zaterdag 21 januari 2017

NDP-politica Warsodikromo vindt eisen stakende leerkrachten 'abnormaal'

'Men moet geen politiek bedrijven met het leed van het schoolgaande kind'


'Abnormaal’, zo typeert het NDP-Assembleelid Jenny Warsodikromo uit Commewijne de eisen van de stakende leerkrachten. Warsodikromo die leerkracht is, heeft 25 jaren lang lessen verzorgd op GLO-niveau. Dat de stakende leerkrachten een salarisverhoging willen, waarbij een minimumsalaris van Srd 4.000 wordt geëist, vindt zij abnormaal hoog om eensklaps toe te kennen. 

‘De leerkrachten kunnen alvast wel een klein beetje verhoging ontvangen, want alles is duur geworden', zo zegt ze zaterdag 21 januari 2017 in het Dagblad Suriname. Het dagblad heeft vernomen, dat een leerkracht van de benedenbouw van de lagere school netto een salaris van Srd 2.500 ontvangt.

Warsodikromo meent dat de staking van tien dagen lang uiteindelijk op het schoolgaande kind zal drukken. Het kind zal tenslotte de dupe van worden. Uit ervaring weet de oud-leerkracht dat de ‘gap’ die binnen het onderwijsproces ontstaat, heel moeilijk in te halen is. ‘Die achterstand gaat nooit helemaal ingehaald kunnen worden’, aldus Warsodikromo. ‘Ook al worden de expressievakken vervangen met leervakken, dit zal geen oplossing zijn.’

Het is onmogelijk om de leerlingen gedurende de hele dag vol te proppen met leerstof. ‘De kinderen hebben ook behoefte aan ontspanning waar zij hun talenten kunnen tonen.’ 

Warsodikromo zou het echt op prijs stellen indien de leerkrachten tot elf uur lessen zouden verzorgen en daarna in staking zouden gaan voor meer geld. ‘Maar, het hele onderwijs is platgelegd’, aldus het assembleelid. Volgens het Assembleelid heeft de staking van de leerkrachten ook voor chaos binnen gezinnen gezorgd. De school die de leerlingen opvangt moest vanwege actievoerende leerkrachten haar deuren sluiten. Ouders die werkzaam zijn, waren gedwongen hun kinderen bij buren achter te laten of hen mee te vervoeren naar andere districten bij een opa of oma die fungeert als oppas.

‘Het zijn de schoolgaande kinderen die het meest lijden onder de actie. Men moet geen politiek bedrijven met het leed van het schoolgaande kind. We moeten leren luisteren naar elkaar.’

Politie waarschuwt wielrenners dat zij niet met meer dan twee renners naast elkaar mogen fietsen

Automobilisten te Paramaribo-Noord klagen over hinderlijk gedrag van wielrenners


Fietsers en meer nog wielrenners mogen met niet meer dan twee naast elkaar rijden, als het verkeer dat toelaat, anders moeten ze achter elkaar rijden. Deze waarschuwing komt van het Korps Politie Suriname in een persbericht vandaag, zaterdag 21 januari 2017.

De waarschuwing volgt, nadat automobilisten in Paramaribo-Noord zich hadden beklaagd over het gedrag van wielrenners. Die zijn vooral in de middaguren en in het weekend in de omgeving van Elisabethshof en de Anton Dragtenweg te vinden. De wielrenners fietsen soms met zijn drieën en vieren naast elkaar en dat zorgt voor de nodige verkeershinder.

De politie stelt, dat zonder dat de wielrenners zich daar bewust van zijn, ze ook een gevaar voor zichzelf en voor anderen die op dat moment gebruikmaken van de openbare weg zijn. Als automobilisten hen op hun hinderlijk rijgedrag wijzen schromen sommige wielrenners er niet voor om, zo bericht de politie, 'liederlijke taal te bezigen'.

De politie kondigt surveillance aan om het rijgedrag van wielrenners te controleren en zal maatregelen treffen als deze groep weggebruikers een gevaar vormt voor het verkeer.

Gajadien (VHP) heeft boodschap voor regering: 'Boi, mars go wroko’

'Wij kunnen deze regering best wel typeren als verspillend en leenzuchtig'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien heeft maar één boodschap voor de regering die volgens hem steeds leenzuchtige verschijnselen vertoont. 'Boi, mars go wroko. Ie no mang go lenie lenie! Doe wat!', zei de parlementariër vrijdag tijdens de openbare commissievergadering in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 21 januari 2017. 

De politicus benadrukte, dat dit normaliter de boodschap is die aan familieleden of kennissen in de Surinaamse gemeenschap wordt gegeven, wanneer die geen geld willen verdienen, maar steeds uit zijn op het lenen. Hij vindt dat de regering nu deze zelfde verschijnselen vertoont. Men moet een ommekeer hierin brengen door zelf geld te gaan verdienen.

Gisteren is de vaste commissie Financiën weer in openbare commissievergadering bijeen geweest om de wijziging van de Wet op Staatsschuld te behandelen. 'Wij kunnen deze regering best wel typeren als verspillend en leenzuchtig, die niets in het belang doet van de samenleving.'

Als volksvertegenwoordiger doet het hem daarom veel pijn om te zien, dat de regering binnen een maand voor de derde maal aan de Wet op de Staatsschuld is gaan timmeren. Hij benadrukte weer, dat de vele leningen nu ervoor zorgen dat de Surinaamse economie op een dusdanige manier wordt belast, dat het land in een vicieuze cirkel is beland.

'Indien we niet aan betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zal er vervolgens weer geleend worden om andere leningen af te betalen', aldus Gajadien.

De wet van 2002 geeft volgens de parlementariër duidelijk aan onder welke omstandigheden afgeweken mag worden van het obligoplafond. In gevallen waar de economie achtereenvolgende jaren zou inkrimpen, zou dan pas afgeweken kunnen worden om de economie tussentijds op te vangen. De parlementariër benadrukte, dat de wijziging alleen ervoor zorgt dat de minister van Financiën gevrijwaard wordt van de strafbepalingen die de wet voorschrijft wanneer het plafond wordt overschreden. In dit geval zal de overschrijding veilig worden gesteld.

Braziliaan schiet jongere broer (30) dood tijdens jacht te Nattapkreek, Stuwmeergebied

Man ziet broertje aan voor wild en schiet gericht


Tijdens de jacht heeft afgelopen week te Nattapkreek in het Stuwmeergebied een Braziliaan zijn jongere broer (30) per ongeluk doodgeschoten. De oudere broer zag een licht en schoot gericht in die richting in de veronderstelling dat het wild was. Maar, meteen na het schot hoorde de jager gegil. Hij snelde ter plekke en trof tot zijn schrik zijn broer aan die een hagelschot had gekregen in het gezicht, bij zijn rechteroor, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 21 januari 2017.

Het slachtoffer werd na het incident snel vervoerd naar de poli van Brokopondo. Daar aangekomen bleek echter dat de Braziliaan al was overleden.

De politie van Brokopondo werd hierover op de hoogte gesteld. Agenten hebben na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie het lijk van de 30-jarige Braziliaan, Jusildo Nazimento Da Silva, vrijgegeven aan de nabestaanden.

De politie heeft in het belang van het onderzoek het jachtgeweer van de oudere broer in beslag genomen. Het is vooralsnog niet bekend of het wapen wel dan niet is gedekt met een vergunning. De oudere broer werd na verhoor heengezonden, omdat er geen sprake was van opzet.

Leden oppositie vinden onderzoek pg naar wel/niet overtreding regering Wet op Staatsschuld onzorgvuldig

Baidjnath Panday heeft conclusie slechts gestoeld op informatie Bureau voor de Staatsschuld

Mathoera (VHP) vindt conclusie 'onbevredigend en onacceptabel' - Etnel (NPS) vindt inhoud reactie pg 'zeer zwak'


Oppositieleden hebben geen vrede met de conclusie van de procureur-generaal dat de regering de Wet op de Staatsschuld niet heeft overtreden. Volgens hen heeft Roy Baidjnath-Panday geen zorgvuldig onderzoek ingesteld, maar zich slechts verlaten op mededelingen van het Bureau voor de Staatsschuld. Het onderzoek was dus knudde, vinden de Assembleeleden Patricia Etnel (NPS) en Krishna Mathoera (VHP), zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 21 januari 2017.

Medio vorige maand hadden tien oppositieleden de procureur-generaal schriftelijk gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar vermoedelijke overtreding van de Wet op de Staatsschuld door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Vooralsnog is daar niets van gebleken, concludeert Baidjnath Panday in zijn antwoord aan de volksvertegenwoordigers (zie onderaan).

'Onbevredigend en onacceptabel', is de reactie van Mathoera op het antwoord van de procureur-generaal. Baijdnath-Panday schrijft dat uit de informatie van het Bureau voor de Staatsschuld blijkt, dat vorig jaar zestien leningen zijn aangegaan bij buitenlandse kredietverschaffers. Daarvan vielen vijftien binnen het wettelijke obligoplafond. Voor de zestiende lening kreeg de regering via een machtigingswet van het parlement toestemming, wat het dus legaal maakte.

'De conclusie, dat het obligoplafond niet is overtreden, trek ik ernstig in twijfel, omdat de informatie die ik tot mijn beschikking heb wel uitwijst dat het obligoplafond is overschreden', stelt Mathoera. Met het antwoord van Baidjnath-Panday zijn haar twijfels juist groter geworden. Ze had van het parket 'zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en professionaliteit' verwacht.

Mathoera en Etnel hekelen het feit, dat de procureur-generaal alleen informatie van het Bureau voor de Staatsschuld heeft gebruikt om tot een oordeel te komen. Het is hen niet duidelijk of er een diepgaand onderzoek is gepleegd waarbij meerdere deskundigen, onder wie onafhankelijke financiële experts of medewerkers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, zijn gehoord. Ook de briefschrijvers zijn nimmer gehoord.

Etnel vindt hetgeen Baidjnath Panday stelt (zie onderaan) 'inhoudelijk zeer zwak'. Ze is van oordeel, dat het Openbaar Ministerie (OM) een diepgaander onderzoek had moeten instellen 'vanwege de zwaarwichtigheid van het onderwerp'.

Mathoera stelt, dat het OM deze zaak niet had moeten afdoen met slechts een brief die niet onderbouwd is. Het parket had de feiten en omstandigheden omstandig moeten presenteren aan de samenleving, om alle zorg weg te maken.


Bond binnen Telesur somber over financiën van het staatsbedrijf

'Salarissen van het personeel niet gegarandeerd voor eind van dit jaar'

Bond ziet graag dat Telesur marktconforme koersen hanteert en niet Srd 5,60


De personeelsbond van Telesur heeft gisteren tijdens een spoed algemene ledenvergadering een somber beeld geschetst over de financiële positie van het bedrijf. Als er niet snel ingesprongen wordt, zijn de salarissen van het personeel niet gegarandeerd voor eind van dit jaar. 

Het bedrijf heeft volgens informatie van de bond momenteel 'maar' 30 miljoen Amerikaanse dollar over om uit te geven. Hiervan moet 17 miljoen geïnvesteerd worden in het Telesur Nationaal Breedband Plan. Na berekening van de andere uitgaven die nog moeten worden gedaan, is het geld op. Dit baart de bond veel zorgen, aldus Starnieuws vanochtend, zaterdag 21 januari 2017.

Een van de zaken die hiertoe bijdraagt is het feit, dat het bedrijf een koers van Srd 5,60 voor de Amerikaanse dollar hanteert voor zijn diensten in tegenstelling tot de actuele koers die boven de Srd 7 is. Hierdoor lijdt het bedrijf steeds verlies. De bond ziet graag dat Telesur marktconforme koersen hanteert.

De bond zegt niet tegen het Nationaal Breedband Plan te zijn, maar ziet graag dat bepaalde delen van het project in fasen worden uitgevoerd. Het overheidsproject dat deel uitmaakt van het plan, kan volgens de vakbond in een later stadium worden uitgevoerd. Het bedrijf heeft geen garantie dat de overheid het geld gauw terugbetaalt. Telesur heeft nog een aantal rekeningen bij de overheid die nog steeds niet zijn afgelost.

Komende week heeft de bond een onderhoud met de Raad van Commissarissen (RvC) en financieel directeur Russ Headley. De bond stelt, dat Headley zich sterk heeft verweerd tegen de aantijgingen gedaan door de RvV. De bond is tegen het besluit van de RvC om Headley te schorsen. De bond vindt dat er een vertrouwenscrisis dreigt te ontstaan. De RvC kan niet aangeven dat er niet met Headley kan worden gewerkt op basis van een ernstige verstoring van het vertrouwen. Als de schorsing toch wordt doorgevoerd dan heeft de bond ook een plan klaarliggen, maar wil de inhoud ervan in dit stadium nog niet prijsgeven.

De dominante rol van de RvC in de bedrijfsvoering bij Telesur was ook een heet hangijzer in de vergadering. Personeelsleden wilden ook weten waarom de bond niet opkwam voor voormalig directeur Dirk Currie, commercieel directeur Kenneth Muringen en andere personeelsleden die zijn geschorst en daarna ontslagen wegens malversaties. Er werd geantwoord, dat onder meer een andere bond de leiding had. Weliswaar met enkele leden van de huidige bond, maar het overgrote deel had andere inzichten over die situatie.

Vernomen wordt, dat Currie bezig is met een rechtszaak voor naamzuivering en een schadeclaim.

Aantal mensen met psychische klachten dat hulp zoekt 'zorgwekkend laag'

Psychiatrisch Centrum Suriname heeft in juli/augustus 2016 onderzoek verricht in Paramaribo


Het aantal personen met psychische klachten dat hulp of begeleiding zoekt is zorgwekkend laag. Dit concludeert het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) na onderzoek in Paramaribo. In juli en augustus 2016 verzamelde een onderzoeksteam in alle twaalf ressorten informatie over het voorkomen van angst, depressie en middelengebruik. De onderzoeksresultaten zijn gisteren gepresenteerd. Dit berichten de Ware Tijd en Starnieuws vandaag, zaterdag 21 januari 2017.

De ondervraagde personen zijn tussen de zestien tot vierenzestig jaar oud. Er werden 1.837 personen onderzocht, van wie 58 procent vrouw. Ruim zeventien procent van de mensen had psychische hulp of begeleiding moeten zoeken, maar slechts drie procent maakte deze stap.

In 2015 deed het PCS al een proef in Nickerie. De resultaten daarvan verschilden niet veel met die van Paramaribo.

Het project is in samenwerking met Arkin te Amsterdam uitgevoerd, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid. Hiervoor was tweehonderdduizend euro beschikbaar, waarvan dertigduizend door het PCS zelf werd bijgedragen.

Het produceren van cijfers is volgens de leider van het onderzoeksteam, Rudi Dwarkasing, geen kunst. Het gaat erom dat de informatie daadwerkelijk wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Hij concludeert daarom, dat het PCS op basis van de onderzoeksresultaten een bewustwordingscampagne moet starten.

Een ander belangrijk punt is vroege signalering van de doelgroep in de eerstelijnszorg, zodat er op tijd hulp kan worden geboden.

PCS-directeur Dayasankar Mathoera moedigt het onderzoeksteam aan om in de toekomst nog meer van zulke studies te doen. Dergelijke onderzoeken zijn belangrijk om beleid te maken. Mathoera zegt dat het PCS mede op basis van de onderzoeksresultaten in Nickerie een unit geestelijke gezondheidszorg opzet voor op maat gesneden zorg. Deze afdeling moet eind maart in gebruik worden genomen.

Onderstaande tekst is afkomstig van de website van het PCS en is deel van een gisteren uitgebracht persbericht:E-Mental Health
Het is gebleken dat slechts circa drie procent van de 1837 respondenten hulp of begeleiding zoekt en/of ontvangt. “Als je alleen maar denkt aan het aantal personen met psychische klachten dan is dat veel te weinig”, aldus Lumsden. Het PCS wil hierin graag verandering brengen, door de gemeenschap te stimuleren om gebruik te maken van het online zelfprogramma, E-Mental Health. Daarom is gedurende het onderzoek dit online zelfhulpprogramma aan het publiek gepresenteerd. Psycholoog Jadnanansing, die ook betrokken is bij het onderzoek, geeft aan dat het onlineprogramma een goede uitkomst is. Het nut ervan is in Europa reeds bewezen. “In Suriname heeft het ook kansen van slagen gezien de digitale en technologische ontwikkelingen die de samenleving ondergaat. Tot nu toe is er een handjevol personen dat het programma doorloopt”. Er zijn op dag basis gemiddeld zeven hits, personen die de website bezoeken. Psycholoog Danoe benadrukt de faciliterende rol die E-Mental Health kan spelen binnen de geestelijke gezondheidszorg, mede vanwege de internetbeschikbaarheid, de laagdrempeligheid, de anonimiteit en het feit dat de E-Mental Health modules gratis zijn. Uit het onderzoeksresultaat is gebleken dat ongeveer 80% van de onderzochten gebruik maakt van internet, waarvan meer dan 60% dagelijks gebruik maakt van het internet. Vooralsnog wordt met E-Mental Health aandacht besteed aan problematisch alcohol en angst- en depressieklachten. “Het is handig en simpel in gebruik. Je zult wekelijks je inbox moeten checken om te zien welke mails of opdrachten je hebt gehad. Het programma is er voor informatie en eenvoudige hulpverlening”, aldus Jadnanansing.

Bewustwording

Gelet op de laagdrempeligheid van het online programma worden personen tegemoetgekomen die (nog) weerhoudend zijn om persoonlijk te stappen naar de psycholoog of psychiater. Daarnaast kan het online programma ook worden geraadpleegd door familie, naasten en vrienden om meer informatie op te zoeken over de klachten. In dit kader speelt de bewustwording een belangrijke rol; Het behandelingssucces wordt vergroot, als ook de naasten weten hoe om te gaan met personen die psychische klachten ervaren. Naar aanleiding van het onderzoek kan worden gesteld dat de vroege detectie of signalering van psychische klachten van eminent belang is, vanwege de invloed die de klachten op langtermijn kunnen hebben op de gehele gezondheid, de kwaliteit van het leven, het sociaal en beroepsmatig functioneren van de desbetreffende persoon en diens naaste omgeving. “We willen dat de mensen tijdig behandeld worden”.

Bezoek: http://www.ehealth.sr/

Curaçaos Statenlid Schotte (MFK): 'Bomba Davelaar danst naar pijpen Den Haag in ruil voor protectie'

'Helft gevangenen Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) niet schuldig'

'Europees-Nederlandse Officieren van Justitie hebben het hier volledig voor het zeggen dat dit onrecht kan bestaan'


De helft van de gevangenen in Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) is niet schuldig aan waarvoor ze zijn veroordeeld. Maar, het is omdat Europees-Nederlandse Officieren van Justitie het hier volledig voor het zeggen hebben dat dit onrecht kan bestaan. Dat beweert Gerrit Schotte, parlementariër en fractieleider voor de grootste oppositiepartij MFK, zo schrijft vandaag, zaterdag 21 januari 2017, het Antilliaans Dagblad.

Hij sprak deze woorden en zinnen gisteren bij herhaling uit in een live gesprek bij Radio MAS. Dat was in het kader van een reactie van Schotte op de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om geen onderzoek te verrichten naar aanleiding van de aangifte van de ‘Groep van 9’ tegen toenmalig Statenvoorzitter Humphrey Davelaar (PNP).

Schotte in gesprek met radioverslaggever Dwight Rudolphina: 'Wij hebben het OM niet gevraagd om onderzoek te doen. Want het staat al vast. Het is een delict. Davelaar heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Dwight, hoe Justitie op Curaçao tegen iemand optreedt, is afhankelijk van wie je bent.'

De MFK-leider verwijst daarvoor naar de zaak van zijn partijgenoot Amerigó Thodé, die tot in tweede instantie werd veroordeeld omdat hij opzettelijk vertrouwelijke informatie uit een besloten vergadering van de Staten met het College financieel toezicht (Cft) publiekelijk had gemaakt. Maar Davelaar, die in de ogen van Schotte iets veel ergers heeft gedaan, gaat vrijuit.

De ex-premier van Curaçao (2010-2012) en inmiddels in de strafzaak Babel zélf in eerste aanleg veroordeeld tot gevangenisstraf, terwijl het hoger beroep nog moet dienen, noemt PNP’er Davelaar de ‘Bomba, die in naam van de witte man, van Den Haag, dingen doet in ruil voor bescherming’. 'Binnen twee weken na het gebeurde, weet het OM al dat de inzet van het strafrecht tegen Davelaar op dit moment niet geboden is', aldus Schotte, die daarmee zijn stelling over klassenjustitie aangetoond vindt.

Caribbean Waterbird Census druk bezig met tellen aantal vogels op Curaçao

Bij saliña van St. Michiel al meer dan 320 flamingo’s geteld


De Caribbean Waterbird Census is in volle gang en teams van vrijwilligers tellen bij diverse waterplekken op het eiland de aanwezige vogelsoorten en aantallen. Tijdens de telling bij de saliña van St. Michiel werden eerder deze week meer dan 320 flamingo’s geteld (zie foto - Bron: Michelle Pors-Da Costa Gomez/Antilliaans Dagblad). Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 21 januari 2017.

Ondertussen is het aantal iets gedaald naar 235 individuen, maar dit aantal varieert elke dag. Flamingo’s kunnen op een avond naar Bonaire vliegen en weer terug en doen dat ook regelmatig als ze bijvoorbeeld jongen hebben op Bonaire.

Overigens zijn op Curaçao nu relatief jonge dieren te zien zoals de bijna ‘kleurloze’ flamingo op de foto.

Ter informatie:

Eerste constructiemateriaal voor bouw tweede megapier op Curaçao gearriveerd

'Project aanleg tweede megapier verloopt volgens schema'Het containerschip Marlin kwam donderdagochtend rond negen uur aan op Curaçao. Het schip, dat op 12 december 2016 uit Nederland vertrok, had aan boord constructiemateriaal voor de tweede megapier, zo bevestigt de directeur van Curaçao Ports Authority (CPA), Humberto de Castro, in het Antilliaans Dagblad van vandaag, zaterdag 21 januari 2017.

Volgens De Castro loopt het project betreffende de aanleg van een tweede megapier volgens schema. Verschillende schepen zullen in deze maanden Curaçao aandoen voor het afleveren van materiaal voor de constructie.

De werkzaamheden beginnen eind van deze maand, zo geeft De Castro te kennen. Dan wordt gewerkt aan de golfbreker, die de voet van de pier vormt. Het voor de megapier benodigde spanbeton, vervaardigd in Nederland, zal in de maand februari worden afgeleverd.

Momenteel vindt in China de productie plaats van de buizen die nodig zijn voor de ondersteuning van de pier. De eerste lading van vijftig buizen zou uiterlijk gisteren vanuit China moeten worden verscheept, zo maakt CPA bekend. Deze buizen zijn ongeveer 50 meter lang en meer dan 1,3 meter breed. Eenmaal aangekomen, zal de voorbereiding ongeveer twee tot drie weken in beslag nemen voordat kan worden aangevangen met het plaatsen van de pijpen in de zeebodem.

Statenlid Curaçao Rozendal ziet graag dat overheid mensen met overgewicht betaalt om af te vallen

Rozendal denkt met haar voorstel veel geld in gezondheidszorg te kunnen besparen


Als het aan parlementariër Elsa Rozendal van de MAN ligt gaat de overheid over op het betalen van mensen met overgewicht om af te vallen. Ze voorziet met deze maatregel veel geld te besparen in de gezondheidszorg, zo bericht vandaag, zaterdag 21 januari 2017, het Antilliaans Dagblad.

'Volgens een rapport uit 2014 van het Volksgezondheid Instituut Curaçao heeft 62,6 procent van de mannen, 32.148, op het eiland obesitas en 67,3 procent, of 43.941 vrouwen, hiermee te maken. 76.089 Mensen op het eiland hebben obesitas en dat veroorzaakt veel ziekten waaronder hoge bloeddruk, diabetes en cholesterol. Dat kost de overheid en de gemeenschap heel veel geld', aldus het Statenlid.

Als oplossingen ziet ze bewustwordingsprogramma’s en incentives om mensen tot afvallen te stimuleren.

'Als de overheid mensen betaalt om overgewicht kwijt te raken zullen ze sneller afvallen en daarmee spaart de overheid geld uit. Dat wijst een Mayo Clinic-studie in de VS uit. De overheid zou dit in overweging moeten nemen.'

64-Jarige Nederlandse bolletjesslikster aangehouden op J.A. Pengelluchthaven

Vrouw heeft 80 cocaïnebolletjes geslikt


Het Bestrijding Internationale Drugshandel (BID) Team van het Korps Politie Suriname heeft de Nederlandse 64-jarige T.T. op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden. De Nederlandse stond op punt van vertrek naar het buitenland, aldus de politie in een vrijdag 20 januari 2017 uitgebracht persbericht. 

Tijdens controle bestond het vermoeden dat zij drugs het land wilde uit smokkelen. De Nederlandse werd aangehouden en overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade.

De vrouw bleek 80 cocaïnebolletjes te hebben geslikt. Tijdens haar voorgeleiding heeft zij verklaard de drugs van iemand in Suriname te hebben gekregen.

Hangende het verdere onderzoek is de vrouw, na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld.

Ontsnapte gedetineerde Hiwat (19) meldt zich bij politiebureau Lelydorp

Hiwat ontvluchtte om voor zijn zwangere vriendin te kunnen zorgen


Shaguil Hiwat (19) die op 2 januari samen met zijn celgenoot Marcel Burleson wist te ontsnappen uit het cellenhuis van het politiebureau te Houttuin, heeft zich gemeld bij het politiebureau te Lelydorp. De jongen heeft verklaard te zijn ontvlucht, omdat hij een vriendin heeft die zwanger is, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vrijdag 20 januari 2017.

Hij probeerde een baan te vinden om zijn zwangere vriendin te verzorgen, maar is nergens aangenomen aangezien de politie/het Openbaar Ministerie zijn ontvluchting via de media met zijn foto bekend heeft gemaakt.

Hiwat wordt ervan verdacht gemeenschap te hebben gehad met een minderjarig meisje dat hij had onttrokken aan het ouderlijke gezag. Hij werd 8 juli ingesloten door agenten van de afdeling Jeugdzaken en ondergebracht in het cellenhuis te Houttuin.

De arrestant is door politie Lelydorp overgedragen aan de politie van Houttuin. Naar zijn celgenoot Marcel Burleson alias Burl wordt er nog gezocht.

De politie vraagt medewerking van de samenleving om de ontvluchte arrestant Burleson te kunnen aanhouden. Informatie kan doorgespeeld worden via de tiplijn 179 of aan de politie van het ressort Houttuin op de nummers 0372544/ 0372588 alsook op het alarmnummer 115.

Vakcentrale C-47 gaat onderwijsbonden BvL en ALS 'fysiek ondersteunen'

Voorzitter C-47 Berenstein: 'De vakbond inspraak moet hebben in het mutatiebeleid'


De vakcentrale C-47 heeft besloten de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) vanaf maandag fysiek te ondersteunen. De vakcentrale had zich eerder solidair verklaard met de stakende leerkrachten, maar gaat nu een stap verder. Inmiddels wordt afgewacht hoe de gesprekken die de vakbonden deze dagen voeren met de regering zullen verlopen. Dit bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 21 januari 2017. 

Robby Berenstein, coördinator van C-47, vindt dat de staking nu te lang duurt. Ruim een week zijn scholieren verstoken van onderwijs, zonder dat de regering - tot gisteren - om de tafel is gaan zitten met de vakbonden.

De ondersteuning van de vakcentrale heeft volgens Berenstein te maken met vakbondsvraagstukken die aan de orde zijn. C-47 benadrukt, dat de regering vaker afspraken maakt die zij daarna opzij schuift. In herinnering wordt gebracht de collectieve arbeidsovereenkomst die gesloten was bij de EBS en SWM. Deze zijn teruggedraaid door de regering. Nu is afgesproken dat de herwaardering van leerkrachten per 1 januari een feit zou zijn. Wanneer de tijd daar is, blijkt dat de regering zich er niet aan houdt en deze eenzijdig uitstelt.

Berenstein voert aan, dat de regering ook verdeeldheid in de hand werkt. Samen met de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) wordt het onderwijsveld geïnformeerd over het herwaarderingsprogramma, dat niet gesanctioneerd is door de Bond van Leraren.

De C-47 coördinator stelt, dat de vakbond inspraak moet hebben in het mutatiebeleid. Berenstein wacht het verslag van de besprekingen van de onderwijsbonden en de regering af op basis waarvan verdere besluiten genomen zullen worden.

Voor maandag zijn de leerkrachten opgeroepen om zich weer te melden in het stakingscentrum in Theater Unique.

Rapport Nationale Vrije Dagen ligt ergens in la van ministerie van BiZa

Herrenberg heeft geen beeld wat met ingediend rapport Nationale Vrije Dagen is gebeurd 


Hendrik Herrenberg, voormalig lid van de Commissie Nationale Vrije Dagen Suriname, zegt vrijdag 20 januari 2017 in het Dagblad Suriname geen beeld te hebben van hoe het is gesteld met het rapport dat de commissie in 2012 heeft overhandigd ten aanzien van het aantal feestdagen en of vrije dagen in Suriname. De commissie werd in het leven geroepen om een onderzoek te doen en de regering van adviezen te voorzien om een vast besluit te nemen.

Volgens Herrenberg had de commissie dit rapport overhandigd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en weet hij niet wat er verder mee is gebeurd. 'De commissie heeft haar werk gedaan en is daarna gestopt. Het ministerie zou bij deze zelf moeten aangeven wat er verder met dit rapport gebeurd is', zegt hij.

Het rapport werd destijd aan BiZa-minister Soewarto Moestadja overhandigd, die het verslag zou doornemen waarna deze voor discussie aan de Raad van Ministers aangeboden zou worden. In het rapport werd aangegeven, dat grote delen van de samenleving zich zorgen maakten over de wijze waarop de invoering van nationale vrije dagen tot stand werd gebracht. Ook werd stilgestaan bij de economische gevolgen die het hebben van veel vrije dagen met zich meebrengt, zowel ten aanzien van de productieverliezen als wat de verhoogde arbeidskosten op deze aan de zondag gelijkgestelde dagen betrof.

In het staatsbesluit van 21 februari 2011 is opgenomen, dat er 15 vrije dagen zijn, namelijk Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, Holi-dag, Divali, Id-Ul-fitr-dag, Iedul-Adha, Nieuwjaarsdag (1 januari), Dag van Bevrijding en Vernieuwing (25 februari), Dag van de Arbeid (1 mei), Keti Koti Dei (1 juli), Dag der Inheemsen (9 augustus), Dag der Marrons (10 oktober) en Onafhankelijkheidsdag (25 november).

Een belangrijk onderscheid dat gemaakt werd bij de vrije dagen is die tussen de nationale vrije dagen en gedenk- of herdenkingsdagen. De meerderheid van de religieuze en culturele groepen had geen bezwaar tegen het uitbreiden van het aantal vrije dagen. Tijdens de consultaties werd ook melding gemaakt van nieuw aan te vragen dagen. De nieuw aangevraagde dagen waren toen Sasi-suro (Javanisme), okokro bentuwa (winti-religie), het Chinees Nieuwjaar en de dag van de Javaanse immigratie.

De commissie deed in het rapport de aanbeveling dat voortaan in plaats van vrije dagen er gesproken zou worden van gedenkdagen. De commissie stelde met betrekking tot het aantal nationale gedenkdagen in Suriname voor het bestaande schema van 15 nationale vrije dagen te herzien en te vervangen met een schema van 13 nationale gedenkdagen en 4 nationale herdenkingsdagen, te weten Goede Vrijdag, Iedul-Adha, Divali en Sasi-suro. Gegadigden/belijders zouden middels een door de permanente Adviescommissie Gedenkdagen uit te werken systeem in de gelegenheid worden gesteld om, indien gewenst, ongeacht de bedrijfsdrukte met betaald verlof vrijaf te nemen om deze hoogtijdagen te vieren. Deze herdenkingsdagen zouden niet gelijkgesteld worden met de zondag.

De Commissie Nationale Vrije Dagen Suriname had de regering tevens aanbevolen een permanente adviescommissie, Adviescommissie Gedenkdagen, in het leven te roepen. Volgens Herrenberg werd de aanbeveling voor het instellen van een vaste commissie door de regering afgewezen.

Raadsadviseur Lackin: 'Gesprek regering met BvL en FOLS positief en vruchtbaar verlopen'

Ondanks positief onderhoud met regering wordt staking voortgezet...


Het gesprek vrijdag 20 januari 2017 tussen de onderwijsbonden Bond van Leraren (BvL) en de FOLS (Federatie van Leerkrachten in Suriname) en de regering is 'positief' en 'vruchtbaar' verlopen. Er is ruim vier uren gesproken op het Kabinet van de President. Partijen willen in het weekend de dialoog voortzetten, zo schrijft Starnieuws.

De oproep aan leerkrachten van bondsvoorzitter Wilgo Valies om zich maandag bij Theater Unique te melden blijft echter overeind.

Aan tafel zaten van overheidszijde de presidentiële commissie, minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en raadsadviseur Winston Lackin.

Er is gesproken met de Bond van Leraren (BvL) en niet met de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) - die niet door de overheid wordt erkend -, zei Lackin na afloop. 'De uitnodiging was voor de BvL. De mensen van de ALS hebben weliswaar ook aangezeten, maar de regering heeft als gesprekspartners de FOLS en BvL', aldus Lackin toe. 'Het gesprek hebben we als zeer vruchtbaar ervaren.'

'Beide partijen hebben hun ding neergezet, soms ietsje scherper maar dat moet kunnen. Belangrijk is dat we gericht een oplossing zoeken voor dit vraagstuk', zegt de raadsadviseur.


'Een positief gesprek', zegt Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en de ALS. Hij gaat niet dieper in op de inhoud. 'De standpunten zijn uitgewisseld en er komt een follow up dit weekend nog.' De leerkrachten pakken maandag het werk nog niet op. 'De oproep blijft. Met de leden is afgesproken dat wij maandag verslag aan hen zullen uitbrengen.'

Lackin zei verder nog, dat 'kleine communicatiestoornissen' opgelost zijn. Een volgend gesprek, waarbij de aanwezigheid van minister van Financiën Gillmore Hoefdraad is vereist, zal komend weekend of maandagmorgen plaatsvinden.