woensdag 18 januari 2017

Nieuwe bankbiljetten Venezuela na grote geldontwaarding

Burgers doen met stapels bankbiljetten hun boodschappen in winkels


Een bankbiljet van 20.000 bolivar (zie foto - Bron: elchiguirebipolar.net). Dat klinkt als groot geld, maar in de praktijk is het briefje nog geen 5 euro waard. Het is het grootste van de nieuwe biljetten die sinds maandag in omloop zijn in Venezuela, om het betalingsverkeer te vergemakkelijken, zo bericht het NRC in Nederland woensdag 18 januari 2017. 

De inflatie is zo hoog opgelopen dat mensen stapels papier nodig hebben voor een simpele boodschap. Winkeliers gebruiken weegschalen, om niet het aantal briefjes, maar het gewicht van het papier te kunnen bepalen.

De invoering van de nieuwe briefjes komt een maand nadat president Maduro vanuit het niets aankondigde het tot dan toe grootste biljet van 100 bolivar (straatwaarde 2,6 cent) uit de roulatie te halen. Dat zou binnen 72 uur moeten gebeuren, om de volgens Maduro 'internationale economische maffia' te beletten de inflatie, momenteel 460 procent, nog verder te laten oplopen.Volgens het IMF, Internationaal Monetair Fonds, stijgt de inflatie dit jaar tot 1.600 procent.

De maatregel leidde tot chaos en grote paniek onder de bevolking, die naast de dagelijkse uren in de rij voor voedsel, vreesde voor eindeloze rijen voor de banken. De biljetten konden slechts op drie plekken in het land worden omgewisseld. Die tijdslimiet bleek onhaalbaar. De laatste inleverdatum voor de briefjes van 100 bolivar staat nu op 20 februari.

Bouva (NDP): 'Valies moet vragen om ontvangen te worden, niet op straat schreeuwen, dat is niet hoe het hoort'

'Assemblee heeft van onderwijsbonden geen verzoek ontvangen voor een onderhoud'

'Ik heb steeds meer het gevoel, dat het een wilde actie is om politieke belangen van anderen te behartigen'


Melvin Bouva (NDP), waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), vindt niet dat de leiding van het parlement de afgelopen twee dagen geweigerd heeft om stakende leerkrachten te ontvangen. Volgens de politicus is daartoe simpelweg geen enkel verzoek gericht aan het college.

 'De leraren hebben inderdaad voor het gebouw gestaan, maar hebben zeker niet aangedrongen om ontvangen te worden door de leiding of leden van het parlement. Op een bepaald moment concludeerde ik dat de leraren echt hier voor het gebouw gezellig bij het Onafhankelijkheidsplein zijn komen staan om hun misnoegen kenbaar te maken of onvoldoende weten vanuit de leiding van de bond hoe het hoort. Vanuit een verantwoordelijke leiding wordt wel verwacht dat als hij bij mij thuis komt en met mij wil praten, hij op de deur moet kloppen en moet vragen om ontvangen te worden. De leerkrachten en Valies moeten niet op straat staan schreeuwen. Dat is niet hoe het hoort', zegt de DNA-vicevoorzitter vandaag, woensdag 18 januari 2017, in de webeditie van het Dagblad Suriname.

Bouva, die maandag en dinsdag belast was met de waarneming, zegt dat hij vanaf het secretariaat tot aan de veiligheid en de afdeling protocol meerdere malen heeft gevraagd of er een of ander verzoek van BVL/ALS-voorzitter Wilgo Valies was gedeponeerd. 'Niets was in de analen van De Nationale Assemblee', zegt hij.

De DNA-vicevoorzitter benadruktm dat hij het bijzonder jammer en erg kwalijk vindt dat Valies het in zijn hoofd haalt om de leiding van het parlement op een verkeerde manier te bespreken. Het huis van het volk staat volgens hem te allen tijde open. 'Wij hebben een open oor voor de onderwijsgevenden', aldus Bouva.

'Wij moeten geen misbruik maken van de noden van de leerkrachten en duizenden leerlingen die nu het onderwijs moeten ontberen', zegt de politicus. Hij neemt het de vakbondsleider bijzonder kwalijk over de manier waarop hij met dit vraagstuk omgaat. De waarnemend DNA-voorzitter roept alle leerkrachten op om deze wilde actie niet te ondersteunen. 'Het is niet in het belang van de herwaardering, onderwijs en leerlingen. Het is kennelijk in ander belang. Ik heb steeds meer het gevoel dat het een wilde actie is om politieke belangen van anderen te behartigen. Ik weiger om leerlingen, leerkrachten en totaal Suriname daarvan slachtoffer te laten zijn', aldus Bouva.

Hij beweert, dat een van de leerkrachten die verwikkeld is in het conflict op een van de scholen zelf op een politiek podium is verschenen.

Bouva stelt, dat hij bij het eerste gesprek duidelijk aan Valies had aangegeven dat er bij deze actie helemaal geen sprake is van onwil vanuit de zijde van de regering. 'Ik begrijp de regering. Soms kan je deze vakbondsleider inderdaad niet begrijpen en volgen. Het ene moment praat hij over A en het ander moment over B. Ik heb tot nu toe ernstige vraagstukken over het actiemodel. Zowel het onderwijsproces als het proces om te komen tot de definitieve herwaardering wordt gestoord. Als u het proces stoort, hebt u andere bedoelingen. Bent u bereid de actie te staken om met elkaar aan tafel te zitten om middels dialoog en overleg te komen tot oplossing van de zaak? Valies is mij het antwoord nog steeds schuldig', zegt Bouva.

Valies bracht gisteren in herinnering, dat vorige week donderdag een gesprek is geweest met Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons. Zij zou zich inspannen opdat de regering de bond zou ontvangen om via dialoog het probleem op te lossen. Vanaf toen is er volgens hem niets meer vernomen. Bouva zegt dat de DNA-leiding gelijk na dit gesprek contact heeft opgenomen met onderwijsminister Robert Peneux, die daarna een schrijven aan de bond heeft gericht waarin Valies wordt uitgenodigd nadere toelichting te geven over de reden van de staking. Op basis daarvan zou een uitzetting komen voor vervolggesprekken. Dinsdag heeft hij ook met een van de raadsadviseurs van de president gesproken. 'De vastlegging moet er zijn. Ik vertrouw dat mede op basis daarvan vervolgafspraken zullen komen. Wij zullen ons hard maken voor onderwijs', aldus Bouva.

Bouva zegt verder, dat Valies moet beseffen dat de herwaardering op de juiste manier moet geschieden. Vandaar dat besloten is dat leerkrachten in de tussentijd een bedrag van Srd 375 per maand extra belastingvrij ontvangen. Een bedrag dat volgens hem niet eens aan andere ambtenaren wordt gegeven.

De politicus voert aan, dat het parlement de vertegenwoordigers van de onderwijsbonden vorige week donderdag wel heeft ontvangen, omdat toen wel op een redelijk behoorlijke manier telefonisch gevraagd is naar een onderhoud. 'Dat was bovendien buiten de bedoeling, omdat in de afspraak was aangegeven dat er een petitie zou worden aangeboden. Op een gegeven moment werd echter duidelijk dat zij de wens hadden om een meeting te hebben met de DNA-leiding en de vaste commissie Onderwijs. Wij hebben toen buiten alle procedures om de vaste commissie bij elkaar gehaald. Ik wees Valies nog erop dat hij eerst een schrijven moest richten. Op basis daarvan zouden wij kunnen oordelen of zij een petitie wilden indienen of een vergadering wilden hebben.'

Antoine Joly nieuwe Franse ambassadeur in Suriname

Huidig ambassadeur Prom verlaat na drie jaren Suriname


Frankrijk heeft vandaag, woensdag 18 januari 2017, (zie hieronder) bekendgemaakt dat Antoine Joly (zie foto - Bron: YouTube) benoemd is tot de nieuwe buitengewoon gevolmachtigde ambassadeur voor Suriname. Hij wordt eind januari in Paramaribo verwacht, zegt de scheidende Franse ambassadeur Michel Prom, aldus Starnieuws.Joly (61) studeerde in 1981 op Mensenrechten af en heeft een Master in Public Law en een diploma in Sociale en Culturele Antropologie. Hij heeft door de jaren heen verschillende functies bekleed op diverse departementen in Frankrijk. Van 2011 tot 2015 was hij de buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeur in Nicaragua.

Tot aan zijn benoeming als ambassadeur voor Suriname, werkte hij als ambassadeur belast met samenwerking en partnerschappen op het gebied van mobiliteit.

Het besluit over de benoeming, is afgelopen maandag bekrachtigd door de Franse president François Hollande.

Prom vertrekt deze week na een periode van drie jaar te hebben gediend in Suriname.

Prinses Beatrix onthult 8 februari in Madurodam beeld 'Grote George' Maduro

Beeld ter nagedachtenis aan naamgever Madurodam, de verzetsstrijder Maduro uit Curaçao 


In Madurodam wordt op 8 februari ‘Grote George’ onthuld, een beeld ter nagedachtenis aan de naamgever van de miniatuurstad in Den Haag, de in 1945 overleden verzetsstrijder George Maduro. Oud-burgemeester van Madurodam prinses Beatrix is aanwezig bij de opening door de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen. Dit bericht vandaag, woensdag 18 januari 2017, onder andere Omroep West in Den Haag. 

Met de onthulling van het beeld wordt het herdenkingsjaar ‘100 jaar George Maduro’ afgesloten. Dat begon op 15 juli 2016, zijn 100e geboortedag. Toen werd het beeld van 'Kleine George' onthuld.

De beelden van de jonge en de volwassen George zijn gemaakt door kunstenares Jikke van Loon. Ze vormen straks samen een monument.

Madurodam werd in 1952 geopend door de toen 14-jarige prinses Beatrix. De miniatuurstad kwam tot stand met startkapitaal van de ouders van George Maduro, die er hun enige zoon mee wilden eren. Madurodam steunt met de opbrengsten goede doelen voor kinderen.

IAmGold/Rosebel vervoert voor EBGS leerkrachten van Paramaribo naar Atjoni

Canadese goudmijnmultional reageert positief verzoek op vervoersverzoek EBGS


Het is de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) gelukt om de leerkrachten voor de scholen in het Boven-Suriname gebied te Sipaliwini naar hun scholen te laten vervoeren. De Canadese multinational IAmGold, eigenaar van de Rosebel-goudmijn in Brokopondo, is bereid gevonden om hulp te bieden, zo meldt Starnieuws vandaag, woensdag 18 januari 2017.

De leerkrachten hadden in de eerste week van januari 2017 naar hun posten vervoerd moeten worden, maar vanwege vervoersproblemen was dat nog niet geschied.

De Stichting Onderwijs der EBGS heeft besloten, na aandringen van het personeel, het vervoer zelf te regelen. Hiervoor werd IAmGold benaderd, die meteen na een schriftelijk verzoek van de EBGS positief heeft gereageerd.

Rosebel Gold Mines heeft bussen ingezet om de leerkrachten van de EBGS scholen in het Boven-Suriname gebied te transporteren van Paramaribo naar Atjoni. De leerkrachten reizen vandaag af naar hun respectievelijke posten om het onderwijsproces te herstarten.

'Wij zijn verheugd dat onze leerlingen in genoemd gebied niet langer verstoken zullen zijn van onderwijs. Aan de ouders en verzorgers doen wij een beroep om de instructies van de leiding van de onze scholen stipt op te volgen', aldus de EBGS.

Parlement reageert uiterlijk 19 januari in richting onderwijsbonden BvL en ALS

Vicevoorzitter Assemblee Bouva spreekt stakende onderwijsgevenden toe, maar vindt amper bijval

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Vakbondsleider Valies vindt praten niet voldoende, hij wil een spoedige oplossing - Staking wordt voortgezet


Uiterlijk morgen zal de leiding van De Nationale Assemblee antwoord geven aan de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). Vorige week donderdag al had de leiding van De Nationale Assemblee toegezegd zich sterk te zullen maken voor een gesprek met de regering. De volksvertegenwoordiging wil via dialoog een oplossing bereiken. 


De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva (NDP), sprak vanochtend, woensdag 18 januari 2017, de stakende leraren toe voor het parlementsgebouw toe. Hij merkte op dat na het onderhoud van donderdag er contact is gemaakt met de regering. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft hierna een brief geschreven aan de BvL. Die is beantwoord door vakbondsleider Wilgo Valies. Partijen zijn tot nu toe niet met elkaar om de tafel gaan zitten.

Valies vindt dat de regering weinig respect toont voor leerkrachten. Er wordt een week acties gevoerd, maar tot nu toe wordt er niet gesproken. 'Wij willen een oplossing bereiken via dialoog, maar ons geduld raakt nu op', zei Valies. 'Wij zijn geen voorstander van korte metten, harde taal. Zo ga je niet om met leerkrachten. Wij willen dialoog', zei Valies.

De Assembleeleden Edward Belfort (ABOP) en Carl Breeveld (DOE), die vanochtend aanwezig waren, zeiden dat gesproken moet worden met elkaar. Dit is ook de wens van het gehele parlement. 'Communicatie is de sleutel voor de oplossing', stelde Breeveld.

Belfort merkte op dat het om een rechtvaardige strijd gaat van de leerkrachten en dat hij daarom de staking ondersteund. Hij heeft eerder ook meegelopen met de onderwijsgevenden. Vandaag was Belfort ook in Theater Unique aanwezig.

Valies deelde mee, dat praten met de regering alleen niet voldoende is. 'Wij willen een oplossing. Wij gaan niet met lege handen terug.' De vakbondsleider voerde aan, dat de regering uitleg geeft aan onderwijsgevenden over het herwaarderingsplan. Hierover is geen akkoord bereikt met de vakbonden. De herwaardering is eenzijdig bepaald door de regering. Dit accepteren de stakende leerkrachten niet. 'Wij zijn de vertegenwoordigers van de leerkrachten. Er moet eerst overeenstemming met de vakbond worden bereikt', stelde Valies.

Boothouders Albina ontevreden over aanmeren bij veersteiger

'Bij veersteiger geen ruimte voor de 300 boten en wij vinden plek gevaarlijk voor de passagier'


Boothouders te Albina zijn tegen het plan van de overheid om aan te meren bij de veersteiger. Zij vrezen dat hierdoor veel minder mensen de oversteek vanuit Frans-Guyana zullen doen, omdat er maatregelen tegen hen genomen zullen worden, omdat sommigen illegaal wonen aan de Franse kant van de rivier. Deze mensen komen voornamelijk om goederen te kopen in de winkels in Albina en als ze straks hiervoor belasting moeten betalen dan gaan ze liever inkopen doen in Frans-Guyana. 

'Ook is er bij de veersteiger geen ruimte voor de driehonderd boten en wij vinden die plek gevaarlijk voor de passagiers. Als het water onstuimig is, zal het riskant zijn voor de mensen om in te stappen, omdat de boot op en neer beweegt', zegt Ricardo Banda, voorzitter van de boothoudersorganisatie van Albina, vandaag, woensdag 18 januari 2017, in de Ware Tijd.

Indien de plannen worden doorgevoerd, vreest hij dat hij en zijn collega's veel minder zullen verdienen. Dat zal een slag zijn voor deze ondernemers vooral wegens de verslechterde economische situatie, zegt hij. Hij verzet zich niet tegen andere plannen van de overheid, zoals het vergunningplichtig maken van de boothouders vanaf 1 maart. Daarom roept hij de collega's op hun boten te laten keuren door de Maritieme Autoriteit Suriname, een voorwaarde om een vergunning te krijgen. 'Dat moeten ze zelf doen, als ze een vergunning willen. We zijn niet tegen deze regels, omdat ze nodig zijn om de sector te ordenen.'

Marinus Bee, ABOP-parlementariër van Marowijne, zegt in een reactie, dat het gaat om vier groepen boothouders. Zij moesten na de Binnenlandse Oorlog aanmeren bij de veersteiger van Albina. Wegens onder andere vechtpartijen werd besloten om de boten te laten aanmeren nabij de politiepost. Ook was daar vroeger een douanepost.

Strafzaken door rechter uitgesteld door benzinetekort voor vervoer arrestanten/verdachten

Advocaten reageren verontwaardigd op uitstel naar 22 februari of 15 maart 

Zaak wel aanwezige SFB-verdachte ook verschoven en wordt gevoegd met zaak twee medeverdachten


Een aantal strafzaken is vanochtend, woensdag 18 januari 2017, door de rechter uitgesteld, omdat verdachten niet vervoerd konden worden. De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat er geen benzine voor dienstauto's is om de arrestanten vervoeren. De rechter heeft daarom besloten alle zaken uit te stellen naar 22 februari of 15 maart. 

Advocaten reageren zeer verontwaardigd. Zij kunnen zich de situatie niet voorstellen.

Opmerkelijk is, aldus de Ware Tijd, dat verdachte Kaene Marica (KM), de Nederlandse rapper van de rapgroep SFB, wel is aangevoerd. Zijn zaak had vandaag dus wel behandeld kunnen worden, maar de rechter besloot de zaak te verdagen vanwege samenvoeging met de zaak van de twee medeverdachten Francis Edusei (Frenna) en Jackie Osei (Priceless), die morgen wordt behandeld.

De jongste van het stel, KM, heeft bekend dat hij seks heeft gehad met het meisje, de andere twee niet. De advocaten van deze twee hadden daarom om vrijlating gevraagd, maar de rechter heeft dat verzoek afgewezen.

De moeder van de jongste verdachte is hoopvol gestemd dat ze haar zoon volgende week mee terug kan nemen naar Nederland. Volgens haar zijn de genoemde feiten in de beschikking zwak, zo zei ze vanochtend bij het verlaten van de rechtbank, zo schrijft De Telegraaf.

Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong blikt terug en vooruit voor OM Curaçao

'Het Openbaar Ministerie zal ook in 2017 volop in beweging zijn'


'Curaçao moét veiliger, de door veel mensen ervaren onveiligheid is ontoelaatbaar'


In 2017 zal het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao weer veel van zich laten horen. Het parket zal de slag naar een doorontwikkelde en midden in de samenleving staande organisatie gemaakt hebben. Het Openbaar Ministerie zal ook in 2017 volop in beweging zijn. Het motto voor 2017 is dan ook ‘sembra pa kosechá’ (zaaien om te oogsten). Dat stelt Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong in een terugblik en vooruitzicht voor het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 18 januari 2017. 

Veel van de prioriteiten zijn gelukkig verankerd in het coalitieakkoord van de nieuwe regering zoals de aanpak van corruptie en het Afpakteam.

'Het Openbaar Ministerie Curaçao hoopt dat de integrale aanpak van criminaliteitsfenomenen waarbij het strafrecht dus niet leidend is, maar het bestuur of andere partners aan zet zijn, een grote vlucht gaat nemen de komende periode', aldus De Jong.

In 2016 luidde het motto waaronder het OM werkte: ‘Union ta hasi forsa’ (Samen staan we sterk). 'Dit houdt in dat we door samen te werken met partners binnen en buiten de strafrechtsketen meer aan de voorkant van problemen komen. Deze manier van netwerkend werken zet het OM vanuit haar ‘regisseursrol’ in de strafrechtsketen in 2017 onverminderd voort', zo stelt de hoofdofficier van justitie. Volgens hem blijven ‘samenwerken’ en ‘elkaar versterken’ ook in 2017 sleutelwoorden. 'We willen met de politie meer verdachten oppakken en betekenisvolle interventies plegen. Ook zullen we in de rechtszaal van ons laten horen, daar zijn we tenslotte het OM voor.'

De Jong geeft aan, dat de bevolking en de samenleving erop moeten kunnen vertrouwen dat criminaliteit adequaat wordt bestreden. Daarvoor zijn volgens de hoofdofficier effectieve interventies nodig die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel. Het strafrecht draagt hieraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. Dit instrument is echter repressief van aard: per definitie ‘achteraf’ en daardoor slechts beperkt effectief in het voorkomen van criminaliteit. De verwachtingen ten aanzien van het strafrechtelijk ingrijpen alleen, mogen dan ook niet te hoog zijn, vindt De Jong.

'Het strafrecht is niet in staat alle problemen op te lossen. Daarom wordt naast het afdoen van strafzaken, het overleg en de samenwerking gezocht met partners om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. Het OM ziet daar voor zichzelf een initiërende rol weggelegd.'

De strategie van het OM is gebouwd op drie pijlers: (door)ontwikkeling van een integrale werkwijze tezamen met alle ketenpartners, verbetering van de verbinding en communicatie met de samenleving, en (door)ontwikkeling van een professionele OM-organisatie.

De Jong: 'We doen het uiteindelijk allemaal samen voor een veiliger Curaçao en onze inspanningen zullen zich vertalen in een vastberaden en doordachte aanpak van de veel te hoge criminaliteit op ons eiland. Dat kunnen OM en politie niet alleen. Daarvoor hebben we een goed functionerende strafrechtsketen nodig, maar vooral ook hulp van partijen waar we voorheen ons minder op oriënteerden: de burger, het maatschappelijk middenveld en zeker ook het bedrijfsleven. Curaçao moét veiliger. De door veel mensen ervaren onveiligheid is ontoelaatbaar. Een veilige samenleving maken we samen.'

Leiding van de Landelijke Beveiligingsdienst (LBD) Curaçao wordt versterkt

Korpschef Sambo: 'Agenten hebben zonder twijfel traag gereageerd' bij incident in Staten


De leiding van de Landelijke Beveiligingsdienst (LBD) wordt versterkt. Dat laat de chef van het Korps Politie Curaçao (KPC) Mauricio Sambo vandaag, woensdag 1 januari 2017, weten via het Antilliaans Dagblad. 

Dit is een van de gevolgen van de chaotische Statenvergadering van 4 januari waarbij LBD-agenten - na het bevel van de Statenvoorzitter om Statenleden Gerrit Schotte (MFK) en Amparo dos Santos (KdNT) en daarna ook het publiek te verwijderen - bijna een half uur op zich lieten wachten en het vervolgens ook lang duurde voor zij het bevel uitvoerden. Door het trage handelen van de agenten kregen de genoemde Statenleden, maar ook mensen uit het publiek, de kans om verschillende verwensingen, beledigingen - en in bepaalde gevallen zelfs bedreigingen - aan het adres van de Statenvoorzitter te uiten.

Na die beruchte vergadering liet de Justitieminister meteen weten een diepgaand onderzoek in te zullen stellen. 'Het hele gebeuren zal van het begin tot het eind geanalyseerd worden', zo zei hij. 'Met name de rol van de politie, om antwoord te krijgen op de vraag waarom het zo lang geduurd heeft voordat er ingegrepen werd. Een situatie als deze mag niet meer voorkomen.' 

'Er is geen twijfel over mogelijk ,dat de agenten in kwestie traag hebben gehandeld', zo beaamt Sambo. 'Het is duidelijk dat het reactievermogen die dag te wensen overliet. Hier waren verschillende redenen voor.' Wat de redenen zijn voor de trage reactie van de LBD-agenten op die bewuste dag, laat Sambo in het midden. 'Het onderzoek is nu afgerond en naar de Justitieminister gestuurd. Ik bespreek het rapport eerst graag met hem voor ik inhoudelijke mededelingen naar de pers toe uit.'

Wel laat de korpschef weten, dat een aantal van deze redenen door het verscherpen van bestaande procedures kan worden verholpen. Een van deze verscherpingen is de versterking van de leiding van de LBD. Sinds twee jaar - nadat het toenmalige hoofd Rigo Thodé met pensioen ging - neemt Farley Girigori de functie waar. In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen, blijkt hij niet te zijn geschorst. Wel wordt hij bijgestaan door Randall Valies, zo bevestigt Sambo. 'De heer Valies heeft jarenlange ervaring - ook in de leiding - bij de LBD. We beschouwen hem als een persoon die de organisatie alleen maar vooruit kan helpen.'

Naast het onderzoek, dat reeds naar minister Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) van Justitie is gestuurd, verricht het KPC ook een intern onderzoek waarbij wordt gekeken hoe elke functionaris - die gedurende de bewuste Statenvergadering van 4 januari een bepaalde verantwoordelijkheid had - heeft gehandeld. Dit onderzoek loopt nog. 'Hier moet wel zorgvuldig mee worden omgegaan en iedereen moet de kans worden geboden te reageren. Dat neemt zijn tijd', aldus Sambo, die verder niet uitsluit dat na dit onderzoek - als blijkt dat er sprake is geweest van plichtsverzuim - disciplinaire maatregelen kunnen worden getroffen.

Zo'n tien buitenlandse technici helpen Curaçaos nutsbedrijf Aqualectra

Technici uit onder andere Finland, Puerto Rico en Ierland helpen bij reparatie defecte machines voor stroomlevering

Fins bedrijf Wärtsilä erkent fout in defecte machine energiecentrale Dokweg II


Ongeveer tien buitenlandse technici zijn op dit moment op Curaçao om nutsbedrijf Aqualectra te helpen bij het repareren van de kapotte machines voor de productie van stroom. Dit om de precaire stroomvoorziening op het eiland zo snel mogelijk te verbeteren. Dit bericht vanochtend, woensdag 18 januari 2017, het Antilliaans Dagblad.

Sinds vorig jaar kan de elektriciteitsproducent en -leverancier, naar eigen zeggen door een samenloop van omstandigheden, nauwelijks of niet voldoen aan de vraag. Machines vielen uit, net in een periode met weinig wind en dus leverden windenergie en Curaçao Refinery Utilities (CRU) minder capaciteit dan afgesproken. De reservecapaciteit is beperkt.

Maar, de drie productie-units die nog buiten werking zijn, moeten uiterlijk de eerste week van februari weer op het net zijn aangesloten, zegt Aqualectra-directeur Darick Jonis.

Bij de defecte machine van de energiecentrale Dokweg II gaat het om een fabrieksfout. Deze diesel-power plant van het Finse bedrijf Wärtsilä werd in april 2015 feestelijk geopend, maar een van de units heeft sinds vorig jaar problemen. Jonis: 'Wärtsilä erkent dat zij verantwoordelijk is voor de reparatie. Het bedrijf betaalt alles en heeft de beste deskundigen ingeschakeld om de klus zo snel mogelijk te klaren.'

Volgens Jonis gaat het om een internationaal team van topexperts uit onder andere Finland, Ierland en Puerto Rico. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden worden andere deskundigen ingevlogen. 'Uiterlijk de eerste week van februari moet deze machine weer stroom opwekken.'

De andere twee kapotte machines van de centrale op het Isla-terrein zullen naar verwachting in de laatste week van januari weer stroom leveren aan het elektriciteitsnet. Van beide machines was de generator defect. Jonis: 'De ene generator is in Frankrijk gerepareerd en vorige week teruggekomen op Curaçao. Die wordt nu in de machine gemonteerd. De andere generator wordt lokaal gemaakt en daarvoor zijn ook technici uit het buitenland overgekomen.'

De drie machines leveren samen 25 megawatt stroom. De unit aan de Dokweg heeft een capaciteit van 9 megawatt en de twee machines op het Isla-terrein hebben elk een capaciteit van 8 megawatt.

Op Curaçao zijn verwachtingen voor toeristensector voor 2017 hoog

Ministerie van EO, CTB en CPA geven overzicht projecties voor dit jaar


De verwachtingen zijn dit jaar hoog voor de toeristensector. Dat bleek gisteren tijdens een persconferentie waarbij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), de Curaçao Tourist Board (CTB), Chata en Curaçao Ports Authority (CPA) waren vertegenwoordigd en waarbij (zie foto - Bron: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad) een overzicht werd gegeven van de projecties voor het jaar 2017. 

Gesproken werd onder andere over een groei van 7,1 procent van het totaal aantal bezoekers in 2017. Om dit te kunnen realiseren moeten de ketenpartners wel de handen ineenslaan en juist dit hebben ze gisteren gedaan.

Scharloo Abou wordt langzaamaan getransformeerd tot hét creatieve centrum van Curaçao

Project Street Art Skalo fleurt wijk op met muurschilderingen


Monumentenorganisaties NV Stadsherstel en Stichting Monumentenzorg werken samen met een groep creatieve jonge ondernemers en kunstenaars om het stadsdeel Scharloo Abou langzaam maar zeker te transformeren tot hét creatieve centrum van Curaçao. De eerste stappen zijn gezet met het project Street Art Skalo, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 18 januari 2017.

In Parke Leyba verrees een grote vis van afvalmateriaal, op de parkeerplaats in de Bitterstraat prikkelen beeld en tekst van kleurrijke muurschilderingen de voorbijganger. En onlangs legde kunstenaar Francis Sling de laatste hand aan zijn kunstwerk op een pand op de hoek van de Bitterstraat. Uiteindelijk moet het stadsdeel zijn opgesierd met 30 kunstwerken van lokale en internationale straatkunstenaars.

'Het is een fantastische kunstvorm', zegt Gonneke van den Kieboom van Creative Lab dat in het door Sling beschilderde pand is gehuisvest. 'Street Art is voor iedereen zichtbaar, gratis. Het gaat vaak om grote kunstwerken die de publieke ruimte enorm beïnvloeden.' 

Op de hoek van de Bitterstraat werken inmiddels zo’n 23 ondernemers aan toegepaste, creatieve, maar commerciële opdrachten: een filmproductie, een architectonisch of stedenbouwkundig ontwerp, een webpagina, de grafische vormgeving van een boek.

Creative Lab werd vier jaar geleden opgericht nadat NV Stadsherstel besloot haar pijlen op jonge ondernemers te richten om weer wat leven te brengen in Scharloo Abou en op die manier de buurt van het slechte imago af te helpen. Want de havenfunctie die nu nog een flink stempel drukt op het gebied heeft tegelijkertijd minder aantrekkelijke gevolgen voor de ontwikkeling van dit deel van de stad. 'Illegale bewoning en drugshandel bijvoorbeeld, maar ook prostitutie', zegt Marcel Dennert, directeur van NV Stadsherstel. 'Bovendien rijden containers van de kade door de smalle straten en richten regelmatig schade aan.'

Het concept van Creative Lab slaat aan, het bedrijf groeit, maar om Scharloo Abou uit het slop te halen, is meer nodig. Dennert: 'We geven startups zoals Skèmpi een kans door goedkope ruimtes aan te bieden.'

Klikt u hier om de rest van dit artikel te kunnen lezen.

Record hoeveelheid cocaïne onderschept in Rotterdamse haven in 2016

HARC-team Rotterdam onderschept in 2016 ruim 13.000 kilo cocaïne 

Uit Curaçao van enige kilo’s tussen huisraad, tot bijna 3.000 in verhuisdozen


Het HARC-team Rotterdam, een samenwerkingsverband van Zeehavenpolitie, Douane, FIOD en Openbaar Ministerie, heeft in 2016 ruim 13.000 kilo cocaïne onderschept. Daarnaast werden ruim 700 kilo marihuana en 400 kilo heroïne ontdekt. In totaal moest het HARC-team 67 keer in actie komen. Het aantal kilo’s cocaïne (13.312) ligt ver boven het eerdere record van 2013 (9800). Maar dat jaar zag het HARC-team een stijging van het totaal aantal vangsten naar ruim 110. Dit is vandaag, woensdag 18 januari 2017, bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie Rotterdam.

Gemiddeld genomen worden jaarlijks tussen de 70 à 80 onderscheppingen gedaan. In 2013 signaleerde het HARC-team een enorme stijging van het aantal zogenoemde rip-off zendingen. Dat zijn zendingen cocaïne die zijn bijgepakt bij reguliere ladingen, meestal in de vorm van sporttassen, dan wel op gemakkelijk bereikbare plaatsen in een container. De stijging van de rip-off zendingen leidde onder andere tot de oprichting van het programma Integere Haven waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken om – eerst – de drugssmokkel tegen te gaan.

In 2016 varieerde het aantal kilo’s van 1,5 in een doos met geschenken uit Suriname, tot 3.780 tussen ananassen uit Costa Rica. Ook viel op, dat er cocaïne via of uit Curaçao kwam. Van enige kilo’s tussen huisraad, tot bijna 3.000 in verhuisdozen.

Bijzonder was ook de vondst van een container met 400 balen (van 50 kilo elk) van een mineraal (zie foto). Opgelost in een aantal zakken bleek zo’n 70 kilo cocaïne te zitten. De vernietiging van deze zending uit Colombia was nog lastig.

De heroïne werd onder andere gevonden tussen fruit en marmeren platen en werd aangevoerd met vrachtwagens uit Iran.

De marihuana werd in één grote en één kleine zending onderschept.

De verschillende onderzoeken leidden tot de aanhouding van zo’n 40 mensen. Het HARCteam houdt zich vooral bezig met kortlopende onderzoeken en werd 20 jaar geleden speciaal opgericht om door middel van het gezamenlijk verzamelen van informatie de drugssmokkel in Rotterdam tegen te gaan

Wanneer niet onmiddellijk duidelijk is voor wie de drugs bestemd zijn, worden de onderzoeksgegevens overgedragen aan reguliere rechercheteams, soms ook aan andere politie-eenheden of parketten. Eerder dit jaar lieten gemeente, politie en Openbaar Ministerie weten dat gegeven de grote hoeveelheden drugs de capaciteit van de opsporingsdiensten in de haven mogelijk uitgebreid zou moeten worden.

Project Teruggave Archieven Suriname wordt afgerond

Nationaal Archief Nederland heeft 800 meter digitaal gekopieerd, ruim 5.5 miljoen scans


Het project Teruggave Archieven Suriname wordt morgen afgerond. In dit project heeft het Nationaal Archief 800 meter Surinaams archief digitaal gekopieerd. De ruim 5,5 miljoen scans zijn online voor iedereen beschikbaar. 250 Meter archieven zijn al terug naar Suriname verscheept en de laatste 550 meter staan klaar voor verzending naar het Nationaal Archief Suriname. Minister Jet Bussemaker (OCW) en rijksarchivaris Marens Engelhard dragen morgen de archieven symbolisch over aan Rita Tjien-Fooh, directeur van het Nationaal Archief Suriname. Dit bericht vandaag, woensdag 18 januari 2017, onder andere de website Historiek.net.

Tussen 1916 en 1975 werden de archieven van Suriname naar Nederland gebracht. Zowel de slechte staat van het materiaal als het ontbreken van een goede bewaarplaats in Suriname waren destijds redenen de 40 collecties ter bewaring naar Nederland te brengen. De archieven bleven altijd eigendom van Suriname.

In 2009 werd het verzoek van Suriname ingewilligd de archieven terug te brengen naar de plek waar ze zijn gemaakt en thuishoren.

Voordat echter de fysieke teruggave kon plaatsvinden moesten beide partners aan een aantal voorwaarden voldoen. Suriname bouwde een geschikt archiefgebouw, moderniseerde de archiefwet en leidde personeel op.

Nederland wilde de collectie behouden voor de grote Surinaamse gemeenschap in Nederland en het (Nederlandse) onderzoeksveld. Besloten werd het complete archief te digitaliseren. Hiervoor werd het project Teruggave Archieven Suriname opgericht.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben bijgedragen aan het project.

Bestuursdienst Nickerie bindt strijd aan met vervallen producten in winkels

'We hebben ook zeker twee restaurants voor korte periode laten sluiten'

Gewicht puntbroodjes wordt ook gecontroleerd


De bestuursdienst in het district Nickerie is samen met de politie en het ministerie van Handel en Industrie sinds vorige week woensdag bezig met een intensieve controle in winkels, bakkerijen en restaurants. Dit heeft ertoe geleid dat vervallen producten van de schappen zijn gehaald en vernietigd zijn en dat twee restaurants voor korte tijd zijn gesloten. Ook tegen bakkerijen is opgetreden, maar die mochten in productie blijven. In één geval zijn gesmokkelde sigaretten in beslag genomen. 

De actie heeft zich tot nu toe geconcentreerd in Nieuw Nickerie, maar ook de buitenressorten en de markt komen aan de beurt.

'Het gaat om cosmetische en schoonmaakartikelen, haarverzorgingsproducten voor kinderen en vervallen voedsel die wij van de schappen hebben gehaald. Daarnaast hebben wij ook goederen onderschept waarvan de vervaldatum al jaren was verstreken en die in de koeling werden bewaard', zegt adjunct-districtssecretaris Joyce Toelsie vandaag, woensdag 18 januari 2017, in de Ware Tijd.

'We zijn zelfs bij de distributeurs geweest. Zij hebben ons gezegd dat de winkeliers grotere partijen opkopen en opslaan, ondanks dat hen erop gewezen is, dat dit onverantwoord is. Ze bieden de producten ook niet aan om geruild te worden', zegt Toelsie op basis van informatie van een groothandelaar in het district.

Het ministerie controleert de verpakte goederen en leter ook op of de weegschalen geijkt zijn. 'Er zijn producten aangetroffen die niet voldeden aan het aangegeven gewicht. Er zijn verschillen geconstateerd van tussen vijf en vijftig gram. Die artikelen moesten gelijk worden aangevuld.' 

'We hebben zeker twee restaurants voor een korte periode laten sluiten, omdat ze hun vetputten moesten laten ophalen en kleine aanpassingen moesten plegen.' Inmiddels zijn de zaken na herinspectie opengesteld. Bij de bakkerijen wordt gelet op de kleding en hygiëne van het personeel, de voorschriften en de werkomgeving. Er wordt ook gelet op het gewicht van een puntbrood. 'Ook bij bakkerijen moesten er kleine aanpassingen worden gepleegd.' 

Jeugdzaken Korps Politie Suriname begint voorlichtingscampagne gericht op jongeren

Aanleiding campagne stijgende trend jeugdcriminaliteit, vooral pornografie en seks met minderjarigen


De afdeling Voorlichting van de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname begint eind januari met een voorlichtingscampagne gericht op jongeren. Aanleiding is de stijgende trend van jeugdcriminaliteit, vooral pornografie en seks met minderjarigen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 18 januari 2017. 

Het is de bedoeling preventief op te treden om strafbare feiten uit te bannen en criminaliteit onder jongeren terug te dringen. Op 29 januari begint de campagne bij de Hermitage Mall.

De organisatie zal zicht richten op strategische drukke plekken, waar vooral jongeren bijeenkomen. 'Wij hebben een preventieve taak. Hoe kunnen wij voorkomen dat jongeren op een negatieve manier in aanraking komen met de politie', zegt het hoofd van de afdeling Voorlichting van Jeugdzaken, brigadier Milton Bisschop. Hij was te gast in het voorlichtingsprogramma van de politie via de staatsradio SRS, 'De jeugd en de politie'.

De politie wil jongeren in alle districten bereiken. Bisschop zegt dat in het streven jongeren bewust te maken zij ook de buurtorganisaties en ouders erbij willen betrekken. 'We gaan drukke plaatsen bezoeken. Vooral de ontmoetingsplaatsen van jongeren.'

Theo Para: 'President Bouterse verhult zijn eigen verantwoordelijkheid'

'Bouterse ondergraaft noodzakelijke proces van nationale verzoening, het herstel van vertrouwen'

'President-hoofdverdachte financierde een mediashow van quasi-waarheidsvinding'


President Bouterse is van oordeel dat de 'kwestie' van de ernstige schendingen van de mensenrechten in de jaren tachtig 'vaak ook warm gehouden wordt door individuen, organisaties die eigenlijk niet naar een oplossing zoeken.' Zo meldt Starnieuws van 16 januari. Evenals in het geval van de huidige algemene crisis, verhult hij zijn eigen verantwoordelijkheid. Zijn uitspraak is een cliché van de a-no-mi cultuur. Terwijl hij hoofdverdachte is in het 8 Decemberstrafproces en daarin geen morele belemmering zag het presidentschap te ambiëren. Sterker nog, hij beschadigde ernstig de statuur van het presidentschap, door met de zelfamnestiewet en het misbruik van artikel 148 van de Grondwet, de onafhankelijke rechtsgang te ondermijnen. 

Door het internationaal erkende recht-op-recht van slachtoffers, nabestaanden en (onschuldige) verdachten te schenden, ondergraaft de president het noodzakelijke proces van nationale verzoening, het herstel van vertrouwen. Hij blijft immers een fundamenteel mensenrecht, dat is verankerd in de grondwet, schenden en daarmee moreel leed toebrengen aan slachtoffers, nabestaanden en (onschuldige) verdachten.

De folteringen en massamoorden in de jaren tachtig waren zo ernstig, dat zij zijn te kwalificeren als schendingen van het internationaal strafrecht, als internationale misdrijven. De 'vader van de mensenrechten in Zuid-Afrika', professor internationaal recht, mr.dr.John Dugard, heeft in een uitgebreide studie geconcludeerd dat de folteringen en moorden van 8 december 1982, kwalificeren als misdrijven tegen de menselijkheid. Ook de massaslachting van 29 november 1986 te Moiwana, is door internationale rechtsgeleerden onder die noemer geplaatst. Voor zulke ernstige misdaden is naar het internationaal strafrecht, verjaring en straffeloosheid, geen optie. De wapenspreuk van het Internationaal Strafhof, dat zulke misdrijven vervolgt, luidt dan ook: 'Vrede door gerechtigheid.' '

De 'oplossing' van de mensenrechtenkwestie, lijkt voor de president samen te vallen met verduurzaming van de cultuur van straffeloosheid en de vermijding van rekenschap. Hij is zijn eigen belofte, gedaan in de zelfamnestiewet van 2012, om onmiddellijk een 'waarheids- en verzoeningscommissie' in het leven te roepen, niet nagekomen. Het was als met de beloofde 'kruistocht tegen corruptie'.

In plaats van een waarheids- en verzoeningscommissie, financieerde de president-hoofdverdachte een mediashow van quasi-waarheidsvinding, waarin hij, exclusief, urenlang, de militaire dictatuur mochten verdedigen en de democratische oppositie mochten discrediteren. Geen minuut zendtijd was er voor de verhalen van de slachtoffers van de dictatuur en hun nabestaanden. Propaganda is iets heel anders dan waarheidsvinding. Zo beweerde Bouterse bij het kampvuur van Brokobaka, dat niet hij maar zijn, inmiddels overleden, kameraad Paul Baghwandas het 'op de vlucht neergeschoten' van de 8 decemberslachtoffers, had verzonnen. Bouterse zou direct hebben geweten dat het 'lulkoek' was.

Wat in de Brokobaka propagandashow werd verzwegen, is dat Bouterse in zijn tv-toespraak van 9 december 1982, nabestaanden en bevolking deze 'lulkoek', als waarheid had voorgehouden. Wie leeft in de leugen is als de dood voor rekenschap.

De dramatische verarming van de bevolking en het ontbrekende vooruitzicht op het te boven komen van de crisis, hebben de urgentie van herstel van vertrouwen en kiezen voor integer leiderschap, tot absolute, nationale prioriteit gemaakt. De cultuur van straffeloosheid en het gebrek aan rekenschap, belemmeren het proces van nationale verzoening.

 Theo Para

Feyenoord-speler Elia neemt het op voor zijn SFB-vrienden

'Mijn vrienden worden genaaid, en niemand doet iets in Nederland'


Eljero Elia vierde zijn doelpunt in de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (2-0) afgelopen weekeinde weer op zijn eigen manier. Hij maakte een goal en vierde dat met een gebaar naar de mannen. Eljero deed met zijn handen alsof hij met handboeien vast was geboeid en brak zich vrij. In gesprek met De Volkskrant heeft de buitenspeler uitgelegd waarom hij op die manier zijn goal vierde. 

'Mijn vrienden worden genaaid, en niemand doet iets in Nederland. Ik deed het voor mijn vrienden van rapformatie SFB. Drie ervan zitten in de gevangenis in Suriname. Ik hoop dat ze snel thuis zijn', zo sprak de 29-jarige aanvaller van Feyenoord zich uit.


Drie leden van de Haagse rapformatie SFB worden verdacht van seksueel misbruik van een minderjarig meisje, maar volgens Elia klopt er niets van het verhaal. 'Het is politiek, er is een nieuwe Officier van Justitie die wil scoren. Dat is althans mijn gevoel', alddus Elia, die kennelijk slecht geinformeerd is. '

'De moeder van het meisje heeft al gezegd dat het niet klopt. Die jongens moeten naar huis. Naar hun familie. Ik vind het onmenselijk. Ze worden genaaid. Niemand doet iets in Nederland, daarom moest ik aandacht vragen voor deze zaa., aldus de woorden van Elia.'


(Red. De Surinaamse Krant/soccernews.nl/Volkskrant/Twitter)

Ministerie van HI start 20 januari met controle etiketten op voorverpakte producten

Minister Burleson installeert speciaal 'steering comité' 


Met ingang van vrijdag 20 januari begint de controle op de naleving van het technisch voorschrift 'Algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen. Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie installeert daartoe vandaag, woensdag 18 januari 2017,speciaal een zogenoemd steering comité. Dit meldt Starnieuws.

Het technisch voorschrift is sinds 14 augustus 2014 in werking. Het Surinaamse Standaarden Bureau (SSB) stelt dat het essentieel is, dat etiketten van voorverpakte goederen voldoen aan de voorschriften.

De consument dient de juiste informatie te krijgen over de kenmerken van het product, zodat ze na kunnen gaan of het product tegemoet komt aan hun behoeften en geschikt zijn voor hun omstandigheden.

In het steering comite krijgen zitting vertegenwoordigers van de controlerende instantie in Suriname.

President Bouterse: '8 Decemberorganisaties zoeken niet naar een oplossing'

Bouterse blij met boek Sandew Hira over hun zogenoemde 'getuigenis-project'


President Desi Bouterse is schrijver Sandew Hira (Dew Baboeram) erg dankbaar voor zijn initiatief om de gang van zaken rond de 8 Decembermoorden en ander politiek geweld te onderzoeken. Dat zei hij gisteren tijdens de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek 'De Getuigenis van president Desi Bouterse', dat Hira heeft geschreven, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 18 januari 2017.

Bouterse liet weten, vooral onder de indruk te zijn van de wijze waarop Hira het project heeft aangepakt, wat hij niet kan zeggen van andere organisaties en individuen die zich hiermee bezighouden. Deze kwestie speelt al jaren en wordt eigenlijk warm gehouden door individuen en organisaties die niet naar een oplossing zoeken, aldus de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces.

Het boek is het resultaat van het onderzoek dat heeft verricht naar de Decembermoorden en ander politiek geweld in Suriname. De president zei verder, dat hij hoopt dat het boek een aanzet is tot een proces dat uiteindelijk moet leiden tot verzoening en waarheidsvinding. Hij hoopt dat wanneer het boek gelezen is, uit de samenleving kritiek loskomt. De vastlegging maakt het volgens hem makkelijker vooral voor de jeugd.

Hira beweerde gisteren bij de overhandiging, dat zijn initiatief enorme gevolgen heeft gehad voor zijn persoonlijke leven. 'Het heeft geleid tot een breuk in mijn familie.' Die is namelijk, evenals vele andere nabestaanden van de Decembermoorden, fel gekant tegen het project. Hira zei begrip te hebben voor familieleden die deze houding hebben. 'Het was jarenlang ook een probleem voor mij. Ik ben niet zomaar op dit punt gekomen.' 

Stichting 1 Voor 12 haalt zwervende jongen van de straat in Kwatta

'We kunnen wat men hem doen en hij kan nog een vak leren en een man worden in de maatschappij'

(Bron foto's: Stichting 1 Voor 12)

Hij is geen onbekend gezicht bij de SOL op Kwatta. Een magere hindoestaanse jongen die geregeld mensen die komen tanken of die bij de shop komen vraagt om wat geld. ‘Tante heeft u wat voor me', vraagt hij vrouwen vooral. Hij is niet echt vies, maar het is aan hem te zien dat hij niet ‘verzorgd’ wordt. Zestien jaar jong is Radjkumar Ramsahai. De pompstationmedewerkers geven aan dat hij best een ‘kway boy is, die drugs gaat kopen met het geld’, maar die verder geen last bezorgt, aldus de stichting in een dinsdag 17 januari 2017 uitgebracht persbericht.

Met dit verhaal geconfronteerd ging Louis Vismale van de Stichting 1 Voor 2 op zoek naar de jongen. Hij blijkt te slapen in de kokers die staan opgesteld op een perceel vlakbij het pompstation. In eerste instantie geeft Radjkumar aan dat hij geen huis heeft. Maar, na buurtonderzoek blijkt zijn stiefvader, Roy Murray, slechts twee straten verder te wonen. De jongen zijn moeder overleed ruim anderhalf jaar geleden.

'Niet lang voor zijn moeder overleed, begon hij al een beetje anders te worden. Hij wilde niet luisteren terwijl hij een aardige, rustige, gehoorzame jongen was toen ik met zijn moeder begon. Geen enkele probleem had ik met hem. Maar, ik leef met regels. Ik wilde dat hij om acht uur 's avonds al thuis moest zijn en dat wilde hij niet en toen heeft hij zijn biezen gepakt en is weggegaan.' 

De moeder overleed plotseling aan een hartaanval, een grote schok voor het kleine gezin.

Inmiddels heeft Vismale het gezin herenigd en heeft de jongen al een avond thuis geslapen. 'De leefomstandigheden zijn niet mooi. De vader is een arme bouwvakker die niet vaak werk heeft.' 

Vismale heeft uit het gemeenschapsfonds een matras, beddengoed en kleding gekocht voor de jongen en levensmiddelen voor het gezin. 'Ik ben blij. Hij heeft nu hier een avond geslapen. Ik hoop dat we iets kunnen doen om hem weer op het rechte pad te krijgen. Hij is mijn zoon hoe dan ook', zegt Murray. 'Maar dit is slechts de eerste stap. U weet hoe het gaat met mensen die drugs gebruiken. Wat zij zoeken is begeleiding voor deze jongeman. Het is niet te laat. Hij is nog jong. We kunnen wat men hem doen en hij kan nog een vak leren en een man worden in de maatschappij. Maar nu heeft hij begeleiding nodig.'

Uit onderzoek blijkt dat de jongen ook enige tijd in Opa Doeli heeft gezeten, maar daarna gewoon is vrijgelaten.

Girjasing (VHP): 'Reshuffeling van ministers door president is afleidingsmanoeuvre'

'De ministers kunnen niet zelf beslissen'


Onder leiding van president Desi Bouterse is voor de zoveelste keer een reshuffeling van het ministersteam aangekondigd. De te reshuffelen ministers zullen zo meteen thuis zitten of ergens anders worden ingezet, echter met behoud van emolumenten die de doorsnee belastingbetaler steeds meer geld kosten. Dit, terwijl de nieuwe ministers hun volwaardige ministerssalarissen ontvangen. Bepaalde critici zien dit niet zitten, vooral kijkende naar de prestatie van bepaalde ministers, zo schrijf het Dagblad Suriname dinsdag 17 januari 2017.

'Zou het vervangen van een minister niet moeten betekenen dat de minister op die post, geen goede job doet? Waarom zou zo een bewindsman beloond moeten worden met verdere betaling? Natuurlijk kan die ergens anders worden ingezet als zijn of haar competenties daartoe de mogelijkheden bieden, maar betalen voor iets waar men niet goed in was', zien critici niet zitten.

Reshuffeling in de zin hoe het nu gebeurt, en zoals het vaak gebeurd is, mag volgens VHP-parlementariër Shailindra Girjasing worden gezien als een afleidingsmanoeuvre. Een afleidingsmanoeuvre van de problemen waarmee Suriname op dit moment te kampen heeft. Een simpel voorbeeld van de afleiding is het nieuws, dat momenteel door de Surinaamse media wordt gepresenteerd. Er wordt zodanig veel aandacht besteed aan de reshuffelingm dat er minder aandacht overblijft voor de toenemende criminaliteit, verkeerdoden, onstabiele wisselkoers, enzovoorts. Heel wat tijd en energie wordt besteed aan het uitzoeken van wie wel of niet wordt vervangen, terwijl er veel belangrijkere zaken aandacht zouden kunnen genieten.

'Iedereen is gefocust op de reshuffeling. Dit past precies in de politiek van dit soort van regiems. De president heeft toch ook telkens in zijn toespraken dingen gezegd die het volk wil horen. Echter gaat men even hard door met slecht beleid. Wij vergeten dan dat wij tot één van de armste landen in de wereld zijn verworden', stelt de politicus.

De nieuwe gezichten binnen het kabinet kunnen de beste, meest eerlijke en meest integere gezichten van de wereld zijn, maar zullen volgens Girjasing niet veel aan verandering teweeg brengen. De vorige regering Bouterse heeft ook vele nieuwe gezichten geïntroduceerd als te zijn betere managers. Maar, Suriname belandde in nog diepere dalen dan voorheen. 'Zij zullen de structuur van de regering niet kunnen veranderen. Alle beslissingen in het land worden genomen door de ‘superregering’ die boven deze regering staat. De ministers kunnen niet zelf beslissen. Je ziet bijvoorbeeld wie voor het karretje wordt gespannen in de kwestie Suralco. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen was nooit betrokken in deze kwestie. Het loopt mis met de onderhandelingen en nu moet de minister voor het schot staan', stelt Girjasing.

Hij ziet geen verandering komen met een nieuw team, zolang de structuur met een ‘superregering’ niet verandert. Naar zijn oordeel is er niets mis met het bestaan van een ‘superregering’ zolang de doorsneeburger er niet onder hoeft te lijden. Zolang men daar geen werk van maakt, ziet Girjasing dit soort van manouvers het land telkens miljoenen aan belastingmiddelen kosten, zonder enig positief resultaat.

NDP'er Bouva vindt redenen leerkrachten om te staken ongegrond

'De verwikkelingen rond de herwaardering van de leerkrachten zijn procedureel'


Het NDP-Assembleelid Melvin Bouva zegt dinsdag 17 januari 2017 in het Dagblad Suriname niet te weten waarom de dialoog tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) nog niet is begonnen. Het parlement had partijen gevraagd om weer met elkaar in overleg te treden. 

'Ik heb hier voor mij een schrijven van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gericht aan de BvL en de ALS, waarin aan de actievoerenden wordt gevraagd een toelichting te geven omtrent de actie.' Dat zou volgens Bouva de basis moeten zijn voor een vervolggesprek.

Het zou voor de regering onduidelijk zijn of er wel of geen redenen tot staking zouden zijn. De parlementariër vindt de redenen die tot nu toe door BVL en ALS zijn opgesomd ongegrond. Volgens hem zijn de verwikkelingen rond de herwaardering van de leerkrachten procedureel. 'Het zijn geen zaken met een politieke aard en hebben niets te maken met onwil zijdens de regering om te komen tot uitvoering.'

Het actievoeren wordt als onverantwoordelijk gekwalificeerd en aan de stakende leerkrachten is gevraagd om de staking op te schorten en in dialoog te treden met MinOWC. Gezegd werd, dat het onderhandelen met een mes op de keel niet werkt. Aangegeven werd dat meerdere actiegroepen, waaronder C47, zich beijveren om de regering te doen aftreden. 'Dat is politiek misbruik.'

Bouva gaat niet in op de wijze waarop minister Peneux tekeer gaat tegen de actievoerders en  onwaarheden en verdachtmakingen aan het adres van de teleurgestelde leerkrachten worden geuit.