woensdag 1 februari 2017

Nieuwe HI-bewindsman Welzijn richt zich op bevorderen economische bedrijvigheid

'Productie van goederen en producten ter vervanging van import krijgen bijzondere aandacht'


Ferdinand Welzijn, de nieuwe minister van Handel en Industrie, heeft het bevorderen van economische bedrijvigheid hoog op de agenda staan. Hij vindt een structurele samenwerking met alle bedrijfslevensorganisaties van groot belang. Zij zullen betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding, terwijl transparantie evenals integriteit bij de beleidsuitvoering volgens Welzijn een vereiste zijn voor succes. 

'Het feit dat de Surinaamse economie zeer ernstig is ingekrompen en in zwaar weer verkeert. Dit dwingt ons om meer dan voorheen drastische bezuinigingsmaatregelen te treffen. Wij moeten ons gezamenlijk inspannen om iedere vorm van verspilling tegen te gaan, maar gelijkertijd de economische bedrijvigheid stimuleren. Dit kan het beste worden gedaan door investeringen in de productie te stimuleren. Deze investeringen zullen gericht moeten zijn op de verhoging van de nationale productie, diversificatie van onze economie', aldus de vandaag, woensdag 1 februari 2017, beëdigde nieuwe minister op Starnieuws.

De Surinaamse economie heeft volgens Welzijn een 'boost' nodig. 'Deze kan alleen op gang worden gebracht wanneer wij met zijn allen de zelfde richting kiezen. Ik zie als grootste uitdaging het samenbundelen van positieve krachten dwars door alle individuele belangen heen, doelgericht te werken aan de verhoging van de productiviteit. De focus zal moeten liggen op het bevorderen van de export, het verhogen van het exportvolume. Daarmee worden de deviezenopbrengsten vermeerderd. De productie van goederen en producten ter vervanging van de import zullen bijzonder aandacht krijgen.'

Welzijn zal zich inzetten om de prijzen van voornamelijk basisgoederen stabiel te houden, terwijl het aan de consument gelegen zal zijn om voor kwaliteit te kiezen. 'Wij zullen daarom de consumentenorganisatie sterk ondersteunen. Het klein en midden bedrijf zal bijzondere aandacht krijgen, waarbij programma's voor de opstartende ondernemers verder zullen worden ontwikkeld. Ook de grotere bedrijven zullen worden gestimuleerd om efficiënter te werken. Ik beloof dat ik mij gefocust zal houden op die zaken die waarde toevoegend zijn, geen lange en ingewikkelde praatjes maken, maar resultaat gericht beleid voeren. Ik reken daarbij op de samenleving in haar totaliteit, maar in het bijzonder op alle stakeholders.'

Politie van Lelydorp heeft haar eigen Bikers Unit

Agenten op de fiets gaan surveilleren in ressort en zijn aanwezig bij de markten en rond scholen


De politie van Lelydorp heeft sinds maandag een eigen Bikers Unit. Agenten gaan op de fiets surveilleren binnen het ressort. De bikers zullen ook bij de woensdagse en de zondagse markt aanwezig zijn voor handhaving van de openbare orde. Er zal aandacht worden besteed aan de veiligheid rond de scholen en andere druk bezochte locaties, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 1 februari 2017.

Na een tiendaagse training in de periode van woensdag 18 januari tot en met vrijdag 27 januari zijn 24 Bikers afgeleverd. De opleiding was tweedelig. Het eerste deel betrof de fysieke mentale trainingen en het tweede deel de technische vaardigheden die in de praktijk worden toegepast.

Uit deze groep zijn zes leden waaronder drie die door de ressort commandant van het ressort Lelydorp waren afgevaardigd toegevoegd aan de in het leven geroepen Bikers Unit. De politie zal op deze manier in een groter deel binnen het ressort kunnen surveilleren.

President Bouterse heeft smaak van reshuffeling te pakken

Meer ministers hangt vervanging boven het hoofd

- Bouterse pakt ook het leger, staatsbedrijven en staatszenders STVS en SRS aan
- Regering krijgt directoraat Informatie met Clifton Limburg als directeur


President Desi Bouterse is nog niet klaar met reshuffeling. Intern zijn nog gesprekken gaande om meer ministers te vervangen. Ook bij staatsbedrijven zal een grote schoonmaak worden gehouden, zei hij vandaag, woensdag 1 februari 2017, op een persconferentie, aldus Starnieuws.

Binnen het Nationaal Leger zullen grondige verschuivingen komen. Het gaat om een totale reshuffeling kondigde Bouterse aan. Tijdens deze regeerperiode zijn ook parastatale bedrijven geobserveerd. Die worden onherroepelijk ook aangepakt, liet de president weten. Ook bij de staatszenders STVS en SRS gaat worden gereshuffeld. De informatie naar de samenleving loopt nog steeds niet, aldus Bouterse. Hierin zal verandering worden aangebracht.

Hij zei verder, dat ook met deskundigen van media gesproken zal worden over de informatievoorziening. Er komt een directoraat Informatie van de regering. Clifton Limburg, die nu perschef is van het Kabinet van de President, wordt directeur van het directoraat Informatie. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme wordt opgeheven.

Mathoera (VHP): 'Doekhie heeft geen guts om te verschijnen voor de politie'

Uiten van beschuldigingen aan adres politica is 'laag bij de grond en laf'


Het NDP-Assembleelid Rachied Doekhie is meerdere keren door de politie opgeroepen voor verhoor. Maar, deze politicus heeft de oproep van de politie straal genegeerd. De oproep hield verband met tal van beschuldigingen die hij heeft gedaan aan het adres van het VHP-Assembleelid Krishna Hussainali-Mathoera, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 1 februari 2017.

Zij is niet bespaard van talloze beschuldigingen gedaan door haar collega-Assembleelid van de coalitie, vanaf haar intrede in de politiek. Hij heeft er zelfs niet voor geschroomd haar in verband te brengen met wapen- en drugshandel, waarvan zij aangifte tegen Doekhie heeft gedaan wegens laster en smaad.

Het VHP-Assembleelid heeft ook een civiele zaak tegen hem lopen bij de rechter. De uitspraak van de rechter wordt door haar afgewacht.

Recent nog heeft de NDP-politicus weer geprobeerd haar naam door het slijk te halen in het parlement. Deze keer werden de oude beschuldigingen over wapen- en drugshandel herhaald, waarbij wederom haar overleden man niet met rust werd gelaten. Tegelijkertijd werd ze heel persoonlijk besproken over haar geloofsovertuiging en haar representatie, wat Mathoera erg onprofessioneel en ongepast vindt.

Mathoera ontkent met klem enige betrokkenheid bij drugs- en wapenhandel en zegt dat het allemaal valse beschuldigingen zijn. Ook haar zoon is willens en wetens uitgemaakt voor een moordenaar, terwijl hij nimmer betrokken is geweest bij een aanrijding met dodelijk afloop. Zij vindt het ‘laag bij de grond en laf’ dat Doekhie in het parlement gebruik maakt van zijn onschendbaarheid door haar van alles te beschuldigen, terwijl hij de oproepen van de politie om verhoord te worden naast zich neerlegt. Mathoera vindt, dat hij niet moet dokken voor een politioneel onderzoek, maar juist de plicht en guts moet hebben om mee te werken aan het onderzoek, zodat de waarheid aan het licht komt.

Computerstoring bij Luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol is voorbij

De KLM annuleert veertig vluchten in verband met de storing


De computerstoring bij Luchtverkeersleiding Nederland is voorbij. Dat heeft de dienst vanmiddag, woensdag 1 februari 2017 (Nederlandse tijd) gemeld. Door de storing, die rond kwart over acht vanochtend begon, waren op Schiphol vandaag een groot deel van de dag minder landingen mogelijk, omdat met een back-upsysteem werd gewerkt, zo schrijft De Telegraaf onder andere. 

Rond half vier Nederlandse tijd was de storing voorbij en kon worden begonnen met het opbouwen van het vliegverkeer naar de normale situatie.


Het probleem bij de luchtverkeersleiding werd veroorzaakt door een defect onderdeel in de hardware, laat een woordvoerster weten.

De KLM annuleerde woensdag veertig vluchten in verband met de storing. Het waren vluchten die vanaf Schiphol zouden vertrekken. Een woordvoerster tekende erbij aan, dat dus ook de bijbehorende terugvluchten niet konden doorgaan.

In de ochtend weken verschillende aankomende KLM-vluchten uit naar Rotterdam en Eindhoven. Volgens een woordvoerder van Schiphol was het niet zo, dat er veel passagiers op de luchthaven waren gestrand, vooral doordat veel reizigers door hun maatschappij waren gewaarschuwd.

Acht scholieren licht gewond geraakt bij aanrijding schoolbus met auto

Bus en auto frontaal in botsing op T-kruising Houttuin- en Indira Gandhiweg


Een schoolbus en een personenauto zijn vandaag, woensdag 1 februari 2017, frontaal met elkaar in botsing gekomen op de T-kruising van de Houttuin- en de Indira Gandhiweg. De bus kwam vanuit de Houttuinweg en reed de Indira Gandhiweg op en ging richting Lelydorp. Op hetzelfde moment haalde een personenauto, die op de Indira Gandhiweg reed en richting stad ging, een ander voertuig in. De bus en de personenauto kwamen hierdoor frontaal in botsing met elkaar. Dit bericht Starnieuws.

Acht scholieren in de bus raakten licht gewond en werden voor medische zorg vervoerd naar de spoedpost van Libi Makandra.

De kinderen waren op weg naar school. Het gaat om leerlingen van de John Monkou school te Lelydorp.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

President Bouterse heet vijf nieuwe ministers binnen zijn regeerteam welkom

Bouterse kritisch over functioneren enkele ministeries - 'Laten mensen u niet komen frommelen'

- 'Structuren op OW zijn zo netjes en alles lijkt transparant, maar het is een verschrikking daar'
- 'Op sommige ministeries zijn clans en die clans scherpen hun messen'


'Laten mensen u niet komen frommelen. Doet u uw ding. Als er fouten worden gemaakt, leggen we het voor en samen gaan we het corrigeren.' Woorden van president Desi Bouterse bij de beëdiging vanochtend, woensdag 1 februari 2017, van vijf nieuwe ministers in zijn regering. Dit bericht Starnieuws.

Ferdinand Welzijn die op Handel en Industrie komt en Jerry Miranda die op Openbare Werken de scepter gaat zwaaien legden de eed af. De drie nieuwe vrouwen in het kabinet, Christine Polak (Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo), Roline Samsoedien (Ruimtelijke ordening, Grond-en Bosbeheer, RGB) en Yldez Polack-Beighle (Buitenlandse Zaken) hebben de belofte afgelegd.


President Bouterse heeft de ministers die zijn vervangen bedankt voor hun inzet. Sieglien Burleson moest op het ministerie van Handel en Industrie het veld ruimen.

Volgens Bouterse hebben de ministers in een zeer uitdagende situatie waarbij het financieel economisch zeer moeilijk is geweest, gewerkt. 'Het is een heel offer om die dikhati te nemen.' Hij zei dat hij niet zo tevreden is over het eerste traject. 'Er zijn fouten gemaakt in de afgelopen periode en met hard werken zullen we weer op spoor komen.'

Over de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken (BuZa), Yldiz Polack-Beighle, zegt de president dat zij al jaren op de radar van de partijtop was. 'Hoewel ze in het buitenland zat, hebben we niet vergeten dat ze een goede job kan doen.' Hij zei er het volste vertrouwen in te hebben, dat ze het vertrouwen in het departement weer terug kan brengen.

Ook aan minister Samsoedien heeft hij voorgehouden, dat het geen makkelijke job wordt op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Bos- en Grondbeheer. Volgens Bouterse is er in de afgelopen periode ontzettend veel misgegaan. 'De situatie noopt ons om zaken anders te bekijken, structuren te herzien.' Hij zegt dat er op sommige ministeries clans zijn en die 'clans scherpen hun messen. Het zal niet gemakkelijk zijn voor u, we gaan u gezamenlijk instructies geven.'

Het ministerie van Openbare Werken (OW), waar Miranda het vaandel overneemt van Siegfried Wolff is volgens het staatshoofd een regering op zich. 'Structuren zijn zo netjes daar en alles lijkt transparant. Maar, het is een verschrikking daar. We hebben veel werk om de Augiasstal daar op te ruimen.' 

Met de benoeming van een ex-voorzitter van de bedrijvenorganisatie op Handel en Industrie, hoopt Bouterse een signaal aan het bedrijfsleven te geven. 'Minister-zijn in deze tijd is geen sinecure. Verwacht veel kritiek, ook al is dat onterecht. Ik verwacht van de ministers dat zij het voorbeeld geven en verdraagzaamheid zullen tonen.'

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme wordt opgesplitst. Transport en Communicatie worden ondergebracht bij het ministerie van OW, terwijl er een Toerisme autoriteit komt bij het ministerie van HI. Minister Joan Dogojo verhuist van Sociale Zaken en Volkshuisvesting naar het ministerie van Sport- en Jeugdzaken waar Faizel Abdoelgafoer de scepter zwaaide.

De andere ministers die na 1,5 jaar het team verlaten zijn Andy Rusland (TCT), Steven Relyveld (RGB), Siegfried Wolff (OW), Niermala Badrising (BuZa) - op eigen verzoek - en Sieglien Burleson (HI). President Bouterse zei, dat hij het team heeft aangepast om beter te kunnen voldoen aan de uitdagingen van de huidige financieel economische ontwikkelen. Volgens hem is het van groot belang, dat 'wij al onze mogelijkheden benutten om zo snel als mogelijk uit deze crisis te geraken'. De doorgevoerde aanpassingen in het kabinet moeten het beleid verder aanscherpen.

Vertragingen op Schiphol door computerstoring bij de Luchtverkeersleiding

Uit voorzorg kunnen minder vliegtuigen landen


Vliegtuigen op Schiphol kampen vanochtend, woensdag 1 februari 2017, met vertraging vanwege een computerstoring bij Luchtverkeersleiding Nederland. Volgens een woordvoerder van de luchtverkeersleiding kunnen er uit voorzorg minder vliegtuigen landen, wat leidt tot vertragingen op de luchthaven. De woordvoerder zegt verder, dat er geen gevaar is voor het vliegverkeer, zo bericht de Amsterdamse zender AT5.

'Er is direct een backupprocedure gestart. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen er minder vliegtuigen landen.' 

De problemen zijn rond 08.15 uur (Nederlandse tijd) ontstaan. 'We adviseren reizigers goed de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden.' Hoe lang de storing gaat duren is niet bekend.


UPDATE 12.00 uur (Nederlandse tijd): 
De problemen bij de luchtverkeersleiding zijn nog niet opgelost. De gemiddelde vertraging is inmiddels opgelopen naar een uur, meldt een woordvoerder van Schiphol. 'Inmiddels hebben vier vliegtuigen gehad die zijn uitgeweken naar een ander vliegveld.' Hoe lang de storing gaat duren is nog altijd niet bekend.

Een van de vele door de storing getroffen reiziger is Ruud Gullit die in Abu Dhabi was:

A photo posted by Ruud Gullit (@ruudgullitofficial_) on

Zorgen bij de ruim 1.100 ambtenaren bij op te heffen TCT-ministerie

Voorzitter CLO en NDP-parlementslid Hooghart ziet situatie niet zo somber in.....

Vraagtekens ambtenaren waarom juist dit ministerie wordt opgeheven


Er is onder de ruim 1.100 ambtenaren van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) bezorgdheid ontstaan, sinds bekend is geworden dat het departement wordt opgeheven. Directieleden, beleidsadviseurs en stafmedewerkers hebben gisteren hun bezorgdheid geuit tijdens een bespreking met minister Andy Rusland die hen informeerde dat het personeel bij het ministerie van Openbare Werken zal worden ondergebracht, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 1 februari 2017.

Medewerkers concluderen, dat met de ontmanteling een signaal is afgegeven dat het departement niet belangrijk is. Zij vragen zich af waarom juist een ministerie dat belangrijke staatsbedrijven onder zich heeft en beleidsadviseurs heeft, die onder andere op luchtvaartgebied verwikkeld zijn in internationale certificeringsprocessen, wordt opgedoekt. Personeelsleden vrezen dat hun positie moeizaam ingepast zal worden bij OW en topkader van het land aan de kantlijn van de ontwikkeling zal worden gehouden.

Bij de ontmanteling van het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking in 2010 en het weghalen van de directoraten Technologische Ontwikkeling en Milieu bij het toenmalig ministerie van ATM voorgehouden.

'Tot vandaag is de rechtspositie van veel van de betrokken ambtenaren niet geregeld. Een groot aantal van hen zit al zes jaar thuis zonder werk, terwijl hen allerlei mooie verhalen waren voorgehouden', zegt een ambgtenaar.

Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) en NDP-Assembleelid ziet de situatie - uiteraard -niet zo somber is als de ambtenaren en zegt dat de vakcentrale de situatie goed in de gaten houdt. Hij verwacht dat de onderdelen van TCT directoraten worden van OW.

Maar, de vraag is in hoeverre Hooghart de TCT-ambtenaren werkelijk gaat ondersteunen gelet op het feit, dat hij voor regeringspartij NDP in het parlement zit. De kans dat hij als vakbondsleider in actie komt tegen het door 'zijn' president Desi Bouterse (en NDP-voorzitter) gevoerde beleid is naar alle waarschijnlijkheid zeer klein.

Overigens werd zijn houding al duidelijk tijdens de recente staking van leerkrachten. Die staking werd uitgevoerd door leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) onder leiding van Wilgo Valies. De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS, onder voorzitter Marcellino Nerkust, stond niet achter die staking en werd daarin gesteund door Hooghart... Nerkust, vakbondsman, trad zelfs - tevergeefs - op als stakingbreker door stakende onderwijsgevenden op te roepen om het werk te hervatten.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Boze wachtende passagiers Insel Air-vluchten richten vernielingen aan op luchthaven Hato, Curaçao

Drie passagiers uit Dominicaanse Republiek gearresteerd en vrijgelaten na vergoeding schade


De onvrede van passagiers over Insel Air liep gistermorgen uit de hand op Hato. Reizigers waren al ingecheckt voor een vlucht en hun paspoorten gecontroleerd, toen ze in de wachtruimte boven te horen kregen dat hun vlucht naar Sint Maarten en Santo Domingo zo’n tien uur vertraagd was. Onder de gedupeerden zouden ook passagiers zijn geweest die al een of meerdere dagen op hun vlucht wachtten. Dit bericht Paradise FM vanochtend, woensdag 1 februari 2017.

Drie passagiers werden zo kwaad dat ze hun woede koelden op een televisie van een café in de wachtruimte. De luchthavenpolitie hield de drie samen met agenten van het Korps Politie aan.

De drie, van Dominicaanse afkomst, werden nadat ze de schade hadden vergoed weer vrijgelaten. Met telefoons is het incident gefilmd en op social media geplaatst.


Insel Air heeft het volgende verklaard: 
De vluchten van Insel Air naar Sint Maarten, de Dominicaanse Republiek en Haïti worden voorlopig uitgevoerd door Dominican Wings uit Santo Domingo. De vluchten naar Miami worden uitgevoerd door de Spaanse luchtvaartmaatschappij Swiftair. Dat is nodig, omdat nog steeds drie toestellen van het type MD van Insel Air aan de grond staan. 
Dat er gisteren toch nog veel vertragingen in vertrektijden van Insel Air werden gemeld door luchthaven Hato, komt volgens Insel-ceo Albert Kluyver omdat de maatschappijen die de vluchten overnemen deze moeten inpassen in hun eigen schema’s. Het is eigenlijk ook geen vertraging, maar een ‘scheduled change’. Wie zijn telefoonnummer of e-mailadres heeft doorgegeven wordt een dag van tevoren bericht over de nieuwe vertrek- en aankomsttijd.

Brazilië en Colombia gaan samen drugssmokkel aanpakken

Beide landen willen hun 1.600 kilometer lange grens beter bewaken

Brazilië vreest dat Colombiaanse ex-FARC-guerilla's zich bij drugskartels aansluiten


De ministers van Defensie van Brazilië en Colombia hebben gisteren afgesproken beter te gaan samenwerken in de strijd tegen het smokkelen van drugs en tegen drugsgerelateerd geweld. De ministers spraken af om meer informatie en transportmiddelen met elkaar te delen. Hiermee moet de zestienhonderd kilometer lange grens, die door het Amazoneregenwoud loopt, beter bewaakt kunnen worden. Dit bericht vandaag, woensdag 1 februari 2017, onder andere nu.nl.

In Brazilië is onrust ontstaan tussen de twee grootste drugskartels van het land. De regering is bang dat zwaarbewapende ex-rebellen van de FARC zich aansluiten bij de drugskartels.


'We kunnen niet de vrede in Colombia voor onrust in de regio laten zorgen. We zullen al onze macht inzetten om deze dissidenten aan te pakken', aldus de Colombiaanse defensieminister Luis Carlos Villegas.

De afspraken werden gemaakt in Manaus, de Braziliaanse stad waar onlangs bloedige rellen uitbraken in de gevangenis.

Veterinaire Inspectie neem extra maatregelen vanwege uitbraak vogelgriep Europese- en Aziatische landen

Importverbod op vogels en vogelproducten uit door vogelgriep getroffen landen


De Veterinaire Inspectie treft extra maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van vogelgriep in onder andere in Europa en Azië. Vogels en vogelproducten uit regio’s waar de griep heerst mogen niet worden geïmporteerd. 'Let wel, het betekent niet dat er helemaal niet vanuit een bepaald land mag worden geïmporteerd als de griep in een bepaald deel heerst', zegt Gianna Karg, waarnemend hoofd Veterinaire Inspectie, vandaag, woensdag 1 februari 2017, in de Ware Tijd.

Ze onderkent, dat de inspectie niet voldoende mankracht heeft om de controle op alle plekken te doen. 'Daarom hebben we met de politie, douane en havenmeesters afspraken gemaakt en gevraagd om extra alertheid.' 

De inspectie is ook van plan om in dit kader in februari en maart trainingen te verzorgen aan onder andere havenpersoneel over hoe te handelen als besmette producten het land binnen worden gebracht. Karg merkt op dat er tot nu toe geen enkel geval is geconstateerd.

'We reageren gelijk op meldingen van ziekte in het veld. We zouden meer kunnen doen, maar de middelen zijn er niet.' In feite zou er volgens haar actief onderzoek moeten worden gedaan in onder andere het Bigi Pangebied, waar veel trekvogels komen.

De wereld moet zich volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorbereiden op een mogelijke grieppandemie. In 2009 en 2010 heeft het H1N1-griepvirus de wereld al flink geteisterd. De organisatie roept daarom alle landen op om nauwlettend toe te zien op de uitbraak van de dodelijke vogelgriep bij vogels en mensen. Sinds eind vorig jaar zijn er in Europa en Azië verschillende typen van de vogelgriep gezien. De uitbraak in deze gebieden heeft geresulteerd in grootschalig slachten van pluimvee.

In China heeft de griep behalve bij gevogelte ook menselijke slachtoffers gemaakt. Symptomen van vogelgriep bij de mens zijn koorts, keelpijn en hoesten. Vogels kunnen sterven zonder enige symptomen, maar ze kunnen in sommige gevallen ook zwellingen vertonen over de ogen en oorlellen.

Minister Peneux verbiedt gebruik stripboek Quaco, over slavernij, op scholen

'Didactisch niet verantwoord'


Scholieren in Suriname krijgen het stripboek Quaco niet onder ogen. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur verbiedt het gebruik van dit stripboek op school. Op de inhoud, een verhaal over hoe de slavernij was, is niets aan te merken, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 1 februari 2017.

Waar de minister wel over zou struikelen is de wijze van presenteren, een stripboek. 'Didactisch niet verantwoord', oordeelt de hoogste onderwijsautoriteit. Niet iedereen is het er mee eens.

'Beeldverhalen en striptekeningen zijn juist zeer geschikt om jonge kinderen inzicht te geven in ingewikkelde situaties', zegt pedagoge en schrijfster Ismene Krishnadath in een reactie.

Opmerkelijk genoeg rept Peneux in een brief aan de opdrachtgever, de Surinaamse stichting Projecten, met geen woord over de inhoud van het boek. 'De mening dat een stripboek didactisch onverantwoord is, houdt geen stand zonder goede argumenten', zegt Krishnadath.

De kosten zijn betaald door de Nederlandse ambassade. Tekst en tekeningen zijn van de Nederlanders Ineke Mok en Erik Heuvel.

Ter extra informatie:

Inwoners Bigi Poika krijgen duidelijkheid van RO-minister Dikan over verdiensten uit houtkap

'Storten bepaald percentage gelden uit houtexploitatie in districtsfonds is overgangsbesluit om te komen tot dorpskas'


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft tijdens een dorpsvergadering in Bigi Poika (zie foto - Bron: Commissariaat Para) verklaard te willen komen tot een dorpskas. 'Het storten van een bepaald percentage van gelden verkregen uit houtexploitatie in het districtsfonds, is een overgangsbesluit om te komen tot de dorpskas', zegt Dikan. Dit bericht het commissariaat Para dinsdag 31 januari 2017 op haar website.

De bewindsman vindt dat dorpsgemeenschappen in het verleden niet maximaal hebben kunnen profiteren van middelen verkregen uit houtkapvergunning. Het directoraat voor duurzame ontwikkeling van inheemsen moet dorpsbesturen begeleiden in het transparant en effectief besteden van dorpsgelden voor ontwikkelingsprojecten.

Houtexploitanten die kapvakken bezitten in gemeenschapsbossen moeten behalve retrubutiebedragen aan de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SSB), ook nog tien Amerikaanse dollars afdragen per kubieke meter rondhout, ten behoeve van de dorpskas. Dit bedrag wordt op een rekeningnummer van het ministerie van RO gestort, waarna er een deling volgt opgebouwd uit; 15% voor het dorpsbestuur, 10% voor een dorpscommissie die zaken controleert, 5% voor het commissariaat en 70% in het districtsfonds voor ontwikkelingsprojecten die het dorp ten goede moet komen.

Minister Dikan zegt, dat het mogelijk is voor bewoners van het dorp om op korte termijn, kleinschalige houtkapactiviteiten uit te voeren volgens de procedures van het extensief beheer. Dit houdt in dat houtkapactiviteiten volgens een vereenvoudigd exploitatieplan en kapplan van SBB plaatsvinden. Hiermee kunnen potentiële jongeren uit het dorp zelf ondernemen in deze sector. 

Dorpsbesturen moeten houtkapovereenkomsten en -contracten laten nakijken door deskundigen, voor die gesloten worden met externe ondernemers. Hiermee kunnen wurgpunten vroegtijdig geconstateerd worden. Technische fouten in de overeenkomsten kunnen leiden tot bijvoorbeeld verstoring van traditionele gebruiken.

Ambtenaren BuZa geven vertrekkend minister Badrising harde trap na

Bewindsvrouwe wordt onder andere 'regelarij' voor familieleden verweten


Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) zal een deel van het personeel niet treuren om het vertrek op eigen verzoek vandaag van minister Niermala Badrising. De afgelopen dagen hebben ontevreden medewerkers van het departement via verschillende kanalen 'misstanden' onder de aandacht van de media gebracht. Vooral beledigingen aan het adres van medewerkers is hen te veel geworden, zo bericht althans vandaag, woensdag 1 februari 2017, de Ware Tijd, zonder in te gaan op de vraag waaruit die beledigingen zouden bestaan...

Volgens die ambtenaren was haar voorganger Winston Lackin 'niet perfect, maar hij werkte met zijn staf, participeerde in belangrijke vergaderingen en gaf de staf ook in gezond vertrouwen de kans te participeren in vergaderingen, werkgroepen en commissies'.

Badrising ziet de beschuldigingen als een persoonlijke aanval. Naar verluidt heeft de bewindsvrouwe geen inzicht in geo- en wereldpolitiek en ontbreekt het haar aan goede communicatieve vaardigheden. Ook wat betreft Surinames betrokkenheid bij integratieprocessen regionaal en internationaal zou ze het hebben laten afweten.

Een ander punt van wrevel is dat Badrising geprobeerd heeft haar zoon te helpen aan een diplomatiek paspoort voor vertrek naar China waar hij met een beurs van dat land is gaan studeren. De Chinese ambassade heeft daar een stokje voor gestoken. Regelarij van familieleden wordt de bewindsvrouwe ook verweten.

 Ook waarnemend directeur Gladys Relyveld moet het ontgelden. Zij wordt onder meer weggezet als 'onbekwaam'. De medewerkers noemen verder een reeks van zaken die verkeerd gaan op het ministerie.

Uit het bericht in de Ware Tijd wordt niet duidelijk of de redactie van die krant Badrising voor een uitgebreide inhoudelijke reactie heeft benaderd op de diverse beschuldigingen en verwijten.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Directeur Small van OWMCP ontheven uit functie

Small zou aan de kant zijn gezet vanwege 'gewijzigde beleidsinzichten'


Richenel Small wordt vandaag, woensdag 1 februari 2017, ontheven uit zijn functie als directeur van het Overliggend Waterschap - Multipurpose Corantijn Project (OWMCP). Hij werd gistermiddag per deurwaardersexploot in kennis gesteld van de ontheffing, zo meldt Starnieuws. 

Small moet alle relevante zaken overdragen aan de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, Naftali Pawirodikromo.

Small is vanwege 'gewijzigde beleidsinzichten' ontheven. In de periode 1991-1992 was hij lid van MCP Beheer. Sinds 2003 zat hij in het bestuur als secretaris/penningmeester en vanaf 2010 is Small directeur van OWMCP geweest.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft vorige week een nieuw bestuur ingesteld voor OWMCP. Hij vroeg het benoemde bestuur om daadkrachtig op te treden en binnen zes maanden resultaten te boeken. Er moeten ook verkiezingen van een nieuw bestuur worden voorbereid. Dit bestuur is niet gekozen, maar bestaat uit aangewezen leden. Een van de eerste daden van het bestuur is de ontheffing van de directeur.

Jeugdtheaterschool KleinPodium op Curaçao biedt diverse theaterlessen aan

Jonge theatermakers van Curaçao kunnen op KleinPodium hun talenten ontwikkelenJeugdtheaterschool KleinPodium, een initiatief van Klein College en MPA (Miguel Pourier Academy), gaat onder leiding van Vanessa Werkhoven uiteenlopende theaterlessen aanbieden in een lesprogramma van in totaal vijf leerjaren, zo schrijft vandaag, woensdag 1 februari 2016, het Antilliaans Dagblad.

Werkhoven studeerde in 2004 af aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. Na een aantal jaar op het toneel te hebben gestaan in de verschillende ‘Nijntje Musicals’ richtte zij in 2007 het Jeugdtheaterschool aan de Zaan op, waarmee zij in 2012 de ‘Aanmoedigingsprijs Cultuur’ won.

Op Jeugdtheaterschool KleinPodium kunnen jonge theatermakers van Curaçao hun talenten ontwikkelen in een veilige en gezellige omgeving.

Drug Abuse Resistant Education (DARE of D.A.R.E.) Curaçao komend schooljaar terug

'We gaan het anders aanpakken, niet alleen meer voorlichting op scholen'


Drug Abuse Resistant Education (DARE of D.A.R.E.) is komend schooljaar terug. Coördinator Reginald Huggins heeft een team van DARE-officers paraat die binnenkort een verfrissingscursus krijgen. De voorlichting begint onder de boom en in de wijk, in aanloop naar een nieuw schooljaar met DARE-lessen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, woensdag 1 februari 2017.

'We gaan het anders aanpakken', zegt Huggins. 'Niet alleen meer voorlichting op scholen, maar ook bij de naschoolse opvang, in buurtcentra en in de wijk, onder de boom.' Het team wil daarmee het vertrouwen in de politie bevorderen. 'We zijn ons ervan bewust, dat het vertrouwen in het korps met name onder jongeren niet groot is', zegt Huggins.

'De jongeren die wij gaan benaderen zullen merken, dat wij hen niets verbieden. We gaan hen ook niet belerend vertellen wat ze moeten doen, maar geven uitleg, laten hen zien dat ze een keuze hebben, en dat de keuzes die je maakt jouw leven bepalen.' Praten over oorzaak en gevolg. Agressie, geweld, wapens, drugs en alcohol bespreekbaar maken, en de jeugd van jongs af aan stimuleren om zelf een antwoord te vinden op de vraag: hoe ga je daarmee om?

Huggins herinnert zich dat een jongen op school met een wapen was betrapt. 'We zijn met hem in gesprek gegaan, waarbij hij ons deelgenoot maakte van zijn problemen. Hij was nog heel jong, en we hebben hem aangeboden om bij ons te komen. Elke dag haalden wij hem op en dan bracht hij de middag op het DARE-station door. Inmiddels woont hij in Nederland, studeert, en het gaat heel goed met hem.'

Het DARE-station in Scharloo, schuin achter Villa Maria, is een geheel gerenoveerd pand, waarvan de gevel onlangs door kunstenaar Francis Sling is voorzien van prachtige muurschilderingen. Hier vindt de centrale coördinatie plaats, niet alleen van de voorlichting op scholen, maar ook door een DARE media officer en een officer die speciale activiteiten regelt.

Klik hier om het gehele bericht te lezen.

Curaçao Tourist Board: 'E-gates op Hato worden onvoldoende gebruikt'

'Poortjes vaak uitgeschakeld, onder andere vanwege tekort aan personeel bij Immigratie'

Volgens politie werken de poortjes echter 'naar behoren'


De Curaçao Tourist Board (CTB) wil op korte termijn met betrokken partijen een gesprek over het functioneren van de e-gates op de luchthaven. Volgens Hugo Clarinda, waarnemend hoofd van de CTB, worden de elektronische poortjes voor paspoortcontrole niet voldoende gebruikt. Clarinda zegt vandaag, woensdag 1 februari 2017, in het Antilliaans Dagblad dat de poortjes vaak zijn uitgeschakeld, onder andere vanwege een tekort aan personeel bij de Immigratie.

'Ook de motivatie van het personeel speelt een rol. Wij hebben een vergadering aangevraagd met onder andere Curaçao Airport Partners, Curaçao Airport Holding en de minister van Justitie. Ik verwacht dat binnenkort stappen worden ondernomen om een en ander te verbeteren.'

Woordvoerder van de politie, Imro Zwerwer, heeft geen klachten gehoord over de e-gates. 'Ze werken naar behoren', zegt Zwerwer desgevraagd. 'Als ze uit staan is dat, omdat er op dat moment bepaalde vluchten binnenkomen, bijvoorbeeld uit kleine landen, waarvan maar weinig reizigers gebruik zullen maken van de elektronische poortjes.' In die gevallen kiest de Immigratie er volgens Zwerwer bewust voor om de paspoortcontrole handmatig, op de traditionele manier af te handelen. 'Dat heeft dus niets met de motivatie van het personeel te maken.' 

De politiewoordvoerder wacht de vergadering met CTB af. 'Mogelijk zijn via andere instanties klachten binnengekomen. Dan zullen we dat dan wel horen.'

Ook het gebruik van de online ED-kaart is niet zoals het CTB zou willen. Clarinda: 'Dat moet ook beter. We zien geen echte groei in het invullen van de online ED-kaart. Op dit moment kunnen we daar ook niet extra veel promotie voor maken, omdat de e-gates vaak niet werken.'

Iedereen die naar Curaçao vliegt kan de online ED-kaart van tevoren invullen, maar de poortjes zijn alleen toegankelijk voor reizigers met een Europees, Canadees of Amerikaans paspoort. CTB wil graag dat alle reizigers hun ED-kaart online invullen, omdat dat het proces van de paspoortcontrole vergemakkelijkt en versneld. Een ED-kaart die handmatig is ingevuld, moet door een Immigratiemedewerker worden gecontroleerd en gescand.

Zwembaden sportcentrum SDK, Curaçao, zijn vanaf 6 februari weer geopend

Onderhoudswerkzaamheden aan de zwembaden zijn afgerond


Na maanden van onderhoudswerkzaamheden aan de zwembaden bij sportcentrum SDK (Sentro Deportivo Korsou)gaan deze op 6 februari eindelijk weer open, zo meldt sportstichting FDDK (Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou), aldus vandaag, woensdag 1 februari 2017, het Antilliaans Dagblad.

Vanaf maandag kunnen zwemteams weer gebruik maken van het zwembad terwijl met het schoolzwemmen op dinsdag weer wordt begonnen.

Zwemclubs die nog geen reservering hebben of informatie willen hebben, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 7376311.

Oppositiepartij Un Kòrsou Hustu trekt steun aan kabinet Koeiman op Curaçao in

Hoofdreden om zich terug te trekken zou verdeeldheid binnen MAN zijn


Oppositiepartij ‘Un Kòrsou Hustu’ is niet langer beschikbaar om de steun voor het kabinet-Koeiman in de Staten te verbreden van 11 naar 12 zetels. Dat zegt een bron binnen de partij vandaag, woensdag 1 februari 2017, in het Antilliaans Dagbld, en een en ander is ook door derden bevestigd. 

De grote verdeeldheid binnen regeringspartij MAN en de uitwerking daarvan op de onderhandelingen met Hustu, vormen de hoofdreden om niet langer beschikbaar te zijn, zo licht de bron toe.

'Er zijn verschillende stromingen binnen de partij die allemaal aan de leiding trekken. Het ontbreekt de partij aan leiderschap, er zijn intriges en interne kwesties worden in de media uitgevochten. De partij van politiek leider Omayra Leeflang is niet langer beschikbaar omdat er geen vertrouwen meer is in het onderhandelingsproces zoals het tot nu toe is gegaan. Het proces heeft veel te lang geduurd. Hustu is ervan overtuigd dat zoals de zaken er nu bij MAN voorstaan, een deelname aan de coalitie geen stabiliteit in de regering garandeert. De partij van premier Hensley Koeiman wilde met de verbreding van de coalitiebasis juist weer rust en stabiliteit creëren, maar het tegendeel is nu het geval', aldus de volgens het dagblad welingelichte bron.

Het ene moment is er sprake dat de sociaaldemocratische partij de post van Onderwijs wil opofferen, maar op een ander moment wordt er over de post van Financiën gesproken.

'Het hangt er maar van af met wie je in gesprek bent', aldus de bron. En er zouden ook leden zijn die zich afvragen waarom de partij überhaupt een ministerspost moet inleveren voor de uitbreiding van de coalitie.

Politiek leider van Un Kòrsou Hustu, Omayra Leeflang, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Eerder had zij naar aanleiding van vragen over het onderhandelingsproces laten weten: 'De partij neemt deze week een besluit, whatever it takes. Het volk heeft recht om te weten waar het aan toe is. Er is nu een punt bereikt waarop wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Regeren is geen spel.' Later werd bekendgemaakt, dat Hustu morgen een persconferentie houdt om uitleg te geven over de huidige situatie en de positie van de partij.

Wimbert Hato, woordvoerder van premier Koeiman, verklaarde afgelopen maandag, dat de onderhandelingen met Hustu nog gaande zijn. Politiek leider Jaime Córdoba van Pueblo Soberano verklaarde dezelfde dag een voorkeur te hebben voor een krappe meerderheid in de Staten. 'Liever een krappe meerderheid dan een bredere steun van 12 zetels met de nodige problemen', aldus de PS-leider.

Córdoba heeft vanaf het moment dat MAN de coalitiebasis wilde verbreden, voorwaarden gesteld aan het ministerschap van Leeflang. Zo mocht Leeflang als minister van Onderwijs absoluut niet tornen aan het vrije onderwijs, een van de paradepaardjes van PS. Leeflang had in het verleden verklaard dat het vrije onderwijs alleen bestemd moet zijn voor kinderen van ouders met een beperkt inkomen, en niet zoals nu voor alle kinderen.

Gereshuffelde ministers houden goed beleg op hun brood

Starnieuws zet alles nog maar weer eens op een rijtje


Zes ministers die op 12 augustus 2015 zijn benoemd en beëdigd door president Desi Bouterse halen de eindstreep niet. In plaats van in 2020 worden zijn per vandaag, woensdag 1 februari 2017, na 17 maanden, vervangen. 

De ministers krijgen een half jaar hun salaris (bruto Srd 18.088 per maand) uitbetaald. Ook hebben zij recht op alle voorzieningen gedurende deze periode. Daarna mogen zij opteren voor de functie van departementsdirecteur (Srd 9.044).

Twee van de vier vrouwelijke ministers zullen het veld ruimen. Het gaat om Sieglien Burleson (Handel en Industrie) en Niermala Badrising (Buitenlandse Zaken).  Badrising vertrekt overigens vanwege persoonlijke redenen op eigen initiatief. Joan Dogojo verhuist van Sociale Zaken en Volkshuisvesting naar Sport- en Jeugdzaken. Yldes Beighle wordt minister van Buitenlandse Zaken. Christine Polak komt op Sociale Zaken en Volkshuisvesting, terwijl Roline Samsoedien de scepter zal zwaaien op Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer.

Vanaf vandaag zullen vijf vrouwen deel uitmaken van de Raad van Ministers.

Andy Rusland (Transport, Communicatie en Toerisme), Steven Relyveld (Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer), Faizal Abdoelgafoer (Sport- en Jeugdzaken) en Siegfried Wolff (Openbare Werken) keren niet meer terug in het kabinet, dat later vandaag door president Bouterse wordt gepresenteerd.

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme wordt opgedoekt. Jerry Miranda neemt het stokje over van Wolff en krijgt Transport erbij. Ferdinand Welzijn gaat naar het ministerie van Handel en Industrie, dat versterkt wordt met Toerisme.

Naast hun salaris hebben ministers verder recht op een representatietoelage van 25% van het loon, vrije geneeskundige behandeling (ook voor het gezin) en andere voorzieningen. Een minister ontvangt met de representatietoelage bruto ruim Srd 22.000. Na aftrek van belastingen en algemene oudedagsvoorziening ontvangt de functionaris netto Srd 15.695. Een ex-minister krijgt per maand een onderstand van 20% van het salaris. Verder 2% pensioen voor elke maand (17 maanden) van het ministerschap. De vrije geneeskundige behandeling is voor het leven.

Den Blauwvinger: Donkere wolken trekken samen boven Bouterse

COLUMN: Krijgsraad geen tandeloze tijger: 8 decemberproces eindigt met vonnis

De traineer trukendoos van hoofdverdachte en president Bouterse heeft bodem in zicht


Een fikse streep door de rekening van de hoofdverdachte en huidig president van Suriname in het zich lang - sinds 2007 - voortslepende 8 decemberstrafproces, Desi Bouterse. Dat was het besluit maandag 30 januari van de Krijgsraad, om dat proces voort te zetten en om te komen tot het wijzen van een vonnis.

De Krijgsraad is voorbij gegaan aan de in april 2012 door De Nationale Assemblee aangenomen gewijzigde Amnestiewet en het verzoek van procureur-generaal Roy Badjnaith Panday – daartoe opgeroepen door Bouterse bij resolutie van 29 juni 2016 op grond van artikel 148 van de Grondwet (zie hierna) – om het proces stop te zetten.De schuldbekentenissen van Bouterse
Hoofdverdachte Bouterse heeft de afgelopen jaren van alles uit zijn trukendoos getoverd om het proces te traineren, neen, stop te zetten. Al zijn acties daartoe zijn feitelijk schuldbekentenissen gedaan door een man in nood, in angst.
Schuldbekentenissen, immers waarom een proces beëindigen als je constant beweert onschuldig te zijn?
Zou Bouterse echt onschuldig zijn, waarom dan zijn tevergeefse pogingen om het proces stop te zetten?
Zijn trukendoos is nu waarschijnlijk leeg. De Krijgsraad wijst waarschijnlijk op 9 februari vonnis in het dossier Bouterse. Hem resten dus nog een paar dagen om koortsachtig een zoveelste uitweg te zoeken. Maar, de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces is geen Houdini.

Een einde van het proces is in zicht. Een proces dat feitelijk begon op 1 november 2000!

Om het geheugen wat te verfrissen hieronder, samengevat, een chronologisch overzicht van de lange weg van het 8 decemberstrafproces.

1 november 2000
Een gerechtelijk vooronderzoek begint.

December 2002
Rechter-commissaris geeft opdracht tot lijkschouwing op de stoffelijke resten van de slachtoffers, uitgevoerd door Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Augustus 2004
Het NFI draagt resultaten van forensisch onderzoek over aan het Surinaams onderzoeksteam.

Begin december 2004
Vooronderzoek door rechter-commissaris afgerond en resultaten overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

24 december 2004
De 34 verdachten ontvangen een zogenoemde kennisgeving van vervolging.

Maart 2007
Bouterse biedt zijn excuses aan voor de 8 decembermoorden en pleit meteen voor amnestie voor de daders en hun medeplichtigen. Volgens Bouterse was hij slechts 'politiek verantwoordelijk'

Oktober 2007
Twee ooggetuigen, een militair die op acht december de wacht had in Fort Zeelandia en een militair die naar eigen zeggen zelf ook geschoten had op de slachtoffers, verklaren dat Bouterse aanwezig was in Fort Zeelandia tijdens de moorden en zijn de vijftien slachtoffers kort voor hun dood in het kantoor van Bouterse op Fort Zeelandia 'ondervraagd' door onder andere Bouterse.

30 november 2007
Voor de Krijgsraad begint het strafproces inzake de 8 decembermoorden met 25 verdachten, waarvan Bouterse als enige hoofdverdachte is. Speciaal voor dit strafproces wordt een zwaar beveiligde rechtszaal in Boxel bij Domburg gebouw aan de oever van de Surinamerivier. De Krijgsraad in het decembermoordenproces heeft twee kamers, een burgerkamer en een militaire kamer.
Bouterse is nooit in persoon verschenen in de rechtszaal.

April 2008
Het proces wordt opgeschort. Vijf zittingen hadden op dat moment plaatsgevonden. Tijdens die zittingen hebben de advocaten van de verdachten getracht om de Krijgsraad niet-ontvankelijk te laten verklaren.

3 juli 2008
Hervatting van het proces. Enkele tientallen personen zijn als getuige opgeroepen.
Bouterses voormalige secretaresse Eleonora Graanoogst zou voor Bouterse belastende verklaringen hebben afgelegd.
Nieuw oponthoud ontstaat, omdat de advocaat van Bouterse, Irwan Kanhai, een wrakingsverzoek indient tegen de presidente van de Krijgsraad. Hij vindt, dat zij gelieerd is aan de Nationale Partij Suriname, NPS, en dus niet neutraal als rechter. Het verzoek van Kanhai wordt niet gehonoreerd, omdat de argumentatie van Kanhai te zwak gevonden wordt. Kanhai beweert, dat rechter Cynthia Valstein-Montnor gelieerd is aan de NPS, omdat haar echtgenoot karatelessen verzorgt in een ruimte in Grun Dyari, het partijcentrum in Paramaribo van de NPS. Ook voert Kanhai aan, dat de op het terrein van Grun Dyari geparkeerde auto van de echtgenoot van de rechter kosteloos wordt beveiligd door de daar aanwezige bewaking. Twee andere wrakingsverzoeken worden niet-ontvankelijk verklaard.

8 mei 2010
Een van de 25 verdachten, Ruben Rozendaal, legt een verklaring tegenover de rechter af die in het voordeel is van Bouterse. Kort na deze verklaring zou de advocaat van Bouterse Rozendaal tienduizend dollar hebben gegeven, als teken van dank dat Rozendaal geen bezwarende verklaringen tegenover Bouterse had afgelegd.

19 maart 2012
De Assembleeleden Melvin Bouva, Rachied Doekhie, Andre Misiekaba, Anton Paal en Ricardo Panka (Mega Combinatie) en Ronny Tamsiran (Pertjajah Luhur) dienen een wetsvoorstel in voor amnestie voor de decembermoorden.
De Amnestiewet zou betekenen, dat het lopende decembermoordenproces ophoudt te bestaan, omdat de bedoeling van de Amnestiewet is, dat de daders en verdachten van de decembermoorden gevrijwaard worden van vervolging. Velen in de Surinaamse en Nederlandse gemeenschap waren fel tegen de Amnestiewet. Vooral het tijdstip waarop de wet is aangenomen (een week voordat de auditeur militair zijn strafeis zou formuleren tegen hoofdverdachte Bouterse) zorgt voor heel wat hoogopgelopen emoties. In het parlement wordt bij de behandeling van de wet meerdere keren betoogd, dat het aannemen van een Amnestiewet in strijd zou zijn met de Surinaamse Grondwet.

23 maart 2012
Verdachte Rozendaal verklaart onder ede voor de rechter, dat Bouterse destijds persoonlijk Cyrill Daal en Surendre Rambocus heeft doodgeschoten.

In dezelfde maand laat Rozendaal deze verklaring intrekken. In een nieuwe verklaring zegt Rozendaal dat Bouterse ook verantwoordelijk is voor de dood van Roy Horb, Guno Mahadew, Roy Tolud en Wilfred Hawker. Hij verklaart daarenboven, dat Bouterse een drugsdealer en wapenhandelaar is.
Rozendaal komt plotseling met zijn onthullingen, omdat hij niet lang meer te leven zou hebben (hij lijdt aan een ernstige nieraandoening) en hij voor zijn dood zijn naam wil zuiveren. 'Ik doe dit voor mijn dertien kinderen, zodat hun vader niet wordt gezien als een moordenaar', zegt Rozendaal 26 maart 2012 tegenover een journalist van de Volkskrant. Hij verklaart, dat zijn enige rol in de decembermoorden was, dat hij André Kamperveen thuis had opgehaald en naar Fort Zeelandia had gebracht. Hij verklaart niet te hebben deelgenomen aan de martelingen en moorden.

4 april 2012
De omstreden gewijzigde Amnestiewet wordt aangenomen met 28 stemmen voor en 12 tegen.
Omdat hoofdverdachte en president Desi Bouterse zich in Guyana bevindt, wordt de nieuwe wet door vicepresident Robert Ameerali ondertekend en bekrachtigd.
In de Memorie van Toelichting op de Amnestiewet staat, dat amnestie voor de decembermoorden nodig is 'om te zorgen voor maatschappelijke rust in Suriname en om de ontwikkeling van Suriname te accelereren'.Parlementslid Misiekaba, partijgenoot van Bouterse, zei enkele minuten voordat werd overgegaan tot de stemming van de Amnestiewet: 'Het 8 decemberstrafproces is een politiek proces waarbij er getracht wordt om de heer Bouterse politiek uit te schakelen. De amnestiewet is nodig om dat te voorkomen.'
President Bouterse reageert vanuit Guyana op de aanname van de wet door te zeggen: 'Deze wet is bedoeld om de hele natie te genezen, niet slechts een deel ervan.' Volgens Bouterse is de Amnestiewet een 'nieuw begin' voor Suriname.

7 december 2013
Nabestaanden slachtoffers 8 decembermoorden roepen in een oproep/advertentie zaterdag 7 december 2013 in De West, De Nationale Assemblee (leden) op om de in april 2012 aangenomen gewijzigde Amnestiewet in te trekken.
12 mei 2015
Beklag inzake schorsing zaak 8 decembermoorden verdachten, 12 mei 2015 ingediend bij het Hof van Justitie waarin nabestaanden van de slachtoffers van 8 december 1982 vragen de vervolging van de daders te hervatten.
9 juni 2016
De Krijgsraad bepaalt, dat de Amnestiewet ongeldig is en dat het proces tegen de verdachten door zou moeten gaan.Als hoofdargument wordt aangevoerd, dat de wet tijdens een lopend proces is aangenomen. Deze had getoetst moeten worden door een Constitutioneel Hof. Kort hierop gaat Bouterse wat is genoemd 'constitutionele gesprekken' aan met rechters en werden leger en politie geïnformeerd over de 'constitutionele crisis' waarin het land zich zou bevinden als gevolg van de uitspraak.

30 juni 2016
Als gevolg van de acties van de president, die zich beroept op artikel 148 van de Grondwet, waarin de regering/de president de bevoegdheid krijgt om in gevallen waarin de staatsveiligheid in het geding is de procureur-generaal bevelen te geven met betrekking tot de vervolging, vraagt aanklager Roy Elgin aan de Krijgsraad om het proces te stoppen. Deze geeft daarop te kennen het proces te verdagen naar 5 augustus datzelfde jaar.

5 augustus 2016
De rechter bepaalt, dat de behandeling opnieuw wordt uitgesteld, tot 30 november

30 november 2016
De behandeling wordt weer uitgesteld, nu naar 30 januari 2017, vanwege ziekte van rechtbankpresidente Cynthia Valstein-Montnor.

30 januari 2016
De Krijgsraad besluit dat het proces wordt voortgezet en dat op 9 februari auditeur-militair Roy Elgin zijn requisitoir houdt. In de militaire kamer zal de auditeur-militair op 17 februari zijn requisitoir houden.

Misschien geen Houdini, maar een vos verliest nooit z'n streken
Het einde lijkt in zicht. Een veroordeling hangt in de lucht. Maar, Bouterse mag dan misschien geen Houdini zijn, hij is een vos en die verliest nooit zijn streken. Wie weet vindt hij op de bodem van zijn trukendoos nog een list, een of ander in zijn voordeel zijnd wetsartikeltje, zo niet, dan rest bij een veroordeling slechts een eventueel hoger beroep. Een nieuw middel voor Bouterse om het proces voor een zoveelste keer te traineren in de hoop dat hij ongeschonden en in vrijheid het einde van zijn regeerperiode kan halen. Maar, dan is hij president af en vogelvrij, dan is hij aangeschoten wild geworden, dan is zijn onschendbaarheid niet meer aan de orde en is de weg vrij voor derden om juridische en/of politionele actie te ondernemen.....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
1 februari 2017
Amsterdam-Paramaribo

Etnel (NPS): 'Herwaardering leerkrachten kan alleen door te lenen en monetaire financiering'

'Belangrijk is, dat de leerkrachten moeten blijven strijden'


Het NPS-Assembleelid Patricia Etnel wenst dat de regering ervoor zorg draagt, dat er na zeven jaren regeren nu eens duidelijk beleid komt naar het onderwijs toe. Dit in het bijzonder voor de leerkrachten met betrekking tot hun (her-)waardering en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Tot op heden hebben de leerkrachten het onderwijs in stand gehouden. 

De regeringen Bouterse-I en Bouterse-II hebben met betrekking tot het onderwijs een steeds falend beleid gevoerd zonder daadwerkelijke duurzame ontwikkeling.

'Een prachtig voorbeeld is de naschoolse opvang, de grootste flop van de afgelopen 41 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Miljoenen gestolen en niets en dan ook niets ten bate van het kind. Verder nog het leerboekenproject onder leiding van de heer Jozefzoon. Dit is de tweede grootste flop van de afgelopen 41 jaar onafhankelijk Suriname. Miljoenen zijn verbrast', zegt Etnel vandaag, woensdag 1 februari 2017, in het Dagblad Suriname.

De Surinaamse overheid zit momenteel met een inkomstenproblematiek. Er is geen productie en weinig bedrijvigheid. Hierdoor zit de regering in beginsel met de vraag of zij zelf in staat zal zijn om een herwaarderingsprogramma van leerkrachten te kunnen bekostigen. Volgens Etnel kan het, maar dan alleen door lenen van gelden en monetaire financiering. De andere mogelijkheden zijn door het wanbeleid van de overheid niet uit te voeren.

De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft afgelopen vrijdag in het parlement aangeven, dat er geen 'foreign direct investors' richting Suriname komen. De geldinstroom ligt compleet lam.

'Belangrijk is, dat de leerkrachten/onderwijsgevenden moeten blijven strijden. Zij moeten van de regering eisen dat de toekomst van onze kinderen waar zij als leerkracht iedere dag voor gaan, positiever wordt. Nu is het beeld van de toekomst van onze kinderen één van chaos en duisternis. En dit door het wanbeleid van de regeringen Bouterse-I en Bouterse-II', aldus Etnel.

SLM onderzoekt in China mogelijkheden samenwerking met Chinese luchtvaartmaatschappijen

Directeur Lachmising van de SLM: 'Wij denken en dromen groot'


Het Dagblad Suriname bericht dinsdagavond 31 januari 2017 op haar website onlangs van internationale bronnen te hebben vernomen, dat de directeur van de SLM, Robbi Lachmising, en de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Andy Rusland, naar China zijn geweest om een mega-deal te ondertekenen. Het zou gaan om de transformatie van de Johan Adolf Pengel Luchthaven. 

De China Harbour Engineering Company (CHEC) zou deze opdracht uitvoeren, met hoogstwaarschijnlijk de Exim Bank China als geldschieter. Over dit 'valse verhaal' berichtte de Ware Tijd overigens al op 25 januari.

Lachmising zegt vandaag dus weer in een reactie, dat er geen sprake is van een mega-deal. Volgens Lachmising vloog hij met zijn onderdirecteur naar China om samenwerkingsmogelijkheden met Chinese luchtvaartmaatschappijen te bekijken en te bespreken.

'Wij denken en dromen groot. Wij hebben gesproken over samenwerkingen met eventueel Beijing Airlines. De intenties zijn er. Wij corresponderen even met elkaar. De zaak is nog in de pijplijn', aldus de directeur.

Sandew Hira stapt uit Comité Slachtoffers Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

'Lidmaatschap Comité staat verdere ontwikkeling van het Comité in de weg'


Humphry Jeroe, voorzitter van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, en Sandew Hira, bestuurslid, maken vanochtend, woensdag 1 februari 2017, het volgende bekend. 

'Op 29 januari heeft Sandew Hira aan voorzitter Jeroe kenbaar gemaakt, dat hij meent dat zijn lidmaatschap van het Comité de verdere ontwikkeling van het Comité in de weg zal staan. Sandew Hira is in de Surinaamse samenleving een uitgesproken opiniemaker die via zijn onlangs hervatte wekelijkse columns een stempel drukt op de opinievorming. 

Het gevaar is reëe,l dat het Comité verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn meningen. Daarom heeft Hira aan de voorzitter verzocht om zijn terugtreding te accepteren. Voorzitter Jeroe heeft het bestuur geconsulteerd en deze heeft begrip getoond voor de overwegingen van Hira. 

Echter, het bestuur meent dat in het Comité er ook ruimte moet zijn voor een diversiteit aan opvattingen. Zij hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, als ze het maar over enkele basisprincipes eens zijn. Toch heeft hij besloten om Hira niet te weerhouden om terug te treden. Hij heeft Hira bedankt voor zijn bijdrage aan en inzet voor het Comité.

Hira was verantwoordelijk voor de informatievoorziening en zal zijn taken overdragen aan de voorzitter. Deze zal in de toekomst de media informeren over de stand van zaken bij de handtekeningenactie. De media die de wekelijks stand willen ontvangen, moeten dit apart aangeven bij voorzitter Jeroe. 

Hira zal zijn maandelijkse financiële bijdrage aan het Comité blijven doen en het Comité steunen waar dat mogelijk is.'

Journaliste Dagblad Suriname onterecht beschuldigd door KPS

Bandhan zou familie vermiste studente Boldewijn hebben geïnformeerd over vondst lichaam


Journaliste Saskia Bandhan van het Dagblad Suriname heeft nimmer de familie van de overleden Clarissa Boldewijn in kennis gesteld, dat er een lijk door de politie werd opgegraven, zo bericht het dagblad dinsdagavond 31 januari 2017 op haar website. 

Dinsdagmiddag lanceerde de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname (KPS) en bericht waarin Bandhan onterecht wordt beschuldigd:

'(...) De journalist Saskia Bandhan van Dagblad Suriname nam de bevoegdheid als journalist om contact op te nemen met de familie van de vermiste en hen in kennis te stellen dat er een lijk door de politie wordt opgegraven. Hierdoor zijn de nabestaanden getogen naar de plek des onheils. De familie die al heel veel verdriet heeft, wordt geconfronteerd met een situatie waarin zij hun dierbare liever niet zouden willen zien.
De politie betreurt het dat er geen rekening wordt gehouden met het leed van anderen. (...)'
De redactie van het Dagblad Suriname schrijft de verkeerde berichtgeving van de politie te betreuren. Bovendien hebben agenten nagelaten de door de journaliste verstrekte informatie te publiceren en hebben zij een onjuiste versie op de website geplaatst. Het Dagblad Suriname verwacht dat er een rectificatie vanuit de zijde van het KPS zal plaatsvinden.

Nieuwe locatie voor CBB La Vigilantia te Para

CBB-bureau verhuist van Kaolinweg naar Islamitische Vereniging Djamiatul Islamiah aan Kiezelweg


John Saharie, de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), garandeert de dienstverlening van het Bureau voor Burgerzaken (BvB) La Vigilantia. Het bureau is per vandaag, woensdag 1 februari 2017, van de Kaolinweg te Para, verhuisd naar het complex van de Islamitische Vereniging Djamiatul Islamiah aan de Kiezelweg. Dit meldt de afdeling Voorlichting van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De verhuizing was noodzakelijk door de groeiende behoeften aan bevolkingsadministratieve zaken, aldus het ministerie.

Het CBB telt 42 BvB’s, verspreid over diverse districten, waar men onder meer terecht kan voor uittreksels en nationaliteitsverklaringen.

Het verbeteren van de accommodatie wordt beschouwd als een belangrijke factor om de dienstverlening te optimaliseren. Enkele specifieke taken van het CBB zijn het verstrekken van identiteitsbewijzen, de zorg voor de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot de paspoortinstructie voor Suriname en het bijhouden van een paspoortadministratie, het onderzoeken en vaststellen van de Surinaamse nationaliteit, alsook het bijhouden van een vreemdelingenregistratie en het verstrekken van informatie hieruit aan de daartoe bevoegde instanties.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Bond bij Milieubeheer deponeert bij OW-minister brief met zorgen onder personeel

Personeel wenst opheldering over uitbetaling kledinggeld en mutaties medewerkers


De voorzitter van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM), Hugo Blanker, heeft namens het bestuur van de bond een brief geschreven aan de uittredende minister van Openbare Werken, Siegfried Wolff. Er doen zich enkele zaken voor waar de bond bezorgd over is. Onder meer over de uitbetaling van kledinggeld en de mutatie van personeelsleden te Kampong Baroe, Calcutta, Groningen en Commewijne, wil de bond uitsluitsel, zo bericht Starnieuws dinsdagavond 31 januari 2017.

Blanker schrijft te hopen, dat de bond nog voor 10 februari herbevestiging verkrijgt over de uitbetaling van alle kledinggeld aan medewerkers die daarvoor in aanmerking komen. In eerdere correspondentie had Wolff aangegeven, dat het een en ander niet abrupt zou worden afgeschaft. Volgens Blanker ondermijnt de directeur van Openbaar Groen met zijn optreden het gezag van de minister.

Zo heeft Wolff in een bespreking in december verklaard niets af te weten van mutaties en vervanging van een aantal personeelsleden. Hij gaf ook aan hier niet achter te staan. Blanker geeft aan dat de bond niet over wil gaan tot het instellen van 'passende modaliteiten', maar zich wil houden aan gemaakte afspraken en conflict wil voorkomen. 

'Het bondsbestuur rekent erop dat gestand zal worden gedaan aan de geloofwaardigheid van de minister van Openbare Werken en dat zij in deze ruim vóór 10 februari 2017 herbevestiging verkrijgt over de uitbetaling van alle kledinggeld aan alle medewerkers, die dit bedrag al ontvingen.' 

Het niet naleven van instructies door in elk geval de directeur, onderdirecteuren en afdelingshoofden van Openbaar Groen wordt door het bestuur van de ABPM opgevat als plichtsverzuim, dan wel insubordinatie, in verenigd verband. Bestuur en leden van de ABPM tekenen protest aan tegen dit optreden. Blanker schrijft te hopen, dat de brief aan de minister, deel uit zal maken van het protocol van overdracht.

'Wij zijn inmiddels ervan doordrongen, dat het haast onmogelijk is om in de gekenschetste ambiance behoorlijk te functioneren als minister', schrijft Blanker.

Natuurbeschermers kopen grond in Peruaanse Andes om bedreigde diersoorten te beschermen

Israëlische milieuactivisten spannen zich in om in Andes-gebergte Peru bedreigde diersoorten te beschermenThis is My Earth (TiME)- een non-profitorganisatie opgericht door Israëlische milieuactivisten en gevestigd in New York - koopt stukken grond in het Andes-gebergte, habitat van de geelstaart wolaap en 300 andere soorten. De wereldpopulatie van deze geelstaart wolaap is ernstig bedreigd en komt dan ook herhaaldelijk voor in een lijst van 's werelds top 25 meest bedreigde primaten. Nu zorgt een door Israëlische natuurbeschermers geleid project er voor, dat deze zeldzame primatensoort een beschermd gebied heeft in de Peruaanse Andes, veilig voor ontbossing en stroperij. Dit bericht Israel21c dinsdag 31 januari 2017.

This is My Earth heeft onlangs $ 30.000 via crowdfunding bijeen gekregen om particuliere grond in de Peruaanse Andes te kopen om een ​​natuurgebied te creëren voor meer dan 300 diersoorten. 'In minder dan een jaar tijd zijn we erin geslaagd om aan te tonen, dat het mogelijk is om diersoorten te redden en de aarde te beschermen door middel van crowdsourcing, dankzij veel zorgzame mensen', zegt TiME medeoprichter prof. Uri Shanas van de Biologie en Milieu Afdeling van de Oranim Campus van de Universiteit van Haifa in Israël.

TiME-leden zijn onder andere milieuactivisten en gerenommeerde wetenschappers uit de hele wereld. Het crowdsourced project voorziet in de aankoop van een natuurgebied in de Peruaanse Andes, op dit moment particulier eigendom. Deze habitat is het leefgebied van meer dan 300 soorten vogels, hagedissen en zoogdieren, waaronder veel die voorkomen op de IUCN Rode Lijst (International Union for Conservation of Nature) van Bedreigde Soorten. Onder de kwetsbare soorten te vinden in het gebied bevinden zich onder de Peruaanse nachtaapjes (Aotus miconax - zie foto - Bron: NPC), de brilbeer of Andesbeer (Tremarctos ornatus), de snorrebaarduil (Xenoglaux loweryi), de witbuikslingeraap (Ateles belzebuth), de Peruaanse zonnekolibrie (Heliangelus regalis) en jaguars (Panthera onca).

'Volgens de Peruaanse wet, kan het land alleen worden verkocht aan de lokale bevolking (de leden van de Yambrasbamba Campesino gemeenschap). Dienovereenkomstig zal het land in naam van de gemeenschap worden gekocht door een lokale organisatie voor natuurbehoud, Neotropical Primate Conservation, beheerd door Sam en Noga Shanee. De Shanees hebben jarenlang in het gebied gewoond en gewerkt om met uitsterven bedreigde diersoorten te beschermen. Zij zullen het gebied samen met de lokale gemeenschap beheren, en in de geest TiME, zullen onderzoek- en educatieve activiteiten worden geïntegreerd in de aangekochte gebied', zegt Alon Tal, veteraan milieuactivist in Israël en mede-oprichter van TiME.

'Het tempo van de ontbossing in het regenwoud is een van de hoogste in de wereld', zegt Shanas. 'Dit specifieke gebied fungeert als een belangrijke corridor tussen twee bestaande reservaten. Het doorbreken van de keten van bossen in dit gebied kan het gebied ontleden, waardoor kleine dierpopulaties niet in staat zijn om te overleven. Alhoewel dit een klein gebied is, zijn we gemotiveerd door het succes. We hopen echt dat dit concept ons gaat helpen om meer supporters en leden te werven in het komende jaar.'


(Red. De Surinaamse Krant/TiME/Israel21c)