onze wateren leeggeroofd. We moeten op een duurzame manier de sector gaan stimuleren en daarom gaan wij zwaar optreden tegen mensen die zich niet houden aan de regels', aldus Algoe. Degenen die zich niet aan de voorwaarden houden, zullen 'door Algoe' opgesloten worden en hun vergunningen moeten inleveren. 

SoZaVo voorspelt in 2017 professionelere distributie voedselpakketten

Minister Dogojo: 'Wat is gebeurd, mag zich niet herhalen'


De distributie van voedselpakketten door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) wordt dit jaar professioneler. Het ministerie zal door een controlesysteem erop toezien, dat er geen ruimte is voor ‘gesjoemel’. 'Wat is gebeurd, mag zich niet herhalen', zegt minister Joan Dogojo, aldus de Ware Tijd van vandaag, woensdag 4 januari 2017.

Ze verwijst naar de diefstal van voedselpakketten door zeven personen in oktober vorig jaar, die overigens werden opgepakt.

Burgers hebben ook vaak kritiek geuit op het distributiesysteem, waarbij politieke kleur een rol zou hebben gespeeld, maar die vermoedens zijn niet bevestigd.

De levering van voedselpakketten valt onder het zogenoemde SoZaNet-programma van het ministerie. Dogojo zegt, dat het distributiesysteem is geëvalueerd. Daaruit is geconcludeerd dat het anders moet. Wel zullen de pakketten nog vanuit de wijkkantoren geleverd worden. Behalve het instellen van een controlesysteem wil het ministerie op de pakketten een herkenningsteken aanbrengen om ze te onderscheiden van voedselpakketten van andere organisaties.

De pakketten van het ministerie zijn gratis en het herkenningsteken is vooral bedoeld om te voorkomen dat ze worden doorverkocht. Ze zullen op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden samengesteld. Daarbij zal rekening gehouden worden met het gezondheidsaspect.

Problemen bij verstrekken werkvergunning aan vreemdelingen

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning ontvangen geen werkvergunning

'Als er geen werkvergunning is, dan is dat de schuld van zowel de werknemer als werkgever'


Het ministerie van Arbeid wordt geconfronteerd met vreemdelingen aan wie het departement geen werkvergunning kan verstrekken. Ze blijken namelijk geen verblijfsvergunning te hebben of een bewijs dat ze een aanvraag hiervoor hebben ingediend. Dit zijn wettelijke vereisten om een werkvergunning te krijgen. 

'We kunnen deze mensen niet helpen, omdat we niet tegen de wet mogen handelen. Sinds alle aanvragen tot verblijf digitaal worden gedaan bij het ministerie van Justitie en Politie, hebben we te maken met dit probleem', zegt het hoofd van de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen van het ministerie van Arbeid, Madzy Rotsburg, vandaag, woensdag 4 januari 2017, in de Ware Tijd.

Op 15 oktober 2016 is Vreemdelingenzaken overgestapt op online aanvragen. Het ministerie van Arbeid heeft onlangs bekendgemaakt, dat het beleid voor aanvraag van een werkvergunning is aangepast.

'Gezien de wettelijke verplichting om een verblijfsvergunning over te leggen bij de aanvraag van een werkvergunning en de te volgen administratieve procedures, is het vanaf 1 maart 2017 niet meer mogelijk een verblijfsvergunning met de geldigheidsduur van minder dan dertig dagen aan te nemen', staat in de bekendmaking.

Rotsburg zegt dat het meestal gaat om werkende vreemdelingen, van wie de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is verstreken. Zij vindt dat als er geen werkvergunning is, dat de schuld is van zowel de werknemer als werkgever. De laatste kan hiervoor beboet worden, omdat deze de vreemdeling erop moet wijzen dat zij of hij een werkvergunning nodig heeft om aan de slag te gaan.

Vader vermoedt dat zijn 19-jarige dochter geen suïcide heeft gepleegd met dienstwapen vriend, agent

'Merkwaardig is, dat na het geval haar vriend geen traan heeft gelaten'

Dochter nam in augustus verdelgingsmiddel in na ruzie met vriend...


De vader van Reshmakoemarie Patjai, meer bekend als Renu, vermoedt dat er geen sprake is van zelfmoord in het geval van zijn dochter. 'Dit zeg ik, omdat mijn dochter Renu niet wist om te gaan met een wapen. Merkwaardig is, dat na het geval haar vriend geen traan heeft gelaten. Hij was normaal zoals altijd. Ik heb hem nog gevraagd hoe mijn dochter aan het wapen is gekomen en of zij ermee wist om te gaan. Ik als vader denk helemaal niet in de richting van zelfmoord.'

Op die bewuste zaterdag was Renu volgens haar vader vroeg op, omdat zij naar een oudjaarsviering zou gaan. Later op de middag kwam zij terug en ging naar haar kamer. De vader lag op dat moment in zijn hangmat. Normaal meldde zij haar vader steeds wanneer zij van ergens thuiskwam. Op deze dag deed zij dat echter net. De vader viel in slaap. Later in de vooravond is de vader van huis vertrokken en kwam rond half tien terug.

'Mijn dochter was nadien weer samen met haar vriend, die een politieman is, uit geweest. Toen zij terugkwamen, is haar vriend met hoge snelheid weggereden. Ik was inmiddels al thuis. Haar vriend kwam later terug en deelde mijn zoon mee dat Renu zich had verwond. Ik sliep in de hangmat en heb niets van het geval gemerkt. Ik werd gewekt door mijn zoon en vernam van hem, dat Renu iets had gedaan. Wij hebben toen haar slaapkamerdeur opengetrapt en troffen mijn dochter badend in bloed aan. Zij ademde toen nog en vrijwel gelijk daarna stopte haar ademhaling. Ik bleef haar vragen wat er aan de hand was, maar kreeg geen antwoord van haar. Toen zei haar vriend dat zij ruzie hadden. Tot nu toe heb ik geen gepast antwoord van haar vriend gekregen. In de maand augustus had mijn dochter wel een verdelgingsmiddel ingenomen, omdat zij ruzie had met haar vriend. Ik was het in eerste instantie niet eens met de relatie tussen mijn dochter en haar vriend, omdat de jongen mij grootspraak had gegeven. Na het incident heb ik mij erbij neergelegd, omdat zij het zo wel goed vond. Renu was mijn enige dochter en bovenal was zij mijn lieveling. Ik heb haar vanaf haar 6ee jaar alleen opgevoed. Ik heb vier kinderen met mijn ex-vrouw. Na de scheiding heb ik alleen de kinderen verzorgd.'

Renu was studente op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Volgens de vader was de vriend van haar dochter zeer jaloers. Zij mocht zelfs niet met haar vader op stap gaan, noch minder feestjes in de familie bijwonen, zegt de vader. 'Op zijn aandringen moest mijn dochter zelf haar Facebook account afsluiten c.q. verwijderen. Tot nu toe heeft de vriend c.q. zijn familie geen contact met ons opgenomen. Ik wil ook niet hebben dat de vriend en zijn familie op de laatste dag van mijn dochter een bezoek moeten brengen. Ik wil ze niet meer zien”, aldus de vader.

De politie heeft het lijk nog niet vrijgegeven.

KKF: 'Het afgelopen jaar is geen goed jaar geweest voor het bedrijfsleven'

1.708 Bedrijven hebben zich in 2016 bij Kamer van Koophandel uitgeschreven

In eerste week februari wordt nieuw KKF-filiaal geopend in Albina, district Marowijne


'Het afgelopen jaar is geen goed jaar geweest voor het bedrijfsleven.' Dit zegt de woordvoerder van de Kamer van Koophandel (KKF), Paul de Baas, vandaag, 4 januari 2017, in het Dagblad Suriname. Zo hebben veel ondernemers in 2016 te kampen gehad met onzekerheid met betrekking tot de Surinaamse munteenheid en het handelsverkeer. Hierdoor verkeert het ondernemerschap in moeilijk vaarwater. Daarnaast hebben onder andere de hoge valutawisselkoersen en hoge tarieven voor nutsvoorzieningen het bedrijfsleven geen goede perspectieven geboden. 

Bedrijven die veel gebruikmaken van energie en afhankelijk zijn van een huurpand, hebben de keiharde zweepslagen als gevolg van de financiële tegenslagen het hardst moeten incasseren.

Het aantal inschrijvingen van bedrijven met betrekking tot het afgelopen jaar bedraagt 2.673, terwijl dit in 2015 gesteld was op 2.630. Hieruit is af te leiden, dat in 2016 juist een lichte stijging heeft plaatsgevonden. Het is merkwaardig, dat ondanks de financiële malaise in het afgelopen jaar er geen sprake is van een toename van het aantal uitschrijvingen. Zo hebben 4.040 bedrijven zich uitgeschreven in 2015, terwijl dit in 2016 neerkomt op 1.708 bedrijven. Mede vanwege de opheffingsprojecten (opsporen van bedrijven die niet meer actief zijn) van KKF was het aantal uitschrijvingen erg hoog in 2015.

Volgens de woordvoerder tracht het KKF het ondernemerschap te stimuleren door de dienstverlening naar de (potentiële) ondernemers toe te vergemakkelijken. In het kader hiervan is er op 2 januari 2016 een dependance van de KKF geopend in het district Brokopondo ter hoogte van Klaaskreek. Daarnaast zal er in de eerste week van februari 2017 een nieuw filiaal geopend worden in Albina in het district Marowijne. 'Hiermee trachten wij om de ondernemers de mogelijkheid te bieden om zich aan te sluiten bij de KKF, alsook de ondersteuning van ons te kunnen genieten.'

Dit geldt niet alleen voor het stadscentrum, maar ook voor het binnenland, benadrukt de woordvoerder. In het district Nickerie is er reeds een filiaal. 'Wij verdienen een betere economie. We hopen dat we op deze wijze een betere dienstverlening kunnen realiseren voor de ondernemers en dat de band met hen geïntensifieerd kan worden.' Zo zal het KKF samen met de ondernemers nagaan hoe er onder andere kapitaal verworven kan worden en welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de afzetmarkten. 'Dit is de bedoeling van het decentraliseren van de KKF', aldus De Baas.

29-Jarige man verdacht van ontucht met minderjarig meisje...

Geneeskundig rapport bevestigt dat meisje seksueel misbruikt is


De politie van Calcutta, in het district Saramacca, heeft maandag de 29-jarige J.A. in verzekering gesteld, omdat hij gemeenschap zou hebben gehad met een minderjarig meisje. Naar aanleiding van het gedrag van haar dochter stelde de moeder een onderzoek in en kwam tot de ontdekking dat haar dochter seksueel actief is, zo bericht vandaag, woensdag 4 januari 2017, het Dagblad Suriname. Het bericht vermeldt niet de leeftijd van het meisje.

Na de ontdekking deed zij op die bewuste morgen aangifte bij de politie.

Het meisje heeft bij navraag tegen haar moeder gezegd, dat zij seks heeft gehad met een buurman, die twee maal ouder dan haar is. De politie heeft na de aangifte een doktersverklaring op naam van het slachtoffertje uitgeschreven en haar verwezen naar een specialist.

Uit een geneeskundig rapport blijkt, dat het meisje inderdaad seksueel misbruikt is.

In het belang van het verdere onderzoek en op grond van de verklaring van het minderjarig meisje is de 29-jarige verdachte in verzekering gesteld.

Onderbezetting personeel zou rol hebben gespeeld bij ontsnapping twee criminelen uit cellenhuis Houttuin

Regiocommandant Ramjiawan: 'Betrokkenheid agenten bij ontvluchting wordt niet uitgesloten'


Of er al dan niet door politieagenten medewerking is verleend aan twee ontvluchte arrestanten, de 42-jarige Marcel Burleson en de negentienjarige Shaquil Hiwat, kan nog niet worden vastgesteld. 'Dat kan je niet op voorhand zeggen, maar wij sluiten het niet uit', zegt regiocommandant Robby Ramjiawan van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 4 januari 2017, in de Ware Tijd, over de ontvluchting van het tweetal maandagavond uit het politiecellenhuis te Houttuin. 

Hij concludeert, dat onderbezetting een rol heeft gespeeld. De reguliere wachtdienst wordt volgens Ramjiawan met zes man gedaan, maar door onderbezetting worden slechts vier politieambtenaren in de wacht ingezet.

Twee van de vier agenten waren eerder op die avond voor de dienst uitgereden. Het achterterrein van het politiestation was daardoor totaal niet bewaakt. Ramjiawan denkt dat de arrestanten op de hoogte zijn geweest van de onderbezetting en daarop hebben ingespeeld. Vóór de ontvluchting hebben ze nog in de gang gestaan om te gaan douchen. De verdachten hebben hun kans op een bepaald moment schoon gezien. Spijlen van het cellenhuis zijn doorgezaagd.

Ramjiawan vermoedt, dat de ontvluchting allang gepland was en dat de spijlen voor een goed deel ook eerder zijn doorgezaagd. De politie zal ook nagaan waarmee dat is gedaan. De ontvluchte arrestanten zijn celgenoten, maar worden verdacht van afzonderlijke delicten. Burleson is in oktober aangehouden op verdenking van zware mishandeling en Hiwat werd in juli aangehouden op verdenking van seksuele handelingen met jeugdigen en ontvoering.

Weer cocaïne tussen bananen gevonden in Rotterdamse haven

Speciaal HARC-team onderschept 250 kilo cocaïne tussen lading bananen uit Ecuador


Het speciale opsporingsteam in de Rotterdamse haven heeft met een vondst tussen bananen uit Ecuador nog eens 250 kilo cocaïne toegevoegd aan het vangstrecord van 2016. Dat meldt het opsporingsteam HARC (Hit and Run Cargoteam), een samenwerkingsverband van zeehavenpolitie, douane en FIOD, vandaag, woensdag 4 januari 2017, naar aanleiding van een laatste vangst op 31 december. 

Gemeten naar in beslag genomen kilo's cocaïne gaat 2016 de boeken in als een recordjaar, aldus een woordvoerster. Qua onderscheppingen van drugstransporten blijft dat aantal ongeveer gelijk. Definitieve cijfers zijn nog niet te geven.

Vijf verdachten tussen de 29 en 47 jaar uit Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse en Berkel en Rodenrijs zijn aangehouden. Een van hen is een medewerker van een fruitbedrijf. Hij wordt ervan verdacht zijn positie te hebben misbruikt.

Bij huiszoekingen zijn tienduizenden euro’s aan contant geld aangetroffen. Daarnaast werden twee vuurwapens, drie stroomstootwapens, een geldtelmachine, sieraden, illegaal vuurwerk en andere waardevolle goederen in beslag genomen.

Bushouders PLO voeren de druk op de regering op om uitbetaald te worden

Regering heeft ultimatum gekregen om zes maanden achterstallige subsidie te voldoen

Voorzitter Themen van de OBS vindt dat bustarieven verhoogd moeten worden


Bushouders van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) hebben de regering tot morgen een ultimatum gesteld om hun achterstallige subsidie van zes maanden uit te betalen. Dat hebben de contactpersonen van de belangenorganisatie gisteren besloten. 'Als we onze betaling uiterlijk donderdag niet krijgen, komen alle leden vrijdag bijeen om te bepalen welke stappen we zullen ondernemen', zegt PLO-voorzitter John Mahadewsingh vandaag, woensdag 4 januari 2017, in de Ware Tijd. 

De organisatie is van plan om samen met de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) het openbaar vervoer plat te leggen.

Aan de PLO was beloofd dat de bushouders uiterlijk 15 december hun subsidie van Srd 2.25 per liter zouden krijgen. De PLO en de regering zouden onderhandelen over nieuwe tarieven of verruiming van de subsidie.

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft niet gereageerd op een verzoek van de PLO om te onderhandelen. Met de regering was in juli vorig jaar afgesproken, dat de toen ingestelde verhoging van alle bustarieven, zou gelden tot en met 31 december.

OBS-voorzitter Kenneth Themen is voorstander van bundeling en zou gisteravond met zijn leden besluiten of ze aan een eventuele actie zullen meedoen. Schoolvervoerders die over november en december geen geld hadden ontvangen, worden thans uitbetaald. Themen wijst er echter op dat de tarieven van zowel de schoolvervoerders als de bus- en boothouders van het Nationaal Vervoerbedrijf verhoogd moeten worden. Ze zijn immers achterhaald door de stijging van de wisselkoers, waardoor alles, ook bus onderdelen, duurder is geworden.

Breeveld (DOE): 'Geen duidelijkheid over stand-by overeenkomst met IMF, dit is geen goed signaal'

'President doet er goed aan gewoon weer aan tafel te zitten met IMF om afspraken te herzien'


Het is niet duidelijk wat de stand van zaken is over de zogeheten stand-by overeenkomst van de overheid met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 'De deadline van 1 januari 2017, waarbij een aantal pijnlijke maatregelen moest zijn doorgevoerd, is verstreken, zonder dat er duidelijkheid is over wat er verder gaat gebeuren. Dit is geen goed signaal', zegt DOE-parlementariër Carl Breeveld vandaag, woensdag 4 januari 2017, in de Ware Tijd.

Desi Hij verwijst naar eerdere uitspraken van president Bouterse, die duidelijk laten zien dat de regering ontevreden is over de voorwaarden die de internationale financiële waakhond stelt. 'Maar, dit komt ook nadat de regering in eerste instantie zelf had laten blijken, blij te zijn met de overeenkomst. Dit stuurt ook een onzeker signaal. In plaats van met het volk te praten en het IMF te bekritiseren, doet de president er goed aan, als staatsman, gewoon weer om de tafel zitten met het IMF om de afspraken te herzien.'

Uit regeringskringen heeft de redactie van de Ware Tijd vernomen, dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in de Verenigde Staten is. Deskundigen menen te weten, dat de regering definitief achter de schermen met het IMF aan het onderhandelen is over herziening van de overeenkomst voor een lening van 478 miljoen Amerikaanse dollar, die het fonds aan het land heeft toegezegd. Maar,het is niet duidelijk of Hoefdraad in verband hiermee in de VS is, sinds voor de jaarwisseling.

De regering schuift niet onder stoelen en banken dat ze meer tijd wil hebben om de brandstofprijzen te verhogen en om subsidies voor nutsvoorzieningen af te bouwen. Conform de stand-by overeenkomst zouden in elk geval de subsidies op stroom en water moeten zijn afgebouwd per 1 januari.

Bondsman Naarendorp: 'Vakbeweging zal in 2017 acties ondernemen tegen regering'

'Zij kunnen het niet en zij willen het niet, men moet plaatsmaken'

'Misschien denkt de president dat wij vergeetachtig zijn, maar periode van beloftes en mooie woorden is voorbij'


De vakbeweging zal volgens vakbondsman Robby Naarendorp in 2017 niet lijdelijk toezien, dat de regering onheus omgaat met de belangen van de samenleving. Zoals het er nu aan toe gaat, ziet hij de vakbeweging acties ondernemen. In eerste instantie deed de vakbeweging het om het beleid van de regering te doen wijzigen. Op dit moment is Naarendorp dat punt echter al voorbij. 'Zij kunnen het niet en zij willen het niet. Men moet plaatsmaken', aldus Naarendorp vandaag, woensdag 4 januari 2017, in het Dagblad Suriname.

'Ik heb veel herhalingen gehoord in de nieuwjaarstoespraak van de president. Wij lopen al een tijdje mee in dit land. Dit was natuurlijk niet de eerste rede van de president sinds zijn aantreden. Er zijn geen nieuwe beloftes gedaan. Misschien denkt de president dat wij vergeetachtig zijn. De periode van beloftes en mooie woorden is al voorbij. Mensen die geloof in hadden, dat geloof is al weg. Deze woorden vliegen zo voorbij aan je, omdat je weet dat hij onwaarheden verkondigt', stelt Naarendorp.

'Ik zal onder geen beding een politiek van names en faces toelaten. Ik ga geen fraude en corruptie, waar en wanneer die ook zullen voorkomen, toestaan. Ik zeg u toe, landgenoten names en faces, fraude en corruptie zal ik hard aanpakken. Ik zal verder kritisch ons regeerbeleid evalueren en deze zonder aanzien des persoon, waar nodig, omgooien om daardoor adequate en doordachte maatregelen te kunnen toepassen en effectieve uitvoering van zaken te hebben. Wij gaan de maatregelen nemen, die wij moeten nemen om de economie te saneren. En wel op een manier die het volk niet treft in zijn basis-bestaan', sprak Bouterse.

Sinds het aatreden van Bouterse werd beloofd, dat er een kruistocht zou worden gevoerd tegen corruptie. Daar kwam er nooit wat van terecht. Integendeel zijn er in de zittingsperiode van deze president juist meer corruptieschandalen aan het licht gekomen.

'Wij zien dat het niet afgenomen is, maar juist toegenomen. Je kunt bijna zeggen dat het is gestimuleerd. De president heeft heel wat beloftes niet kunnen en willen oplossen. Rapporten liggen er. Hij moest acties ondernemen. Wij zijn moe van het blijven horen wat de president gaat doen. Hij moet nu doen. Dan pas zullen mensen hem weer geloven', aldus Naarendorp.

De bondsvoorman stelt dat hij op dit moment geen hoop heeft. Velen hebben volgens hem geen hoop in deze president. Het staatshoofd heeft teveel beloofd. 'Hij is niet in staat om leiding te geven aan dit land. Dit weet hij ook.'

Inverzekeringstelling drie rappers SFB met 30 dagen verlengd

Rappers Haagse groep SFB worden niet in vrijheid gesteld


De aanhouding van de drie leden van de Nederlandse rapgroep Strictly Family Business (SFB) is met dertig dagen verlengd. De drie verdachten zijn vanochtend, woensdag 4 januari 2016, bij de rechter-commissaris voorgeleid en die ziet geen reden om de drie in vrijheid te stellen, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd. 

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

De rappers werden een week geleden in hotel Torarica in Paramaribo aangehouden op verdenking van ontucht met een minderjarig meisje en het daarna verspreiden van pornografische beelden daarvan, een jaar geleden.

De rapgroep was medio december naar Suriname afgereisd voor een reeks optredens.

Het NRC bericht vandaag onder andere dat op hiphopblogs twee jaar geleden al over de seksvideo werd geschreven. Dat het om een minderjarig meisje ging was toen ook al bekend. Radiozender FunX vroeg groepslid Frenna in de zomer van 2015 naar de video. Hij vertelde dat er veel reacties waren gekomen, meer liet hij er niet over los. Ze hadden besloten, zei hij, om 'het anders aan te pakken. Op de beste manier hoe wij het aanpakken en dat gaan we muzikaal doen'. Niet duidelijk is wat hij daarmee bedoelde.

De video bleef hem daarna achtervolgen. In een ‘disstrack’ over Frenna die rapper Mula B in november op YouTube plaatste, rapt hij: 'In Suriname was je pedo.'

SFB behoort tot het hiphopcollectief New Wave, dat vorig jaar op Noorderslag in Groningen de Popprijs in de wacht sleepte. Ook artiesten als Ronnie Flex, Lil' Kleine, Frenna en Jonna Fraser zijn daarbij aangesloten. SFB scoorde vorig jaar een aantal hits in Nederland, waaronder Nu sta je hier met Broederliefde en Ronnie Flex.

Volle hotels en toeristenresorts op Curaçao tijdens jaarwisseling

Meeste toeristen afkomstig uit Europese landen, daling aantal bezoekers Zuid-Amerika


Het was druk op Curaçao tijdens de jaarwisseling. De hotels en toeristenresorts in het land zaten bomvol. Dat blijkt uit navraag van de redactie van het Antilliaans Dagblad bij een greep uit het ruime aanbod aan overnachtingslocaties voor toeristen, zo bericht het dagblad vandaag, woensdag 4 januari 2017. 

Gasten blijken vooral uit Europa te blijven komen. Noord-Amerikanen komen iets vaker, en steeds minder toeristen komen uit Zuid-Amerika.

De drukte rond de periode van oud en nieuw is een jaarlijks terugkerende gewaarwording, zo bevestigen de meeste hotelmanagers en woordvoerders. 'Precies na Kerst zitten we eigenlijk altijd vol. Dat houdt dan aan tot na de jaarwisseling', laat bijvoorbeeld general manager Joia van Loo van Hotel ’t Klooster in Pietermaai weten. 'Zo’n 80 procent van onze gasten komt uit Nederland of Duitsland. De rest bestaat voornamelijk uit Zuid-Amerikanen. Dat waren er altijd al relatief minder, maar dit jaar is dat aantal verder afgenomen.'

Dat is een terugkerend beeld bij alle andere locaties. Emerson Cordilia, salesmanager bij Papagayo Beach Resort, vertelt: 'We zitten voor 98 procent vol. Dat is elk jaar wel zo.' In het bezoekersaantal uit Zuid-Amerika merkt hij een duidelijk dalende lijn. Crisis en andere problemen in landen zoals Brazilië, Colombia en Venezuela liggen daaraan volgens hem ten grondslag. 'Gelukkig treft dat ons niet zo, omdat vakantiegangers uit Europa, en daarnaast de Verenigde Staten, het grootste deel van onze bezoekers vormen. Vooral Nederlanders en Duitsers kennen dit gebied.'

Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen. 

Curaçaose architect en projectmanager Bruce van Hesteren plotseling overleden

Van Hesteren op 57-jarige leeftijd in zijn slaap overleden


Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, woensdag 4 januari 2017, dat de Curaçaose architect en projectmanager Bruce van Hesteren in gisternacht onverwacht is overleden. Van Hesteren was directeur en aandeelhouder van Studio Acht Caribbean Architects. Hij was 57 jaar. 

Met grote verslagenheid hebben zijn collega’s, echtgenote, familie, geliefden en vrienden gisteren kennisgenomen van het bericht. Hij zou in zijn slaap zijn gestorven.

Van Hesteren stond bekend als een immer energieke en positief ingestelde persoon; gedreven als professional in zijn vak en gewaardeerd om zijn vriendschap en gezelschap. De directeur/eigenaar van Studio Acht stond verder bekend om zijn jaarlijkse drukbezochte partijen aan het eind van het jaar. Regelmatig gaf Van Hesteren als eerste de aftrap voor de feestmaand, meestal met een origineel thema. Ook afgelopen november was dit het geval met een heuse safaritrip bij het kantoor in Mahaai. En dit keer opnieuw met een goed doel: om de opvang van zwerfhonden te sponsoren.

Bruce Allan Peter van Hesteren werd 16 augustus 1959 op Curaçao geboren. Zijn vader Antonius ‘Anton’ van Hesteren was in de jaren daarna onder meer gezaghebber van Bonaire. Zijn moeder is Lyda van Hesteren-Obediente. Bruce van Hesteren studeerde in de jaren '80 aan de Technische Universiteit (TU) in Delft. Hij begon zijn carrière daarna bij Dienst Openbare Werken (DOW) op zijn geboorte-eiland en werkte later jarenlang bij AOB Architects. Hij doceerde ook architectuur en geschiedenis van de architectuur aan de avond-Mts.

Studio Acht werd opgericht in 1998. Eerst hield Van Hesteren nog kantoor aan huis. Het architectenbedrijf groeide echter voorspoedig en werd later verhuisd naar een groter pand, een tot kantoor verbouwde voormalige woning, aan de Mahaaiweg 18. Van Hesteren heeft vele projecten op zijn naam staan. Op Curaçao, Bonaire en op Sint Maarten.

Zijn bureau deed zowel commerciële projecten als particuliere luxewoningen. Hij zat ook achter het ontwerp van GreenTown, als alternatief voor de huidige sterk vervuilende Isla-raffinaderij. Het nieuwe clubhuis van Emmastad Golfclub, waar hij zeer regelmatig te zien was, is van zijn hand. Naast de golfclub, was hij lid van de Lighthouse en Chata. Van Studio Acht zijn, naast Van Hesteren, ook Harm Rooijakkers in Nederland en Enrico Ramlakhan in Suriname partner.

Het is nog niet bekend wanneer afscheid wordt genomen. Hij laat Cristel Biemans en drie kinderen - Guy, Kiki en Luke - achter.

Minister van Gezondheid Curaçao zou zijn geadviseerd dat SONA stap opzij doet

HNO-evaluatie: SONA zou plaats moeten maken voor 'meer slagvaardige organisatie'


In de tussentijdse evaluatie van het HNO-project, het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda, zou de minister van Gezondheid worden geadviseerd dat SONA een stap opzij doet. In de plaats van SONA (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) zou een andere, meer slagvaardige organisatie moeten komen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 4 januari 2017.

De evaluatiecommissie adviseert echter eerst de overeenkomst met SONA te ontbinden. Dit staat in het lijvige nog vertrouwelijke rapport, zo wordt vernomen uit diverse goede bronnen, aldus het dagblad.

De aanbevelingen van het lokale advocatenkantoor FCW Legal en het Belgische VK Architects & Engineers zouden slecht uitpakken voor SONA, dat als eindverantwoordelijke onvoldoende ‘ownership’ heeft getoond. Hierdoor konden de tegenvallers ontstaan, alsmede het uitblijven van diverse belangrijke besluiten in verband met het HNO-project. Als het gemis aan verantwoordelijkheid voortduurt, vreest de commissie dat de oplevering van het nieuwe hospitaal zelfs nog langer zal duren.

Deze kritiek op SONA is extra pikant nadat gisteren, aan de hand van een advertentie van SONA in de dagbladen, bekend werd dat Sona de uitvoeringsorganisatie Usona/Berenschot per 1 januari aan de kant heeft gezet. Het conflict van het afgelopen jaar tussen SONA en Usona/Berenschot wordt ook beschreven in de evaluatie. Het rapport zou spreken van een ‘impasse’, waar HNO volstrekt niet bij gebaat is, en waar de regering uit moet kunnen concluderen dat Sona de opdracht niet meer naar behoren kan realiseren. De evaluatie meent dat de kans op escalatie met allerlei rechtsprocedures groot is.

De commissie zou tevens hard oordelen over het door SONA tijdelijk stopzetten van het transitietraject. Dit zou slecht zijn voor het HNO-project. De transitie behelst het inrichten van de nieuwe HNO-organisatie, structuren, processen en vooral medewerkers. Daarmee duurt het operationeel worden van het nieuwe hospitaal alleen nog maar langer. De commissie is voorstander van een nieuwe organisatie die effectiever en efficiënter kan en moet functioneren. SONA is als gedelegeerd en formele opdrachtgever tekortgeschoten. SONA moet door de regering van de opdracht worden afgehaald. Maar, ook dient de overeenkomst van SONA met Usona/Berenschot te worden beëindigd. De nieuwe organisatie moet met input van het bestaande Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) invulling geven aan de transitie en inrichting van HNO.

SLM werkt aan inlopen achterstand jaarrekeningen vanaf 2013/2014

Directeur Lachmising wil bedrijf uit de rode cijfers trekken


Het streven van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) is erop gericht om de achterstand in de oplevering van de jaarrekeningen over 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016, in te lopen. De accountant moet de jaarrekening 2013/2014 vandaag, woensdag 4 januari 2017, gereed hebben. Voor de jaarrekening 2015/2016 is als streefdatum mei 2017 aangetekend.

Robbi Lachmising, directeur van de SLM, zegt op Starnieuws dat allee jaarrekeningen medio januari 2017 door de financiële afdeling van het bedrijf zullen zijn opgeleverd. 'De planning is om de jaarrekening over het boekjaar 2016/2017, het lopend boekjaar, in oktober 2017 gecontroleerd en al gereed te hebben.'

Hij is van plan om het bedrijf uit de rode cijfers te halen. De voorlopige resultaten van het afgelopen boekjaar 2015/2016 en het lopend boekjaar 2016/2017 zien er positief uit door de lagere brandstofkosten. Met grotere marketinginspanningen wil Lachmising de opbrengst per stoel op de verschillende routes van de luchtvaartmaatschappij omhoog brengen.

'We moeten erin slagen klanten aan te trekken en aan ons te binden op andere manieren dan via steeds lagere ticketprijzen in de slag met de concurrentie.' Hij benadrukt dat het geen gemakkelijke opgave is.

De SLM werkt sinds 1 januari samen met een van de grote Europese tour-operators en luchtvaartmaatschappij TUIfly in Nederland. De samenwerking geldt voor het vervoer op de Mid-Atlantische route. 'We beogen binnen deze samenwerking onze maatschappij ook operationeel te ontwikkelen naar een operator van de nieuwe generatie twee-motorige longhaul-kisten.' 

Hij stelt een evaluatie en aanpassing van het in 2015 opgestelde Strategisch Plan 2016-2021 in het vooruitzicht. Het plan is in december goedgekeurd door de algemene aandeelhouders vergadering, maar is nog niet in uitvoering gebracht.

Oud-voetballer Helder in Nederlands tv-programma 'De gevaarlijkste wegen van de wereld'

Glenn Helder rijdt met presentator Rick Brandsteder van Paramaribo naar Apoera
De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het TV-programma ‘De gevaarlijkste wegen van de wereld’ is vanavond, woensdag 4 januari 2017, te zien op NPO3. En dit keer is Suriname aan de beurt. In de eerste aflevering rijden oud profvoetballer Glenn Helder en presentator Rick Brandsteder van Paramaribo via een avontuurlijke jungleroute naar het plaatsje Apoera aan de Corantijnrivier. 

Over deze uitdagende wegen leren de twee elkaar goed kennen. Onderweg maken ze kennis met dit mooie, maar onherbergzame land door onder andere een goudmijn te bezoeken. Een poging om door een meer te rijden mondt uit in een avontuur om nooit te vergeten.


In het programma worden acht BN’er koppels getest op rijvaardigheid, moed, geduld en concentratievermogen op de gevaarlijkste wegen die deze wereld kent. IJzingwekkend diepe ravijnen, onverharde en modderige gronden en ondoordringbare junglepaden; het zijn een paar voorbeelden van benarde ritten die de BN’ ers in een nieuw seizoen van ‘De Gevaarlijkste Wegen Van De Wereld’ trotseren.

Vanaf vandaag, 4 januari, iedere woensdag om 20:25 uur bij BNN op NPO 3

Alcoa meldt sluiting fabriek/raffinaderij en mijnen in Suriname

Amerikanen nog in gesprek met regering Suriname over resterende activiteiten en toekomst


Alcoa heeft besloten om een verwerkingsbedrijf en bauxietmijnen voor aluminium in Suriname te sluiten. Dit maakte de Amerikaanse aluminiumproducent gisteren na beurs bekend (zie hieronder), zo bericht beurs.nl vandaag, woensdag 4 januari 2016. Het gaat om de Suralco verwerkingsfabriek en mijnen in Suriname. 

Dit heeft tot gevolg dat over het vierde kwartaal een voorziening wordt genomen van 90 miljoen dollar na belastingen. De totale kosten komen naar verwachting te liggen op 151 miljoen dollar, waarvan 24 miljoen dollar in 2017 wordt genomen.

Aanvullend kondigde Alcoa ook aan een boekhoudkundige voorziening te nemen over het vierde kwartaal van 31 miljoen dollar in verband met de afschrijving van het belang van Alcoa Australia in een gasveld van Western Australia. In totaal drukken de maatregelen de winst met 0,66 dollar per aandeel.

De producent van aluminium voert met de Surinaamse regering nog overleg over de resterende activiteiten en de toekomst van de bauxietmijnbouw in het land. Het aandeel Alcoa sloot dinsdag 2,7 procent hoger op 28,83 dollar. In de elektronische handel nabeurs verloor het aandeel 0,1 procent.Alcoa Corporation to Permanently Close 

Suralco Refinery
Company to impair gas exploration assets in Western Australia;
No significant fourth quarter financial impact from power outage at Portland Aluminum smelter
Tuesday, January 3, 2017 4:39 pm EST
"As we enter 2017, we also continue to streamline and strengthen our portfolio to better focus on our businesses and the growth opportunities ahead."
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Alcoa Corporation (NYSE: AA) today announced that it intends to permanently close the Suralco alumina refinery and bauxite mines in Suriname, fully curtailed since November 2015. The Government of the Republic of Suriname and Alcoa continue to develop definitive agreements concerning Suralco’s remaining activities in the country and the future of the bauxite industry in Suriname. Pending completion of those agreements, Alcoa will continue to operate the Afobaka hydroelectric facility, which supplied power to the Suralco operations.
“We are working in partnership with the Government of the Republic of Suriname to reach the best possible solution that would enable Suriname to maintain its bauxite industry. Dialogue is ongoing and progress is being made,” said Roy Harvey, Chief Executive Officer of Alcoa. “As we enter 2017, we also continue to streamline and strengthen our portfolio to better focus on our businesses and the growth opportunities ahead.”
As a result of the permanent closure of the mines and refinery, Alcoa will record in the 2016 fourth quarter:
  • $90 million in restructuring-related charges, after-tax and noncontrolling interest. Alcoa’s share of total cash costs associated with the closure, inclusive of prior accruals, are estimated to be $151 million over five years, with $24 million to be spent in 2017.
Additionally in the 2016 fourth quarter, Alcoa has announced that it will record a:
  • $31 million non-cash charge, after-tax and noncontrolling interest, to impair Alcoa of Australia Limited’s (AofA) interests in a Western Australia gas field. AofA determined that the completed exploration activities do not support the current carrying value.
The combined impact of the charges described above is estimated to be $0.66 per share.
Alcoa also today announced that the December 1, 2016 power outage at the Portland Aluminum smelter in Victoria, Australia is not expected to have a significant unfavorable impact on fourth quarter results. The smelter is an unincorporated joint venture between AofA (55 percent), CITIC (22.5 percent), and Marubeni Aluminium Australia (22.5 percent).
AofA and Suralco are part of the Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC) group of companies owned 60 percent by Alcoa and 40 percent by Alumina Limited. The AWAC partnership agreements between Alcoa and Alumina Limited provide for the allocation of certain liabilities occurring prior to AWAC’s formation on January 1, 1995 according to a party’s preformation ownership interest. While Alcoa and Alumina Limited are currently in the process of allocating AWAC’s Suralco-related costs and liabilities in accordance with those provisions, the recorded charges represent Alcoa’s view of the liabilities at the present time.
On November 1, Alcoa Corporation announced it had completed the separation from its parent company Alcoa Inc. (now named Arconic Inc.) and began operating as an independent, publicly-traded company.

Minister Van Dijk-Silos en SPB hebben vruchtbaar gesprek gevoerd

Sporttest blijft heikel issue en wordt met korpschef besproken


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft gisteren een goed gesprek gehad met het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB). Er zijn voorstellen gedaan om het Korps Politie Suriname (KPS) gezond te maken, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 4 januari 2017.

Drie uur lang is gesproken over de agenda, waarna over het algemeen de gezondmaking van het KPS van gedachten is gewisseld. De bewindsvrouwe vond het een goed gesprek.

Het bestuur heeft aangeven dat de sporttest te stringent wordt toegepast, waardoor politieambtenaren die een bepaald onderdeel van de test niet halen, niet bevorderd kunnen worden. Het human resource beleid is niet wat het wezen moet. Ook het verlof- en mutatiebeleid hapert volgens de SPB.

De minister zegt in een reactie, dat vanmiddag over de sporttest een onderhoud is met korpschef Agnes Daniel. De andere punten die spelen zullen later deze maand in een groepsgesprek worden besproken. Er ligt een voorstel op tafel over de sporttest, dat met de korpschef zal worden doorgenomen. De minister vindt ook dat de sporttest te rigide wordt toegepast. Dit heeft zij ook eerder te kennen gegeven.

De bewindsvrouwe heeft aangegeven aan het bondsbestuur dat het managementteam van het KPS een eigen verantwoordelijkheid heeft. Zaken horen eerst daar besproken te worden, in plaats van deze gelijk op het bord van de minister te leggen. 'Voor informatie zal ik toch weer naar de korpschef gaan', merkte Van Dijk-Silos op. Er moeten betere communicatiestructuren worden uitgewerkt.

Het eerste kwartaal van het jaar wil de minister zaken structureel opgelost hebben. Het grootste probleem is het human resource beleid en de bedrijfsvoering binnen het korps. Het gaat om zaken die jarenlang spelen, maar nu goed manifest zijn.

De minister zegt dat het te vaak voorkomt dat de korpsleiding in het openbaar beledigd wordt door de bond. Zij heeft er nu geen issue van gemaakt, maar deze kwestie komt wel aan de orde op een later tijdstip.

Meerdere personen aangehouden in zaak doodgeschoten Kammeron bij AMC Amsterdam Zuidoost

24-Jarige Kammeron was bekende van politie


De politie heeft maandag meerdere personen aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij het AMC in Amsterdam Zuidoost in oktober, zo liet de politie dinsdag 3 januari 2017 weten, aldus berichten de Amsterdamse zender AT5 en De Telegraaf. De 24-jarige Isilnando Kammeron, een bekende van de politie, overleefde de schietpartij niet. 

De mogelijke aanleiding voor het schietincident was een steekpartij eerder op de avond bij een horecagelegenheid aan Reigersbos waarbij Kammeron betrokken zou zijn geweest. Na dat incident zijn het slachtoffer en een vrouw in de richting van het Holendrechtplein gelopen.

Kammeron werd door meerdere kogels geraakt. Hij had een forse reeks geweldszaken achter zijn naam staan.'Er moet einde komen aan gedrag toppers die Suriname als persoonlijk wingewest zien'

Breeveld (DOE): Zij hebben kartels ontwikkeld om zichzelf te zegenen ten koste van bevolking'

'We mogen voorbeeld nemen aan China waar laatste jaren anti-corruptie hoog op agenda staat van Chinees leiderschap'


'Er moeten nu daden gesteld worden in ons land, omdat er een eind moet komen aan het gedrag van toppers die Suriname als persoonlijk wingewest zien. Zij hebben heuse kartels ontwikkeld om zichzelf te zegenen ten koste van een bevolking, die nauwelijks het hoofd boven water kan houden.' Zo reageert de voorzitter van DOE, Carl Breeveld, dinsdag 3 januari 2016 in het Dagblad Suriname op de nieuwjaarstoespraak van president Desi Bouterse.

Breeveld zegt dat de reactie van de president bevestigt wat DOE al jaren bij herhaling aan de orde heeft gesteld. 'In de opmerkingen van de president bevestigt hij indirect dat names en faces, vriendjespolitiek, fraude, omkoping, et cetera. in de afgelopen zes jaar van zijn bewind niet zijn aangepakt. Maar, daar heb ik hem bij herhaling op gewezen. Nothing new. Het verschil met vorige regeringen, waar corruptie ook hoogtij vierde, is dat er publieke personen veroordeeld zijn door de rechter. Onder Bouterses regering is dat nooit gebeurd', stelt Breeveld.

Bij de laatste Jaarrede heeft de politicus de president erop gewezen, dat er personen zijn die topposities op zijn kabinet en daaromheen bekleden, van wie het publiek geheim is dat zij een scheve schaats gereden hebben, maar dat ze door hem gewoon gehandhaafd worden. 'Daarop reageerde hij door te zeggen, dat er al directeuren van bedrijven waren bedankt. Hiermee wilde hij aangeven dat hij wel maatregelen genomen heeft. Maar, dat is toch een lachertje? Want als er al directeuren zijn bedankt, waar zijn dan de juridische stappen gebleven? Bovendien ging het echt niet alleen om directeuren, waar we het over hadden, en dat weet de president. Vaker riep men in het parlement, wanneer ik misstanden aankaartte, kom met bewijzen. Schande natuurlijk, want een integere, zichzelf respecterende regering laat bij dergelijke opmerkingen gelijk een onderzoek instellen. Bovendien zijn er nu CLAD-rapporten (Centrale Landsaccountantsdienst) die er geen twijfel over laten bestaan dat staatsmiddelen oneigenlijk zijn gebruikt. Gewoon misbruik', betoogt de DOE-voorzitter.

Ondanks deze rapporten en tal van andere grote missers, waarbij Suriname en zijn bevolking grof benadeeld zijn, volgden er geen concrete acties door de president. Zo wordt corruptie gefaciliteerd, beklemtoont Breeveld.

'Nota bene onder een president die reeds in 2010 in De Nationale Assemblee gezegd heeft, dat hij een kruistocht voeren zou tegen corruptie en verkwanseling van staatsmiddelen zou tegen gaan. Nog nooit heeft een president zo ferm en duidelijk zich tegen dit euvel uitgesproken. Helaas moeten we deze uitspraak plaatsen onder de noemer, mofo taki. Actions speaks louder than words, is in deze ons uitgangspunt en ook exact wat de samenleving verwacht. We mogen een voorbeeld nemen aan China waar de laatste jaren anti-corruptie hoog op de agenda staat van het Chinese leiderschap. De ene na de andere topper die een scheve schaats gereden heeft, wordt uit zijn functie gezet en veroordeeld. Er zijn verschillende lijnen uitgezet om corruptie in het land te bestrijden. Omkoping, waaronder het geven van dure cadeaus, wordt krachtig afgestraft. Zelfs in de communistische partij is dadendrang op dit stuk manifest. Ook een aantal invloedrijke partijleden moest het ontgelden.'