zaterdag 7 januari 2017

Kabinet van de President bemoeit zich met afvaldump te Abrabroki, Paramaribo

Openbaar Groen verwijdert in opdracht Kabinet van de President en OW-minister afval


Het directoraat Openbaar Groen (OG) heeft in opdracht van het Kabinet van de President en minister Siegfried Wolf van Openbare Werken (OW) opruimingswerkzaamheden verricht in de wijk Abrabroki. Bewoners van deze woonwijk hebben eerder deze week hun bezorgdheid geuit omtrent een groeiende vuilnishoop nabij de hoek van de Purperhart- en de Calcuttastraat. Tussen het vuil bevonden zich namelijk autobanden, die een broeinest vormden voor gevaarlijke muskieten, houtluizen en rioolratten. 

De situatie vormde volgens de bewoners een gevaar voor de openbare gezondheid en zij vroegen daarom via nieuwsmedia aan de OW-minister om in te grijpen.

Een dag na publicatie in de kranten en op social media, brak er een dusdanige discussie los, dat ook het Kabinet van de President zich met de zaak ging bemoeien, dit omdat er verklaard was dat een ophaalvoertuig van OW wel geweest was, maar het vuil niet had meegenomen. De gedumpte autobanden tussen het vuil zouden daartoe de reden hiervan zijn geweest.

OG-onderdirecteur John Lecton ontkracht echter, dat er een lopende afspraak is geweest met zijn directoraat over de ophaal van vuil op de voornoemde locatie. 'We hebben geen afspraak met de mensen om hier vuil te dumpen', weerspreekt hijde bewering dat er een afspraak is met zijn directoraat en een ressortraadslid om vuil op de gewraakte locatie te verzamelen en van daaruit te laten ophalen. Lecton verwijst naar de Politiestrafwet die zulks verbiedt. 'We kunnen geen illegale vuilstortplaatsen stimuleren', benadrukt Lecton.

Onder zijn toeziend oog en het wakend oog van milieu-inspecteur Howard Hoogvliets, functionaris Marcel Oostburg van het Kabinet van president Bouterse, kinderen van Stichting Claudia A en buurtbewoners, werd het vuil van zo'n vijf kubieke meter opgeruimd. Ruim drie trucks waren er nodig om het vuil te transporteren.

Ook andere vuilstortplaatsen in de omgeving werden meteen aangedaan door de OW-ambtenaren. Op de plek waar het illegale vuil is opgeruimd is door het directoraat een bord geplaatst met een vuilstortingsverbod.

Lecton deed een beroep op personen die met het probleem zitten van overtollige autobanden om in contact te treden met OG. 'Tegen een kleine vergoeding van Srd 10 kunnen zij deze autobanden laten afvoeren', aldus Lecton.

Het ministerie van OW had ook een tractor met grasmaaimachine laten aanrukken om het onder wied en nabijgelegen perceel, dat door kinderen van Stichting Claudia A en andere buurtkinderen als speelplaats werd gebruikt, op te schonen. Helaas moest de tractor tevergeefs vertrekken, omdat bleek dat de grote toegangspoort op slot was en de perceeleigenaar in Nederland woont. Nagegaan zal worden hoe men met de perceeleigenaar contact kan komen.

Moeder (36) en 4-jarig dochtertje dodelijk verongelukt te Livorno, Paramaribo

Twee gewonden afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo


Twee personen hebben aan het begin van de middag, vandaag, zaterdag 7 januari 2017, het leven gelaten door een aanrijding te Livorno op de kruising van de Pandit Paltan Tewarie- en Tjon a Kietweg (zie foto - Bron: Faried Pierkhan). Dit melden Starnieuws en de webeditie van de Ware Tijd.

Twee inzittenden, een vrouw en haar 4-jarige dochtertje, zijn ter plekke overleden, aldus de Ware Tijd.

Twee gewonden zijn per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De webeditie van het Dagblad Suriname bericht het volgende over de aanrijding.

De vrouw en haar dochtertje zaten in de auto (Toyota Noah) die bestuurd werd door haar echtgenote. Ze reden over de Pandit Paltan Tewarieweg richting De Nieuwe Grondweg. Op de hoek met de Tjon A Kietweg kwam een voertuig, een Toyota Vitz, uit deze weg, die richting de Indira Gandhiweg zou gaan, die geen voorrang verleende aan het verkeer op de Pandit Paltan Tewarieweg. Het gevolg was een zware botsing.


Beide voertuigen kwam in de trens terecht. Alle drie inzittenden van de Noah vlogen uit de wagen. Het kindje overleed ter plekke, de moeder overleed korte tijd later. De vader werd per ambulance afgevoerd.

De bestuurster van de Vitz (de 25-jarige A.S.), de veroorzaakster van de aanrijding, raakte bekneld in zijn auto. De brandweer moest haar bevrijden. Ook zij werd afgevoerd per ambulance. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

De dodelijke slachtoffers zijn Sakita Firtoe-Ramkhelawansing (36) en haar 4-jarige dochter Jaanvi Firtoe.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

SZF hanteert vanaf 1 februari nieuwe premietarieven

Hoe ouder iemand is, des te meer premie moet worden voldaanDe Stichting Staatsziekenfonds (SZF) hanteert met ingang van 1 februari 2017 nieuwe tarieven voor de vrijwillige zorgverzekeringen. Hoe ouder iemand is, hoe hoger de premie zal bedragen. Dit bericht zaterdag 7 januari 2017 het Dagblad Suriname.

Wie tussen 0 jaar en 15 jaar is moet per maand Srd 72 betalen, terwijl voor de leeftijdscategorie van 16 jaar tot 20 jaar een premie van Srd 98 wordt gehanteerd. Zij die tussen de 21 jaar en 40 jaar oud zijn, dienen maandelijks een premie van Srd 170 te betalen, terwijl er voor de verzekerden in de leeftijdscategorie van 41 jaar tot 50 jaar een premie geldt van Srd 175. Zij die tussen de 51 jaar en 55 jaar oud zijn moeten Srd 183 gaan betalen. Voor de leeftijdscategorie 56 jaar tot 60 jaar hanteert men een bedrag van Srd 190 en wie tussen 61 jaar en 99 jaar is moet Srd 245 neertellen.

'In principe zijn de verzekerden in de gelegenheid gesteld om in de afgelopen maand het oude tarief te betalen over de maand januari 2017. Vanaf februari 2017 hanteren wij de bovenstaande prijzen, ongeacht wat de cliënten in december 2016 qua prijzen hebben vernomen. Dit zijn de officiële tarieven', zegt een medewerker van het SZF.

Niet alleen de prijzen zijn aangepast, maar ook het dienstenpakket. 'Dit wordt uitgebreid met tandheelkundige behandelingen, welke vanaf februari wordt geïntroduceerd voor de vrijwillig verzekerden', aldus de medewerker.

In de eerste drie jaren kunnen de verzekerden gebruikmaken van dit servicepakket. In het eerste jaar hebben de verzekerden recht op een éénmalige gebitscontrole, twee bitewings (fotoscan van de kiezen), éénmalige tandsteenverwijdering en instructies voor de mondhygiëne. In het tweede en het derde jaar krijgt men ook een éénmalige gebitscontrole en tandsteenverwijdering. Behalve deze standaard pakketten, heeft men ook de mogelijkheid om andere aanvullende pakketten (verzekeringen) te kiezen. Men zal dus vanaf de komende maand een hoger premie betalen, echter krijgt men daarvoor ook extra diensten terug.

De medewerker beklemtoont, dat er een speciale lijst (klapper) van medicamenten wordt gehanteerd waarbij de verzekerden geen extra kosten in rekening worden gebracht, indien zij van deze medicijnen gebruik wensen te maken. Voor de medicijnen die niet in de klapper voorkomen, zal men de kosten wel moeten betalen bij de SZF-apotheek. De medewerker zegt verder, dat het mogelijk is dat de prijzen van medicijnen zijn aangepast, aangezien er bij het inkopen hiervan ook hogere tarieven neergeteld moeten worden door SZF. Met betrekking tot de verplichte zorgverzekering zijn er ook tariefsaanpassingen, echter zullen deze nader bekendgemaakt worden.

Surinaamse bevolking in 2015 toegenomen

Suriname telt eind 2015 526.374 inwoners


Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) blijkt, dat de bevolking van Suriname in 2015 uit ruim 526.374 mensen bestond. In 2015 zijn in totaal 10.148 mensen geboren, waarvan ruim 5.063 van het mannelijk geslacht en 5.085 van het vrouwelijk geslacht, zo meldt het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 7 januari 2016.

Er zijn in 2015 minder mensen geboren ten opzichte van 2014. In totaal zijn 3.663 mensen overleden. Hiervan zijn 2.037 man en 1.626 zijn vrouw. Ook hier constateert CBB dat er minder mensen in 2015 zijn overleden dan in 2014.

Hoewel de directeur van het CBB, John Saharie, eerder had aangegeven dat er dagelijks een update gemaakt wordt van het aantal mensen dat geboren wordt en sterft, zijn er nog geen cijfers beschikbaar over het jaar 2016. De informatie wordt verkregen vanuit verschillende bureaus van alle districten en doorgestuurd naar het hoofdkantoor van het CBB, waar het dagelijks verwerkt wordt.

De cijfers van 2016 zullen beschikbaar zijn in de tweede helft van het jaar 2017. Er is aangegeven dat het CBB al over 80% van de gegevens beschikt. Aan de hand van de gegevens die zij al beschikken, kan geconcludeerd worden dat er in het jaar 2016 sprake is geweest van een bevolkingsgroei.

Rusland, NPS-voorzitter: 'Brokopondo Overeenkomst en niet de intentieverklaring met Alcoa is van kracht'

Regering kan pittige vragen tegemoet zien over onderhandelingen met bauxietmultinational Alcoa


De regering mag pittige vragen verwachten over de onderhandelingen die met bauxietmultinational Alcoa/Suralco zijn gevoerd. 'Het is Alcoa's goed recht om uit Suriname te vertrekken, als de sector niet meer rendabel is. Maar, het parlement gaf de opdracht aan de regering om de intentieverklaring met het bedrijf te ontbinden. Wij willen immers niet dat Alcoa, die de dam uitsluitend voor de verwerking van bauxiet mag gebruiken, deze nu gebruikt om stroom aan ons te verkopen. Het parlement zal zeker uitleg van de regering vragen hierover', zegt het coalitielid Celcius Waterberg, (BEP) vandaag, zaterdag 7 januari 2017, in de Ware Tijd

Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), vindt het jammer dat deze zaak, die van nationaal belang is, steeds in het geheim wordt afgehandeld. 'De regering zou ons continu moeten informeren over de stand van zaken. Een paar weken terug hebben wij van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen vernomen dat hij niets van de zaak weet, omdat die op presidentieel niveau wordt afgehandeld.'

Waterberg vermoedt dat Alcoa de regering en Suriname verrast heeft door internationaal bekend te maken dat ze haar operatie in Suriname definitief stopt. 'Ze zou moeten wachten totdat de regering geïnformeerd is.' Hij doelt hiermee kennelijk op informatie van de onderhandelingscommissie die mogelijk wel op de hoogte was van de mededeling van Alcoa. Hij kiest er daarom voor om te wachten op tekst en uitleg van de regering hierover.

Rusland en Waterberg zijn het met critici erover eens, dat de Afobakadam conform de Brokopondo Overeenkomst overgedragen moet worden aan Suriname, daar Alcoa nu definitief stopt met haar operaties. Rusland: 'De Brokopondo Overeenkomst, en niet de intentieverklaring, is van kracht. Die bestaat niet, omdat ze ingetrokken is door president Desi Bouterse, na felle kritiek en kanttekeningen van het parlement. De regering moet nu uitleggen wat de stand van zaken is.'

'Advocaten-actiegroep' Kòrsou Fuerte i Outónomo plant manifestatie op slotdag Ipko

Groep wil met actie op 'vreedzame manier een waardige status' voor Curaçao eisen

KFO verwacht niet veel van de huidige premier Koeiman 


De pressiegroep Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO), van de advocaten Anthony Eustatius, Chester Peterson en Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, organiseert een manifestatie op donderdag 12 januari, de slotdag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko). De manifestatie is bedoeld om op een vreedzame manier een waardige status voor het land te eisen, zo laat de groep in een schriftelijke verklaring weten. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 7 januari 2016.

KFO stelt dat sinds 10-10-‘10 de drie belangrijkste functies voor Curaçao door Nederland worden benoemd zonder dat er ooit één Curaçaoënaar is die daarvoor heeft gestemd. Het gaat om de functies van de gedeelde procureur-generaal, de voorzitter van het College financieel toezicht en de gouverneur. De bevoegdheden op justitieel en financieel gebied zijn overgedragen op het niveau van het Koninkrijk. Het Nederlandse orgaan maakt daar de dienst uit, aldus KFO. Het referendum van mei 2009 heeft voor grote verdeeldheid in het land gezorgd.

'En helemaal nadat gebleken is dat publieke fondsen ten onrechte zijn gebruikt om een campagne te voeren om met name het meest arme deel van de bevolking te bedriegen met valse beloftes van welvaart', aldus de verklaring.

De leugens waren nodig om een minimale basis te hebben voor de overdracht van macht aan Nederland; daarmee werd het Statuut uit 1954 ondermijnd, zo stelt KFO. Het Statuut had gelijkheid tussen de landen in het Koninkrijk als basis. Een ander pijler van het Statuut is dat ieder land de eigen zaken behartigt via de gekozen democratische organen, zoals dat het geval is in Aruba en Nederland.

'Het was nooit de bedoeling om de macht terug te geven aan de (ex-)kolonisator.' Dat is namelijk tegen het Handvest van de VN, waarin gesproken wordt over de verplichting om eigen bestuur in de (ex-)kolonies in te stellen. Het Curaçaose volk is het slachtoffer van corruptie geworden en daarom is een nieuw, schoon referendum nodig, vindt KFO. 'Corrupte lieden en boeven hebben in ruil voor een zak geld Nederland een positie gegeven die verder reikt dan de positie van een gelijkwaardige partner in het Statuut. De belangrijkste machtscentra op Curaçao en Sint Maarten worden door Nederland gecontroleerd. Men heeft ermee ingestemd dat het voor Curaçao niet mogelijk is om onder de ondemocratische consensuswetten uit te komen', zo schrijft KFO.

De pressiegroep heeft geen vertrouwen in politici. De meerderheid van de politici weet volgens de groep niet eens wat die wetten inhouden terwijl velen van hen ook alleen maar bezig zijn met hun geldspelletjes.

 KFO schrijft niet veel van de huidige premier Koeiman te verwachten. In het verleden was hij nog voorstander van een schoon en nieuw referendum maar de premier heeft al laten zien dat hij trouw blijft aan de koloniale macht, aldus KFO. 'Hij heeft niet de macht om te helpen dat de eigen bevoegdheden weer in ere worden hersteld.'

Op donderdag 12 januari kan vanaf zes uur 's avonds op het Brionplein een handtekening geplaatst worden voor het houden van een nieuw en schoon referendum. Om zeven uur vertrekt een stoet vanaf het plein naar het Renaissance Hotel waar het Ipko wordt afgesloten.

Ter informatie een persbericht op de website van de Tweede Kamer over het Ipko:Interparlementair Koninkrijksoverleg op Curaçao

Een parlementaire delegatie van de Eerste en Tweede Kamer neemt van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 januari 2017 deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) op Curaçao. Gespreksonderwerpen zijn onder meer klimaatverandering, economische kansen binnen het Koninkrijk en samenwerking op het gebied van jongeren en gezondheidszorg.

Het IPKO is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden en vindt doorgaans twee keer per jaar plaats. Tijdens het aanstaande IPKO komen ook juridisch-technische en politieke onderwerpen aan bod, zoals rijkswetgeving en integriteit van bestuur. Verder nemen de parlementariërs deel aan diverse werkbezoeken, waaronder aan het Hospital Nobo Otrabanda op Curaçao. Voorafgaand aan het IPKO legt de Nederlandse delegatie werkbezoeken af op Bonaire en neemt zij deel aan een conferentie over armoedebestrijding met bestuurders uit Caribisch Nederland.

INFORMEEL KARAKTER

Tijdens het IPKO vergaderen delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 januari onder voorzitterschap van de Statenvoorzitter van Curaçao, Giselle Mc William. Het IPKO heeft dit jaar een informeel karakter, waarbij de nadruk ligt op onderlinge kennismaking en kennisuitwisseling. Aanleiding hiervoor zijn de recente verkiezingen op Curaçao en Sint-Maarten. Daardoor is de samenstelling van de Staten van deze landen ingrijpend gewijzigd en zijn nog niet alle commissies geformeerd. Er wordt deze keer dan ook geen afsprakenlijst vastgesteld door het IPKO.

TWEEDE KAMER

  • Jeroen Recourt (PvdA, delegatieleider)
  • André Bosman (VVD)
  • Roelof van Laar (PvdA)
  • Mustafa Amhaouch (CDA)
  • Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)

EERSTE KAMER

  • Ruard Ganzevoort (GroenLinks, plaatsvervangend delegatieleider)
  • Thom de Graaf (D66)
  • Frank van Kappen (VVD)
  • Sophie van Bijsterveld (CDA)
  • Peter Ester (ChristenUnie)

Actiegroep Stop Isla Now! aan boord Greenpeace-schip Esperanza

Leden pressiegroep brengen luchtverontreiniging door Isla onder aandacht Greenpeace


Het schip Esperanza van Greenpeace ligt voor reparatie aangemeerd aan de Kleine Werf. De pressiegroep Stop Isla Now! maakte van de gelegenheid gebruik om de luchtvervuiling door de raffinaderij onder de aandacht te brengen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, zaterdag 7 januari 2017.

Caroline Castendijk (links), Maritza Bremer (midden) en Sanne Santoso gingen gisteren aan boord van het schip. Een lid van de crew gaf hen een rondleiding.

Insel Air op Curaçao ontvangt eerste trance van 3 miljoen gulden steun van regering

Regering wordt meer betrokken bij interne gang van zaken Insel Air

Overheid krijgt twee leden in Raad van Commissarissen


Insel Air heeft eind december van de regering een eerste tranche van de beloofde financiële ondersteuning ontvangen. Het gaat hier om 3 miljoen gulden. Dat bevestigt minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling vandaag,zaterdag 7 januari 2017, in het Antilliaans Dagblad. 

Ondertussen zijn ook met de bestaande top van Insel Air afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de regering bij het vliegbedrijf. Overeen is gekomen, dat zowel Insel Air als de regering twee leden van de Raad van Commissarissen (RvC) zal benoemen en dat het vijfde lid - tevens de RvC-voorzitter - samen zal worden gekozen. Ook in het managementteam zullen namens de regering leden worden geplaatst, zo verklaart Rhuggenaath.

Hij benadrukt, dat het uitgangspunt hierbij is om de directie ‘te versterken’, maar geeft tegelijkertijd aan dat er verschuivingen kunnen plaatsvinden.

Inmiddels is afgesproken, dat de regering binnen het bestuur twee personen zal benoemen; één voor de functie van financieel directeur (naast de bestaande financieel directeur, red.) en één voor de functie van voorzitter van het managementteam.

Rhuggenaath laat verder weten, dat de voorzitter van het managementteam de doorslaggevende stem zal hebben wanneer dit nodig en mogelijk is. 'Het is goed om dat te onderstrepen. Het gaat hier niet om een stemrecht dat zomaar gebruikt kan en moet worden; besluiten moeten immers samen genomen worden volgens common understanding en consensus, maar gezien het feit dat de regering een aanzienlijke financiële bijdrage levert, is het voor ons wel belangrijk dat - indien nodig - de voorzitter van het managementteam die door ons op deze plek wordt gezet, de doorslaggevende stem zal hebben.'

Overigens is het bekend dat in de complexe luchtvaartindustrie bevoegdheden op allerlei niveaus en in manuals tot in detail worden beschreven en dat deze ook niet zomaar kunnen werden overruled. Dat heeft onder andere met veiligheidsvoorschriften te maken. Er zullen dan ook vooral werkafspraken moeten worden gemaakt.

In de laatste weken van december is veel en intensief gesproken over de betrokkenheid van de regering bij het Curaçaose luchtvaartbedrijf en de samenwerking die sinds de goedkeuring in de Staten in december met Insel is aangegaan.

Rhuggenaath laat desgevraagd nog weten, dat alle afspraken nu in een overeenkomst moeten worden geformaliseerd en dat de regering vervolgens het hele dossier moet voorbereiden om door de Raad van Ministers te worden goedgekeurd en vervolgens naar de Staten te worden gestuurd ter behandeling en goedkeuring.

Werkgroep Planning en Ontwikkeling JAPIN NPS: ‘Naïeve vicepresident en ministers grote sufferds’

Met veel verbazing en hoon heeft werkgroep JAPIN kennis genomen van inhoud nieuwjaarsrede Bouterse


De Werkgroep Planning en Ontwikkeling van het Wetenschappelijk Bureau van het Johan Adolf Pengel Instituut (JAPIN) van de Nationale Partij Suriname heeft een reactie op de nieuwjaarsrede van president Bouterse, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 7 januari 2017.

'Met heel veel verbazing en hoon hebben wij de nieuwjaarsrede van onze geachte president tot ons genomen. Op gegeven moment zijn wij danig in de war geraakt en waanden ons midden in de Sprookjes van Grimm. Maar, terug bij onze positieven merken wij dat we hier bezig zijn met een heel serieuze zaak. Deze opmerking wordt gemaakt, omdat wij sinds de inauguratie van deze president in 2010 geconfronteerd zijn met loze uitspraken, zoals de bestrijding van corruptie. Is dit het zoveelste bewijs dat hij ongeschikt is het land te besturen en dus de eer aan zichzelf zou moeten houden?

Het is zeker niet de bedoeling een ellenlang verhaal over de nietszeggende rede te houden, maar slechts enkele opmerkingen te plaatsen die zeker het vermelden waard zijn. Er wordt in de toespraak steeds de algemene meervoudsvorm wij gebruikt. De Werkgroep Planning en Ontwikkeling van het JAPIN protesteert met klem hiertegen want wij, het volk van Suriname, zijn niet verantwoordelijk voor de grote corruptieschandalen en chaos veroorzaakt door deze president en zijn regering.

De super-regering gevormd door de adviseurs, die zeer geriefelijk zijn gehuisvest op het Kabinet van de President, delen mede de lakens uit en zijn de grote bedenkers van het wanbeleid dat corruptie-faciliterend is. De naïeve vicepresident en ministers mogen als grote sufferds de zaken administratief uitvoeren en lijken absoluut geen problemen mee te hebben, totdat zij hiervoor door het vervolgingsapparaat verantwoordelijk zullen worden gesteld.

Reeds heeft een politieke organisatie een lijst geproduceerd van vermeende corrupte zaken en heeft belangeloos haar diensten aangeboden deze tot de bodem te helpen onderzoeken. Deze lijst is via social media nog verder aangevuld.

Het schijnt dat deze president steeds de grootste wonderkinderen (spookjesfiguren) van Suriname kan ontdekken om zijn minister van Financiën te spelen. En het blijkt steeds weer dat hij de plank volledig misslaat. De huidige minister van Financiën is daar geen uitzondering op. Nog nooit hebben wij zo een “hoog geleerde monetaire econoom” kunnen strikken voor genoemde post. Echter is hij sinds hij de scepter zwaaide op de Centrale Bank van Suriname (CBvS ) door de mand gevallen. Toch zijn er velen die zich afvragen waarom deze charlatan gehandhaafd blijft. Wij denken te weten waarom dit het geval zou kunnen zijn; natuurlijk voor het faciliteren van hooggeplaatsten in de regering of personen op het kabinet. Als governor van de CBvS en minister van Financiën beschik je namelijk over bevoegdheden om bepaalde financiële transacties, nationaal en internationaal, te doen. Als vanzelfsprekend pikt Boefie Dalton van elke transactie ook een graantje mee. 

De Werkgroep Planning en Ontwikkeling van het JAPIN is erg trots op de prestaties van de NPS in het verleden. Er is een bedachtzaam en verstandig financieel beleid gevoerd en de levensstandaard is steeds naar een hoger niveau gebracht. Het is daarom niet verwonderlijk dat velen ernaar hunkeren dat de NPS wederom dit varkentje komt wassen, ook die mensen die zich bedrogen voelen door de mooie, maar leugenachtige gepraat en beloften van de NDP-leiding.

Tenslotte wil de Werkgroep Planning en Ontwikkeling van het JAPIN de bevolking moed inspreken en vragen de ontwikkelingen in ons geliefd Suriname niet argeloos te blijven volgen, maar om op een gepaste democratische manier hun mening te geven en op te komen voor hun belangen. Wij leven mee met de bevolking en hopen de komende verhogingen van levensonderhoud te kunnen dragen in de wetenschap dat er een einde komt aan elk touw, hoe lang dat ook mag zijn.'

Record rijstexport Suriname sinds 20 jaar in 2016

'De watervoorziening was goed en we hebben volledige medewerking gehad van LVV-minister'

Suriname exporteert nu rijst naar onder andere Brazilië, Venezuela, Jamaica en Europese landen


Suriname heeft na twintig jaar een record rijstexport gehad van 103.000 metrieke ton. In 2015 was de export 101.000 ton. In de eindjaren ’80 heeft de rijstsector voor de laatste keer een export boven de 100.000 ton gehad. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt vandaag, zaterdag 7 januari 2017, op Starnieuws, dat weer is bewezen dat door samen te werken grote hoogten kunnen worden bereikt. 

Bhagwatpersad Ramadhin, voorzitter van de Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs (VVRE), heeft 40 tot 50% van deze record export voor zijn rekening genomen. Hij zegt in een reactie, dat het succes ligt in het vinden van meer markten waardoor betere prijzen zijn bedongen. In het afgelopen jaar waren er ook weinig problemen in de sector. 'De watervoorziening was goed en we hebben de volledige medewerking gehad van de LVV-minister.'

Ofschoon hij tevreden is met het resultaat, wijst hij op de hogere bankrentes van bijna 20%. Alleen de Surinaamsche Bank heeft volgens de VVRE-voorzitter de rente voor de landbouwsector nog gehouden op 16%. Aan de andere kant speelt ook de hoge koers de sector parten. Het grootste deel van de inputs voor de landbouwsector komt invoerrechtenvrij binnen, maar door de hoge koers zijn ze ook duurder. Ramadhin zegt dat ook de betalingen voor de exporten vlotten. Waren er in 2015 nog wat kinderziekten bij de eerste exporten naar Venezuela, nu zijn die verholpen.

De vraag naar Surinaamse rijst is groot, nu er nieuwe markten zijn aangeboord. Suriname exporteert nu naar onder andere Brazilië, Venezuela, Jamaica en Europa.

Sinds 2010 stijgt het ingezaaid areaal voor rijst. Zes jaar geleden was er een inzaai van tussen de 22.000 en 23.000 hectare per seizoen. Vorig jaar werd tussen de 32.000 en 33.000 hectare per seizoen ingezaaid.

Omdat de zoutwatergrens zich steeds meer landinwaarts verplaatst, kon er niet meer worden ingezaaid, zegt minister Algoe. Hij zegt, dat met het vernieuwen van de pompen te Wageningen daar een oplossing in komt. Het contract voor de nieuwe pompen is al getekend met een Indiaas bedrijf.

Bij zijn aantreden als minister in april 2014 had hij zich als streven een export van boven de 100.000 metrieke ton gesteld. Na een piekperiode in 1986 ging het steeds bergafwaarts met de rijstsector, waardoor ook de exporten bleven dalen. De landbouwminister is blij dat alle actoren in de sector geloof hebben en de schouders onder het werk zetten.

Onrustig binnen 'puinhoop' Jeugdparlement

'Actie'-groep 'Big Change' van kandidaat NJP-leden wil verandering binnen het NJP

Ondervoorzitter NJP Acton niet blij met uitspraken lid Sampie over functioneren Jeugdparlement


Conrad Acton, ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), heeft zeer fel gereageerd op het optreden van één van de leden van het NJP, Edgar Sampie, en de uitspraken die deze heeft gedaan met betrekking tot het functioneren van het Jeugdparlement in zijn geheel. Edgar Sampie was aanwezig bij de lancering van een nieuwe groep, bestaande uit jongeren die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de komende verkiezingen van het Jeugdparlement. Deze groep, genaamd ‘Big Change’, heeft gemeend die groep op te moeten richten omdat zij verandering wil brengen binnen het Jeugdparlement, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 7 januari 2017.

Het NJP-lid heeft namelijk aangegeven de groep te ondersteunen, omdat hij het Jeugdparlement ‘een puinhoop’ vindt en van mening is dat politieke partijbelangen duidelijk voorrang hebben boven die van de jeugd.

Conrad vindt het NJP-lid echter brutaal, omdat hij jongeren probeert te zeggen op wie zij moeten stemmen. 'Als jeugdparlementariër ben ik ook voorgedragen door een groep, maar ik heb nimmer een uitspraak gedaan waarbij ik jongeren heb gezegd op wie zij moeten stemmen of niet. Ik wil daarvan geen deel uitmaken. Wie is meneer Sampie om te komen zeggen op wie er gestemd moet worden en sinds wanneer hebben wij jeugdparlementariërs het recht dat te doen? Integendeel moeten we jongeren motiveren om te gaan stemmen.'

De NJP-ondervoorzitter stelt dat het aantal kandidaten gestegen is in Paramaribo tot meer dan 80. Het Jeugdparlement mag trots zijn, omdat het betekent dat de jongeren bewuster zijn geworden van hun rol. 'Er zijn kandidaten die het Jeugdparlement keihard hebben uitgescholden, maar vandaag de dag zie ik dat ze kandidaat staan. Dat maakt mij toch blij, omdat ze tot inkeer zijn gekomen en een bijdrage willen leveren. Ieder Jeugdparlement is anders en brengt zijn verschillen tot uiting. Als Sampie zijn mensen wil zeggen dat ze op Big Change moeten stemmen, kunnen ze dat doen, maar laten ze het zuiver houden. Ik vind het jammer dat een collega, vooral één die heeft gewerkt in de afgelopen periode, zich op deze manier heeft geuit. Ik zelf vind dat we als Jeugdparlement veel konden, maar zal ik daarover nu komen kibbelen, terwijl ik jongeren juist moet motiveren om te stemmen', aldus Acton.

Iedere collega heeft het recht te zeggen dat hij niet tevreden is over het functioneren van het Jeugdparlement, maar daarvoor is er wel een geschikte plek, vindt de jeugdparlementariër. Het lid Sampie had volgens Conrad eerder al een motie van wantrouwen ingediend, waarin hij had aangegeven te vinden dat de voorzitter niet deugde. Deze motie werd toen verworpen. De motie voldeed ook niet aan een aantal zaken. Verder heeft hij enkele opmerkingen gemaakt, maar niet van dien aard. Om nu aan de eindfase nog uitspraken te doen, vindt de ondervoorzitter onnodig.

'Laten we het overlaten aan de jongeren zelf om te bepalen op wie ze gaan stemmen op 8 februari. Sampie moet nu niet komen om mensen uit te leggen op wie zij moeten stemmen.'

'Als al mijn collega’s zich minstens 75% hadden gegeven aan de taak die zij op zich hadden genomen vanaf 2 februari 2014, waren we veel verder en hadden we veel meer verwezenlijkt', zegt Acton. 'We zouden dan kunnen zeggen dat we misschien geen 100% hebben bereikt, maar wel blij waren met de resultaten die we hebben behaald. We kunnen ook niet zeggen helemaal ontevreden te zijn. Het Jeugdparlement heeft naar zijn beste vermogen zich van haar taak en functie als inspraakorgaan gekweten om te interveniëren en te kijken naar het uitgezette beleid van de overheid. Als alle ministers hun deuren hebben opengehouden, waarbij het Jeugdparlement continu is gehoord en werd betrokken bij het beleid vooral als het gaat om jongeren, mogen we blij zijn met hetgeen is bereikt. Als mensen een voetbalwedstrijd willen houden en denken op zo een manier populistisch te zijn, moeten ze dat doen.'

Minister Van Dijk-Silos: 'OM is bevoegd om rappers SFB te vervolgen, ondanks intrekken aangifte'

Advocaat verdachten dient verzoek tot invrijheidstelling twee SFB-leden in bij rechter-commissaris


De zaak van de Nederlandse rapper die verdacht worden van seksueel misbruik van een 15-jarig meisje en nog vastzitten, heeft de volle aandacht van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Meer nog, omdat de aangifte tegen de verdachten onlangs zou zijn ingetrokken door de moeder van het meisje, zo berichtte de NOS gisteren. Van Dijk-Silos keurt het resoluut af dat de aangifte tegen de verdachten is ingetrokken, aldus de Ware Tijd van vandaag, zaterdag 7 januari 2017. 

De moeder van het meisje weigert tegenover de redactie van de Ware Tijd te bevestigen dat zij de aangifte heeft ingetrokken en wil ook niet inhoudelijk reageren op hetgeen is gebeurd. Zij zegt samen met haar dochter een zeer moeilijke periode achter de rug te hebben, nadat het seksfilmpje op internet was geplaatst en werd verspreid.

De commotie die nu weer rondom de zaak is ontstaan, is de moeder te veel geworden. Zij ergert zich vooral aan reacties van mensen op social media. De moeder heeft begrip voor de gevoelens van de ouders van de jongens. Zij vindt dat zowel haar dochter als de jongens van de samenleving een kans verdienen. 'Tieners maken fouten. Wij moeten hen de ruimte geven om te leren uit hun fouten. Maar ik keur het niet goed.'

Ook hoopt zij dat andere jongeren leren uit deze situatie. Ouders in een dergelijke situatie adviseert zij hun kind niet af te stoten, maar te blijven praten.

Advocaat Humphrey Schurman zegt een verzoek bij de rechter-commissaris te hebben ingediend om twee van de SFB-leden voorlopig in vrijheid te stellen. Hij zegt dat de zaak niet alleen op basis van de wet, maar veel breder bekeken moet worden. Hij heeft in zijn verzoek ook meegenomen dat het meisje op een verantwoorde wijze wordt begeleid.

Van Dijk-Silos: 'Vanaf een afstand volg ik wat er gaat gebeuren.' Ze voegt eraan toe dat het Openbaar Ministerie bevoegd is om de verdachten te vervolgen, ondanks de intrekking van de aangifte door de moeder. 'Kindermisbruik is een ambtshalve delict', stelt ze. De minister onderstreept, dat niet alleen seks met een minderjarige heeft plaatsgevonden, maar ook dat er een filmpje is gemaakt en verspreid. Anders dan de redactie eerder schreef, was het meisje toen de seks plaats had niet dertien, maar vijftien jaar. De bewindsvrouwe onderstreept dat het dan nog steeds om een minderjarige gaat.

Advocaat Schurman heeft aan de rechter-commissaris gevraagd om twee van hen vrij te laten, zo bericht de NOS op haar website. Volgens de advocaat is er geen bewijs dat de rappers Frenna en Priceless zich schuldig hebben gemaakt aan seks met een minderjarige of aan het maken en verspreiden van kinderporno. Op grond van die beschuldigingen werden de drie artiesten vorige week in Paramaribo gearresteerd.

KM, het derde bandlid dat in een politiecel zit, is de enige die heeft toegegeven dat hij in april 2015 seksueel contact heeft gehad met een meisje dat toen 15 was. Hij was destijds 17. Hij spreekt eveneens tegen, dat zijn twee bandgenoten bij de gewraakte vrijpartij betrokken waren. 'De situatie rond KM is ingewikkelder, omdat hij zelf heeft toegegeven dat hij seks met het meisje heeft gehad', zegt Schurman tegen de NOS. 'Maar, hij wist niet hoe oud ze was. Bovendien zou het meisje vier maanden later 16 worden, en dan is seks niet meer strafbaar.'

De raadsman zegt te hopen, dat de rechter-commissaris inziet dat de zaak niets te maken heeft met seksueel misbruik van een minderjarige. Ook het meisje heeft intussen gezegd dat er geen enkele sprake is geweest van pedofilie of dwang. 'Ik heb er daarom vertrouwen in dat ook KM niet lang meer vastzit. maar alles op zijn tijd.'

De rechter-commissaris moet maandag reageren op het verzoek. Als hij meegaat in de argumentatie van de advocaat, kan het tweetal diezelfde avond Nederlandse tijd op vrije voeten zijn.

VHP: 'Een door Assemblee verworpen MoU van Suriname met Alcoa is toch uitgevoerd'

Partijvoorzitter Santokhi wil tekst en uitleg van president Bouterse


Een Memorandum of Understanding (MOU) van de Staat Suriname met de Amerikaanse bauxietmultinational Alcoa (zie hieronder), die door De Nationale Assemblee (DNA) in een motie werd verworpen door coalitie én oppositie, is tóch uitgevoerd door de regering. Suriname moet Alcoa geen 200 miljoen Amerikaanse dollar betalen voor energie, aangezien de Afobakadam rechtmatig aan Suriname toekomt, aldus VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi in zijn verklaring. De VHP wenst dat president Desi Bouterse publiekelijk verantwoording hierover aflegt. 

De verklaring van de VHP: 

'De VHP heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. de Afobakadam. Zoals bekend, werd er in 2015 een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de regering en Alcoa getekend. Deze MoU was voor Suriname uitermate slecht. Zo slecht, dat coalitie als oppositie gezamenlijk deze MOU in DNA hebben verworpen. 

Door DNA werd vervolgens aan de regering gevraagd om nieuwe en betere onderhandelingen te beginnen. Een belangrijk element daarbij was dat het niet zo kon zijn dat Suriname tot eind 2019 nog 200 miljoen US dollar aan Suralco zou moeten betalen voor energie. Dit, terwijl conform de Brokopondo Overeenkomst de Afobakadam rechtmatig aan Suriname toekomt.Desondanks werd deze week door de voorzitter van de onderhandelingscommissie verklaard dat de MOU gewoon wordt uitgevoerd. Deze schokkende uitspraak is niet door de regering gerectificeerd. 

De vraag rijst vanwege welke belangen geen gehoor is gegeven aan de wens van DNA. In ieder geval blijkt dat de regering zich niets aantrekt van het parlement. Dit is een ernstige belediging van de rechtsstaat en de bevolking. 

Indien de MOU toch wordt uitgevoerd, dan zal Suriname ernstig worden benadeeld. 

De VHP roept de president op om zo snel als mogelijk publiekelijk verantwoording af te leggen over deze zaak. De VHP zal niet accepteren dat de regering het volk verder verarmt. De VHP wenst dat de regering, in casu de president het volk van Suriname informeert, en niet de voorzitter van een commissie die met zijn verklaring voor grote onrust heeft gezorgd.'

Natio Suriname op Trinidad & Tobago verslagen door Haïti met 4-2

Natio weet pas te schoren in 87e en 91e minuut van de wedstrijd


Suriname heeft in zijn tweede ontmoeting vrijdag voor de 5th place Caribbean Cup Play offs niet kunnen winnen van Haïti. Na een 2-0 ruststand werd het uiteindelijk 4-2 (zie foto - Bron: Wired868). De wedstrijd werd in het Ato Bolden Stadiom op Trinidad & Tobago gespeeld, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 7 januari 2017.

Haïti was in Couva over de gehele linie beter dan Suriname. Na de verrassende, maar verdiende 2-1 overwinning van Suriname op Trinidad & Tobago woensdagavond, was de euforie groot. Maar, de nationale selectie keek al bij de rust aan tegen een 0-2 achterstand.

In de 25e minuut scoorde de 26-jarige middenvelder Charles Herold. Een auto-goal van middenvelder Mitchell Kisoor in de 42e minuut betekende dat Suriname met een fikse dreun de kleedkamers opzocht.


Amper drie minuten na de rust liepen de Haïtianen uit naar 3-0 door een goal van de negentienjarige aanvaller Jonel Desire. Door opnieuw een auto-goal - deze keer op naam van verdediger Gillermo Faerber - werd het zelfs 4-0 voor de tegenstander met nog tien minuten te gaan.

De misère werd groter door de rode kaart - na tweemaal geel - van verdediger Guno Kwasie, maar juist toen leefde Suriname op. Aanvaller Dimitri Apai maakte er 1-4 van in de 87e minuut, terwijl in de 91e middenvelder Sercinio Eduard voor de 2-4 zorgde. In de resterende drie minuten van blessuretijd werd er niet meer gescoord.Apai, die op Trinidad & Tobago in de profcompetitie speelt voor WConnection, werd op 20 december 2016 gehuldigd als 'Surinaamse voetballer van het jaar 2016' tijdens de VSJS Sports Awards. Hij troefde daarbij onder andere Eduard van Inter Moengotapoe af.

De play-offronde wordt zondag afgesloten wanneer Trinidad & Tobago uitkomt tegen Haïti. De verwachting is dat Haïti wint, maar een overwinning van Trinidad & Tobago betekent dat alle drie landen met drie punten eindigen. Het doelsaldo zal dan doorslaggevend zijn. Suriname, dat is uitgespeeld, heeft een doelsaldo van -1, vier goals voor en vijf tegen.

ABOP hoopt op bundeling van krachten om regering ten val te brengen

Belfort: 'Wat de president zegt, is voor-de-gekhouderij en hij leidt het volk om de tuin'

'Mensen moeten wakker worden en niet bang zijn, strey de fu strey, ai no sa frede'


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) werkt samen met gelijkgerichte organisaties, instituten en personen om de regering naar huis te sturen. Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort zegt donderdagavond 5 januari 2016 in De West, dat er diepgaande gesprekken hierover gevoerd worden. Hij wijst er echter op, dat wanneer het moment daar is, eenieder zich moet laten zien ‘fu strey a strey’, want dat is de enige succesgarantie. 

Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat president Desi Bouterse het mandaat teruggeeft aan het volk middels het uitschrijven van verkiezingen. Belfort heeft er genoeg van dat de president steeds beloften over herstel van de economie doet, terwijl concrete acties uitblijven. Er worden volgens hem hier en daar slechts brandjes geblust, echter wordt het volk er niet beter van. Daarnaast worden belangrijke voorstellen van kritische volksvertegenwoordigers terzijde gelegd. Vandaar dat de tijd nu rijp is om niet meer te praten, maar actie te ondernemen.

'Wat de president zegt, is voor-de-gekhouderij. Hij is steeds bezig het volk om de tuin te leiden.' De politicus wil geen energie en woorden meer verspillen aan het staatshoofd. 'Anders ga ik m’n tijd verliezen.'

De Abop'er gaat zich nu primair concentreren op de noden van het volk. Hij vindt het vooral erg voor de binnenlandbewoners die het bijzonder zwaar hebben. Het gaat uitgerekend om gebieden waar de NDP zes zetels heeft binnengehaald. Belfor noemt de dorpen Pokigron, Abenaston, Jawjaw, Danpaati, Nieuw Aurora, Gujaba, Dangogo en Wanhatti, die geen elektriciteit en/of stromend water hebben. Brandstof in die gebieden is duur waarbij aan bewoners Srd 10 tot Srd 20 wordt gevraagd om een mobiel te chargen.

Belfort vreest dat als het huidige beleid wordt voortgezet, de ellende onder de samenleving zal toenemen.

Hij waarschuwt voor de vele leningen die deze regering in het buitenland sluit en waarmee Suriname verpand wordt. Behalve dat het land nu in een wurggreep is van een kleine groep personen binnen de NDP, wordt het land volgens de Abop-topman zoetjesaan deel van buitenlandse schuldeisers. Daartegen moet ten strijde worden getrokken. Hij benadrukt dat hier geen sprake is van een politieke strijd, maar een strijd om Suriname en zijn volk te redden. 'Mensen moeten wakker worden en niet bang zijn. Strey de fu strey, ai no sa frede', aldus Belfort.