zaterdag 14 januari 2017

President Bouterse en oud-governor CBvS Hoefdraad verantwoordelijk voor huidige crisis

'Bouterse deed niet wat hij moest doen, investeren in duurzame projecten en corruptie aanpakken'

'Reislustige minister van financiën stort het land in ravijn door a la dol leningen te sluiten'


Wat is nou eigenlijk de oorzaak van de financieel-economische crisis waarin we thans verkeren en wie is verantwoordelijk voor deze crisis? Daarvoor hebben we in de afgelopen jaren een veelheid aan verklaringen gekregen. Maar, mijn antwoord is heel simpel. De crisis is niet plotseling ontstaan. De primaire oorzaak van de financieel-economische crisis van ons land is het bestuur van regering Bouterse I en II. Het verkeerde monetair beleid van ex-governor Gillmore Hoefdraad heeft ook geleid tot deze crisis. Daarom stel ik president Desi Bouterse en de voormalige governor van CBvS, de heer Gillmore Hoefdraad, thans minister van Financiën, verantwoordelijk voor deze crisis. 

Had de president adequate politieke en economische maatregelen genomen, dan zou het financieel-economische plaatje niet zo somber zijn. Het is duidelijk, dat president Bouterse niet deed wat hij moest doen namelijk, investeren in duurzame projecten en de corruptie aan te pakken. Wat hij niet moest doen heeft hij wel gedaan namelijk, eigen familie en vrienden accommoderen, meer uitgeven dan je verdiencapaciteit terwijl het land stond aan de rand van het faillissement. Om de laatste verkiezingen te winnen heeft hij veel populistische maatregelen getroffen en cadeautjes verdeeld.

We hebben een governor van CBvS gehad en een directeur van het AZP met vorstelijke salarissen. Als resultaat, een monetaire crisis en een crisis in de gezondheidssector. We hebben nu een crisis van ongekend formaat, een probleem waar we dit jaar echt de gevolgen van gaan merken en wat nog vele jaren kan duren.

De reislustige minister van financiën stort het land in het ravijn door a la dol leningen te sluiten op internationale kapitaalmarkten waarvan het einde nog niet inzicht is. De leningen die gesloten zijn met de buitenlandse banken zijn verontrustend, hierover is al veel gezegd.

Een veel gehoorde opmerking is dat de president verkeerde adviezen krijgt van mensen die rondom de president zitten. Je kan misschien een paar keren verkeerde adviezen krijgen maar niet 7 jaar lang. Ik weiger dat te geloven, de president is bijkans 7 jaar aan de macht, heeft hij zich ooit afgevraagd waarom het land altijd in problemen komt als hij aan de macht is? Het is niets anders dan zwak leiderschap. Als hij aan de macht is hebben we te maken met bestuurlijke crisis.

Het parlement heeft onlangs de presidentiële commissie Alcoa teruggefloten, de commissie heeft de opdracht van het parlement niet uitgevoerd. Dus in feite heeft het parlement de president teruggefloten. Zie daar zwak leiderschap. Heel frappant is dat de president geen woord daarover heeft gerept. De conclusie is dat de president de presidentiële commissie die hij benoemd heeft de hand boven het hoofd houdt.

De president heeft wederom aangekondigd het kabinet per 1 februari te zullen wijzigen. Hij gebruikt 'reshuffling' als toverstok. Door de jaren heen heeft hij als machthebber een heleboel ministers gereshuffeld, het heeft niet gewerkt. De verwachting is dat ook deze kabinetswijziging geen zoden zet aan de dijk.

Als president Bouterse werkelijk van het land en volk houdt, dan is er slechts één optie om uit deze crisis te geraken en dat is zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven. We hebben dynamische, integere en capabele leiders nodig.

Idris Naipal

Inspecteur van politie van de Motor Surveillance Dienst aangehouden

Politieman verdacht van verduistering van geïncasseerde boetegelden


De leiding van het Korps Politie Suriname heeft in het belang van een onderzoek een inspecteur van politie, te werk gesteld bij de afdeling Motor Surveillance Dienst (MSD), donderdagmiddag in verzekering gesteld. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan het verduisteren van boetegelden, zo bericht het Dagblad Suriname zaterdag 14 januari 2017.

De politiefunctionaris zou nonchalant te werk zijn gegaan met bonnenboekjes van het Korps Politie Suriname die worden uitgeschreven bij verkeersovertredingen. Er word een aantal van dit soort boekjes vermist.

De politie is bezig op alle bureaus na te gaan wat er gedaan wordt met deze kwitantieboekjes. Hij heeft de bonnenboekjes niet kunnen aantonen en weet bovendien niet wat men met de gelden heeft gedaan. Het is ieder geval niet gestort.

Minister Van Dijk-Silos pakt corruptie binnen haar ministerie hard aan

Corruptie binnen ministerie van Justitie en Politie is wijdverbreid


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zal de corruptie op haar ministerie hard aanpakken. Het is haar opgevallen hoe wijdverbreid de corruptie op haar ministerie is en ze stelt zich tot taak dit te minimaliseren, 'want we gaan het nooit kunnen weghalen'. 

De bewindsvrouwe zei dat gisteren bij de bevordering van een veertigtal penitentiaire ambtenaren van de gevangenis Hazard in Nickerie. Zij kondigde harde maatregelen aan tegen ambtenaren die hand- en spandiensten verlenen aan gedetineerden. 'We kunnen niet toestaan dat binnen het ministerie dat bij uitstek waakt over handhaving van regels en de bescherming van de rechtsstaat, onze eigen mensen over de schreef gaan.'

'We zullen op alle niveaus moeten evalueren wat er gebeurt binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren. We gaan moeten handelen op een correcte manier.'

De minister is blij dat de strafinrichtingen in Suriname zelf zaken ter hand nemen, niet wachten op de overheid en zelfvoorzienend worden. In het afgelopen jaar hebben de strafinrichtingen nauwelijks op de begroting van het ministerie gedrukt, 'dat geeft ook aan dat de verzelfstandiging van de inrichtingen heel goed werkt'. Van Dijk-Silos bedankte alle directeuren voor hun inzet. 'U heeft er geen idee van, maar u heeft de staat wel geholpen.'

Het ministerie ging in 2016 een traject van verzelfstandiging van de penitentiaire inrichtingen in 'en dat heeft vruchten afgeworpen'.

Voorzitter Moeslim Associatie: 'In onze religie is geen plaats voor een transgender'

'We zouden niet weten bij welke groep we de persoon zouden moeten plaatsen'

- Soebhan vindt het veranderen van geslacht 'verwerpelijk'
- Pandit Balram Patandin van Sanathan Dhar accepteert transgenders


'In onze religie is geen plaats voor een transgender, want we zouden niet weten bij welke groep we de persoon zouden moeten plaatsen', zegt Michel Soebhan, voorzitter van de Surinaamse Moeslim Associatie, vandaag, zaterdag 14 januari 2017, in de Ware Tijd. Hij reageert op de actuele gebeurtenissen rond de als man geboren Yvanna Hilton, die operatief zijn geslacht liet veranderen tot vrouw en dit formeel bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) mag vastleggen van de rechter.

Soebhan legt uit dat mannen en vrouwen in de moskee gescheiden van elkaar worden gehouden. 'Als de persoon geboren is als man, kunnen we hem niet tussen vrouwen plaatsen. Heeft hij zich laten ombouwen tot vrouw, kunnen we hem niet tussen mannen plaatsen, dus binnen onze organisatie is er geen plek voor zo iemand. Hij zou dan naar een andere plek op zoek moeten, maar bij ons hoort hij niet thuis.'

Soebhan reageert op persoonlijke titel en als individuele aanhanger van het geloof, maar hij onderstreept dat zijn zienswijze min of meer de algemene gedachtegang is van de islam. Dat iemand ervoor kiest om van geslacht te veranderen vindt hij 'verwerpelijk'.

Tot nu toe is de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten de enige religieuze groep die er openlijk voor uitkomt afwijzend te staan tegenover het verzoek van Yvanna Hilton aan de rechter om in het CBB-register als vrouw te worden geregistreerd.

Soebhan toont wel respect voor het oordeel van de rechter, maar zegt: 'Wat de rechter toelaat, betekent niet dat God het ook toelaat en ik sta aan de zijde van God.'

Het hindoeïsme lijkt in tegenstelling tot de islam juist tolerant te zijn naar een transgender, zou geconcludeerd kunnen worden uit een reactie van pandit Balram Patandin van de Sanathan Dharm. Deze geestelijke merkt op, dat de god Shiva half man, half vrouw is. Hij zegt dat iemand die zich beide geslachten voelt gewoon geaccepteerd wordt zoals die is. Zo'n persoon wordt binnen het Hindoeïsme hijra genoemd. 'Wij verbieden het niet dat iemand zich ombouwt. Religie is voor iedereen en wij accepteren zo iemand.'

Dorenia Babel, hogepriesteres van de wintireligie, zou zich gisteren samen met overige vertegenwoordigers van deze geloofsstroming in een bijeenkomst uitspreken over dit onderwerp.

'We Zijn Moe' wil 'eigen massa' op de been brengen ter ondersteuning stakende leraren

'Getuigt niet van fatsoen van regering, dat zij steeds overeenkomsten probeert vooruit te schuiven'


De actiegroep ‘We Zijn Moe’ kan zich vinden in de eis van de stakende leerkrachten en vindt dat het om een rechtvaardige strijd gaat. De regering getuigt volgens de groep helemaal geen fatsoen bij haar aanpak om een einde te brengen aan de staking van de onderwijsgevenden. 

'Als de regering zich steeds niet houdt aan afspraken, moet men niet vreemd opkijken als mensen uiteindelijk voor zo'n manier kiezen om gedaan te krijgen wat eerder is overeengekomen. Het getuigt niet van fatsoen dat zij steeds overeenkomsten probeert vooruit te schuiven', zegt trekker Curtis Hofwijks vandaag, zaterdag 14 januari 2017, in het Dagblad Suriname.

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) zijn sinds dinsdag in actie.

De 'We zijn Moe'-trekker heeft afgelopen donderdag volop ondersteuning verleend bij het lerarenprotest voor het Assembleegebouw.

Hofwijks zegt, dat gekeken wordt om een eigen massa op de been te brengen om zodoende extra ondersteuning te geven aan leerkrachten. Wat dit betreft is de groep zich nog bezig te beraden. Hofwijks voert aan, dat de regering de taak heeft onderwijs te garanderen. Tegelijkertijd moet er ook rekening mee worden gehouden, dat leraren ook recht hebben op de hun beloofde herwaardering. Het feit dat de mensen afgelopen woensdag niet door president Desi Bouterse zijn ontvangen, getuigt volgens hem ook niet van goed fatsoen. 'Als de president niet kan, dient hij tenminste een vertegenwoordiger te sturen. Dat is hoe het hoort. Je kan je burgers niet zo in de felle zon laten staan.'

Volgens Hofwijks heeft het onderwijsproces in ieder geval geen baat bij de powerplay tussen bondsvoorzitter Wilgo Valies en onderwijsminister Robert Peneux. 'Niemand heeft baat bij het gebruik van stoere taal. Waarom treft de minister maatregelen als hij zegt open te staan voor dialoog?', aldus Hofwijks.

Voetganger dodelijk van achteren geschept door auto

Automobilist verblind door groot licht van tegenligger


Voetganger Kishoorkoemar Jodha is gisteravond rond half tien van achteren aangereden door een auto op de Noordpolderdam. Na de aanrijding werd het slachtoffer enkele meter meegesleurd. Hij liep schaafwonden over zijn heel lichaam op en klaagde van pijn. Per ambulance werd de voetganger overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Daar is hij als gevolg van de opgelopen verwondingen overleden, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 14 januari 2017. 

De politie heeft van de 22-jarige automobilist het rijbewijs ingevorderd.

Volgens de automobilist werd hij ter hoogte van de kruising van de Noordpolderdam en de Richard van Geeneweg verblind door een groot licht van een tegenligger, waardoor hij de voetganger niet zag en hem schepte.

Zwanger vrouw krijgt daags na mishandeling door vrouw miskraam

Vrouw (37) aangehouden voor mishandeling zwangere vrouw


De politie van Onverdacht heeft vrijdag 6 januari, zo is gisteren, vrijdag 13 januari 2017, pas door de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bekendgemaakt, de 37-jarige vrouw S.B. aangehouden als verdachte van mishandeling. 

B. heeft zich op zaterdag 26 november 2016 schuldig gemaakt aan mishandeling. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie van Onverdacht. Volgens verklaring van die vrouw kwam B. bij haar op bezoek, omdat zij het niet kon het verdragen dat haar man ook een relatie heeft met het slachtoffer. Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee vrouwen. B. gaf haar rivale een pak slaag.

De buitenvrouw, die ook in blijde verwachting verkeerde, kreeg daags na de mishandeling een miskraam en werd voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Na te zijn ontslagen uit de ziekeninrichting werd zij wederom opgenomen voor aanhoudende klachten. Na haar tweede ziekenhuisopname begaf zij zich met het medisch resultaat naar het politiebureau.

De verdachte werd opgespoord en op 6 januari aangehouden. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie werd B. in verzekering gesteld.

Krakers van voormalige Curaçaohuis Den Haag mogen van rechter pand worden uitgezet

Kort Gedingrechter wijst alle vorderingen van krakers af

- Advocaat van krakers: 'Geen sprake van eerlijk proces, OM heeft tot op de dag van Kort Geding stukken aangedragen'

- Gang naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt door advocaat ingezet


Van de rechter mogen de krakers van het voormalige Curaçaohuis het pand worden uitgezet, zo nodig met politiedwang. De Kort Gedingrechter wees gisteren alle vorderingen van de krakers af. De krakers hadden het geding aangespannen om de door de Officier van Justitie voor dinsdag aangekondigde strafrechtelijke ontruiming te voorkomen. De motivering van de uitspraak volgt later, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 14 januari 2017.

Het vonnis komt niet als een verrassing. Het Openbaar Ministerie (OM) voerde aan, dat de krakers verdacht worden van een misdrijf, te weten 'lokaalvredebreuk'. De krakers wordt verweten spullen te hebben opgeslagen in de bij het pand aan de Badhuisweg behorende garage. Een deel daarvan is echter in gebruik voor het stallen van de dienstauto van de Gevolmachtigde minister als deze in de ambtswoning verblijft. Dat de krakers hun spullen ook weer hebben weggehaald is voor de Officier van Justitie geen reden de verdenking te laten vallen. Dat zal hij vermoedelijk pas doen als de krakers het pand dinsdag al dan niet vrijwillig hebben verlaten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er tot vervolging wordt besloten. 'Ontruiming heeft prioriteit boven vervolging', aldus een woordvoerder van het OM.

De krakers benutten het weekend om met hun advocaat, Emil Tamas, te overleggen over het eventueel instellen van een executie Kort Geding. Dat spoedappel zou maandag moeten plaatsvinden want de rechter heeft bepaald dat haar vonnis bij voorraad uitvoerbaar is. Dat betekent, dat van een eventueel beroep geen opschortende werking uitgaat en het OM hoe dan ook dinsdag tot ontruiming mag overgaan.

De advocaat is gepikeerd over de gang van zaken. 'De rechter geeft pas op een later moment de motivering van haar vonnis. Dat maakt het heel lastig om te bepalen op welke onderdelen het vonnis kan worden aangevochten. Er is sowieso geen sprake van een eerlijk proces. Het OM heeft tot op de dag van het Kort Geding stukken aangedragen. Tijd om die te bestuderen was er niet. Ook de termijn waarop het OM de ontruiming heeft aangezegd is ongebruikelijk kort. Daarmee is ons de gelegenheid ontnomen het geding goed voor te bereiden.'

Ongeacht de uitkomst van het overleg met zijn cliënten wil Tamas daarom een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 'Het is overduidelijk dat verschillende artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn geschonden.'

Voor de regering van Curaçao is de uitspraak goed nieuws. De kandidaat-kopers van de twee panden aan de Badhuisweg en de nabijgelegen ambtswoning zijn og altijd bereid de transactie te laten doorgaan tegen de reeds 15 maanden geleden overeengekomen koopsom van 2,8 miljoen euro. Nu het ernaar uitziet, dat het gekraakte pand op korte termijn wordt ontruimd, is het wachten alleen nog op de instemming van de Staten.

Nieuwe Gevolmachtige minister Curaçao Eunice Eisden in Den Haag gearriveerd

Eisden in Curaçaohuis verwelkomd door haar medewerk(st)ers


Curaçaos nieuwe Gevolmachtigde minister Eunice Eisden (MAN) is gisteren enkele uren na haar aankomst op Schiphol door de medewerkers van het Curaçaohuis verwelkomd. Ze kreeg daar het nieuws te horen dat de rechter toestemming heeft gegeven voor de ontruiming van het naast de ambstwoning gelegen voormalige Curaçaohuis, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 14 januari 2017.

Volgende week vrijdag zal ze voor de eerste keer haar opwachting maken in de Rijksministerraad waar meteen een pittig dossier op tafel ligt: de geschillenregeling.

Politiek Den Haag is voor Eisden overigens bekend terrein. Als Statenlid nam zij onder meer deel aan het debat in de Tweede Kamer over de 2010-wetgeving.

Overheid Curaçao verstrekt 1.9 miljoen subsidie aan Fundashon Prevenshon

Fundashon Prevenshon kan 2017 zonder financiële zorgen beginnen

'Nu kunnen we de huidige plannen voortzetten en uitbreiden'


Fundashon Prevenshon kan het jaar zonder geldzorgen verder. De Curaçaose overheid geeft 1,9 miljoen subsidie en zal bovendien de laatste tranche van 700.000, die de stichting nog voor 2016 tegoed had, overmaken. 'Een enorme opluchting', zegt professor Bob Pinedo (1943) namens de stichting die op Curaçao verantwoordelijk is voor preventief onderzoek naar borst- en baarmoederhalskanker, vandaag, zaterdag 14 januari 2017, in het Antilliaans Dagblad. 'Nu kunnen we de huidige plannen voortzetten en uitbreiden.'

De toezegging staat nog niet zwart op wit, maar werd gisterochtend duidelijk na een gesprek van het bestuur met Joe Alcalá van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Pinedo is blij met de steun van de regering, vooral omdat hij onlangs is afgetreden als voorzitter van Fundashon Prevenshon. 'Het zat me dwars dat er geen duidelijkheid was over de subsidieaanvraag en ik was bang dat ik mijn opvolger zou opzadelen met een lege huls.' De wereldwijd bekende oncoloog blijft als bestuurslid wel nauw betrokken bij de door hem opgerichte stichting. Onder leiding van de nieuwe voorzitster, de 44-jarige Raiza Pardo, kunnen nu alle zeilen bijgezet worden om met name de opgelopen achterstand van preventieve screening van vrouwen op baarmoederhalskanker in te halen.

'Ons doel is om 10.000 vrouwen per jaar te screenen op baarmoederhalskanker. Vorig jaar konden we pas in juni beginnen, in plaats van in januari', zegt Pardo. 'Dat moeten we nu inlopen.' Bovendien moet er meer bekendheid worden gegeven aan het onderzoek. Meer vrouwen tussen de 25 en 65 moeten zich laten testen op het HPV-virus. Pardo: 'Hierop ligt dit jaar onze focus. Het is een simpele test, vergelijkbaar met de PAP-test, waarmee baarmoederhalskanker kan worden voorkomen. Deze vorm van kanker ontwikkelt zich heel langzaam, dus je bent er vaak op tijd bij.'

Voor een mammografie vinden tussen de 600 en 700 vrouwen de weg naar Fundashon Prevenshon. Veertig procent van de vrouwen geeft gehoor aan onze oproep. Dat is goed, maar het kan ook beter.

Pardo studeerde geneeskunde in Leiden, werkte een aantal jaren als arts in een ziekenhuis en voor de farmaceutische industrie in Nederland en begon zeven jaar geleden als medisch adviseur bij de Sociale Verzekeringsbank op Curaçao. Zij was acht jaar voorzitster van CliniClowns. Vanuit haar functie bij de SVB had zij al contact met bestuur en directie van Fundashon Prevenshon en werd vorig jaar oktober gevraagd om Bob Pinedo op te volgen als voorzitter. 'Een hele eer. Ik geloof erg in preventie. Dat begint al bij de geboorte met bijvoorbeeld borstvoeding. Door gezond te eten, genoeg te slapen en te bewegen kun je veel ziektes voorkomen. Preventie moet veel meer aandacht krijgen!'

CBB gestart met registratie geboorten in binnenland

Overheid streeft naar minimaliseren aantal geboorten zonder aangifte


Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is gestart met het registreren van geboorten in afgelegen gebieden in Suriname. Vorig jaar werd Coeroeni aangedaan, in samenwerking met de stichting Foundation for Human Development (FHD) onder leiding van Lilian Ferrier. De bewoners zijn bij het oriëntatiebezoek geregistreerd, waarna ze officieel worden opgenomen in het CBA-bestand met hun juiste adres. Het proces is nog gaande.

Gevallen waarin geen geboorteakte aanwezig is zullen onderzocht worden en verzoekschriften worden opgemaakt ter aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand. Na het proces doorlopen te hebben, kunnen die worden opgenomen in het bevolkingsregister. Het streven is erop gericht om de gevallen van geen geboorteakten van dit gebied te minimaliseren of zelfs naar een nulpunt te brengen, zodat deze burgers uiteindelijk worden opgenomen in het Bevolkingsregister, aldus het ministerie van BiZa. waaronder het CBB valt, in een vandaag, zaterdag 14 januari 2017, uitgebracht persbericht.

De bewoners van de dorpen Amoetopo en Kasoe eiland zijn ook opgeroepen om zich gedurende deze periode te begeven naar Coeroeni.

Anastatia Pokie (zie foto - Bron: BiZa), die namens het CBB de missie heeft uitgevoerd, zegt dat er een goede samenwerking is met het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Er is een bestuursopzichter aangesteld als assistent bevolkingsambtenaar. 'In samenwerking met hem hebben we de dorpelingen via een zender op de hoogte gesteld van de periode van onze komst en de werkzaamheden die we gaan verrichten. Aan hen is gelijk doorgegeven dat zij bij aanmelding hun familieboek, id-kaart of dokterskaart moeten meenemen.'

Bij ongeveer 10 procent van de personen die zich hebben aangemeld is er geen aangifte gedaan, maar zijn verzoekschriften opgemaakt. Het is vooraf nooit bekend hoeveel gevallen van geen geboorteakte voorkomen in een bepaald gebied. Pas wanneer de burgers zich aanmelden, kan geverifieerd worden met het CBB-bestand om te kunnen vaststellen om hoeveel gevallen het gaat. 'Een pluspunt bij de uitvoering van dit project is de goede samenwerking met de Medische Zending Post te Coeroeni, waarbij wij in de gelegenheid werden gesteld om hun bestand te matchen met ons CBB-bestand. Verder is bekend dat niet een ieder, die te kampen heeft met dit probleem, beschikt over de nodige middelen om persoonlijk af te reizen naar Paramaribo. Het komt ook voor dat de burger vaak geen kennis draagt in hoeverre de geboorte is geregistreerd of niet, met name als het een geboorte betreft op een plek waar er geen Bureau voor Burgerzaken aanwezig is', aldus Pokie.

Op grens van districten Para en Wanica aan Highway komt woningbouwproject

Commissariaat Para: 'Nieuw woningbouwproject wordt op presidentieel niveau behandeld'

Tussen plantage Altona (Vredenburg) en nieuw project komt verbindingsweg


Langs de Highway, in de buurt van Rubens Boys Ranch en op de grens van de districten Para en Wanica, is momenteel een grote ontwikkeling gaande, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 14 januari 2017. Een gigantisch stuk perceel is open gestoten om in cultuur te worden gebracht. 

De redactie van het dagblad heeft uit informele bronnen vernomen, dat het hier zou gaan om een woningbouwproject. Het perceel was oorspronkelijk van Suralco en zal nu als woningbouwproject dienen. Ook wordt van informele bronnen vernomen, dat er een verbindingsweg zal worden aangelegd tussen dit nieuw project en plantage Altona (Vredenburg).

Het idee bestaat ook dat het project Altona en dit nieuw project dezelfde eigenaar hebben.

Volgens het commissariaat in Para in een reactie wordt dit project ‘op presidentieel niveau' behandeld. Veel informatie over dit project kon van het commissariaat niet worden verkregen, aldus het Dagblad Suriname. De districtscommissaris, die hoogstwaarschijnlijk wat meer zou weten over het project, is momenteel met verlof.

Oud-FOLS-voorzitter Naarendorp is verbaasd over houding huidige FOLS-leiding

'Door houding FOLS-leiding is de zo noodzakelijke eenheid aan het afbrokkelen en wordt positie leerkrachten verzwakt'


Oud FOLS-voorzitter (Federatie van Leerkrachten in Suriname) Robby Naarendorp, vreest escalatie als niet wordt ingegrepen in het probleem van de stakende leerkrachten. 'Ik adviseer dat partijen zo gauw mogelijk, liefst het weekend nog, een oplossing vinden. Men weet niet waarheen dit kan leiden. Het lijkt een vlammetje maar als dit niet wordt gedoofd kan het verdere gevolgen hebben.'

De voormalig onderwijsfederatievoorzitter zegt vandaag, zaterdag 14 januari 2017, in de Ware Tijd, dat volgelingen achter leiders aangaan die hun belangen willen behartigen. 'Door de houding van de FOLS-leiding is de zo noodzakelijke eenheid aan het afbrokkelen. Als de eenheid hechter is kunnen er eerder zaken gerealiseerd worden voor leerkrachten. Wanneer bij de acties de Bond van Leraren met de FOLS in eenheid was opgetrokken, was er allang een oplossing gevonden.'

De houding van de FOLS verbaast Narendorp, omdat het niet de eerste keer is dat er afspraken zijn gemaakt tussen regeringsfunctionarissen en de vakorganisaties. 'Zodra er uitvoering moet worden gegeven is het hek van de dam en krijgen we een hele poeha.'

Vakbondsleiders vertellen hun leden na overeenstemming met de regering wat ze bereikt hebben, om vervolgens te horen dat het niet kan worden uitgevoerd, zegt Narendorp. Hij stelt vast dat de houding van de FOLS maakt dat de positie van de leerkrachten verzwakt.

'De onderhandelingscommissie is bezig met brandjes blussen. Als je weet dat je het niet gaat uitvoeren dan moet je niets beloven. Anders komt het als belazerij over.' De vakbondsman zegt verder, dat de houding van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur er niet een moet zijn van baas en knecht, maar van gelijkwaardigheid. Hij verklaart dat C-47 solidair is met de strijd voor de leerkrachten voor herwaardering.

Pertjajah TV komt in nieuwe handen

Starnieuws: PTV is samenwerking aangegaan met United Television - PTV is niet verkocht......

Dagblad Suriname: Somohardjo heeft PTV verkocht aan Yokohama Groep of Companies


Starnieuws bericht vandaag, zaterdag 14 januari 2017, dat Pertjajah TV (PTV) een samenwerking is aangegaan met United Television van Jules Ramlakhan. Het station zal een grote transformatie ondergaan, aldus Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur. PTV zal door de samenwerking tot een ultramodern medium omgebouwd worden. 

PTV heeft twee maanden uitstel gevraagd aan de autoriteiten voor de omschakeling van analoog naar digitaal. Somohardjo ziet United Television als een sterke partner, waarmee het televisieaanbod in Suriname wordt verrijkt. De politicus deelt mee, dat PTV niet is verkocht. Ook Radio Pertjajah blijft normaal draaien.

'PTV zal altijd blijven bestaan. Iedereen in Suriname heeft vanwege de huidige precaire situatie te maken met financiële problemen, van de hoogste tot de laagste klasse, van de president tot de bedelaar. Maar, dat betekent niet dat we het station gaan verkopen. Het is de ziel van de partij. Het is, naast onze veldbezoeken, hét communicatiemiddel waarmee we onze mensen kunnen bereiken. Zolang ik leef, zullen PTV en Radio Pertjajah blijven bestaan', zegt de politicus.

Het Dagblad Suriname bericht echter vandaag iets anders.
Het mediahuis van de familie Paul Somohardjo is aan het afbrokkelen. Met pijn in het hart heeft Somohardjo vanwege financiële reden zijn televisiestation Pertjajah TV (PTV) verkocht aan de Yokohama Group of Companies, aldus het dagblad.

Pertjajah TV was geen eigendom van de gelijknamige politieke partij, het was een familiebedrijf. De transactie is enige tijd geleden tot stand gekomen en men is zonder enige mededeling gestopt met uitzenden. De nieuwe eigenaar is bezig een ultramodern televisiestation op te zetten dat aan de Martin Luther Kingweg zal verrijzen. De bemensing van het nieuwe station is al op gang gebracht. Ingewijden zweren erop dat er in Suriname geen moderner station zal bestaan.

Met het televisiestation verstevigt Yokohama haar positie van grootste private werkgever in Suriname. Yokohama Group of Companies werd in 1992 opgericht en schoot als een meteoor omhoog. De onderneming begon als importeur van tweedehandse auto’s uit Nederland. Vijftien jaren later is het een sterke speler op de financiële markt met Yokohama Cambio, Drive Thru Cambio and Central Money Exchange, NV Pasha Global, Simba Casino, Atlantis Casino, Tropicana Casino, Savannah Casino, Magic Island Casino, Mirage Casino en Suribetting NV. Deep Sea Atlantic NV houdt zich bezig met visexport van Suriname naar Europa, Afrika, Azië en Zuid Amerika. Rocco Pallas NV is een constructiemaatschappij. Green Wood World NV is een houtconcessionaris, die Chinese, Maleisische en Europese partners naar Suriname heeft gehaald. Promax Trading NV brengt huishoudelijk equipement op de markt.

Een Surinaamse gigant Yokohama Group of Companies is anno 2017 een Surinaamse gigant met samenwerkingsverbanden en vestingen in Japan, China, Trinidad & Tobago, India, Turkije, Uganda, Ghana, Kenya, Liberia, Cyprus, Colombia, Curaçao, Guyana en de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Paramaribo Zoo-directeur Altenberg wil met ontslag, maar moet nog even wachten

Directeur wil na 11 jaar een jonger persoon gelegenheid geven de dierentuin te leiden


John Altenberg (63), directeur van de Paramaribo Zoo, diende bij het stichtingsbestuur van de dierentuin zijn ontslag in, maar kreeg het verzoek nog even te wachten. Dat moet niet te lang duren, zegt hij vandaag, zaterdag 14 januari 2017, in de Ware Tijd. 

Altenberg wil het wat rustiger aandoen en een jongere persoon de gelegenheid geven de dierentuin te leiden. 'Het moet iemand vol energie zijn die frisse ideeën heeft. Ik wil me bezighouden met mijn hobby en dat is planten en kweken.'

Hij zegt dat door geldgebrek het niet gemakkelijk is de Paramaribo Zoo te leiden. Eén van de problemen is, dat de regering de subsidie niet tijdig overmaakt. Ook de stijging van de prijzen in de winkels maakt het draaien van de dierentuin er niet gemakkelijker op.

Altenberg, elf jaar directeur van Paramaribo Zoo, blikt toch tevreden terug. 'Toen ik hier kwam, lagen geraamten van dieren op het terrein en de dieren waren zo verwaarloosd dat ze werden aangevallen door aasgieren.' Er waren toen maar zestig dieren en slechts enkele medewerkers. Nu zijn er meer dan driehonderd dieren en de dierentuin is aantrekkelijk gemaakt 'door inzet van het hele team'.

Hij wil graag weer leeuwen  in de dierentuin, maar dat lijkt voorlopig niet door te gaan, hoewel er een aanbieding uit het buitenland is. Er is namelijk niet voldoende geld om een leeuwenverblijf te bouwen dat voldoet aan internationale standaarden. Met een leeuw en twee leeuwinnen als extra attractie zou naar verwachting het aantal bezoekers stijgen. Dat was vorig jaar gedaald naar ongeveer 90.000, 4.000 minder dan het jaar daarvoor. Telesur en Staatsolie hadden voor een leeuwenonderkomen Srd 75.000 toegezegd, bij een begroting van Srd 260.000 en op basis van een koers van Srd 3,35 voor de Amerikaanse dollar. 'Nu de koersen veel hoger liggen, hebben we zeker meer dan een half miljoen Surinaamse dollar nodig', zegt de directeur.

Vakbondsleider Valies: 'Peneux gooit met uitspraken in persconferentie olie op het vuur'

Onderwijsbonden BvL en ALS wachten nog op uitnodiging van regering voor een onderhoud

- 'Peneux vertelt leugens'
- Maandag 16 januari start vijfde stakingsdag


Vakbondsleider Wilgo Valies zegt nog steeds geen uitnodiging te hebben ontvangen van de regering voor een gesprek. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zou zich daarvoor sterk maken, opdat rond de tafel gezocht kan worden naar een oplossing voor de problemen aangekaart door een delegatie van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 14 januari 2017.

Valies vindt dat minister Robert Peneux met zijn uitspraken op zijn gisteren belegde spoedpersconferentie juist olie op het vuur gooit. De bewindsman beschuldigde Valies ervan het onderwijsproces door destabilisatie lam te willen leggen.

Valies zei aangegeven te hebben om via dialoog tot een oplossing te komen. 'Als wij dat niet wilden, waren wij allang in actie gegaan', stelt hij. 'De minister heeft ook leugens vertelt op de persconferentie. Ik ben helemaal niet met een bus naar scholen gegaan om leerkrachten die werken te bewegen het werk neer te leggen', zegt Valies. Wel is het zo dat leerkrachten gevraagd is om met hun collega's te praten over het belang van de actie.

Peneux gaf op de persconferentie aan, dat in de overeenkomst die op 17 oktober 2016 is getekend met de regering, de BvL en de FOLS 'alles in het werk stellen om de volledige implementatie van het herwaarderingsprogramma op 1 januari 2017 een feit te doen zijn'. De minister merkte op, dat hier niet staat dat het op 1 januari rond zou zijn. Het gaat om een streven.

Valies geeft aan dat de minister moedwillig voorbij gaat aan een annex die bij de overeenkomst hoort. Daarin is expliciet opgenomen dat de implementatie van het herwaarderingsprogramma op 1 januari 2017 zal plaatsvinden. Verder is afgesproken dat het programma als ingangsdatum 1 oktober 2016 heeft.

De vakbondsleider haalt aan dat het duidelijk is dat er steeds een andere uitleg wordt gegeven. Daarom moeten zaken goed worden besproken met de regering.

De leerkrachten zijn door de BvL en ALS opgeroepen om zich maandag weer te melden bij Theater Unique voor de vijfde stakingsdag.

Hof van Justitie wijst hoger beroep in SFB-zaak af

Haagse rappers worden niet in vrijheid gesteld

Rechtszaak tegen SFB-rappers dient op 18 en 19 januari


Het Hof van Justitie heeft het hoger beroep om de Haagse rappers Francis Edusei, Jacky Osei en Kaene Marica van de groep SFB vrij te krijgen gistermiddag afgewezen. Dit bevestigt advocaat Humphrey Schurman vandaag, zaterdag 14 januari 2017, op Starnieuws. 

De advocaat was in beroep gegaan tegen het besluit van de rechter-commissaris die de vordering om de rappers in vrijheid te stellen had afgewezen. Ook bij het Hof van Justitie hebben de rappers nul op het rekest gekregen.

De leden van de Haagse populaire rapgroep 'Strictly Family Business' wordt verweten in 2015 ontucht te hebben gepleegd met een minderjarig meisje en een en ander te hebben gefilmd en verspreid via social media. De moeder van het meisje heeft 6 januari de aangifte overigens, maar dit heeft geen invloed op het strafproces dat ambtshalve wordt voortgezet.

De strafzaak tegen de rapper Kaene Marica (de enige die bekend heeft het meisje seksueel te hebben misbruik), van Strictly Family Business dient op 18 januari. Zijn medeverdachten Francis Edusei en Jacky Osei moeten op 19 januari voor de rechter verschijnen. Schurman bevestigt dat de dagvaardingen voor beide zittingen zijn ontvangen.

Minister Peneux vindt dat vakbondsleider Valies het onderwijs destabiliseert

Verre van verzoende toon bewindsman tijdens belegde spoedconferentie

'Valies gaat tekeer als een gillende leeuw en wil mij zaken opleggen'


De relatie tussen minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en vakbondsleider Wilgo Valies lijkt definitief verziekt, beide heren zijn overtuigd van hun gelijk en ze lijken niet nader tot elkaar te kunnen komen om via overleg tot oplossingen voor de door de bonden aangekaarte problemen te komen. Peneux beschuldigde vrijdagmiddag 13 januari 2017, tijdens een in de haast belegde spoedconferentie, vakbondsleider Valies van destabilisatie om het gehele onderwijsproces lam te leggen. Dit bericht Starnieuws. 

De bewindsman heeft alle leerkrachten opgeroepen zich maandag op school te melden. Peneux zal ook contact maken met regeringsautoriteiten om na te gaan welke stappen ondernomen zullen worden om de rust op de scholen te bewaren.

Valies heeft eerder vandaag aangekondigd, dat de leerkrachten zich maandag om acht uur 's morgens moeten melden in het stakingscentrum Theater Unique in Paramaribo.

Peneux heeft nog geen contact gehad met Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons over het onderhoud dat gisteren gevoerd is met een delegatie van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS).

Valies heeft aangegeven in dialoog te willen, maar hij gaat te keer als een gillende leeuw, sprak de bewindsman vanmiddag. Hij vindt dat Valies hem zaken wil opleggen en echt geen persoon is die via dialoog tot oplossingen wil komen. De minister voerde aan, dat nergens in de overeenkomst staat dat de herwaardering van de leerkrachten per 1 januari een feit zou zijn.

De minister legde uit dat het gaat om 78 functies van leerkrachten en 8 functies van leidinggevenden. Bovendien zijn ook 8 religieuze organisaties actief in het onderwijsveld. Tot vandaag nog is informatie binnengekomen over leerkrachten.

Valies weet volgens Peneux precies waar het om gaat en wat de problemen zijn, maar hij is boos geworden. Peneux vindt, in tegenstelling tot Valies, dat de bonden niks te maken hebben met de herwaardering van leerkrachten. Dit is volgens de bewindsman een aangelegenheid van de regering. Het gaat om een systeem en om bevoegdheden. Peneux begrijpt helemaal niet waarom de BvL en ALS in actie zijn. Er is daarvoor totaal geen reden, zo vindt althans de bewindsman.

Navigatiespecialist TomTom nu live in Argentinië en Colombia

TomTom ook beschikbaar in Chili en Brazilië 


TomTom heeft zijn real-time verkeersdiensten uitgebreid naar Argentinië en Colombia. Dit maakte de navigatiespecialist vrijdag 13 januari 2017 bekend (zie onderaan).

De realtime-dienst, die actuele verkeersinformatie doorgeeft aan automobilisten, is daarmee beschikbaar in vier Zuid-Amerikaanse landen, na eerder Brazilië en Chili, en inmiddels in 54 landen wereldwijd.

TomTom ontvangt inmiddels locatiegegevens van meer dan 500 miljoen smartphones, transportsystemen en draagbare navigatiekastjes. De groei van deze informatiestroom maakt verdere uitbreiding naar meer landen in de toekomst mogelijk, stelde het navigatiebedrijf.TomTom Traffic Increases Its Global Footprint to 54 Countries Adding Argentina and Colombia

Number of source devices hits the 500 million milestone
AMSTERDAM--()--TomTom (TOM2) today announced the introduction of its real-time traffic service in Argentina and Colombia, increasing the coverage in South America to four countries (after Brazil and Chile) and extending the global reach to 54 countries. Aiding the growth in countries has been the continuous growth in the supply of GPS location trace information to the TomTom traffic fusion engine which has now surpassed 500 million smartphones, transport systems and portable navigation devices. This increased volume of source data will pave the way for further geo-expansion opportunities in 2017 and beyond.
#TomTomTraffic is now covering 54 countries powered by over 500m probe data sources worldwide. #Smartcities
Tweet this
TomTom is world renown for delivering high quality map based products and the introduction of real time traffic services in these new countries will offer up-to-date information on road conditions such as traffic congestions, roadworks and closures. With this information, drivers will be able to find suitable routes that help them to avoid the worst areas and enable them to save significant time during their journeys.
“Traffic congestion remains a major problem for many countries around the world – particularly in larger metropolitan areas,” said Ralf-Peter Schäfer, Head of Traffic and Travel Information at TomTom. “Argentina and Colombia are no different and now we can offer data to enable informed routing decisions taking into account the dynamically changing situation on the road from TomTom’s real-time traffic information”.
If you would like to know more about traffic visit the TomTom city website: