zondag 29 januari 2017

Geschorste DSB-directeur Proeve doorbreekt stilzwijgen

'Ik ben onterecht geschorst en laat mij niet wegsturen'

'Ben niet van plan de zaak in der minne te schikken en vecht mijn schorsing aan'


De geschorste directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), Sigmund Proeve, wil gerehabiliteerd worden. Hij zei vanmiddag, zondag 29 januari 2017, in het programma Welingelichte Kringen van Radio ABC, dat hij onterecht is geschorst. 'Ik heb niet gestolen', zei hij. Proeve wil de gelegenheid hebben om in de algemene vergadering van aandeelhouders zijn zegje doen. In elk geval zal hij deze bezoeken, desnoods als mede-aandeelhouder. Proeve heeft besloten om het stilzwijgen te doorbreken en plant een persconferentie. Dit berichten Starnieuws en de webeditie van de Ware Tijd.

De bij de Raad van Commissarissen (RvC) in ongenade gevallen bankdirecteur voerde aan, dat hij zich niet laat wegsturen. Proeve vindt dat het ook zijn verantwoordelijkheid is opdat recht en wet bij de bank wordt nageleefd. In De Nationale Assemblee is in 2011 een wet aangenomen waarin is bepaald dat personen of organisaties 5% tot maximaal 20% aandeel mogen hebben bij een bank. Assuria had 49% van de aandelen. Nu heeft de grootaandeelhouder 44%. Hierdoor heeft Assuria een dominante rol in het beleid van de bank, terwijl naast de Staat (10%) er ook ruim 4000 aandeelhouders zijn.

Door een fundamenteel verschil van opvatting over het beleid van de bank heeft de RvC besloten Proeve te schorsen. De bankier zei vanmiddag, dat op 19 januari hij samen met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname en de RvC in vergadering was. Aan het einde van die vergadering, diep in de nacht, heeft Hoefdraad gezegd, dat in de ochtend doorgesproken zou worden over deze kwestie. Iets na zeven uur 's ochtends ontving Proeve echter een deurwaardersexploot waarin hem werd meegedeeld dat hij was geschorst door de RvC.

Proeve zei vanmiddag voor de Radio ABC-microfoon, dat hij deze kwestie zal aanvechten. Hij is niet van plan om de zaak in der minne te schikken, anders zou alles wat misgegaan is bij de bank in zijn schoenen worden geschoven. Proeve zei verder, dat de directie op zoek was naar kapitaal om de bank te versterken. Assuria heeft daar dus niet aan meegewerkt. De geschorste directeur stelde het publiek gerust dat de bank niet failliet gaat en dat het geld in DSB veilig is.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/de Ware Tijd/ABC Radio)

KLM heeft weer reizigers met bestemming VS geweigerd die onder inreisverbod Trump vallen

Trump weert mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië gedurende drie maanden


Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vandaag, zondag 29 januari 2017, opnieuw reizigers met bestemming Verenigde Staten tegengehouden die onder het inreisverbod vallen dat president Donald Trump heeft ingesteld. 

De KLM bevestigt dat een aantal mensen is verteld dat ze niet mee mochten op vluchten richting de VS. De maatschappij wilde niet zeggen hoeveel dat er vandaag waren, zo weet onder andere De Telegraaf te melden.

De KLM weigerde gisteren al zeven mensen mee te nemen. Ook andere maatschappijen weigerden mensen.

Trump bepaalde vrijdag dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende drie maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten.

Een Amerikaanse federale rechter schortte dat inreisverbod gisteren deels op. Ondanks die rechterlijke uitspraak meldt de website van de Amerikaanse ambassade in Nederland, dat het inreisverbod nog van kracht is (zie hierna). De ambassade was  niet bereikbaar voor commentaar.


Urgent Message
28 January, 2017
Per U.S. Presidential Executive Order signed on January 27, 2017, visa issuance to aliens from the countries of Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen has been suspended effective immediately until further notification. If you are a national, or dual national, of one of these countries, please do not schedule a visa appointment or pay any visa fees at this time. If you already have an appointment scheduled, please DO NOT ATTEND your appointment as we will not be able to proceed with your visa interview. Please note that certain travel for official governmental purposes, related to official business at or on behalf of designated international organizations, on behalf of the North Atlantic Treaty Organization, or by certain officials is not subject to this suspension. Please contact contactus@visaops.net to inform them of your appointment time and date and request cancellation. Please continue to monitor https://travel.state.gov and http://usvisa-info.com for further updates.
Nederlands premier Mark Rutte heeft zich vandaag uitgesproken tegen het Amerikaanse inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden (zie hieronder).

Hij wijst het af en betreurt het, zo laat hij weten in een gezamenlijke verklaring met minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.
Partijen hadden Rutte opgeroepen krachtig stelling te nemen:


Mark RutteMinister-president, minister van Algemene Zaken

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Verklaring van minister-president Rutte en minister Koenders over inreisverbod VS

Nederland is ervan overtuigd dat vluchtelingen van oorlog en geweld een veilig heenkomen verdienen ongeacht hun afkomst of geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen. Wij zijn alert op de mogelijkheid dat potentiële terroristen misbruik maken van asielprocedures. Veiligheidsdiensten hebben hier een belangrijke taak. Tegen deze achtergrond betreuren premier Rutte en minister Koenders van Buitenlandse Zaken het door de Verenigde Staten afgekondigde inreisverbod voor de inwoners van zeven moslimlanden. Zo’n inreisverbod wijzen we af.

FOLS-voorzitter via ingezonden stuk in verdediging en zoekt weer confrontatie met BvL/ALS-voorzitter

Nerkust slaat om zich heen in ingezonden stuk en klop zichzelf op de borst

'Als Wilgo Valies zijn zucht naar macht zo wil bevredigen, laat hem maar zijn gang gaan'


“San yu no wan mamaten, yu sa swar' bakadina” (Datgene wat je 's morgens niet eten wil, zal je in de namiddag slikken) 
De gesloten overeenkomsten tussen de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) en de BvL (Bond van Leraren) enerzijds en de regering anderzijds met dat wat de voorzitter van de BvL tijdens zijn persconferentie heeft aangegeven over wat de rechter gezegd heeft, wordt een soort hybride situatie. Een soort vermenging van ongelijksoortige zaken. Aan de ene kant is er een overeenkomst over het implementeren van het herwaarderingsprogramma met de onderwijsbonden FOLS en BvL en daartegenover moet er weer apart overleg gevoerd worden tussen de BvL/ALS en de regering/raadsadviseurs. Een soort hybride situatie. Hoe dit de komende tijd zal uitpakken moet nog worden bezien. 


Dat de heer Wilgo Valies de FOLS-president, Marcellino Nerkust, onderuit zou halen was te verwachten. Dat is de BvL-voorzitter ten voeten uit. Niemand stuurt hem om steeds het uiterste vakbondsmiddel te gebruiken en wanneer hij geen resultaat behaalt, dan wordt er een zondebok aangewezen. Ik ga niet op zijn toer, maar wil slechtst feiten vermelden. 

Op zondag 22 en maandag 23 januari 2017 hebben de presidentiële commissie en de minister van Financiën aan zowel de BvL en de FOLS hetzelfde aangeboden. Aan de BvL op zondag 22 januari 2017 en aan het FOLS-presidium en de -ledenraad (de besturen van de aangesloten lidbonden van de FOLS) op maandag 23 januari 2017.
Hierbij heeft de minister van Financiën onder andere het volgende aangegeven:
• De onderwijsbonden hebben een vooruitgeschoven positie met de Srd 375 over de maanden oktober, november en december 2017.
• Er zijn ook andere groepen waarnaar er gekeken moet worden zoals, gepensioneerden, AOV'ers, mensen met een beperking, instellingen die subsidie genieten en de normale posten die moeten draaien. 
• Voor de twee manden die er nog zijn ( januari 2017 en februari 2017) is er ruimte voor nog Srd 200 naast de Srd 300. De leerkrachten zullen dan Srd 500 ontvangen over januari 2017 en ook Srd 500 over februari 2017. 
• Dit is het uiterste dat de regering nu kan aanbieden; verder dan dit kunnen we niet gaan.

Na onderlinge discussies en schorsingen, is de FOLS tijdens dit overleg hiermee akkoord gegaan en heeft daarbij ook kunnen afdwingen dat bij de concrete uitvoering van het herwaarderingsprogramma eind maart 2017, de Srd 500, over de maand januari en de Srd 500 over februari 2017 volledig worden kwijtgescholden. Leerkrachten hoeven het geld niet terug te betalen, wat in feite eerder wel was aangegeven aan zowel de FOLS als de BvL. Dus…een verdienste van de FOLS! 

Zucht naar macht en drang om te scoren 
Dat de voorzitter van de BvL uit is op macht, blijkt uit het feit dat dat hij reeds in april 2016 bezig was met ondermijnde activiteiten naar de FOLS toe. Publiekelijk tijdens een programma In gesprek met had hij reeds aangegeven dat er in Suriname één vakorganisatie moet komen. Tijdens zijn persconferentie van zaterdagmorgen heeft hij het herhaald: “Het is een kwestie van tijd en de FOLS zal ophouden te bestaan.” 

Hij kon zich niet conformeren met de structuur van de FOLS om tot besluitvorming te komen. Het duurt de man te lang! Daarnaast heeft de FOLS-president niet meegewerkt om de overeenkomt van 16 april 2016 (nadat deze was uitgelekt) zodanig aan de ledenraad te presenteren dat de FOLS-ledenraad het moest verwerpen/afwijzen met het uiteindelijke doel: Een staking proclameren! Net hier is de verwijdering tussen de twee onderwijsvakbondsleiders begonnen. 
De BvL-voorzitter wil hoe dan ook de verhoging van het salarisaspect van de onderwijsgevenden (volgens model Wilgo Valies) in het kader van het herwaarderingsprogramma op zijn naam schrijven en wel vóór de maand maart 2017. Vandaar de deadline van midden februari 2017. Eind februari 2017 wil hij het op zijn naam schrijven. 

Wat de achterliggende zucht naar macht is, is onduidelijk. De FOLS-president is echt niet van plan steeds in een cirkel rond te draaien van Wilgo Valies te weten. “Ik moet scoren, ik moet de macht hebben.”
Wat dat laatste betreft kan ik mijn tijd beter gebruiken! Wat mij betreft stopt dit heen en weer gedoe bij deze! 

Als Wilgo Valies wil scoren, laat hem maar scoren! Als Wilgo Valies zijn zucht naar macht zo wil bevredigen, laat hem maar zijn gang gaan. De tijd zal het wel uitwijzen! 

Marcellino Nerkust
President Presidium Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname
Paramaribo, 29 januari 2017.

'Eenzijdige afhankelijkheid van wisselvallige mijnbouwopbrengsten moet doorbroken worden'

Fernald: 'Accent leggen op het behoud van de aluinaarde-industrie'


De aluinaarderaffinaderij te Afobaka wordt ontmanteld en dreigt verscheept te worden, hetgeen de nekslag kan zijn voor de continuering van de aluminiumindustrie in Suriname. Indien Suralco de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen is het redelijk om Suriname daarvoor schadeloos te stellen. Suralco ontplooit geen bedrijfsactiviteiten meer en heeft dus geen exploitatiekosten. Intussen wordt er op een goedkope wijze elektriciteit opgewekt en verkocht aan Suriname tegen een hoge prijs. Wij moeten eindelijk actie ondernemen om de eenzijdige afhankelijkheid van de wisselvallige mijnbouwopbrengsten te doorbreken. Dat vereist een nieuwe oriëntatie op het economisch ontwikkelingsperspectief van Suriname. 

Het vertrek van Suralco heeft verregaande economische gevolgen voor de Staat Suriname. De productie van aluinaarde is geruime tijd stopgezet waardoor er sprake is van een aanzienlijke inkomstenderving. Circa vijftienhonderd (directe en indirecte) arbeidsplaatsen dreigen voorgoed verloren te gaan en toeleveringsbedrijven verliezen een lucratieve handel die goed was voor een behoorlijke omzet. De aankopen van levensmiddelen en verbruiksartikelen die Suralco deed op de Surinaamse markt alsook het verzorgen van transportdiensten waren tot voor kort een zekere inkomstenbron voor lokale ondernemers. Staatsolie was jarenlang verzekerd van levering van zware oliën aan Suralco op regelmatige basis. Die inkomsten komen nu weg te vallen en dat heeft een negatief effect op de bedrijfsresultaten.

Verscheping raffinaderij funest voor de doorstart 
De aluinaarderaffinaderij te Afobaka wordt ontmanteld. Indien de fabriek wordt verscheept kan dit de nekslag zijn voor de continuering van de aluminiumindustrie in Suriname. Voor een potentiële partner zal het minder interessant zijn om de exploitatie wederom ter hand te nemen. Het zal aanzienlijke investeringen vergen om een nieuwe raffinaderij op te zetten. In de onderhandeling met toekomstige partners kan de aluinaardefabriek als inzet van Surinaamse zijde gelden. De bauxietafzettingen in West Suriname zijn omvangrijk. Suriname heeft er baat bij om alle mogelijkheden te bekijken voor een doorstart van de aluinaarde/aluminiumproductie in West Suriname. 

Schadeloosstelling 
Volgens de Brokopondo-overeenkomst wordt de hydrocentrale na beëindiging overgedragen aan Suriname. Dit is geen onderhandelingspunt. Artikel 1 lid 15 is daarover heel duidelijk: Aan het einde van de looptijd van deze overeenkomst zal Suralco om niet (gratis) het waterkrachtwerk in goed functionerende toestand aan Suriname overdragen. 

De Brokopondo-overeenkomst is gesloten voor een periode van 75 jaar. De Staat Suriname heeft zich contractueel verbonden en mocht rekenen op forse inkomsten uit de productie van aluinaarde/aluminium tot 2033. Indien Suralco de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen is het redelijk om Suriname daarvoor schadeloos te stellen (financieel te compenseren). De Surinaamse natie heeft immers ook inspanningen gepleegd en offers gebracht. Een deel van ons grondgebied is onder water gezet. De migratie van dorpelingen woonachtig in het stuwmeergebied is een grote operatie geweest en dat is de toenmalige beleidsmakers niet in dank afgenomen. 

De Brokopondo overeenkomst kent wel de volgende bepaling: ‘Voortijdige beëindiging is mogelijk mits het schriftelijk gebeurt door behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers en waarbij dezelfde formaliteiten in acht genomen worden als ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst’. Met de aanduiding ‘behoorlijke gemachtigde vertegenwoordigers’ wordt m.i. niet de onderhandelingscommissie bedoeld. Overigens rijst de vraag wat de status is van de Memorandum of Understanding (MOU). DNA heeft deze afgewezen. 

Verkoop elektriciteit 
Suralco ontplooit geen bedrijfsactiviteiten meer en heeft dus geen exploitatiekosten. Toch zal de hydrocentrale pas in 2019 overgedragen worden aan de Staat Suriname. Intussen wordt er op een goedkope wijze elektriciteit opgewekt en verkocht aan Suriname tegen een prijs die gerelateerd is aan olie. De opwekking van elektriciteit in een hydrocentrale is duurzaam, efficiënt en goedkoop. In feite betaalt de overheid een prijs voor elektriciteit alsof het opgewekt zou zijn met olie. 

De verkoopkosten zijn nogal fors en insiders spreken zelfs van SRD 50 miljoen op maandbasis. Suralco heeft er alle baat bij maar het belang van Suriname wordt niet gediend omdat er enerzijds geen inkomsten zijn uit de bauxietsector (de aluminiumproductie is immers stilgelegd) en anderzijds moet de staat maandelijks diep in de buidel tasten om de stroomrekening te betalen. In feite tracht Suralco uit de opbrengsten van de hydrocentrale de rehabilitatie- en milieuverplichtingen na te komen. Bovendien zal Suralco genoeg geld verdienen uit de verkoop van elektriciteit om de haalbaarheidsstudie voor doorstart van de bauxietindustrie in West Suriname te financieren.

Economisch rendement 
Suriname is in economisch zwaar weer terechtgekomen. Wij moeten ons richten naar het economische rendement voor Suriname. Dat is het belangrijkste uitgangspunt. Het is van het grootste belang dat het accent gelegd wordt op het behoud van de aluinaarde-industrie. Bij voortijdige beëindiging van de Brokopondo overeenkomst moet het economisch belang van Suriname gewaarborgd worden. Het is onbegrijpelijk dat eigen kader dat zich verdiept heeft in deze materie buitenspel gezet wordt. De regering doet er goed aan om internationale experts aan te trekken en lokale deskundigheid optimaal in te zetten. Het gaat immers om het nationaal belang. 

Suriname is gezegend met omvangrijke bauxietreserves in West Suriname. De uitdaging is om vastberaden op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. De resultaten van de haalbaarheidsstudie zullen richtinggevend zijn om interesse op te wekken bij buitenlandse partners. Wij hebben een uitstekende basis-infrastructuur. Suriname beschikt over waterkrachtpotentieel en is in staat om voor onbepaalde tijd duurzaam, milieuvriendelijke en goedkope energie te leveren. De expertise is (nog) in huis voor beheer van de hydrocentrale en management van een raffinaderij. In de loop der jaren is er ook veel kader opgeleid voor specialistische diensten. Ervaren arbeiders kunnen voor uiteenlopende operationele werkzaamheden worden gezet. 

Daarnaast moeten wij eindelijk actie ondernemen om de eenzijdige afhankelijkheid van de wisselvallige mijnbouwopbrengsten te doorbreken. Dat vereist een nieuwe oriëntatie op het economisch ontwikkelingsperspectief van Suriname. Er is belangstelling voor: toerisme, agrarische sector, informatietechnologie, dienstensector. Zonder doelgericht beleid en actieplannen zullen onze wensen niet in vervulling gaan. 

Ivan Fernald

Chinese vereniging Kong Ngie Tong Sang viert Chinees nieuwjaar

Voorzitter Chung: 'Door de crisis dreigden we bijna vleugellam te geraken'


Verschillende sprekers hebben gistermiddag in Kong Ngie Tong Sang bij de viering van Chinees nieuwjaar (zie foto - Bron: Facebook) de hoop uitgesproken, dat dit jaar voorspoediger mag zijn dan het is geweest in 2016, zo bericht vandaag, zondag 29 januari 2017, de Ware Tijd in haar webeditie. Voorzitter Thomson Chung zei, dat ook zijn vereniging met problemen kampte. 'We hebben het Jaar van de Aap gehad en ook voor ons was het niet makkelijk. Er waren veel problemen. Door de crisis dreigden we bijna vleugellam te geraken, maar dankzij ondersteuning van de bestuursleden hebben we ons staande kunnen houden.'

Hij reflecteerde tijdens zijn speech aan de verworvenheden van de vereniging die in haast alle sectoren actief is. 'We hebben een dagblad en een televisiestation dat de hele dag doordraait. Dit station is een uitzondering in Zuid-Amerika omdat het nieuws in de Chinese taal uitzendt.' Daarnaast is er een Engelstalige uitzending. Dat is belangrijk, want zo leren de twee volkeren elkaars cultuur kennen, aldus Chung.

Het Witte Lotus-sportcomplex en de Chinese school werden eveneens genoemd bij de opsomming. 

Een mogelijke oplossing om uit de impasse te geraken is naar zijn mening volharden.

In Kong Ngie Tong Sang werd traditiegetrouw een nieuwjaarslunch georganiseerd voor vrienden en genodigden. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren er lege stoelen en tafels. Dit keer was één restaurant aangetrokken voor de catering en het aantal schotels was teruggebracht, aldus de Ware Tijd..

BEP-voorzitter Waterberg: 'Een aanval op de regering is ook een aanval op de BEP'

Waterberg toont zich op Opo Yari-feestje van BEP trouwe bondgenoot van Bouterse


Het Chinese Jaar van de Haan moet ervoor zorgen, dat de coalitie alert blijft. Dit zei coalitiepartner Celsius Waterberg gisteravond tijdens de Opo Yari bijeenkomst van de partij. Hij riep de BEP-leden op om de regering te ondersteunen. Hij beweerde, dat wanneer mensen de regering aanvallen, ze het ook tegen de BEP hebben. Dit bericht Starnieuws vandaag, zondag 29 januari 2017.

Samen met de NDP maken de BEP en de Hervormings Beweging van Raymond Sapoen deel uit van de regering.

Waterberg stelde, dat het nu niet de tijd is om salarisverhoging te vragen. Hij merkte op dat de regering in deze moeilijke tijd het gedurfd heeft om vijftien basisgoederen in prijs te verlagen. Er hoeven geen invoerrechten en belastingen op die goederen betaald te worden.

Hij is de mening toegedaan dat de vakbonden moeten vragen om koopkrachtversterking. Zij moeten ervoor opkomen dat de koers omlaag gaat. Salarisverhoging heeft geen zin als daardoor de goederen in de winkels duurder worden. Wanneer onderwijsgevenden Srd 4.000 eisen, wat moeten de mensen die afgestudeerd zijn van de universiteit dan vragen, vroeg Waterberg zich hardop af.

Waterberg praatte de aanwezige president Desi Bouterse na, dat mensen bezig zijn de regering weg te krijgen, omdat ze zelf aan de macht willen komen. Hiervan zijn zelfs schoolkinderen de dupe geworden.

Hij zei verder, dat mensen straks weer zullen kunnen lachen. Er zijn verschillende projecten in voorbereiding om uitgevoerd te worden. Mensen gaan weer een baan kunnen vinden.

Hij moet ook nog even kwijt, dat in De Nationale Assemblee de oppositie tegen wetten stemt, terwijl zij ook klagen over slechte wegen. Maar, zo zei Waterberg, zonder geld kan de regering geen wegen asfalteren en projecten uitvoeren. Hij beloofde de BEP'ers dat het weer goed zal gaan met het land, maar dat geduld betracht moet worden.

Bouterse belichaming falend systeem

'Wat is de reden, dat president Bouterse zich nu veel minder begeeft tussen de mensen?'

(Bron foto: gov.sr)
'Helaas zien wij dat de coalitie het volk in de steek laat'


Na het aantreden van het kabinet Bouterse-II begeeft de ‘volkspresident’ zich veel minder tussen mensen dan in 2010, toen hij door de 'hand van God' tot president werd gekozen. Of heb ik me vergist? Wat is de reden, dat hij zich nu veel minder begeeft tussen de mensen? Veel mensen gissen waarom de president zich veel minder begeeft tussen mensen. Van een volkspresident verwacht je, vooral in deze tijd van crisis, dat hij regelmatig het volk persoonlijk informeert over de huidige crisis in het land. 

Ik las op Starnieuws, dat minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie door de president bedankt is als minister (d.d 26 januari). Echter, vanuit het Kabinet van de Ppresident is er geen bevestiging. De president laat het volk in het ongewisse over het ontslag van de bewindsvrouw.

Er heerst nu ook een crisis bij De Surinaamsche Bank. Door de crisis bij de bank is al enige tijd een sfeer van spanning van onzekerheid en grotere instabiliteit. De samenleving is bezorgd over de situatie bij de bank, de uitleg van de CBvS (Centrale Bank van Suriname) governor en Financiën- minister is niet voldoende om de rust te kunnen bewaren in de samenleving. De president moet in hoogst eigen persoon het volk informeren. Maar, het schijnt dat hij het niet nodig acht om het volk persoonlijk te informeren over de recente gebeurtenissen.

Als president kan hij het volk niet in onzekerheid laten, dat leidt tot grotere instabiliteit. Het vertrouwen in de regering is komen weg te vallen, omdat deze regering niet vastberaden is in de uitvoering van een beleid dat gericht is op het versterken van vertrouwen en stabiliteit. Wij moeten allemaal samenwerken om een antwoord te formuleren op de onzekerheid die dit tijdsgewricht kenmerkt.

We hebben een parlement dat door het volk is gekozen en we vertrouwen erop dat ze voor ons opkomen en werken. Helaas zien wij dat de coalitie het volk in de steek laat. De coalitie ondersteunt de regering waardoor het desastreuze beleid van de regering niet omgebogen kan worden om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.

Het is bekend dat een regering met NDP-signatuur vaak voor financiële crisis zorgt. We kennen nog de periode 1996-2000 en 2010 tot heden. Een tijdje terug is door de perschef van het Kabinet van de President aangekondigd dat op 1 februari reshuffeling plaatsvindt van het kabinet Bouterse. Reshuffeling van ministers heeft niet gewerkt, dat weet de president zelf, hij heeft als machthebber een groot aantal ministers gereshuffeld. De president is gewoon niet in staat beleid te ontwikkelen, dat is gebleken vanaf de revolutionaire periode tot heden. Derhalve is het niet verwachtbaar dat de reshuffeling positieve veranderingen zal brengen in het beleid, omdat president Bouterse de belichaming is van falend systeem. Uiteraard wachten we vol spanning de reshuffeling van het kabinet-Bouterse af.

Idris Naipal

Federale rechter in New York fluit door president Trump ingestelde inreisverbod deels terug

Reizigers met geldig visum aangekomen op Amerikaanse luchthaven mogen niet teruggestuurd mogen 

Rechter gaat in tegen door Trump uitgevaardigd decreet


Een federale rechter in New York heeft het nieuwe inreisverbod van president Trump deels opgeschort. De rechter oordeelde gisteravond dat reizigers die met een geldig visum zijn aangekomen op een Amerikaanse luchthaven niet teruggestuurd mogen worden en tot nader order in het land mogen blijven. Dit berichten vele nationale en internationale media vanochtend, zondag 29 januari 2017.

(Bron: Twitter)
Rechter Ann Donelly ging daarmee in tegen het decreet dat president Trump vrijdag had uitgevaardigd. Dat bepaalt dat reizigers en vluchtelingen uit Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen, Somalië en Syrië de komende maanden het land niet in komen.

De rechter verbiedt het de autoriteiten ook om vluchtelingen die arriveren met een toegekende verblijfsvergunning, nu alsnog de toegang te weigeren.

Burgerrechtenorganisatie ACLU (American Civil Liberties Union) schat dat het om zo’n honderd tot tweehonderd mensen gaat die nu worden vastgehouden op luchthavens. Het ministerie van binnenlandse veiligheid spreekt van 109 personen en de Amerikaanse Douane en Grensbeveiliging van 170 personen die in de eerste 24 uur van de nieuwe regel het land niet in mochten.

De ACLU had een zaak tegen de Staat aangespannen namens twee Irakezen die banden hadden met het Amerikaanse leger. Volgens de eisers zou het voor ze vanwege hun banden met de VS te gevaarlijk zijn om terug te keren. Bovendien hadden ze een geldig visum.

De uitspraak van de rechter geldt voor alle staten van de VS. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.

Trump liet eerder gisteren nog weten, dat het inreisverbod niet gericht was tegen moslims en heel goed werkte.

Het Departement Binnenlandse Veiligheid in Amerika heeft vandaag aangegeven het oordeel van de rechter te respecteren, maar stelt ook dat de maatregel van Trump van kracht blijft.

Donnelly deed de uitspraak bij het gerechtsgebouw in Brooklyn in New York, waar honderden mensen waren samengekomen om te protesteren tegen het beleid van Trump. Dale Ho, voorzitter van het Voting Rights Project van ACLU tweette: 'We hebben gewonnen' (zie hierna). De intrekking van het verbod geldt voor het hele land, liet hij nog weten.
(Red. De Surinaamse Krant/De Telegraaf/Twitter/ACLU/AD)

Acht Surinaamse taekwondo-sporters nemen deel aan US Open 2017 in Las Vegas

Coach Wijnaldum heeft zijn sporters goed voorbereid


Acht taekwondoko-sporters zijn gisterochtend vertrokken naar Las Vegas in de VS om deel te nemen van 30 januari tot en met 3 februari aan de Taekwondo US Open 2017 (zie foto - Bron: USATeam.org). Coach Rodney Wijnaldum kijkt uit naar het evenement. De groep heeft ruim vier maanden de tijd gehad om zich voor te bereiden. Voorspellingen over medailles waagt de oefenmeester nog niet.

'Gezien de goede voorbereiding kan ik dus wel zeggen dat ze ready zijn', zegt hij vandaag, zondag 29 januari 2017, in de Ware Tijd.

Het is echter niet ondenkbaar dat de delegatie met prijzen terugkeert. Immers, in de groep zitten vechters die eerder op grote toernooien eremetaal in de wacht hebben gesleept. Tosh van Dijk bijvoorbeeld won drie jaar geleden nog goud op de Zuid-Amerikaanse Spelen.

Naast Van Dijk zitten ook Juan Paiman, Jamal Arnhem, Shrendre Sheobaran, Shamar Iman, Danique Wirokarto, Yade Bongsomengolo en Chanice Laldarie in de selectie.

Aan de US Open doen landen uit de hele wereld mee. Behalve Suriname en het gastland zijn onder andere ook Mexico, Canada, China, Taiwan, Nederland, Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië, Argentinië, Brazilië en Trinidad en Tobago van de partij.

Vorig jaar werd het gastland winnaar van het toernooi. Daarachter volgden respectievelijk Mexico en Canada.

President Bouterse weerspreekt geruchten over zijn gezondheidstoestand in zijn bekende retoriek

Bouterse woont nieuwjaarsbijeenkomst BEP bij om respect te tonen voor steun van de BEP

(Bron foto: BEP)

President wenst de mensen geluk die hem allerlei dingen toewensen - 'Mensen willen het land kapot maken om zelf aan macht te komen'


'Suma no wani dat a kondre e go na fesi. Sma e wan kon na makti nomo', zei president Desi Bouterse gisteravond tijdens de Opo Yari-bijeenkomst van coalitiepartner BEP. Hij was met een delegatie van de NDP naar de bijeenkomst om waardering en respect te tonen voor de steun en trouw in de moeilijke periode die het land doormaakt, zo schrijft Starnieuws vandaag, zondag 29 januari 2017.

De president zei, dat mensen het land kapot willen maken met als doel om aan de macht te komen. Bouterse leverde kritiek op de staking van onderwijsbonden. Leerlingen hebben meer dan twee weken geen onderwijs ontvangen. Dit was volgens de president helemaal niet nodig. Mensen zijn naar De Nationale Assemblee gegaan om te zeggen dat zij het onderwijsproces willen normaliseren, maar als ze buiten zijn worden mensen opgeroepen de straat op te gaan. Er is oppositie en coalitie, maar in sommige zaken moet men in de eerste plaats Surinamer zijn, zo sprak hij.

De president herhaalde maar weer eens, dat de enige vijand de armoede is.

Er worden allerlei geruchten de wereld ingestuurd. Dan is de SLM laat, want hij zou het vliegtuig hebben gepakt en naar Cuba zijn gegaan. Dan heeft hij een hartstilstand gehad. Bouterse wenste de mensen geluk die hem allerlei dingen toewensen.

Over de BEP en de Hervormings Beweging van Raymond Sapoen was Bouterse vol lof voor de steun die hij ondervindt in moeilijke tijden waarin het land zich bevindt. Hij haalde aan dat de hele wereld problemen ervaart. Niet alleen Suriname heeft het moeilijk. In Nederland is zelfs een voedselbank ingesteld om noodlijdenden te helpen, zo haalde hij aan. Hij vroeg de mensen vertrouwen te blijven hebben en geloof in elkaar. 'Met gezamenlijke inspanning komt het land uit het moeilijke vaarwater. Samen moet het land worden opgebouwd, het is nu geen verkiezingstijd.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Voorzitters van DA'91 en SPA vinden dat regering Bouterse-II moet opstappen

Alihusain-Del Castilho en Castelen: 'Regering niet in staat het land te leiden'
In felle bewoordingen hebben de politici Angelic Alihusain-Del Castilho (voorzitster van DA'91) en Guno Castelen, voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) tijdens de Opo Yari van de SPA gisteravond aangegeven, dat de regering Bouterse-II naar huis moet. Ze is volgens hen niet in staat het land te leiden. Dit bericht Starnieuws vanochtend, zondag 29 januari 2017.

Alihusain-Del Castilho gaf het advies aan president Desi Bouterse om vrijwillig zijn mandaat terug te geven aan De Nationale Assemblee. Als hij weigert zullen er andere zaken gebeuren. Hij zal gedwongen worden tot aftreden, met alle gevolgen van dien.


Diverse sprekers hebben het beleid van de regering fel bekritiseerd. Het woord werd ook gevoerd door de vakbondsleiders Lloyd Read en Robby Berenstein, voorzitter van C-47. Zij benadrukten dat C-47 en de SPA elkaars bondgenoten zijn en steeds gesteld hebben dat vakbond en politiek samengaan.

Castelen merkte op, dat resultaten die vakbondsleiders met goede collectieve arbeidsovereenkomsten bereiken voor werkers, teniet worden gedaan door het beleid van de regering. Het volk wordt verarmd door slecht bestuur en corruptie.

De strijd van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname werd hogelijk gewaardeerd door de vakbondsleiders, DA'91 en de SPA. Volgens Castelen gaat het echt niet om Srd 500 extra per maand of Srd 4.000 aan salaris. Het gaat om een fundamentele strijd voor lotsverbetering en waardering.

Alihusain-Del Castilho haalde aan, dat respectloos omgegaan wordt met onderwijsgevenden. Gezondheidszorg is volgens haar in een kritieke toestand. De regering voert volgens haar een wanbeleid. Zij bracht in herinnering dat aan landsdienaren door de president een loonsverhoging is beloofd uiterlijk eind april. 'Fu pe a moni o komopo?', vroeg de voorzitter van DA'91 zich af. Zij merkte op dat het volk bedrogen en voorgelogen wordt. Volgens haar is door het verkwistende beleid en ongelimiteerde leningen het land op weg naar faillissement. Er wordt gegokt met de toekomst van het land en de jongeren. De regering zal met alle democratische middelen gedwongen worden tot aftreden. Er zal nationaal en internationaal strijd gevoerd worden.

Castelen en Berenstein zeiden, dat vanaf de basis de strijd gevoerd zal worden. Veel leiders praten hun eigen taal, zonder naar het volk te luisteren. Straks zullen deze leiders alleen staan, stelde Berenstein.

Castelen zei verder nog, dat de SPA niet bezig is te destabiliseren. De SPA-voorzitter stelde dat de partij rust en orde wil.

'Maar, als mensen bezig zijn met grappenmakerij en komedie, dan is de partij verplicht krachten te bundelen en mensen tot in de kleinste eenheid te organiseren om strijd te leveren.'

Opstappen minister Van der Steur, wie stopt malloot Trump en slecht nieuws in 'Welgeinformeerd', Radio Tamara

Panel bespreekt gevolgen voor VVD van aftreden bewindsman Van der Steur en de vraag wie neemt plaats Bouterse in mocht hij 'uitvallen' 


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma 'Welgeinformeerd' van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt vanavond, zondag 29 januari 2017, weer diverse interessante, prikkelende actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd) onder andere aandacht voor:

* Weer een minister van Veiligheid & Justitie de laan uit
en weer naar aanleiding van de Teeven-Deal. Teeven zelf is in geen veld of wegen te bekennen, terwijl hij toch eigenlijk de hoofdschuldige is van alle ellende toen en nu voor de VVD, zo kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Wat gaat dit betekenen voor de verkiezingsuitslag van VVD ?


* Sylvana Simons en haar nieuwe politieke partij Artikel 1 zijn hard bezig om de partij geregistreerd te krijgen in zoveel mogelijk kiesdistricten, waar per kiesdistrict minstens 20 handtekeningen van (ondersteunende) kiezers moeten worden ingeleverd bij de indiening van de kandidatenlijsten. Gaat het allemaal lukken en hoe gaan partijcampagne en  -programma eruit zien?


Wat moet zij doen en wat moet zij in ieder geval niet doen om die ongeveer 63.000 stemmen voor 1 Tweede Kamerzetel te kunnen krijgen?* DENK, de voormalige partij van Sylvana Simons en Ian van der Kooye, eist respectievelijk 30.000 en 40.000 euro van beiden vanwege contractbreuk. Volgens DENK-leider Kuzu zouden Simons en Van der Kooye bij DENK in dienst zijn c.q. op de loonlijst staan. Weer een tegenvaller voor Artikel 1 of een storm in een glas water?

* Donald Dump / Trump verrast vriend en vijand elke dag weer met allerlei mallotige besluiten die alle een ding gemeen hebben namelijk dat ze 'gemeen' zijn. Oliepijpleidingen die toch weer worden aangelegd in het leefgebied van de inheemse , die muur bij de grens met Mexico die er moet komen op kosten van Mexico en nu ook nog eens drie maanden lang geen vluchteling meer het land in. Wie gaat deze malloot stoppen voordat het te laat is?

* Frontale aanval. Brexit is in zwaar weer terechtgekomen nu het Hoogste Gerechtshof in Engeland heeft gezegd dat het Britse Parlement daarbij moet moet worden betrokken. Omdat uit de EU gaan betekent, dat de Grondwet moet worden gewijzigd en daarvoor is altijd vooraf het parlement nodig. Een andere aanval is die vanuit Schotland. De Schotten hebben al vanaf het begin gezegd dat zij niet uit de EU willen. Er dreigt dus nu ook een scheuring in The United Kingdom. En de kans dat de Ieren de Schotten zullen volgen mag ook niet uit het oog worden verloren. Zware tijden voor premier May!

* Slecht nieuws! Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft laten weten via een brief aan de Amsterdamse bevolking (zie hieronder) dat hij ernstig ziek is (uitgezaaide longkanker). Wij wensen hem sterkte.
In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

* Op social media doen hardnekkige geruchten de ronde over de gezondheidssituatie van president Bouterse die ernstige nierproblemen zou hebben en voor behandeling in het buitenland zou verblijven. Nu zijn op social media geplaatste berichten (postings) niet altijd even betrouwbaar, maar waar rook is is meestal vuur. Afgelopen week ontving hij overigens nog een delegatie van studentenorganisaties en zaterdag 28 januari was hij in Paramaribo van de partij bij de viering van Chinees nieuwjaar bij de Chinese vereniging Fa Tjauw Song Foei.

De vraag die zich dan toch opdringt is wie de leiding van het land zal overnemen als president Bouterse niet meer in staat is zijn functie uit te oefenen? Natuurlijk ligt device-president (Ashwin Adhin) voor de hand, maar zal die ook de nieuwe leider van de NDP worden? De redactie van het programma probeert meer hierover te weten te komen.

* Wij proberen ook een telefonisch interview te hebben met Wilgo Valies, de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en stakingsleider. De laatste berichten zijn dat er een soort akkoord zou zijn bereikt.  


Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Iwan Bottse en Max Sordam en de presentatie is in handen van Owen Venloo.


Het programma wordt vanavond tussen tien uur en middernacht ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om middernacht, dat is acht uur in de avond Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

President Bouterse aanwezig bij viering Chinees nieuwjaar bij Chinese vereniging Fa Tjauw Song Foei

Voorzitter vereniging Chen Jin Hua vraagt regering om meer veiligheid en versterking politie

Bouterse: 'We zagen hen als omu snesi op de hoek staan en vandaag de dag hebben ze grote supermarkten en malls'


Tijdens de gezamenlijke lunch met bestuur, leden, politici, vrienden en familie vanwege het Chinees nieuwjaar zaterdag 28 januari 2017, heeft voorzitter Chen Jin Hua van de Chinese vereniging Fa Tjauw Song Foei gevraagd om meer veiligheid. 'Het afgelopen jaar is de veiligheid in Suriname verslechterd vanwege de economische crisis. Veel overvallen en berovingen bij de burgers van Suriname, veelal bij onze Chinese broeders en zusters, die slachtoffer zijn geworden van de criminelen.' Dit bericht Starnieuws.

Hij vroeg de regering om de politie te versterken en om meer effectieve maatregelen om de criminaliteit te voorkomen, te bestrijden en te bestraffen. 'En om de veiligheid van de burgers in deze moeilijke tijd te waarborgen.'

De voorzitter blikte in zijn nieuwjaarstoespraak ook terug op de activiteiten van zijn organisatie. Problemen zijn opgelost en het sociale werk is goed uitgevoerd. Hij sprak de hoop uit dat de gouden haan, Suriname veel eieren mag schenken. In Chinese astrologie staat de ‘gowtu kakafowru voor trouw, doorzetting en loyaliteit’ en dit feest wordt wereldwijd groots gevierd, gaf president Desi Bouterse in zijn toespraak aan.

'Elke ochtend wanneer trouw a kakafowru e bari, de haan kraait - op elke dag door God gegeven, laat onze relatie Suriname en de Volksrepubliek China voortgang vinden. Vanaf de komst van eerste groep Chinese immigranten, hebben Chinezen zich in Suriname gevestigd. Je kunt ze niet meer wegdenken uit het land', zei Bouterse. 'We zagen hen als omu snesi op de hoek staan, en vandaag de dag hebben ze grote supermarkten en malls. Zij zijn deel en onderdeel van de Surinaamse gemeenschap geworden.'

Chinezen bekleden verschillende functies in de samenleving. 'Dat wil zeggen dat ze heel goed geïntegreerd zijn in onze samenleving.' Bouterse greep de relatie Suriname-China ook even aan om zijn erkentelijkheid bij het Chinese volk te benadrukken. 'Voor de wijze waarop het helpt om samen met ons Suriname op te bouwen. Wij willen daarvoor dank zeggen.' Hij dankte China ook voor de hulp op het gebied van infrastructuur, volksgezondheid en vooral voor studiemogelijkheden aan Surinaamse jongeren om in China te studeren.

De president wenste alle aanwezigen een gezond en succesvol jaar toe.

De Chinese ambassadeur Zhang Jinxiong ging in zijn nieuwjaarswens ook in op de bijdrage van de personen met Chinese afkomst. 'De Surinaamse Chinezen maken een belangrijk deel uit van de Surinaamse bevolking. Chinezen werken schouder aan schouder met andere etnische groepen om Suriname, hun thuisland mooier en moderner te maken.'

De ambassadeur zei ervan overtuigd te zijn, dat door gezamenlijke inspanning van de overheid en het volk en solidariteit van alle etnische groepen alle moeilijkheden te overwinnen zijn. Het Jaar van Haan staat voor energie, ijver, lef, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Zhang: 'Laten wij werken met betrouwbaarheid voor een beter leven in het Jaar van de Haan.'

Surinaamse passagiers van Insel Air gestrand op Curaçao

Onduidelijkheid over hervatting vluchten door financiële problemen geplaagd Insel Air


De Insel Air-vluchten van en naar Curaçao van afgelopen nacht en morgenochtend zijn geannuleerd. Ook de retourvluchten van afgelopen woensdagavond en gisteravond uit Curaçao zijn niet doorgegaan. De vlucht van donderdagavond is met vertraging uitgevoerd. Surinaamse passagiers zijn hierdoor al dagen gestrand op Curaçao, zo bericht Starnieuws zaterdag 28 januari 2017.

Passagiers zijn genoodzaakt tickets bij de SLM te kopen om alsnog naar Suriname te kunnen vertrekken. Het is nog onduidelijk of de Insel Air-vlucht uit Curaçao van vanavond doorgaat.

Een deel van de vliegtuigen van Insel Air staat aan de grond op luchthaven Hato op Curaçao voor onderhoud. Hierover berichtte De Surinaamse Krant gisteren uitgebreid.


De vliegoperaties worden uitgevoerd met een beperkt aantal toestellen. Ook de vluchten vandaag naar Miami in de Amerikaanse staat Florida en Sint Maarten zijn geannuleerd.

Bij dochtermaatschappij Insel Air Aruba gaat vandaag de vlucht naar Santo Domingo niet door. Recent werden de rechtstreekse vluchten Aruba - Paramaribo v.v. (Insel Air Aruba) ook tot nader orde stopgezet.

Insel Air verkeert al enige tijd in financiële problemen, onder andere doordat het bedrijf zijn geld niet kan terughalen uit Venezuela. Dit heeft directe gevolgen voor de vliegoperaties. Afgelopen woensdag weigerde een deel van Insel Air-piloten nog te vliegen, omdat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. Er wordt geklaagd over te weinig vliegtuigonderhoud en een tekort aan middelen voor reserve-onderdelen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)