donderdag 5 januari 2017

Bestuurder verkeersongeval Afobakaweg heeft gebroken rug

Er blijkt geen sprake te zijn geweest van een derde inzittende, die 'vermist' werd


De identiteit van de eerste verkeersdode van dit jaar is de 26-jarige Natasha Soechit. Zij heeft in de vroege ochtend van afgelopen dinsdag het leven gelaten bij een verkeersongeval op de Afobakaweg. Haar lichaam werd in een trens aangetroffen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 5 januari 2017.

Een Toyota Vitz was over de kop geslagen. Het vermoeden bestaat, dat de bestuurder onder invloed van alcoholische drank - te hard - heeft gereden. Bij zijn ondervraging door agenten sprak hij wartaal. Zo repte hij over een derde persoon die ook in de auto zou hebben gezeten. Volgens de Verkeersunit Regio Midden Suriname was er echter geen sprake van een derde inzittende.

De bestuurder werd in een ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en is daar opgenomen met een rugfractuur. Ook is gebleken dat deze bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.

Procureur-generaal wijzigt gang van zaken rond aanvraag wapenvergunning

Lange rijen bij CBvS brengen Baidjnath Panday op andere gedachten


Door de enorme drukte die was ontstaan bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft procureur-generaal Roy Baidjnath Panday besloten de gang van zaken rond de aanvraag van een wapenvergunning en aanverwante zaken aan te passen. Het is nu mogelijk op diverse politiebureaus te betalen voor de verlenging van vuurwapenmachtigingen en de jachtakte. De betaling van leges en zegelrecht wordt voldaan bij de afdeling van de Centrale Betaaldienst in de districten. Dit meldt Starnieuws vanmiddag, donderdag 5 januari 2017.

De procureur-generaal had 29 december in een bekendmaking aangegeven, dat de betaling diende te geschieden bij de Centrale Bank van Suriname. De toeloop was enorm, waardoor mensen in lange rijen moesten staan, zo berichtte vanochtend het Dagblad Suriname. Tot op straat stonden belanghebbenden om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.

Baidjnath Panday zegt in een reactie, dat besloten is om de eerdere bekendmaking bij te stellen. De locaties waar de vastgestelde bedragen betaald kunnen door houders in de districten zijn op de politiebureaus Nieuw Nickerie, Coronie, Groningen, Geyersvlijt, Rijsdijk, Brokopondo, Meerzorg, Albina en de afdeling Vuurwapens in het gebouw van het ministerie van Openbare Werken.

De betaling kan op werkdagen voldaan worden tussen zeven uur 's morgens en twaalf uur 's middags.

Curaçaose krant meldt einde Surinaamse luchtvaartmaatschappij Fly All Ways per 15 januari

Directeur Jhauw ontkent Antilliaanse berichtgeving over zijn maatschappij


De Surinaamse luchtvaartmaatschappij Fly All Ways stopt niet met haar diensten per 15 januari 2017. 'Dat is niet waar', zegt Amichand Jhauw, directeur van Fly All Ways, vandaag, donderdag 5 januari 2017, in het Dagblad Suriname. 

Hij reageert op een bericht van gisteren in de Curaçao Chronicle (zie hieronder), dat bericht dat de maatschappij van Jhauw haar deuren binnenkort sluit. Dit baseert die krant op betrouwbare bronnen. De exacte reden weet de redactie niet, maar gesuggereerd wordt dat grote financiële verliezen de redenen zouden zijn.

Jhauw zegt niet te weten waarom de media op de Antillen steeds met negatieve berichten over zijn bedrijf komen.

Het bericht van gisteren in de Curaçao Chronicle:
Published On: Wed, Jan 4th, 2017

Fly All Ways Suriname To Close Its Doors On January 15

fly_all_waysPARAMARIBO – According to reliable sources, the owners of the Suriname airline Fly All Ways will stop the operations of the airline on January 15 of this year.
Fly All Ways officially started operations about a year ago on January 10, 2016, with the launch of its inaugural domestic flight. Its first commercial flight took place on January 22, 2016, to Barbados. Later in February 2016 first flights followed to Curaçao and Sint Maarten.
The exact reason is not yet known why the airline will stop its operations but according to the source, the owners have suffered great financial loss.

Betalingen leges jachtgeweer en vuistvuurwapen kan alleen bij de CBvS

Assembleelid Sharman (VHP): 'Deze mededeling is overnight tot stand gekomen'


'Hoe komt men ineens op het idee om alles centraal te laten verlopen?' 


Voor het ministerie van Openbare Werken aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat in Paramaribo is een mededeling geplaatst (zie foto - Bron: Dagblad Suriname), dat de betalingen van leges voor tot het verlengen van de vergunning voor een vuistvuurwapen en jachtgeweer, uitsluitend via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dienen te geschieden. Hiertoe worden mensen tussen 2 januari 2017 en 3 april 2017 in de gelegenheid gesteld. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 5 januari 2017.

Er wordt beweerd, dat de instructie afkomstig is van de procureur-generaal. 'Deze mededeling is overnight tot stand gekomen', zegt parlementslid Dew Sharman (VHP) in een reactie. Volgens Sharman veroorzaakt deze abrupte mededeling veel ongerief bij hen die de betalingen nog moeten voldoen.

'Hoe komt men ineens op het idee om alles centraal te laten verlopen?' Er zijn tegenwoordig voldoende banken om de decentralisatie van de betalingen mogelijk te maken. Vrijwel elke burger moet, ongeacht het district waarin hij gehuisvest is, naar de CBvS stappen om een simpele betaling te voldoen en vervolgens naar het politiebureau om de verdere administratieve zaken in orde te maken. Wat de irritatie verergert is, dat de CBvS zich op één locatie bevindt waar geen gelegenheid is tot het gemakkelijk en veilig parkeren. Daarnaast moet men eerst in lange rijen staan om een formulier te bemachtigen om vervolgens weer een lange rij te doorlopen om de storting/betaling te kunnen verrichten. 'Dit is erg vermoeiend voor de burger. Voorheen bestond deze loperij niet', aldus Sharman.

Indertijd kon men dit soort zaken op diverse politiebureaus afhandelen. Sharman is de mening toegedaan, dat er een wekelijks rapportage vanuit de overheid dient plaats te vinden over hoeveel middelen er gestort zijn. 'Welke bestemming zal dit geld krijgen?' Dit is de zoveelste maatregel van de overheid die duperend werkt voor de samenleving.

'Vroeger betaalde ik ongeveer Srd 50 voor de leges in mijn eigen woongebied en nu mag dat ineens niet meer. Ik ben 2 januari naar de Centrale Bank geweest waar ik anderhalf uur in de rij heb moeten staan, aangezien er maar één kassa is. Wan meter srefi mi ne wang dribi. Ik ben toen weggegaan. Ik kom helemaal vanuit het district Saramacca. Mensen van de overige districten moeten ook daar betalen. Wat gaat er gebeuren in die kleine straat, als een ieder zich daar moet aanmelden?', zegt een zeer verontwaardigde wapenbezitter.

Vluchttijden TUIfly 787 naar Suriname zijn bekend

Met ingang van 3 juli iedere maandag vlucht van Amsterdam naar Paramaribo vice versa


TUIfly kondigde onlangs de start van een wekelijkse lijnvlucht naar Suriname aan en nu zijn ook de vluchttijden bekend, zo meldt Routesonline vandaag, donderdag 5 januari 2017.

De vlucht vertrekt vanaf 3 juli iedere maandag om 14.00 uur, met aankomst in Paramaribo om 19.25 uur. De terugvlucht vindt plaats om 20.45 uur en keert terug op Schiphol om 11.00 uur de volgende ochtend.

Planned schedule as follow.

OR301 AMS1400 – 1925PBM 788 1
OR302 PBM2045 – 1100+1AMS 788 1

TUIfly zet op de route een Boeing 787-8 Dreamliner in. Dat toestel biedt – afhankelijk van de configuratie – plaats aan 291 tot 309 passagiers.

Door de nieuwe lijnvluchten van TUI komt er een einde aan het duopolie van KLM en Surinam Airways, SLM, op de route Amsterdam – Paramaribo. Reizigers klagen jarenlang over de te hoge ticketprijzen.

Minister Wolff, OW, hoopt in 2017 achterstanden onderhoud wegen weg te kunnen werken

'Een uitdaging in 2017 wordt zorg dragen voor gezond milieu met hulp bevolking'


'Als burger van het land dient u altijd optimistisch te blijven en steeds positieve verwachtingen te koesteren. Economisch gezien zijn de verwachtingen positief, doch zult u een economisch verantwoorde uitgavenpatroon moeten hanteren.' Woorden van minister Siegfried Wolff van Openbare Werken tegen zijn personeelrichting het nieuwe jaar. Hij vroeg zijn personeel om zich in dit dienstjaar meer inspanningen te getroosten om zich als landsdienaar op een adequate wijze dienstbaar te maken aan land en volk. De minister is vastberaden, met de beschikbare middelen vooral de landelijke infrastructuur te zullen onderhouden. 

Hij is zich ervan bewust, dat er een achterstand is in het onderhoud van wegen. De bewindsman hoopt deze achterstand in 2017 volledig weg te werken. Verder zal de controledienst vanuit het ministerie worden versterkt om het toezicht en de controle op de uitvoering van werk beter te doen plaatsvinden.

'Er zijn ook uitdagingen die wij in het komend jaar het hoofd zullen moeten bieden. Een daarvan is het zorg dragen voor gezond milieu waarbij ook van de burgerij gevraagd wordt om haar bijdragen te leveren', aldus Wolff. In dit kader denkt de minister aan het schoonhouden van de woonomgeving waarbij hij winkeliers en grote bedrijven vraagt om zich vooral aan de regels te houden. Om het ontstaan van zwerfafval in te dammen vraagt de minister de gemeenschap om huisvuil niet eerder dan op het vastgestelde ophaaltijdstip aan te bieden. Het opruimen van zwerfvuil heeft los van het kostenaspect ook nog de aantasting van volksgezondheid als gevolg.

Een andere uitdaging wordt de groenvoorziening in de binnenstad waarin het Directoraat Openbaar Groen een voorname rol heeft te vervullen. In 2017 zullen de mogelijkheden worden bekeken om de bermen van de Maagdenstraat te beplanten. Hiernaast zal het schoon houden van de binnenstad de nodige aandacht krijgen alwaar ook in het weekend gewerkt wordt.

Op beleidsmatig gebied zal in 2017 gewerkt worden aan het voorbereiden en treffen van maatregelen om beschadiging van asfaltwegen door overbelasting tegen te gaan. Indien er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur is het voor de minister best van belang om erop toe te zien dat schade zoveel als mogelijk wordt beperkt en de levensduur niet wordt ingekort. Ter waarborging hiervan is de Commissie Zwaar Transport ingesteld.

Ministerie van Arbeid: Algemeen minimumuurloon bedraagt dit jaar Srd 6,14

Indien werkgever wettelijk minimumloon niet uitbetaalt kan werknemer naar Arbeidsinspectie


Het ministerie van Arbeid bericht vandaag, donderdag 5 januari 2017, via een persbericht, dat het algemeen minimumloon per 1 januari 2017 is vastgesteld op Srd 6,14. Dit bedrag was al vastgesteld bij de inwerkingtreding van de wet Minimumloon op 1 januari 2015. Het afgelopen jaar bedroeg het algemeen minimumloon Srd 5,22 per uur.

Ook voor de sectoren die genoemd zijn in de Wet Minimum Uurloon (WMU) zijn voor dit jaar hogere minimumlonen vastgesteld. Zo geldt het minimumloon voor winkelbedrijven nu Srd 7,37. Voor horeca- en bewakingsbedrijven is het minimumloon vastgesteld op Srd 8,60. Maar, geldt voor de sectoren winkelbedrijven en horecabedrijven geldt een uitzonderingsregeling. Deze regeling komt erop neer, dat buurtwinkels het algemeen minimumloon mogen toepassen in plaats van het sectoraal minimumloon. Onder buurtwinkels worden verstaan winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen en minder dan vier personeelsleden in dienst hebben. Ook kleine horecabedrijven die minder dan dertien werknemers in dienst hebben mogen het algemeen minimumloon toepassen in plaats van het sectoraal minimumloon. Deze uitzondering geldt niet voor bewakingsbedrijven. Die moeten minimaal Srd 8,60 per uur uitbetalen aan het personeel, ongeacht hoeveel personen het bedrijf in dienst heeft.

Het sectoraal minimumloon is altijd hoger vastgesteld dan het algemeen minimumloon. Bij de aanname van de wet in augustus 2014 werd bepaald, dat het algemeen minimumloon Srd 6,14 zal bedragen. Tegelijkertijd werd bepaald, dat dit bedrag in drie fases zou worden doorgevoerd. De eerste fase is ingegaan op 1 januari 2015 met een algemeen minimumloon van Srd 4,29. In 2016 is de tweede fase ingegaan met een algemeen minimumloon van Srd 5,22. Met het minimumloon van Srd 6,14 per 1 januari 2017 is de maximale vastgestelde hoogte van het minimumloon een feit, sinds de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2015.

Voor de vaststelling van het minimumloon is De Nationale assemblee (DNA) in 2014 uitgegaan van de door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) vastgestelde waarde van een basis voedingspakket van 2.000 kilocalorie per persoon per dag. Deze geldwaarde was gebaseerd op een koers van Srd 3,35 voor één Amerikaanse dollar. Via de Engel coëfficiënt en uitgaande van een 6 daagse werkweek en 200 werkuren per maand is het minimumloon toen berekend.

De regering streeft sinds haar aantreden naar een welzijnssamenleving met als fundament Decent Work (menswaardig werk en menswaardig inkomen) voor iedereen. Indachtig dit streven in relatie tot de huidige economische omstandigheden ziet minister Soewarto Moestadja van Arbeid zich geroepen om de achterhaalde hoogte van het minimumloon onder een vergrootglas te plaatsen. Het streven is om een eventuele aanpassing van de hoogte van het minimumloon op zijn laatst op 1 januari 2018 te bewerkstelligen.

Tegen de achtergrond van de huidige economische situatie zal de bewindsman alles in het werk stellen om te voorkomen dat kwetsbare groepen onder werkenden in extreme armoede vervallen.

De instelling van het minimumloon is volgens Moestadja bedoeld om alle personen die arbeid verrichten een minimaal menswaardig bestaan te garanderen en dit instrument zal volgens hem zelfs welvaartsverhoging moeten bewerkstelligen. De bewindsman zal in nauw overleg met de sociale partners moeten werken aan de aanpassing van het minimumloon.

De wet verplicht de werknemer om erop toe te zien dat zijn werkgever hem niet minder betaalt dan het vastgesteld minimumloon voor dit jaar. Als de werknemer constateert, dat zijn werkgever hem niet ten minste het vastgestelde minimumloon uitbetaalt, dient hij terstond een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie. Hij hoeft niet bang te zijn voor broodverlies, want de ontslagwetgeving biedt hem voldoende bescherming.

Consumentenkring: ‘Koers zou juist omlaag moeten gaan’

'Het op coöperatieve basis inkopen doen zou verder gestimuleerd moeten worden'


Dankzij de koersschommelingen is het te verwachten dat allerlei uitgaven, zoals kosten met betrekking tot nutsvoorzieningen, verzekeringen en andere weer omhoog zullen gaan. Ook de prijzen van producten in de supermarkten gaan januari 2017 zeker weer omhoog. Nu al zijn basisgoederen, zoals rijst, zoutvlees, bakkeljauw, sardien, brood, eieren en pindakaas bijna niet meer betaalbaar. De Consumentenkring Suriname (CKS) heeft haar onbehagen hierover op haar Facebook-pagina gedeeld met de samenleving, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 5 januari 2017.


Verder is gesteld, dat in februari, wanneer het nu beschikbare geld uit de afgesloten leningen op is en de regering de koersen niet meer kunstmatig in toom kan houden, de koersen van de Amerikaanse dollar en de Euro weer onbeheersbaar zullen stijgen. Wanneer deze weer stijgen, moet de Surinamer opnieuw meer geld betalen voor de aflossing van auto’s en voor het voldoen van de huur, want deze zaken worden voornamelijk in valuta betaald. Dit heeft volgens de CKS als eindresultaat dat het cyclus opnieuw begint en zullen er vanaf maart 2017 weer verhogingen worden verwacht voor benzine, stroom, basisgoederen, diensten en de betalingen voor de aflossing van auto’s en betaling van huur.

'Zolang de regering Bouterse-Adhin lening na lening blijft afsluiten zonder dat daar enige dekking tegenover staat, zal deze cyclus zich blijven herhalen. We merken, dat de koers blijft schommelen en als ik luister naar de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij hij aangeeft dat de koers niet meer dan Srd 10 wordt, baart dit mij ernstige zorgen.'


'Ik had gehoopt dat hij zou zeggen dat de koers omlaag zou gaan', zegt CKS-voorzitter Albert Alleyne. Hij wil een ieder adviseren heel voorzichtig en oplettend te zijn bij het doen van inkopen en vooral op de uitgaven te letten.

'Wij hebben voor de leden de mogelijkheid gecreëerd om in coöperatief verband inkopen te doen. De groothandel kan meer aanschaffen, waardoor de prijzen lager worden. Het op coöperatieve basis inkopen doen zou verder gestimuleerd moeten worden', aldus Alleyne.

'Komt er geen verandering in hoogte ligdagtarieven, dan kan zorg na maart niet worden gegarandeerd'

Directeur Streekziekenhuis Nickerie, Elias: 'Er moet een structurele oplossing komen'


Ziekenhuizen in Suriname kijken uit naar nieuwe ligdagtarieven om te kunnen overleven in 2017. Indien er geen verandering komt in de huidige situatie, dan kan na maart de zorg niet meer worden garanderen. Dat zegt Antoine Elias, algemeen directeur van het dokter Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie, vandaag, donderdag 5 januari 2017, in de Ware Tijd.

'Vanwege de huidige prijsontwikkeling zal er een structurele oplossing moeten komen, zodat de zorgverleners uit hun benarde financiële situatie kunnen geraken. Dat zal onherroepelijk moeten resulteren in verhoging van de tarieven.'

Het huidige ligdagtarief van het Streekziekenhuis bedraagt Srd 512,50, terwijl het op basis van kostenontwikkeling per 1 januari 2017 het dubbele zou moeten zijn. Voor alle ziekenhuizen zou een aanmerkelijke verhoging moeten gelden.

Elias zegt, dat mensen er vanuit gaan dat zijn ziekenhuis een goedkoper ligdagtarief moet hebben, 'maar dat is niet helemaal zo, want onze kosten zijn hoger. Vrijwel alles moeten wij namelijk uit Paramaribo laten halen. Wij importeren ook wel rechtsreeks bij leveranciers in het buitenland en dat levert ons een redelijk goedkoop tarief op dat we gebruiken om te kunnen overleven. We ontvangen momenteel het geldende tarief en mogen niet verhogen zolang de wet de zorgverzekeraars beschermt.'

Elias heeft een dringend beroep gedaan op de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, om zijn invloed aan te wenden om tot nieuwe, voor alle partijen acceptabele ligdagtarieven te komen. De directeur waarschuwt: 'Als dat niet gebeurt, dan zal de zorg onherroepelijk aan kwaliteit inboeten en dat zal jammer zijn, want Suriname behoort tot nog toe tot de beste zorgverleners in het Caribisch gebied.' 

Regering Bouterse niet van zins om stroomtarieven binnenkort te verhogen

NH-minister Dodson: 'EBS moet eerst door gerenommeerd consultant worden doorgelicht'


In tegenstelling tot de brandstofprijzen, die twee keer in evenveel maanden verhoogd zijn, heeft de regering geen plannen om de stroomtarieven op korte termijn te verhogen. 'Wij gaan door met onze strategie om de Energiebedrijven Suriname (EBS) eerst door een gerenommeerde consultant te laten doorlichten', aldus minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 5 januari 2017.

Volgens de bewindsman is het doel om tot het juiste basistarief uit te komen. Daarnaast zal de regering bepalen wie de minder draagkrachtigen zijn die in aanmerking voor subsidie komen en wat de huishoudens en bedrijven zullen betalen, voegt hij hieraan toe. Hij weerspreekt geruchten, dat de regering binnenkort ook de stroomtarieven zal verhogen in verband met de afspraken die ze heeft met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De status van die afspraken is momenteel onduidelijk.

Per 1 januari van dit jaar hadden de subsidies voor nutsvoorzieningen volledig afgebouwd moeten zijn. Tot nu toe betaalt de burger echter alleen voor water de volle prijs. 'De laatste verhoging van de tarieven van de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) is rond oktober vorig jaar geweest.'

Het doel van het afbouwen van de subsidies is om meer financiële ademruimte te scheppen voor de overheid, die tegenwoordig weinig inkomsten heeft. Dodson zegt, dat enkele voordelen al merkbaar zijn, nu de subsidie voor water volledig is afgebouwd.

Over de EBS zegt de minister, dat de formele opdracht, op basis waarvan de consultant het bedrijf zal doorlichten, afgerond wordt.

In officieel vastgestelde afsteekperiode vuurwerk zijn 25 slachtoffers geregistreerd

22 Vuurwerkslachtoffers in Paramaribo en 3 in het district Nickerie


Binnen de officiële afsteekperiode van vuurwerk van 27 december 2016 tot en met 2 januari 2017 hebben zich bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) 22 vuurwerkslachtoffers gemeld. In het district Nickerie werden drie personen behandeld in het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN). 

Brandweervoorlichter Ulrich Coats zegt vandaag, donderdag 5 januari 2017, in reactie in het Dagblad Suriname dat het aantal slachtoffers 2015/2016 is geëvenaard, maar met het verschil dat geen vuurwerkslachtoffers te betreuren waren in Nickerie.

Volgens Coats heeft de brandweer zich enorm ingezet om de mensen bewust te maken van het gevaar van vuurwerk, alhoewel er weinig import van vuurwerk was. 'Dat geeft aan dat het niet zo een optelsom is van minder vuurwerk minder ongevallen. Er is een heleboel daar omheen, want een container kan voor meerdere slachtoffers zorgen en het blijft een risico. Tijdens deze periode zijn er wel vuurwerksoorten die wij als illegaal op de lijst hebben doen plaatsen, gezorgd voor de helft van de zes opnames bij de SEH', aldus Coats.

Met betrekking tot het aantal overgebleven vuurwerk zegt Coats, dat er een nacontrole moet plaatsvinden door de afdeling Preventie. Een preventie-inspecteur geeft in een reactie aan, dat er nog geen nacontrole is gepleegd met betrekking tot het overgebleven vuurwerk. 'Wij doen controle op de detailhandel die vuurwerk in kleine hoeveelheden aan consumenten verkoopt en niet op de importeurs. In de vergunningsvoorwaarden van de districtscommissaris staat vermeld dat alle overgebleven vuurwerken terug geleverd moeten worden aan de desbetreffende importeurs.'

OW-minister Wolff installeert commissie Zwaar Transport ter ordening sector

Commissie moet ook oplossing vinden voor houttransporten over Wijdenboschbrug


De commissie Zwaar Transport, die gisteren door minister Siegfried Wolff van Openbare Werken (OW) werd geïnstalleerd, moet de aanzet geven om deze sector te ordenen. Onder leiding van commissievoorzitter Humphrey Tjin Liep Shie moet onder andere de toegestane aslast van 12 ton op primaire wegen gaan vaststellen en beleid voor zwaar transport formuleren. Ook voor het houttransport over de Wijdenboschbrug moet binnen een half jaar een oplossing worden gevonden. 

Hij zegt dat tot nu toe 900 miljoen Amerikaanse dollar sinds 2000 is geïnvesteerd in de wegen. In de afgelopen jaren is een aantal primaire wegen volgens hem verbeterd waardoor deze een aslast van 13 ton kunnen dragen. 'Ondanks dat deze wegen versterkt zijn geworden, heeft onderzoek gewezen dat qua fysieke situatie ze te snel achteruit zijn gegaan.'

De bewindsman stelt, dat een aantal metingen samen met de politie en wegenautoriteit is gedaan. Uit de metingen blijkt, dat er voertuigen met een aslast van 27 ton op de wegen komen. 'U begrijpt dat deze voertuigen enorme schade toebrengen aan onze wegennet. Dit probleem en de houttransport worden door de commissie aangepakt.'

De commissie moet wet- en regelgeving voor deze vraagstukken formuleren. 'We zijn ons er van bewust dat deze taak zware verantwoordelijkheid met zich meebrengt', zegt commissievoorzitter Tjin Liep Shie. 'Ik heb vanuit mijn vorige functie ook herhaaldelijk met deze zaak te maken gehad. Dit onderwerp is beladen met een heleboel emoties.'

Hij zegt dat die emoties ook politiek worden door gecommuniceerd naar het hoogste gezag in het land. 'Herhaaldelijke pogingen om adequaat hiertegen te kunnen optreden hebben schipbreuk geleden of zijn opgeschort vanwege de druk die steeds komt wanneer wij maatregelen willen treffen.'

Tjin Liep Shie onderkent, dat er enorm veel is geïnvesteerd in de infrastructuur. 'Het is meer in het belang van onze economie dat we investeringen beschermen en dat we er niet onnodig geld tegenaan gooien dat we steeds weer wegen moeten herstellen.'

De commissie is overigens voor een periode van zes maanden geïnstalleerd.

Onderwijsbonden BvL en ALS beleggen dinsdag 10 januari vergadering met leden

Twee van te bespreken heikele issues zijn mutatiebeleid leerkrachten en herwaardering


De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) komen dinsdag 10 januari 2016 in vergadering bij. Dit staat in een oproep naar de leden van beide organisaties toe. Zowel de BvL als de ALS wordt geleid door Wilgo Valies. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 5 januari 2017.

De onderwijsgevenden worden opgeroepen de school om tien uur 's morgens te verlaten om de vergadering die een uur later begint in Theater Unique bij te wonen.

Enkele onderwerpen die besproken zullen worden, zijn stand van zaken met betrekking tot de herwaardering, bespreking van het mutatiebeleid naar leerkrachten toe en bespreking van de verder te ondernemen stappen.

Bij beide bonden zijn onderwijsgevenden aangesloten van de GLO-, VOJ- en VOS-scholen (Gewoon Lager Onderwijs, Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau en Voortgezet Onderwijs voor Senioren).

Maleisisch bedrijf geinteresseerd in start proefaanplant van zo'n 500 hectare padie te Wageningen

Twee leidinggevenden Anzeco Plantations op bezoek in Suriname


Anzeco Plantations, een agrarisch bedrijf in Maleisië, is geïnteresseerd om in het tweede kwartaal van dit jaar te starten met een proefaanplant van ongeveer 500 hectare padie te Wageningen. Dit bedrijf, dat tot één van de grotere in Maleisië gerekend mag worden - zo schrijft althans Starnieuws vandaag, donderdag 5 januari 2017 -, houdt zich bezig met de teelt van padie, ananas en andere gewassen voor de export.

Zolkifi Mahmud, Executive Director en Sharul Amir Abdul, Operations Manager van Anzeco, hebben samen met ambassadeur Anwar Lallmohamed (raadsadviseur van president Desi Bouterse), die belast is met het aantrekken van investeerders, gisteren diverse productiefaciliteiten in Nickerie bekeken.

In Wageningen en de rest van Nickerie wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor deze investeringen.

Met minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij en zijn staf, is van gedachten gewisseld over investeringen in de rehabilitatie van de pellerij van de Stichting Machinale Landbouw (SML) te Wageningen. Er worden verschillende mogelijkheden bekeken. De eerste 500 hectare die ingezaaid zal worden met Surinaamse rijstvariëteiten, is maar het begin van een veel groter areaal waarin het bedrijf geïnteresseerd is.

Algoe heeft de mogelijkheden voor de grootschalige teelt van ananas als optie met de heren van Anzeco Plantations besproken. De top van Anzeco is na een eerste oriëntatie positief gestemd over wat ze heeft gezien. Of een team van technische deskundigen reeds eind deze maand naar Suriname komt om de voorbereidingen voor de inzaai van het volgende seizoen te beginnen, zal volgens Mahmud afhangen van de verdere gesprekken met leden van de regering, die morgen plaatsvinden.

Woede onder burgers die voor een ID-kaart voor gesloten loket CBB staan

CBB door voorraad aan onder andere materiaal en inkt heen....

Gebrekkige communicatie van zijde Burgerzaken met wachtende burgers


Velen die een identiteitskaart moeten maken konden gisteren niet geholpen worden door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan de Jagernath Lachmonstraat in Paramaribi. 'Het is woensdag 4 januari 2017 11:20 AM en ik sta voor de derde keer voor een gesloten loket bij het hoofdkantoor van CBB', zegt een gedupeerde vandaag, donderdag 5 januari 2017, op Starnieuws. 'Meneer het is al bijna half 12, dus hebben ze het loket gesloten', kreeg hij te horen. 

Over en weer gaan honderden mensen te keer die al voor de zoveelste keer horen, dat ze niet geholpen zullen worden. Het loket wordt gesloten en de gordijnen worden dichtgetrokken. Op een A4 met het opschrift hangt er weer: LOKET GESLOTEN!! A TAPU!!, CLOSED!!  Er wordt geen fatsoenlijke mededeling gedaan, geen verontschuldiging en ook geen reden waarom het loket dicht is, zo schrijft Starnieuws.

'Dat is de manier van communicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken met de bevolking? Waarvoor bestaat er een afdeling Communicatie & Voorlichting? Maar daar gaat mijn klacht niet over. Het gaat erom dat ik voor de derde dag als zoveel anderen daar te horen krijgen dat ze vandaag geen mensen meer gaan helpen.'

De leiding van het CBB zegt het ongerief te betreuren, dat burgers hebben ondervonden bij de afdeling Identiteit. De voorraad aan onder andere materiaal en inkt wordt regelmatig aangevuld, maar vanwege de beperkte middelen geschiedt die bevoorrading dusdanig, dat het toereikend is voor de gemiddelde dagproductie van ID-kaarten. Het kan echter voorkomen, dat gedurende een bepaalde periode of gedurende een aantal dagen achtereen het drukker is dan normaal, waardoor de afdeling ook sneller door haar dagvoorraad heen is. Dat was gisteren ook het geval.

Inmiddels is er weer voldoende materiaal ter beschikking en kan het publiek weer als vanouds terecht bij de afdeling ID-kaarten voor het laten maken of vernieuwen van een identiteitskaart. Het CBB benadrukt dat het er alles aan doet om de dienstverlening naar het publiek toe zo goed mogelijk uit te voeren. Het CBB biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief.

Minister Algoe, LVV, verontwaardigd over staat van onderhoud plantenkassen Regio West

Bewindsman kondigt actie aan tegen verantwoordelijken voor de LVV-kassen


Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) stelt orde op zaken tijdens een werkbespreking met medewerkers van Coronie en Nickerie. Hij wil dat plantmateriaal opgevoerd wordt. De bewindsman is er niet over te spreken dat plantenkassen van Regio West overwoekerd zijn. Dit bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 5 januari 2017.

 LVV heeft landelijk honderden mensen getraind voor productie van plantmateriaal. De bewindsman wil productie zien. Landelijk kunnen 500.000 cacaoplantjes aangemaakt worden om op 1.000 hectare grond te planten. Algoe vindt dat 700.000 lemmetjesplanten en tussen de 500.000 en 600.000 sinaasplantjes aangemaakt kunnen worden. 'Hoe meer plantmateriaal je hebt, hoe meer mensen gaan planten', meent de bewindsman.

Algoe heeft aangegeven dat de schooltuinen weer opgepakt moeten worden. Samen met de scholen moet hieraan invulling worden gegeven. De jongeren moeten van jongs af aan leren planten. Over de overwoekerde plantenkassen in Regio West, is de minister niet te spreken. Hij gaat genadeloos optreden tegen verantwoordelijken van de plantenkassen bij LVV.

Dit jaar wil LVV zich zwaar gaan focussen op 'groenvoer' grassoort. Ook kunstmatige inseminatie moet aangepakt worden voor rasveredeling in Nickerie.

Ter extra informatie:

Dierenhulp Curaçao gaat door met gratis steriliseren van honden en katten

Met gratis steriliseren wil stichting zwerfdierenprobleem bij bron aanpakken


De stichting Dierenhulp Curaçao gaat ook in 2017 door met het gratis steriliseren van honden en katten van mensen die dit echt niet kunnen betalen. Met het gratis steriliseren van deze dieren wil Dierenhulp Curaçao het zwerfdierenprobleem bij de bron aanpakken. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 5 januari 2017.

In 2016 werden er weer heel veel honden, katten, puppy’s en kittens op straat gezet, in een doos, aan een touw of op een plek ergens achtergelaten.

'Soms zijn de dieren ziek, soms hebben baasjes geen geld, soms zijn de baasjes verhuisd en soms is er geen reden', aldus Martine Dijkhuizen, vrijwilliger voor Dierenhulp.

'Stichtingen doen er alles aan om de dieren op te vangen, maar het aantal fosters is ook beperkt. Al zeven jaar lang steriliseren we 120 dieren per maand gratis. Maar dit kan alleen met donaties. Van de donaties worden de dierenartsen betaald, alle medewerkers van de stichting werken als vrijwilligers.'

Voor een sterilisatie wordt Dierenhulp gemiddeld 75 gulden in rekening gebracht, afhankelijk of het een hond of kat is, mannetje of vrouwtje. Dijkhuizen: 'Meer donaties betekent meer sterilisaties, en minder ongewenste dieren. Alle bijdragen zijn welkom!' www.dierenhulp.nl

Inhoudelijke behandeling strafzaak Maximus op Curaçao in april

Justitieel onderzoek naar intellectuele daders moord op politicus Wiels heeft voldoende bewijs opgeleverd


Het justitieel onderzoek naar de intellectuele daders van de moord op politicus Helmin Wiels, bekend als de zaak Maximus, heeft voldoende bewijs opgeleverd om de strafzaak voor de rechter te brengen. In april zal de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden. De rechter-commissaris heeft drie getuigen gehoord die een substantiële bijdrage zouden kunnen leveren in het proces. Deze drie zullen in april opnieuw hun verhaal doen tijdens de behandeling van de zaak, waarin Burney ‘Nini’ Fonseca zal worden voorgeleid. Dit bericht vandaag, donderdag 5 januari 2017, het Antilliaans Dagblad.

Namens het Openbaar Ministerie zegt de Officier van Justitie belast met de woordvoering in deze zaak, Giuliano Schoop, dat vooruitgang in de zaak is geboekt. 'Het is aan de rechter om te beoordelen of het verzamelde bewijs en de getuigenverklaring voldoende zijn voor een veroordeling.'

Fonseca was al eerder aangemerkt als verdachte. In het onderzoek Magnus - waaruit Maximus is voortgevloeid en waarin onderzoek werd verricht naar de uitvoerders van de moord - zat hij ook al vast. Hij werd later op vrije voeten gesteld omdat het gerecht op dat moment van oordeel was dat er onvoldoende hard bewijs was over de betrokkenheid van Fonseca. Het Openbaar Ministerie (OM) gaf toen al aan dat Fonseca de schakel is tussen de uitvoerders van de moord en de opdrachtgevers. 'Het dossier tegen Fonseca is compleet', aldus Schoop.

De woordvoerder reageert op het artikel in de Vigilante van vandaag, waarin gesteld wordt dat belangrijke stukken uit het dossier in de zaak Maximus ontbreken, dan wel tegen betaling zouden zijn ontvreemd.

'Dit klopt niet', zegt Schoop. 'Van alle verdachten in de zaak is proces-verbaal opgemaakt en wij beschikken over die documenten, evenals over verklaringen afgelegd in het kader van het onderzoek en over de getuigenverhoren. Geen van de stukken ontbreekt.'

Er wordt veel gespeculeerd in de pers, en op social media, zegt Schoop.

'Naar verwachting zal er in april meer duidelijkheid zijn in de zaak. Zeker is dat niet, dat bepaalt de rechter. Het is ook de rechter die de datum vaststelt waarop de zaak voorkomt. Tot nu toe is alleen bekend dat het in april is, de exacte dag en het tijdstip zullen later worden aangekondigd.'

'Fuikdag Curaçao is leuk, maar hou het veilig en neem je afval zelf mee terug naar huis'

'Het grootste ongeorganiseerde bootfeest in Caribisch gebied vindt zondag 8 januari plaats'


Of het nu een luxe jacht is, een zeilboot, een luchtbed of een jetski, als het maar drijft 


Fuikdag is leuk, maar hou het veilig en neem je afval zelf mee terug naar huis. Dat is de boodschap van een kleine groep vrijwilligers die er al jaren voor zorgt, dat Fuikbaai er na het traditionele nieuwjaarsfeest weer schoon bij ligt. Aanstaande zondag 8 januari verzamelen zich honderden vaartuigen bij Fuikbaai voor wat op Facebook ‘het grootste ongeorganiseerde bootfeest in het Caribische gebied’, wordt genoemd. Of het nu een luxe jacht is, een zeilboot, een luchtbed of een jetski, als het maar drijft, zo schrijft vandaag, donderdag 5 januari 2017, het Antilliaans Dagblad.

Bekende dj’s en artiesten geven spontaan een optreden. Het feest is inmiddels zo groot dat hulporganisaties, zoals politie, brandweer, Kustwacht, Citro en het Rode Kruis, paraat staan om alles in goede banen te leiden.

Corinne Senior en Josette Kölker vertegenwoordigen de vrijwilligers die begaan zijn met het milieu boven en onder water. Zij doen er alles aan om de feestende booteigenaren ervan bewust te maken dat ze de baai na het feestje schoon achter moeten laten. 'Dat is ieders verantwoordelijkheid, niet die van ons', benadrukt Senior.

Wie naar Fuikdag komt, moet wat hij meeneemt gewoon weer mee terug nemen naar huis of op zijn minst achterlaten in de grote afvalbak die in samenwerking met Selikor bij de baai wordt geplaatst. Kölker en Senior namen zo’n vijf, zes jaar geleden het stokje over van Martin Rusch en zijn vrouw. Het echtpaar was al wat ouder en woonde op een boot.

Kölker: 'Na het feest waren ze soms weken bezig om de troep op te ruimen en weg te brengen. We besloten te helpen.' Nu steunt Selikor de actie met afvalzakken en stelt mankracht en materieel beschikbaar om de vuilnisbak naar de baai te brengen en weer op te halen. Ook Firgos doneert vuilniszakken. 'Het gaat om bewustwording', zegt Kölker. 'We varen rond en praten met de mensen. En het helpt.'

De maandag direct na Fuikdag maken Kölker, haar man en kinderen het strand schoon en de zee tot drie meter diep. Zaterdag volgt Senior met een groep van 20 tot 25 duikers om het afval op de zeebodem op te ruimen. Elk jaar blijft er minder rotzooi achter. Dat blijkt uit het aantal kilo’s dat na de schoonmaakbeurt wordt gewogen: 2.110 in 2014, 1.410 in 2015 en vorig jaar 1.160 kilo.

Zeven nieuwe Statenleden Curaçao leggen eed/belofte af ondanks tumult Statenvergadering

Minister-president Koeiman (MAN) betreurt de ‘inbreuk op de democratie’

'Oppositie moet regering controleren, maar kan niet democratisch proces verstoren in poging naar de macht te grijpen'


Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Land Curaçao. Zo beschrijft het nieuwe kabinet-Koeiman de revolte van gisteren in de Staten. De Openbare Vergadering liep gisterochtend volledig uit de hand, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 5 januari 2017. 

Minister-president Hensley Koeiman (MAN) betreurt de ‘inbreuk op de democratie’. 'De oppositie moet de regering controleren, maar kan niet het democratische proces verstoren in een poging naar de macht te grijpen', zegt Koeiman.

'De volksvertegenwoordiging in het parlement bestaat uit 21 Statenleden. En niet veertien. Pas wanneer het parlement compleet is, kan worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van gebrek aan vertrouwen in het nieuwe kabinet.'

De aantijging dat het nieuwe kabinet illegaal zou handelen, doet Koeiman zeer. 'In aanloop naar deze eerste openbare vergadering hebben wij ons terdege laten informeren door juristen, en door enkele griffiers. Op geen enkel moment hebben wij van de experts vernomen, dat wij niet volgens de wet handelden. Het kabinet was ervan overtuigd te goeder trouw en eer te zijn.'


Ondanks de ophef in de Staten hebben de zeven nieuwe Statenleden de eed of belofte tegenover gouverneur Lucille George-Wout afgelegd. In een persbericht laat het Kabinet van de Gouverneur weten, dat de Staten ter voldoening aan artikel 126 van het Kiesreglement van Curaçao, met inachtneming van artikel 45 van de Staatsregeling van Curaçao en het Reglement van Orde van de Staten hebben besloten tot toelating van de Statenleden Melvin Cijntje, Gassan Dannawi, Sherwin Leonora, Curtley Obispo, Yaël Plet, Henny Reinilia en Stephen Walroud.

Op de foto de kersverse Statenleden met de gouverneur.

Minister Hoefdraad: 'Donderdagochtend 5 januari worden gelden bushouders gestort'

Bushouders willen af van subsidie en zien graag verhoging van de bustarieven


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt vanochtend, donderdag 5 januari 2017, op Starnieuws, dat deze ochtend vroeg het achterstallige geld wordt overgemaakt aan de bushouders. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de stukken in orde gemaakt om de bushouders aangesloten bij de Particuliere Lijnbushouder Organisatie (PLO) uit te kunnen betalen. 

Het ministerie van Financiën heeft de overmaking gisteren met spoed verwerkt. Het elektronisch betaalsysteem van de Centrale Bank van Suriname was al gesloten, waardoor afgesproken is met governor Glenn Gersie, dat vanochtend zo vroeg mogelijk het geld beschikbaar wordt gesteld. In de ochtend zal iets meer dan Srd 7 miljoen worden overgemaakt.

Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft tegenover de STVS aangegeven, dat in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën er alles aan gedaan wordt om de bushouders uit te betalen.

De bewindsman zegt, dat de regering het openbaar vervoer garandeert. Er is volgens hem ook een goed gesprek geweest met de PLO hierover.

PLO-leden hebben op een algemene ledenvergadering benadrukt dat als de regering de gelden niet betaalt tot uiterlijk donderdag, de bussen niet zullen rijden. Veel PLO-leden willen af van de subsidie van de regering. Zij zien graag, dat de tarieven worden verhoogd, waardoor zij niet elke keer hoeven te wachten op hun geld. De bushouders vinden dat zij steeds gedupeerd worden.

Nationaal voetbalteam Suriname verslaat verrassend Trinidad & Tobago met 1-2

Ivanildo Rozenblad kogelt Natio in tweede verlenging naar overwinningDe nationale voetbalselectie van Suriname heeft woensdagavond 4 januari 2017 op Trinidad & Tobago voor een verrassing gezorgd in het Ato Bolden stadion in Port of Spain. In de play-offs van de CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) Caribbean Cup won 'Natio' met 1-2 van Trinidad, de 'Soca Warriors'. Dit berichten het Dagblad Suriname en de Ware Tijd.

Guno Kwassie opende in de 76e minuut de score voor Suriname. In de 83ste minuut maakte de Soca Warriors gelijk via een vrije trap. Daar er een winnaar moest komen, volgde een verlenging van twee keer een kwartier.

In de tweede verlenging scoorde de ingevallen Ivanildo Rozenblad met een pegel de 1-2 binnen voor Natio.


Bij Suriname werd Mitchell Kisoor ongeveer tien minuten na de rust vervangen. Ook Sorencio Juliaans (72'), Roxey Fer (84') en Bruce Diporedjo (108') werden gewisseld. Op hun plaats kwamen Ivanildo Rozenblad, Galgyto Talea en Silvion Sedney. 

Suriname speelt vrijdag de tweede play-offwedstrijd tegen Haïti, dat zondag de cyclus afsluit tegen Trinidad & Tobago. De winnaar van de play-offronde kwalificeert zich voor een tweeluik tegen een Midden-Amerikaans land.


Vrouw filmt op Braziliaans strand bij toeval hoe toeriste door bliksem wordt getroffen

25-Jarige Talina Campos overleeft op strand Itanhaém, vlakbij São Paulo, bliksemstraal


Een vrouw heeft bij toeval gefilmd hoe een toeriste door de bliksem wordt getroffen op een strand in Brazilië. Taline Campos (25 - zie foto - Bron: Facebook) wandelde op nieuwjaarsdag langs de zee in Itanhaém, vlakbij São Paulo toen het noodlot toesloeg. Als bij wonder overleefde ze het, maar ze is in kritieke toestand, aldus bericht woensdag 4 januari 2017 onder andere Het Laatste Nieuws in België.

Op de beelden van een inwoner van de plaats - makelaar Carminie Gloria Ferrari - is de zee te zien.

Het is duidelijk slecht weer als de camera van de ene kant van het strand naar de andere kant zwenkt. Maar ongeveer halfweg is plots te zien hoe een lichtflits een wandelende figuur raakt, waarop een luide knal volgt. De wandelaar zakt vervolgens neer op het zand.Meteen na het incident snelden omstanders toe en zij probeerden de getroffen vrouw te reanimeren. Ze had een hartstilstand opgelopen en brandwonden aan haar gezicht en borst.

Ze werd meteen naar het ziekenhuis in Guarulhos gebracht en later naar een ziekenhuis in São Paulo, waar ze volgens een mededeling in kritieke, maar stabiele toestand is.