vrijdag 3 februari 2017

Brandweer zal dit jaar gerichter te werk gaan rond opslag vuurwerk

Importeurs kunnen tot en met 28 april aanvraag voor import vuurwerk indienen bij Parket


De afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole (IUD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft in 2016 in totaal voor 26 geïmporteerde containers vuurwerk toestemming verleend. Officieel mag de import van vuurwerk tot en met 31 december, maar ondernemers doen dat al ruim van tevoren zodat ze genoeg tijd krijgen om te verkopen. De aanvraag tot import gebeurt reeds eerder doordat de opslag van vuurwerk in een brandveilige en door de brandweer goedgekeurde ruimte moet gebeuren. Dit bericht het Dagblad Suriname vrijdag 3 februari 2017.

Volgens persvoorlichter Ulrich Coats van het Korps Brandweer Suriname (KBS) is op 31 januari vergaderd met betrekking tot het komende vuurwerkperiode. Er zal een afspraak met de procureur-generaal gemaakt worden om gerichter te werk te gaan ten aanzien van veiligheid in het komend seizoen. 'Dit willen we eerst afronden voor met enige informatie te komen rond opslag van vuurwerk.'

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie van Suriname heeft inmiddels in enkele nieuwsbladen bekendgemaakt dat importeurs van vuurwerk hun aanvragen tot import van vuurwerk in de periode van 1 februari 2017 tot en met 28 april 2017 kunnen indienen op het Parket.

In de aanvraag staat vermeld de locatie waar het geïmporteerde vuurwerk opgeslagen zal worden, alsook de opgave van de naam van de eigenaar van de opslagplaats. De opslagplaats waar het geïmporteerde vuurwerk wordt opgeslagen, moet in ieder geval voldoen aan de door de brandweer gestelde bouwkundige-, milieu- en brandveiligheidsaspecten.

Stroomvoorziening in een groot gebied te Moengo is zeer kritiek geworden na weer een defecte 'opwekunit'

EBS is genoodzaakt de beschikbare stroom beurtelings te distribueren

De EBS-centrale te Moengo (Bron foto: EBS)

Het schijnt maar niet te lukken met de stroomvoorziening in Moengo en omstreken. Sinds vanochtend, vrijdag 3 februari 2017, twee uur is het gebied weer verstoken van stroom. De opwekunit die een week geleden werd geplaatst in de centrale te Moengo is defect. Dit bericht Starnieuws.

Sinds begin januari kampt gebied met een elektriciteitsprobleem. Steeds wanneer de Energiebedrijven Suriname een oplossing gevonden denkt te hebben door een andere opwekunit te plaatsen, gaat het mis. Het is de tweede unit een andere opwekcentrale die is geplaatst om het vermogenstekort in Moengo op te vangen. Na enkele dagen vertoonden de unit mankementen. Ook bij de installatie van een nieuwe unit is het mis gegaan.

Bij het proefdraaien van de nieuwe unit donderdagavond is er 'onverwachts een defect' opgetreden, aldus de EBS in een verklaring. De combinatie van problemen heeft ertoe geleid dat de voorziening in een groot gebied te Moengo zeer kritiek is geworden.

De EBS is genoodzaakt de beschikbare stroom beurtelings te distribueren, dus gebiedsdelen hebben om de beurt geen elektriciteit. Het energiebedrijf zegt dat hij werkt om het probleem zo spoedig als mogelijk op te lossen. Er wordt nu gewerkt aan de installatie van een additionele opwekunit in de centrale. Technici zijn ook bezig de defecte unit te herstellen.

Geste van buurtbewoner Chandrikapersad Santokhi

VHP-voorzitter schenkt zijn verjaardagsfeestbudget aan door woningbrand getroffen gezin


Twee weken geleden brandde de woning van de familie Kasanredjo aan de Schotelweg te Lelydorp geheel af door een ongelukje tijdens het produceren van chips. De voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, in zijn hoedanigheid van buurtbewoner en Assembleelid van Wanica, heeft op zijn verjaardag een deel van het feestbudget gedoneerd aan de slachtoffers teneinde ze op de been te helpen, zo laat de partij vandaag, vrijdag 3 februari 2017, weten via een persbericht.

'Heb geloof, heb hoop en heb liefde en u zult merken dat u alle beproevingen kunt doorstaan. Wij zijn vandaag hier om onze solidariteit te tonen en u hoop te geven vooral in deze tijd van ernstige financiële problemen in het gehele land.'

De familie was zeer dankbaar voor de geste en zegde toe die ook goed te zullen gebruiken.

Nieuwe BuZa-minister Beighle maakt kennis met ambassadeurs van China en Brazilië

Minister en ambassadeurs gaan werken aan verdere verdieping van onderlinge relatie


De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken (BuZa), Yldiz Pollack- Beighle, heeft vandaag, vrijdag 3 februari 2017, de Deken van het Corps Diplomatiek, de Braziliaanse ambassadeur Marcelo Baumbach en de ambassadeur van China, Zhang Jin Xiong, ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Dit meldt het ministerie in een persbericht.

Los van het feit, dat Brazilië buurland is van Suriname en een bevriende natie, beschouwt de bewindsvrouwe Brazilië als goede vriend van Suriname. De minister vindt daarom dat de relatie tussen beide landen verder uitgediept moet worden. Volgens de Braziliaanse ambassadeur wordt Suriname aangemerkt als hoge prioriteit. Tijdens het onderhoud met de Deken is gesproken over enkele samenwerkingsverbanden zoals de agro-economische/ecologische zonering, de drooglandrijst cultuur en de geologische zonering. Verder heeft Brazilië dertien projecten aan Suriname aangeboden.

De minister heeft ook gesproken met de Chinese ambassadeur. Zij zijn het er roerend over eens, dat het samenwerkingsverband tussen deze twee landen intensiever en uitgediept moet worden. In dat kader zal er een consultatie of monitoringsmechanisme in het leven worden geroepen om te geraken tot efficiëntie binnen dit samenwerkingsverband.

De zaken die werden aangehaald tijdens het gesprek waren onder meer de bouw van het Wanica Hospitaal, het Sophia’s lust gemeenschap centrum, het Dalian IV- en het woningbouwproject evenals de mogelijkheden die voortvloeien uit afspraken in het kader van de samenwerking CELAC- China.

Nationale Gezondheidsonderzoek Curaçao verloopt volgens plan

Onderzoek gericht op gezondheid, leefstijl en gebruik zorgvoorzieningen onder volwassenen 


Het Nationale Gezondheidsonderzoek dat het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft opgestart gaat volgens plan. Dat maakte Soraya Verstraeten, onderzoeker bij het VIC, bekend, zo bericht Paradise FM vandaag, vrijdag 3 februari 2017.

In de eerste week van januari is de uitnodigingsbrief verstuurd naar 4.000 geselecteerde woonadressen.

Tussen 11 en 13 januari zijn 53 interviewers getraind voor de gegevensverzameling en tussen 14 en 25 februari wordt het veldwerk gedaan. Het onderzoek, ook wel de Nationale Gezondheidsenquête genoemd, is gericht op de gezondheid, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen onder volwassenen en ouderen.

Het eindrapport wordt in december gepubliceerd.Groot gezondheidsonderzoek in januari 2017 van start

Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC), in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voert in januari en februari 2017 een grootschalig onderzoek uit dat gericht is op de gezondheid, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen onder de volwassenen en ouderen (vanaf 18 jaar), ook wel de Nationale Gezondheidsenquête genoemd.

Hoeveel mensen hebben diabetes en overgewicht in Curaçao? Hoeveel bewegen we? En hoeveel mensen maken gebruik van bepaalde zorgvoorzieningen? De Nationale Gezondheidsenquête brengt dit iedere vier jaar in kaart. De overheid gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kan de overheid dan gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Zo kunnen we volgen wat de belangrijkste gezondheidsproblemen zijn, voor nu en in de toekomst.

Begin januari ontvangen 4000 woonadressen op Curaçao een uitnodigingsbrief voor het gezondheidsonderzoek. Deze woonadressen worden tussen 14 januari en 25 februari 2017 bezocht door een interviewer van het CBS. Niet iedereen op het woonadres wordt ondervraagd; de interviewer selecteert wie deelneemt aan het onderzoek. Alle geselecteerde personen samen vormen een doorsnee van de Curaçaose bevolking. Deelname is belangrijk en wordt erg op prijs gesteld. Hoe meer mensen mee doen, hoe betrouwbaarder de informatie.

Deelname aan de Nationale Gezondheidsenquête is anoniem. De antwoorden zijn niet gekoppeld aan een naam en adres. Daardoor is het niet mogelijk om te zien wie welke antwoorden heeft gegeven. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.
Wilt u meer weten over de Nationale Gezondheidsenquête 2017, kijk dan hier. Bent u benieuwd naar de resultaten van het gezondheidsonderzoek uit 2013? Het hoofdrapport en de themarapporten zijn hier te verkrijgen.
 

Prostaatkanker Stichting Suriname (PKSS) is nu gevestigd in de Buiten Sociëteit Het Park, Grote Combeweg

PKSS is patiëntenorganisatie met als doel prostaatkanker uit  taboesfeer te halen


Het kantoor van de Prostaatkanker Stichting Suriname (PKSS) is vanaf vandaag, vrijdag 3 februari 2017, gevestigd in het gebouw van de Buiten Sociëteit Het Park aan de Grote Combeweg in Paramaribo. De PKKS is een patiëntenorganisatie met als doel prostaatkanker uit de taboesfeer te halen en de bewustwording over deze vorm van kanker, onder mannen vanaf 40 jaar te bevorderen, zo laat de stichting weten in een persbericht.

Chas Warning is voorzitter van het bestuur. De PKSS probeert haar doelstelling te bereiken door het houden van lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en het beschikbaar stellen van informatiemateriaal.

De stichting biedt ook hulp en ondersteuning aan mannen met prostaatkanker en hun naasten, onder andere door het bevorderen van lotgenotencontact en het geven van adviezen door ervaringsdeskundigen over het omgaan met de gevolgen van prostaatkanker.

Naast Warning maken Frans Eersteling (secretaris), Michel Boetius (penningmeester), Robby Graanoogst (commissaris lotgenoten), Johan Rozer (commissaris Counseling), Roy Young Afat (commissaris mediazaken), deel uit van het stichtingsbestuur, meldt zij in een persbericht.

Bewoners Vredenburg Serie B zijn criminaliteit beu en ondernemen zelf actie

'Buurtbewoners zijn het spuugzat om als prooi te moeten dienen van criminelen'


De bewoners van Vredenburg serie B hebben besloten om de criminaliteit in hun buurt zelf ter hand te nemen. Mahinder Balradj maakt met nog twee andere buurtbewoners deel uit van de stuurgroep Veiligheid Organisatie Vredenburg Serie B, VOV. Buurtbewoners hebben zich spontaan aangesloten bij deze stuurgroep. 

Balradj zegt vandaag, vrijdag 3 februari 2017, in het Dagblad Suriname dat in de maand januari zes roofovervallen en diefstallen zijn genoteerd. Er is een bejaard echtpaar, dat voor de vierde keer slachtoffer is geworden van een roofoverval. ‘Het echtpaar is nu helemaal getraumatiseerd. Er zijn geen woorden om dit te beschrijven.’ 

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Balradj geeft mee, dat de buurtbewoners het spuugzat zijn om als prooi te moeten dienen voor de criminelen. Eigenhandig en met ondersteuning van elkaar gaan zij proberen om de criminaliteit een halt te roepen. Eerst zal met toestemming van de districtscommissaris overgegaan worden tot het plaatsen van borden met als opschrift ‘bewaakt gebied.’

Verder is afgesproken, dat buurtbewoners via een beurtensysteem in het gebied gaan surveilleren. Ook is met de overige buurtbewoners afgestemd dat zij ten allen tijde, 1 maal 24 uur, alert moeten zijn. Elk een moet ervoor zorgen dat die 1 maal 24 uur beschikbaar is en over beltegoed beschikt om telefoontjes te kunnen plegen.
Al deze maatregelen worden door Balradj omschreven als ‘we moeten goed equiped zijn’.

Alleen op deze wijze gaan zij de criminaliteit zelf de baas kunnen blijven. Daarnaast is met de mannen afgestemd dat zij het benodigde materiaal om criminelen in de avonduren te kunnen achtervolgen altijd gereed moeten hebben. Hieronder worden zaken opgenoemd als goed schoeisel, een flashlight en koplamp. Ook hebben de buurtbewoners eraan gedacht om zich te verdedigen met al hetgeen waarover zij beschikken.

Binnenkort zal er een pilot gestart worden met de aanschaf van portofoons. Hiermede kunnen de mannen die surveilleren, indien zij iets verdacht opmerken, gemakkelijker contact maken met de overige buurtbewoners. Afgesproken is dat indien er onzuivere zaken worden waargenomen er eerst contact wordt gemaakt met de politie.

Vredenburg Serie B valt onder de politie van het bureau Houttuin.

Etnel (NPS): 'Het is Bouterse die de ambtenarij heeft gemaakt tot een crèche door mensen à la dol in dienst te nemen'

NPS-politica reageert op door president Desi Bouterse uitgevoerde reshuffeling ministers

'President is niet in stat om goed beleid uit te voeren'


President Desi Bouterse moet volgens NPS-parlementariër Patricia Etnel meer leiderschap tonen in plaats van steen en been te klagen over de tekortkomingen binnen de ambtenarij. Zij is van mening dat de president zijn leiderschap moet tonen door zaken aan te pakken en niet door te blijven praten. 

Etnel zegt in avondkrant De West van gisteravond, donderdag 2 februari 2017, dat de president eerst in eigen huis moet kijken voordat hij uitspraken doet. Zij haalt aan, dat het de president is geweest die de ambtenarij heeft gemaakt tot een crèche door mensen à la dol in dienst te nemen. Dat de ambtenarij niet naar de wensen van de president functioneert, komt volgens de parlementariër door geldgebrek. Zij vraagt zich af hoe ambtenaren hun werk moeten doen als er geen financiën beschikbaar zijn om het beleid uit te voeren.

Etnel benadrukt, dat er niet wat mis is binnen de ambtenarij, maar ook binnen de regering, dit gezien de vele reshuffelingen binnen de regering. Zij stelt, dat het niet aan de ministers ligt, maar aan de leider van het land, die niet in staat is om goed beleid uit te voeren. Zij vraagt zich af waarom er geen gebruik wordt gemaakt van de afdeling Human Resource Management (HRM) op de ministeries om het functioneren van de ambtenaren te verbeteren.

Etnel reageert op hetgeen de president gisteren zei tijdens zijn persconferentie in het presidentieel paleis na de beëdiging van vijf nieuwe ministers. Daarin gaf hij onomwonden aan, dat dat er misstanden plaatsvinden binnen de ambtenarij.

Etnel is van mening, dat de nieuwe ministers zichzelf zullen moeten bewijzen, maar benadrukt wel dat ze geen voorstander is van reshuffelling in deze economische crisis. Zij merkt verder op, dat de president gebruikt maakt van een bij wet gestelde regeling om ministers om de zoveel jaren te vervangen. Etnel vindt dat deze regeling opnieuw bekeken moet worden, want het kan volgens haar niet zo zijn, dat ministers maar een jaar aanzitten en daarna nog steeds op de loonreeks van de overheid voorkomen. Zij ziet liever dat er een wet komt die ministers verplicht hun vijfjarige termijn uit te zitten, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om een minister te vervangen.

Douane haven Hamburg vindt 717 kilo cocaïne in container uit Curaçao

Grootste slag in strijd tegen internationale drugssmokkel in zeven jaar

(Bron foto's: Politie/Bild)
Pakketten drugs verpakt in bladlood, opgeslagen in zware tassen en verborgen onder schroot


De douane heeft in de haven van het Duitse Hamburg 717 kilo cocaïne - straatverkoopwaarde 145 miljoen euro - in beslag genomen, gevonden in een container uit Curaçao. Volgens de vrachtpapieren werd schroot vervoerd. De daders hadden er nogal wat werk van gemaakt om de drugs te verbergen. De pakketten werden verpakt in bladlood, opgeslagen in zware tassen en verborgen onder schroot. De reden: de smokkelaars hoopten op die manier, dat de cocaïne niet zou worden opgemerkt bij de X-ray inspectie, tevergeefs echter, zo bericht het Duitse blad Bild vandaag, vrijdag 3 februari 2017, op haar website.

Zowel de techniek als een drugsspeurhond sloegen aan.

Norbert Drude, hoofd van de douanerecherche: 'Dit bewijst weer eens de goede werkwijze van de Hamburgse douanebeambten en de efficiëntie van de nieuwste technologie. Helaas, het toont ook de groeiende dreiging van de internationale drugshandel aan en het toenemende geweld van de daders.'

Achter de smokkel van de opvallend zuivere partij gaat een internationale bende schuil die het kennelijk met een andere criminele groep aan de stok had. Zo was de cocaïne volgens de douane eerder deze week nog aanleiding voor een gijzeling op Nederlandse bodem. De achtergronden daarvan zijn niet bekendgemaakt.

Om verder bloedvergieten binnen de criminele wereld tegen te gaan en de angel uit de ruzie te halen, is besloten de drugsvangst bekend te maken, aldus de douane.

'Als wij dingen nu niet serieus veranderen gaan we klemmen'

VES-voorzitter Ramautarsing: 'Geen enkele regering doet iets aan fors ambtenarenbestand'


Er is een reële dreiging dat de Surinaamse economie zal vastlopen. 'Het vervangen van poppetjes zal daar geen verandering in brengen. Als wij dingen nu niet serieus veranderen gaan we klemmen', zegt Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES), vandaag, vrijdag 3 februari 2017, in de Ware Tijd, in reactie op de wijzigingen in het regeerteam.

Hij heeft altijd gepleit voor productie en export georiënteerd beleid om het land uit de crisis te halen. Daarnaast moet de regering serieuze bezuinigingen doorvoeren. Dat alles zou in een duidelijk en transparant meerjarenplan moeten worden gegoten. Bekwame ministers, zoals Ferdinand Welzijn voor Handel en Industrie, zullen volgens de VES-voorzitter niet zaligmakend zijn.

'De VES wil een helder en samenhangend plan zien dat nog steeds ontbreekt. Overigens niet alleen een plan, er moeten concrete stappen worden gezet, in plaats van steeds mooie praatjes te houden. We zijn in ernstige problemen en zullen er niet uit geraken als wij dingen niet drastisch veranderen.' 

Hij doelt daarbij op het feit, dat er voor de zoveelste keer, ook door president Desi Bouterse, is toegegeven dat er teveel mensen in dienst zijn bij de overheid. 'Maar. geen enkele regering doet daar iets aan. Ook de huidige oppositie niet, toen zij aan de macht was.' 

Bus- en boothouders die scholieren en leerkrachten vervoeren willen voor 10 februari tariefsverhoging

'Ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik denk niet dat overheid weer een staking wil'

'We moeten keihard betalen voor de hoge prijzen bij onderdelenzaken'


Als de bus- en boothouders, die landelijke ongeveer twintig duizend scholieren en leerkrachten vervoeren, niet voor 10 februari een tariefsverhoging krijgen, dan is dit transport mogelijk niet gegarandeerd. Ze hebben sinds augustus een kostencalculatie ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), maar de verhoging is nog niet van de grond gekomen.

'Ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik denk niet dat de overheid weer een staking wil', zegt Radjeshkoemar Ori, secretaris van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), vandaag, vrijdag 3 februari 2017, in de Ware Tijd.

De organisatie wil een verhoging van meer dan 130 procent. 'We redden het niet meer vanwege de slechte economische situatie en hebben geen keus. We moeten keihard betalen voor de hoge prijzen bij onderdelenzaken', zegt de OBS-secretaris. Hij wijst erop dat boothouders van het binnenland het moeilijker hebben, omdat de reiskosten naar Paramaribo, voor het kopen van onderdelen, drastisch zijn gestegen.

De schoolvervoerders hebben sinds 2012 geen tariefsverhoging gehad. 'De overheid beaamt dat alles duur is geworden, maar we komen nog niet tot concrete afspraken', zegt Ori over de opstelling van MinOWC. Volgens de OBS-secretaris is hun situatie heel anders dan die van Particuliere Lijnbushouders Organisatie en bus- en boothouders van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB). 'Zij krijgen elke dag geld in handen, maar wij niet. Komt nog erbij kijken, dat we rente moeten betalen voor zaken die we op rekening hebben genomen en wegens late betaling van de overheid onze betalingsverplichting niet kunnen nakomen.'

De schoolvervoerders waren onlangs weer ontevreden, omdat ze niet op tijd zijn uitbetaald over januari. Daarmee is intussen sinds woendag overigens begonnen.

OM vervolgt 20 mensen voor bedreigen en beledigen Sylvana Simons

Paar verdachten voor de rechter, andere zaken worden afgedaan buiten rechter om


Twintig mensen worden door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het beledigen en bedreigen van Sylvana Simons. Een aantal van hen moet voor de rechter verschijnen, laat het OM vandaag, vrijdag 3 februari 2017, weten. 

De andere zaken worden zonder rechter afgedaan, bijvoorbeeld door het opleggen van een geldboete of taakstraf.

Simons, tot eind vorig jaar kandidaat-Tweede Kamerlid voor de politieke partij DENK en nu voor haar eigen politieke partij Artikel 1, kreeg vooral via internet doodsbedreigingen en grove beledigingen over zich heen. Zij deed in mei vorig jaar aangifte bij de politie.

Eind vorig jaar liet het OM weten te hopen, dat de zaken in het eerste kwartaal van dit jaar worden afgehandeld. Maar, dat hangt ervan af of er voldoende ruimte is bij de rechtbank, aldus het OM vandaag.

Twee watertorens uit Commewijne gaan op transport naar Kwamalasamutu en Alalapadu

Inheemse (Trio-) dorpen in diepe zuiden Suriname kunnen uitzien naar betere watervoorziening


Twee watertorens in Commewijne, die al geruime tijd niet werden gebruikt, zijn gedemonteerd en zullen opgezet worden in de inheemse dorpen Kwamalasamutu en Alalapadu in Zuid-Suriname. Marlon Oosterling, directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), zegt vandaag, vrijdag 3 februari 2017, in de Ware Tijd, dat wegens bezuiniging deze watertorens worden hergebruikt. Als ze nieuw zouden worden aangeschaft zouden ze elk zeker een half miljoen Surinaamse dollar hebben gekost, 'maar het materiaal is nog heel goed, we moeten het alleen oppoetsen'.

Het Bureau Volkscontacten van het Kabinet van de President zal het transport naar de dorpen verzorgen, waarna de SWM ze opnieuw zal opzetten. Op dit moment kan niet gezegd worden wanneer dat zal gebeuren. Dat hangt af van het transport.

De SWM-directeur zegt, dat Kwamalasamutu met achthonderd inwoners een geïmproviseerde watertoren heeft: Durotanks zijn geplaatst op een stellage van bamboe. Mensen die wat verder wonen van deze toren, krijgen geen water uit de kraan. Ze moeten hiervoor wat dicht bij de watertoren komen. 

Oosterling weet echter niet wat de watersituatie is in Alalapadu, een dorp met tweehonderd inwoners.

In Saramacca staan vier soortgelijke torens als in Commewijne. Het waterleidingbedrijf wil ook deze demonteren om ze elders te gebruiken, maar moet nog opslagruimte regelen.

Pildas Tawadi, bestuursopzichter van Coeroeni, het ressort waarvan Kwamalasamutu en Alalapadu dee uitmaken, zegt dat er al een jaar behoefte is bij inwoners van het eerste dorp voor een nieuwe watertoren. Door geldgebrek bij de overheid kan dat niet gerealiseerd worden. 'De granman die ver woont, krijgt geen water en niet iedereen heeft een Duro-tank om regenwater op te slaan.' De huidige waterinstallatie is al drie weken defect en hiervoor zijn twee nieuwe onderdelen nodig.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

LVV heeft bezoek van CAHFSA- en FAO-delegatie/inspectieteams

Ministerie van LVV streeft naar optimalisering export vee- en pluimveeproducten

(Bron foto: ministerie van LVV)

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) werkt momenteel met twee missies, te weten de Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (CAHFSA) en de Food and Agriculture Organization (FAO). Met CAHFSA wordt gewerkt aan het project ‘Risico-analyse voor de export van pluimveeproducten naar CARICOM lidlanden’ en met FAO wordt gewerkt aan het project ‘De ontwikkeling van dieridentificatie en traceerbaarheidssysteem’, zo bericht het ministerie vandaag, vrijdag 3 februari 2017, in een persbericht.

Naast wederzijdse kennisuitwisseling, waaronder gesprekken met diverse stakeholders en workshops, worden er oriëntatiebezoeken afgelegd aan diverse bedrijven die zich bezighouden met vee-gerelateerde activiteiten.

Het beleid van het onderdirectoraat Veeteelt is in het algemeen gericht op voedselzekerheid en -veiligheid, duurzame ontwikkeling van de veesector en het verhogen van de bijdrage van veeteelt aan de nationale economie.

Op aanvraag van het doksproductiebedrijf ‘De Vliegende Eend B.V. in het district Wanica voor het uitvoeren van een risico-analyse voor de export van pluimveeproducten naar CARICOM-lidlanden, is momenteel een inspectieteam van de CARICOM in Suriname. De risico-analyse is een momentopname, waar enerzijds een of meerdere bedrijf(ven) (bij deze ‘De Vliegende Eend B.V. en Varros N.V.) en anderzijds de inspectiediensten van de overheid (competente autoriteiten), verantwoordelijk voor dierziektebewaking en voedselveiligheid, worden geïnspecteerd.

Momenteel ligt de dierziektebewaking en veiligheid van dierlijke producten (met uitzondering van pluimveeproducten) in handen van de Veterinaire Dienst (VD). Het Bureau van Openbare Gezondheidszorg (BOG) is momenteel de instantie die waakt over pluimveeproducten. Indien de nieuwe Vleeskeuringswet is goedgekeurd dan zullen pluimveeproducten ook onder hoede komen van de VD. Het team gaat zowel het BOG als de VD inspecteren.

De ontwikkeling van dieridentificatie- en traceerbaarheidssysteem 
In Suriname is de huidige situatie van de veestapel relatief klein en niet in staat de volledige behoefte aan dierlijke voedsel te dekken. Met het voor de vee ruimschoots beschikbare land en water, is er potentie om behalve de lokale markten, ook buitenlandse markten te voorzien van dierlijke voedsel, doelend op de CARICOM.

Statistieken zijn heel belangrijk voor het ontwikkelen van beleidsprogramma’s. Desondanks uit de statistieken van het ministerie van LVV middels landbouwtellingen, specifieke surveys en (vee)bedrijven registraties, blijkt dat die informatie niet voldoet aan een goed functionerend dier identificatie- en traceerbaareheidssysteem. Dit systeem legt de basis voor een hoger aanbod aan kwalitatief goed en veilig voedsel van dierlijke origine voor de Surinaamse bevolking. Tevens zal dit systeem de mogelijkheid tot export faciliteren, aangezien deze informatie vereist is door het importerend land. Daarnaast verschaft het systeem ook de monitoring en eventuele effectieve bestrijding van dierziekten.

Voor het ontwikkelen van het dieridentificatie- en traceerbaarheidssysteem is de FAO momenteel met ODVEE druk bezig, aldus het ministerie in haar persbericht.

Advocaat Essed: 'Bouterse vergist zich in persconferentie of is in de war'

'Nabestaanden zijn zeer consequent geweest in respecteren van elke beslissing rechterlijke autoriteiten'


De gemachtigde van de nabestaanden van de 8 decembermoorden 1982, Hugo Essed, vraagt zich af of president Desi Bouterse zich vergist of in de war is. De president stelde woensdag tijdens zijn persconferentie, na de beëdiging van nieuwe ministers, dat de 8 decembernabestaanden inconsequent zijn. Hij merkte op dat nabestaanden roepen, dat de rechtstaat leeft wanneer zaken in het 8 decemberproces lopen zoals zij willen, maar indien zaken niet lopen zoals ze willen, dan zou de rechtsstaat in gevaar zijn, terwijl het om dezelfde rechters, advocaten, Openbaar Ministerie en processtukken gaat. 

De nabestaanden hebben volgens Essed echter 'consequent aangegeven dat de rechtsstaat in gevaar is gebracht, maar dan expliciet door handelingen van de hoofdverdachte Bouterse'. 'Zo hebben de nabestaanden consequent erop gewezen, dat de rechtsstaat in gevaar komt door het sluiten van de rechtszaal te Boxel, het verminderen van de beveiliging van rechters, het aannemen van de Amnestiewet, het misbruiken van artikel 148 van de Grondwet en het publiekelijk intimideren van de rechterlijke macht. Het zijn deze door de hoofdverdachte geïnitieerde handelingen die de rechtsstaat in gevaar hebben gebracht', zegt Essed in reactie vandaag, vrijdag 3 februari 2017, op Starnieuws.

'De nabestaanden hebben nooit enige beslissing van de rechterlijke macht, inclusief van de procureur-generaal en de auditeur-militair als een gevaar voor de rechtsstaat bestempeld. De nabestaanden hebben ondanks hun kritiek op het schorsen van de strafzaken door de Krijgsraad in 2012, toch het vertrouwen uitgesproken in de rechterlijke macht. Ook hadden de nabestaanden kritiek op de auditeur-militair, omdat hij geen opheffing van de schorsingen heeft gevorderd. Het Hof van Justitie heeft de nabestaanden gelijk gegeven door de procureur-generaal in 2016 te bevelen opheffing van de schorsingen te vragen. Ook op de beslissing vorig jaar van de procureur-generaal om in opdracht van de president de Krijgsraad te verzoeken de strafzaken te doen beëindigen, hadden de nabestaanden kritiek. Maar. de nabestaanden hebben nimmer gesteld dat de auditeur-militair of de procureur-generaal de rechtsstaat in gevaar heeft gebracht', aldus de advocaat.

De nabestaanden zijn volgens Essed dus zeer consequent geweest in het respecteren van elke beslissing van de rechterlijke autoriteiten, of dat nu in hun voordeel of nadeel was.

'Dat is wat van een rechtgeaarde burger verwacht mag worden. Dat neemt niet weg, dat de nabestaanden elke beslissing die zij onjuist achten, mogen aanvechten met de rechtsmiddelen die hun daartoe ter beschikking staan. Ook dat zullen de nabestaanden consequent doen', meent Essed.

Kenny B werkt voor nieuw album samen met Haagse 'rock queen' Anouk

'Het is een hele eer en ze zingt de sterren van de hemel'


Kenny B werkt voor zijn nieuwe album samen met de populairste poprock zangeres van Nederland Anouk. Dat onthulde de zanger, bekend van onder andere de hit ‘Parijs’, woensdag 1 februari 2017 in het Nederlandse televisieprogramma ‘RTL Boulevard’, aldus RTL Nieuws.

'Ik vond het leuk om met haar te werken', aldus Kenny B. 'Het is een hele eer en ze zingt de sterren van de hemel. Ik heb moeite om te focussen op wat we aan het doen zijn als zij aan het zingen is.'

Anouk plaatste woensdag zelf wat bewijsmateriaal op Facebook en op Instagram (zie hieronder). 'Muziek schrijven voor @kennybworld. Tot nu toe is het een goede dag', schreef ze erbij.

A photo posted by anouk (@anouk) on


Het eerstvolgende optreden van Kenny B is zaterdag 4 februari tijdens het festival LatinVillage in Eindhoven:

Drie jaar cel voor schoolleider voor seks met minderjarige leerlinge (15)

Schoolleider zou door leerlinge via Facebook zijn benaderd en begonnen te chatten

Man had seks met meisje bij hem thuis


Schoolleider P.D. is gisteren in het tweede kanton, voor seks met een minderjarige leerlinge (15) van hem, veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en zes maanden onvoorwaardelijk, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht op in het tweede kanton. In het derde kanton hoorde de schoolleider nog eens een celstraf van twaalf maanden waarvan drie voorwaardelijk tegen zich uitspreken. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 3 februari 2017.

D. verklaarde dat het meisje hem via Facebook benaderd had. Zo begonnen ze te chatten. Hij gaf toen toe dat hij verliefd werd op haar. Ze zou hem verleid hebben. Hij zou een keertje seks met haar bedreven hebben en een keertje haalde hij haar uit de klas om haar achter een klaslokaal een kusje op haar wang te geven. Daarna kwam de man terug op zijn verklaringen. Hij bleef bij het kusje en ontkende seks bedreven te hebben met het meisje.

De scholiere had verklaard. dat het schoolhoofd haar om naakte foto’s had gevraagd. Die had zij opgestuurd. Ze hadden een liefdesrelatie met elkaar. Hij haalde haar tot twee keren toe op, bracht haar naar zijn woning en bedreef seks met haar in zijn slaapkamer. Ze beschreef de kamer in details. Hij beloofde haar een iPhone. Maar, het bleef bij opwaardeerkaarten.

Bij de politie had de verdachte het feit bekend. Die gedetailleerde verklaring komt overeen met de verklaringen van het meisje. D. verklaarde dat hij onder druk was gezet door een politieman. De verbalisant werd gehoord en hij ontkende dat dit gebeurd zou zijn.

De kantonrechter voerde aan, dat de schoolleider zich ernstig schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten. Hij is schoolleider en heeft misbruik gemaakt van zijn gezag. Daarnaast schuift hij alle schuld door naar de tiener. De rechter benadrukte dat de schoolleider de leerling juist had moeten beschermen. Daarnaast is er grote verontwaardiging ontstaan over dit feit in de samenleving.

Rijksdienst Caribisch Nederland stelt tijdelijk vliegverbod in voor personeel om te reizen met Insel Air

'Tijdelijke preventieve maatregel totdat er meer duidelijkheid is over veiligheidsaspect'


De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) stelt een tijdelijk vliegverbod in voor het personeel om dienstreizen met Insel Air te maken. Dat bevestigt woordvoerster Lucia Beck van RCN vandaag, vrijdag 3 februari 2017, in het Antilliaans Dagblad.

'Het gaat om een tijdelijke preventieve maatregel totdat er meer duidelijkheid is over het veiligheidsaspect', aldus Beck.

De details van het tijdelijk vliegverbod voor het personeel van RCN worden later bekendgemaakt.

Afgelopen woensdag maakte het Amerikaanse consulaat op Curaçao ook al bekend dat er een reisverbod geldt voor Amerikaans overheidspersoneel om dienstreizen met Insel Air te maken in verband met veiligheidsproblemen van de maatschappij.

Eindoplevering nieuw ziekenhuis HNO op Curaçao jaar later dan gepland, 13 augustus 2018

Verschuiven opleverdatum vooral gevolg van niet tijdig vrijmaken van het bouwterrein


Hoewel de planning in eerste instantie was om Hospital Nobo Otrobanda (HNO) op 26 september 2017 op te leveren, blijkt nu dat de voorlopige eindoplevering op 13 augustus 2018 gepland staat: bijna een jaar later. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie over HNO en waar Movementu Futuro Kòrsou (MFK) gisteren tijdens een persconferentie uitvoerig bij heeft stilgestaan. Dit meldt vandaag, 3 februari 2017, het Antilliaans Dagblad.

De voorlopige eindoplevering voor HNO staat nu gepland op 13 augustus, maar dan kan nog niet gebruikgemaakt worden van het ziekenhuis. Het ziekenhuis moet dan nog worden ingericht met de benodigde medische apparatuur en inventaris.


'Dat brengt ook nog een aantal maanden vertraging met zich mee voordat het ziekenhuis geheel operationeel kan zijn', zo staat in de evaluatie te lezen die gisteren door MFK is verspreid. Het verschuiven van de opleverdatum is voornamelijk het gevolg van het niet tijdig vrijmaken van het bouwterrein. 'Met name vertragingen in de planning van het ‘Schuifplan’ - het plan om bepaalde Sehos-gebouwen te slopen en de Sehos-functies te herhuisvesten - en het functievrij maken en het verleggen van de Hamelbergweg als gevolg van de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuren waarmee men vooraf geen rekening had gehouden, hebben geleid tot het niet tijdig kunnen vrijgeven van het bouwterrein aan Ballast Nedam, conform de contractueel overeengekomen planning. Ook de locatiewijziging van het Amstelterrein naar Otrobanda heeft een impact gekend op de opleverdatum.'

Ook het grote aantal wijzigingen in de bouwopdracht wordt als reden voor het uitstel van de opleverdatum genoemd.

De evaluatiecommissie geeft aan dat de opleverdatum nog verder kan verschuiven bij het uitblijven van een duidelijke ownership, vanwege laattijdige beslissingen, trage uitvoering, niet tijdig documenteren en wijzigingen in het programma van eisen.

In het rapport wordt aangegeven dat het HNO-project met 64,2 miljoen gulden is overschreden. De bouwclaim van 35,4 miljoen van Ballast Nedam maakt hier het grootste deel van uit, maar deze claim is (nog) helemaal niet toegekend, zo werd eerder bekend. Andere meerkosten zijn de overschrijdingen als gevolg van het uitblijven van de vrijstelling voor invoerrechten en ob voor het HNO-project, zo wordt door de evaluatiecommissie gemeld.

'Bij het opstellen van het budget voor de bouw van HNO is men van een vrijstellingsregeling uitgegaan en zijn de kosten van invoerrechten en ob niet in het budget opgenomen.' Nu deze regeling vooralsnog uitblijft, zullen de invoerrechten en ob die thans tot ongeveer 8,3 miljoen gulden zijn opgelopen, moeten worden betaald en vormen zij meerkosten. De commissie heeft het Land geadviseerd op korte termijn een besluit te nemen over het verlenen van vrijstelling voor invoerrechten en ob voor het HNO-project.


Onderstaand bericht - ter extra informatie - is afkomstig van de website van Gerrit SchotteInvestigashon grupo di Bélgika a determiná ku 64.2 mion florin a verdamp den konstrukshon di Hospital nobo!


Konstrukshon di Hospital Nobo tin un Gastu Adishonal di 64.2 Mion Florin

Lesa konklushonnan rapòrt VK architect & engineers (https://www.vkgroup.be/nl/over-ons/): https://www.scribd.com/document/338272129/Eindconclusies-en-Aanbevelingen-Tussentijdse-Evaluatie-HNO

SONA no a Kumpli ku su Tareanan

SONA komo “delegataris” (Degene (ambtenaar of bestuursorgaan) die van een (ander) bestuursorgaan diens bevoegdheid tot het nemen van bepaalde categoriëen besluiten heeft overgedragen gekregen; oefent vervolgens die bevoegdheid uit in plaats van het oorspronkelijke bevoegde orgaan. Bijv. de gemeenteraad delegeert de bevoegdheid tot het nemen van planschadebesluiten aan het college van burgemeester en wethouders.”)
Dor di un struktura organisatorio kompleho ku ta konta ku hopi kontrato i akuerdonan kaminda diferente interes ta involukrá, ta e motibu prinsipal ku konstrukshon di un hospital nobo no ta wòrdu logra konforme e planifikashon inisial.
Durante di e trayekto di konstrukshon ku ta andando no tabata tin un asina yama “Ownership/Gezag” riba e proyekto di parti di SONA, ku komo konsekuensia ku tin masha hopi “tegenvallers” i tambe desishonnan ku no a wòrdu tuma na tempu ku no tabata na benefisio di e proyekto. Miéntras ku tabata tin sufisiente tempu pa a hasi esaki efisiente i efektivo.

Fecha di Entrega di Hospital Nobo

Fecha di entrega di hospital tabata plania pa 26 sèptèmber 2017, debí na tur e problemanan durante di e trayekto di konstrukshon e fecha a bira awor 13 di ougùstùs 2018 i posibilidat ta grandi ku e fecha aki tampoko lo no ta esun definitivo.
Te ku awe no atendé ku e parti di ICT di e hospital nobo, esaki lo tin komo konsekuensia ku na momento ku e edifisio ta kla, ainda mester bai ekipá e hospital nobo ku makinaria, konsekuentemente esaki lo bolbe trese kambio den e fecha di inougurashon di e hospital nobo.
Kambio di e fecha di entrega di e hospital nobo dor di e kontratista ta debí prinsipalmente ku no a entrega e tereno na tempu i liber pa konstrukshon.
Kambio di lokalidat for di e tereno na Amstel pa konstruí na Otrobanda a hasi su impakto riba e retraso ku tin den konstrukshon i e fecha di entrega.
Den un palabra e kambio di Amstel pa Otrabanda tabata tin su impakto riba diferente trayekto den konstrukshon di hospital nobo i awe pueblo di Kòrsou mester paga e preis karu ku konstrukshon di un hospital nobo.

Gastu Adishonal, TIN MAS GASTU – MESTER DI MAS SEN pa Konstruí Hospital

E presupuesto pa konstrukshon di e hospital nobo definitivamente a wòrdu surpasá ku 64.2 mion florin. E chiste ku Whiteman, Victorina, Jardim i awor Zita Jesus Leito a bin ta relatá den Staten, esta ku “NOS TA BINNEN DE BUDGET” i ku miembronan di parlamento mester keda konforme ku e splikashon aki, kaminda nan tur sa ku esaki ta un mentira flagrante.

Transishon ta Wanta/Para

E transishon ta konsistí di 19 proyekto, di kual 5 di e trayektonan aki mester a kuminsá kaba (Zorg, Organisatiefilosofie, HR Roadmap, Opleiden, Trainen, bij-en omscholen, cultuur- en gedragsverandering, Leiderschaps-en managementontwikkeling)
Tur e proyektonan aki ta buta “ON HOLD” dor ku ministerio di Finansa a kòrta den e presupuesto di 22 mion ku originalmente mester ta disponibel ku 64% i hasi esaki 8 mion, ku komo konsekuensia ku mester a para tur proyektonan di transishon.
E kambio di e suma presupuesto aki ta unu iresponsabel i sin vishon.

Instalashon di e Sistemanan di ICT

Pa “inrichting” di e hospital nobo i tambe e proyekto di ICT no tin klaridat ta ken ta responsabel, tampoko pa kompra di makinaria médiko no tin klaridat i tampoko no a definí ken ta responsabel.
Tin sierto sondeo di merkado ta tumando lugá pa “inrichting” di e hospital nobo pa loke ta trata makinaria médiko “genees specialsiten”, den e proseso aki no ta kla definí kua makinaria mester kumpra nobo i kua lo bai over for di Sehos pa e hospital nobo, esaki debí ku no ta involukrá e spesialistanan sufisiente den e trayekto aki.

Gastunan Adishonal

Pa loke ta trata e parti di ICT i tambe e “Blok Inrichting” tin indikashon ku ta bai tin gastunan adishonal pa e parti di mantenshon i remplaso di makinaria médiko bieu. Den e tema aki Berenschot no por duna informashon verídiko i esaki tambe ta vago te ku awe.

Eksplotashon di Hospital Nobo

No tin klaridat riba eksplotashon di e hospital nobo, no tin un maneho stipulá;
  1. Rol di spesialistanan ku no lo ta riba payroll di hospital
  2. Repartishon di tareanan den 2de lijn zorg
  3. Repartishon di tarea pa Advent Ziekenhuis.
No tin maneho tampoko amplio riba “aanlsuiting” 1st lijn zorg riba e 3de lijn zorg.
HNO su presupuesto ta vulnerabel, mirando ku kompanianan ku ta bende ekiponan médiko i material a ofresé preisnan ku no a tene kuenta kuné den presupuesto original.

Dispensashon di Impuesto i O.B.

Gobièrnu no a regla dispensashon den e último 4 añanan di impuesto i O.B., pa e motibu aki tambe tin gastunan adishonal.

Laboratorio

No tin klaridat ainda si lo traha un laboratorio nobo den e hospital i remplasá ADC òf si lo traha un laboratorio nobo serka di hospital.
Definitivamente no tin klaridat unda e tereno ta kuminsá i unda esaki ta kaba, te ku awe esaki no ta “duidelijk”, meskos no tin klaridat over di gastunan pa suministro di awa i koriente.

No a kambia e programa di eksigensia (programma van eisen)

E gastunan adishonal den e proyekto di konstrukshon di hospital nobo, por a wòrdu evitá si Gobièrnu na momento di kambia e lokashon a kambia tambe huntu ku SONA e programa di eksigensia den e “beheersovereenkomst” ku e kompania di konstrukshon i otro partidonan envolví.
A kambia di un tereno bashí kla pa usa (greenfield – Amstel terrein) pa un (Brown field – Colon/Otrobanda)
Esaki ta un statement den e rapòrt;
“Het ging immers om kueze van een locatie die in eigenschappen total verschilde van de in eerste instantie gekozen locatie, hetgeen belangrijke gevolgen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis met zich zou meebrengen.”

Impase – SONA/BERENSCHOT

E kontrato entre SONA i Berenschot no por a wòrdu ehekutá di un forma efektivo i adekuá. Nan no a kumpli ku e “managment overeenkomst” ku komo konsekuensia lo no bai tin un solushon entre SONA i Berenschot por lo pronto.
E problema entre SONA i Berenschot no ta na benefisio di proyekto di HNO.
E relashon entre SONA i Berenschot ku tur probabilidat lo eskala den e próksimo lunanan den kasonan den korte i tambe akusashon entre nan kaminda esun lo kulpa e otro di fayonan grave den konstrukshon di hospital nobo.
Konklushon ta, ku mester terminá e “beheerovereenkomst” entre Gobièrnu i SONA.
Art. 7 insiso 1 di “bijlage” 4 di e “beheersovereenkomst” ta duna Gobièrnu e posibilidat pa terminá e kontrato.

Coalitiepartijen Staten Curaçao moeten akkoord gaan met ministerschap Omayra Leeflang van Un Kòrsou Hustu

Un Kòrsou Hustu bereid steun coalitie te verbreden en post minister van Onderwijs te bekleden


Oppositiepartij Un Kòrsou Hustu van Omayra Leeflang is bereid om de steun aan de huidige coalitie te verbreden en de post van minister van Onderwijs te bekleden. Voorwaarde is wel, dat premier Hensley Koeiman (MAN) een getekende verklaring van alle coalitiepartijen overlegt waarin zij akkoord gaan met het ministerschap van Leeflang. Dat heeft Leeflang gisteren tijdens een persconferentie van Hustu (zie hieronder) bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 3 februari 2017. 

De politica verklaarde, dat premier Koeiman heeft toegezegd dat hij achter de vereiste handtekeningen aangaat. De politiek leider van Hustu zei ook, dat de handtekeningen van alle partijen vereist zijn omdat MAN een relatie heeft met andere partijen, met de coalitie.

Zij beschouwt de sociaaldemocratische partij niet als een vrijgezel, maar als een gehuwde persoon. Daarom is het belangrijk om van de partners van MAN te horen of zij willen dat Hustu meedoet, aldus de politica. 'Wij hebben alles gedaan wat wij moesten doen. Er is niets meer dat wij nog kunnen doen.'


De bal ligt nu bij Koeiman, zo merkte zij op. 'De deadline ligt bij hen, niet bij ons.'

De politica zei in dit verband ook, dat Hustu niet de partij is die de deur moet openen of sluiten. Dat is aan de coalitie.

Op de persconferentie ontkende Leeflang, dat het vrije onderwijs een van de onderhandelingspunten is voor haar deelname aan het kabinet.

Politiek leider Jaime Córdoba heeft sinds op 14 januari bekend werd dat premier Koeiman de coalitiebasis met Hustu wil verbreden, voorwaarden gesteld aan de deelname van de partij. Zo mocht Leeflang van Córdoba niet tornen aan het vrije onderwijs, studeren in de regio en de rol van het Papiaments als instructietaal. Volgens Leeflang is er tijdens de onderhandelingen nooit over het vrije onderwijs of studeren in de regio gesproken. Er is daar nooit over onderhandeld, aldus de politica. Zij daagde de aanwezige pers uit om een document of een opname van haar te overleggen waarin zij zich tegen het vrije onderwijs of het studeren in de regio uitspreekt.

In de conferentie benadrukte de potentiële minister van Onderwijs het belang van stabiliteit in de regering. Het bedrijfsleven steunt de regering maar is bang voor de instabiliteit die er heerst. Er is grote werkloosheid, ook onder jongeren, zo merkte zij op. Er staan heel grote projecten op stapel. Hustu is er om stabiliteit te bieden. De partij heeft karakter getoond, ondanks dat er in de media op haar is ingebeukt, zo verklaarde de leider. Zij omschreef de eigen partij als stabiel en consistent.

'Iedere keer komt men terug bij onze partij. Maar, dit keer hebben wij wel gezegd: Bewijs ons maar met handtekeningen dat jullie willen dat wij erbij zijn.'

De persconferentie volgde nadat bronnen rond de partij eerder deze week meldden, dat Hustu niet langer beschikbaar was. Premier Koeiman verklaarde hierop, dat deze uitlatingen deel uitmaken van een strategie van Hustu.

Gecontroleerd faillissement Curaçaose Dok Maatschappij in stilte nodig voor doorstart met Damen

Zogeheten pre-pack faillissement niet eerder toegepast op eiland


Met de overname van de CDM-activiteiten - zoals met Damen is overeengekomen - is het Dok ‘gered’, wordt het personeel overgenomen en ontvangen de concurrente crediteuren een deel (50 procent) van hun vorderingen. Daartoe is de - op Curaçao niet eerder toegepaste - constructie gebruikt van een zogeheten pre-pack faillissement, omdat redding in een normaal faillissement vrijwel niet mogelijk zou zijn geweest, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, vrijdag 3 februari 2017. 

Het faillissement van NV Curaçaose Dok Maatschappij (handelsnaam CDM of CDM Curaçao Drydock Company) werd gisteren uitgesproken en zijn de eerder nog beoogd curator en beoogd rechter-commissaris formeel benoemd. Op deze dag vond ook de ‘closing’ plaats en is overgegaan tot de uitvoering van de afspraken die zien op de doorstart. Aldus een persbericht van het advocatenkantoor Huizing & Huizing. Arnold Huizing is aangesteld tot curator.

Het pre-pack faillissement van CDM gaat terug tot 26 augustus 2016. Op die dag heeft CDM het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao verzocht ‘om toepassing te geven aan de figuur van de pre-pack om aldus de mogelijkheden en voorwaarden van een herstructurering middels faillissement te onderzoeken en voor te bereiden’. Naar aanleiding van dit verzoek heeft het gerecht op 30 augustus Huizing aangewezen als beoogd curator in geval het tot een faillissement van CDM zou komen.

'Volgens het gerecht had CDM in het verzoek voldoende aannemelijk gemaakt dat de voorbereiding op een eventueel faillissement de schade voor de betrokkenen - onder wie de werknemers van CDM - in zodanige mate kon beperken, dat dit opweegt tegen de omstandigheden dat de voorbereiding in stilte plaatsvindt.'

De aanwijzing gold in beginsel tot en met 14 september 2016, maar in verband met het voldoen aan enkele voorwaarden voor de doorstart is deze termijn enkele malen verlengd. In september 2016 is Damen een concessieovereenkomst aangegaan met CDM Holding op basis waarvan Damen, kort gezegd, de aan CDM Holding toebehorende werf zal huren en exploiteren.

'De overeenkomst is aangegaan onder een serie voorwaarden', meldt het persbericht. 'Enkele essentiële voorwaarden voor de doorstart waren dat Damen al het personeel van CDM overneemt middels contractoverneming, zodat opzegging door de curator niet nodig was; de concurrent-crediteuren zo veel als mogelijk worden voldaan; en de overheid en een aantal schuldeisers met substantiële claims jegens CDM op enigerlei wijze vrijwillig afstand deden van vorderingen op CDM.'

Op 1 februari waren alle voorwaarden voor het effectueren van de doorstart vervuld. 'Daarmee waren de voorbereidingen voor een doorstartmogelijkheid van de activiteiten van CDM afgerond.'

Schoonvader Jörgen Raymann is overleden

Cabaretier en presentator heeft voorstellingen te Winterswijk en Den Haag afgelast


De schoonvader van Jörgen Raymann is overleden. Samen met zijn dochters, Melody en Jalisha, heeft de cabaretier en presentator het vliegtuig gepakt naar Suriname. Dat vertelt het management van Raymann aan Privé, zo bericht vanochtend, vrijdag 3 februari 2017, De Telegraaf.

'Jörgens schoonvader is vanmorgen, Nederlandse tijd, overleden. Hoewel zijn dood niet geheel plotseling kwam, is het natuurlijk een enorme klap voor de hele familie. Jörgen zag hem als zijn tweede vader.'

Terwijl zijn vrouw Sheila zich inmiddels bij haar familie in Suriname heeft begeven, is ook de vijftigjarige presentator - samen met zijn twee dochters - naar zijn schoonfamilie afgereisd.

'Jörgen en zijn gezin zijn daar om te rouwen en een aantal zaken, zoals de begrafenis, te regelen', aldus het management.

Raymann maakte woensdag al bekend dat hij zijn voorstellingen van donderdag (Winterswijk) en vrijdag (Den Haag) wegens familieomstandigheden heeft moeten annuleren. Volgens zijn management gaan de overige optredens, die voor deze maand gepland staan, wel gewoon door.

Voorzitter BvL/ALS Valies weerspreekt beweringen president Bouterse dat hij andere agenda zou hebben

'Wij hebben altijd opengestaan om te werken aan een oplossing'


Valies weerlegt alle opmerkingen van Bouterse naar aanleiding van de recente staking van onderwijsgevenden


Dat de onderwijsbonden geen oplossing willen en een andere agenda hebben zoals president Desi Bouterse beweerde tijdens zijn persconferentie woensdag na de beëdiging van nieuwe ministers, klopt totaal niet, zegt vakbondsleider Wilgo Valies van de BvL/ALS, vandaag, vrijdag 3 februari 2017, in de Ware Tijd. 

Valies: 'Wij hebben altijd opengestaan om te werken aan een oplossing. Het is juist de regering geweest die door de jaren heen in gebreke is gebleven en ons aan het lijntje heeft gehouden. Ondanks dat hebben de leraren zich toch positief opgesteld.'

Omdat de leraren op een gegeven moment geen vertrouwen meer hadden in de regering, vanwege niet nagekomen beloften en uitstel van gemaakte afspraken, hebben ze het werk de afgelopen dagen neergelegd. Valies onderstreept, dat de leraren altijd bereid zijn om een oplossing te bereiken, 'maar niet tegen elke prijs'.

De Bond van Leraren (BvL) en de ALS (Alliantie van Leerkrachten in Suriname) zijn voor de rechter overeengekomen dat 13 februari de ultieme datum is om een akkoord te bereiken over de herwaardering.

Het staatshoofd merkte tijdens de persconferentie ook op, dat dezelfde organisatie die de regering verwijt onbetrouwbaar te zijn, zelf gebrekkige informatie geeft die nodig is om een oplossing te bereiken. Valies zegt op zijn beurt, dat juist het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dat over cruciale informatie zou moeten beschikken die niet heeft en noemt dat onvoorstelbaar. Hij heeft het over gegevens over het aantal leraren, wat hun kwalificaties zijn en hoeveel ze verdienen.

Een andere bewering van de president was, dat door toedoen van de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) de regering heeft besloten om de onderwijsgevenden een tegemoetkoming van Srd 500 te geven, wat volgens Valies ook niet klopt. De vakbondsleider verwacht overigens niet dat de opmerkingen van de president invloed zullen hebben op de lopende onderhandelingen.

Nieuwe RGB-minister Samsoedien wil snel automatisering doorvoeren binnen ministerie

'Het kan echt niet anno 2017 dat zaken nog handmatig worden bijgehouden'

Bewindsvrouwe streeft naar een gebouw voor alle RGB-afdelingen


Minister Roline Samsoedien (Bron foto: Facebook) van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) wil zo snel mogelijk automatisering doorvoeren op het ministerie. Zij vindt dat anno 2017 het echt niet kan dat zaken nog handmatig worden bijgehouden. Hierdoor is er geen overzicht waardoor grondaanvragen lang duren. Bovendien is er geen transparantie, zegt de bewindsvrouwe vanochtend, vrijdag 3 februari 2017, op Starnieuws. 

'Het ministerie is niet moeilijk, maar mensen maken het moeilijk', zegt Samsoedien. Zij zegt dat ze de president niet tegenspreekt, maar het gaat om menselijk gedrag. Als eerste wil zij dat in alle districten dezelfde regels gelden bij de kantoren van het ministerie.

'Het kan niet zo zijn, dat in Wanica andere regels worden gehanteerd dan bijvoorbeeld in Nickerie en Para. Alles dient uniform te zijn', stelt ze. Het ministerie moet efficiënt draaien. Voorkomen moet worden dat mensen jaren wachten voordat zij antwoord krijgen op grondaanvragen. Hierdoor worden zaken corruptiegevoelig. Mensen geven ambtenaren geld en cadeautjes om hun stukken snel in orde te krijgen. 'Wanneer alles transparant is, dan is dit niet mogelijk. Daarom wordt de automatisering gelijk aangepakt', zegt Samsoedien.

Het is ook de bedoeling dat alle diensten van het ministerie in één gebouw worden ondergebracht. Nu moeten burgers naar verschillende plekken om hun stukken in orde te krijgen. De voorlichting zal ook worden aangepakt waardoor iedereen op de hoogte is van de procedures bij grondaanvraag. Het accent zal vooral gelegd worden op 'de gewone burger', zoals de president heeft aangegeven.

'Mensen met grote donkere auto's hoeven echt niet bij mij te komen, want ze zijn niet welkom', zegt de nieuwe minister van RGB.

NPS-voorzitter Rusland over reshuffeling ministersploeg: 'Puru bruku, weri bruku'

'Mensen die nu aantreden, zijn niet per se beter dan de mensen die vertrekken'

'De verantwoordelijken voor de financiële puinhoop waarin wij zijn beland, zijn nog steeds aan top'


NPS-voorzitter Gregory Rusland is niet zo positief over de gisteren geëffectueerde reshuffeling door president Desi Bouterse van zijn ministersploeg. Het eerste dat de NPS-leiding opmerkt, is de verhoging van de financiële druk die op de belastingbetaler komt, vanwege deze verschuiving. De ex-ministers profiteren van de financiële regelingen die voor ex-ministers gelden, terwijl de nieuwe ministers nu ook op de betaalrol staan. 

'Het wordt een puru bruku weri bruku situatie. De mensen die nu aantreden, zijn niet per se beter dan de mensen die vertrekken. Aan de feitelijke situatie in het land is er niets veranderd. De verantwoordelijken voor de financiële puinhoop waarin wij zijn beland, zijn nog steeds aan top', stelt Rusland donderdag 2 februari 2017 in het Dagblad Suriname.

De beste deskundige op de beste positie, zal volgens Rusland ook niet kunnen zorgen voor verbetering. De situatie is zodanig dat mensen die nu minister geworden zijn, niet de ruimte zullen krijgen om inderdaad iets te kunnen betekenen in de uitvoering van het beleid.

'De grote puinhoop waarin wij nu beland zijn, is natuurlijk ook niet de schuld van de ministers die nu zijn bedankt. Als je een minister zonder de nodige tools op een ministerie plaatst, kun je onmogelijk van hem verwachten dat hij op een adequate manier uitvoering kan geven aan de vastgestelde doelen', aldus Rusland.

Hij gelooft niet in wonderen, en dus ook niet in betere tijden met de huidige toppers aan de macht.

Politie 'rectificeert' haar berichtgeving over journaliste van Dagblad Suriname

PR-afdeling van KPS betreurt misverstand


Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft abusievelijk aangenomen, dat journaliste Saskia Bandhan van het Dagblad Suriname informatie zou hebben verschaft aan de familie van de deze week dood aangetroffen vermiste 20-jarige studente Clarisse Boldewijn langs de Afobakaweg. Dat meldt het dagblad donderdag 2 februari 2017.

Naderhand is gebleken dat mevrouw Bandhan de familie juist had gebeld om informatie te vragen. Zij had reeds de dag tevoren met de familie gesproken. Bandhan was zelf niet op de hoogte van de details omtrent het gevonden lijk, anders hoefde zij de familie niet te bellen.

De PR-afdeling van KPS betreurt dit misverstand.

Brigadier van politie Letitia Pinas, die het bericht op de KPS-website had geplaatst, heeft de volgende dag reeds contact gemaakt met de journaliste. Zij heeft haar geïnformeerd dat de politie bezig is met deze zaak. De journaliste had de PR-afdeling wel gebeld, maar het ging daarbij om een heel ander geval.

Pinas heeft de omissie bevestigd en heeft toegezegd een rectificatie op de website te zullen plaatsen. Die is inmiddels geplaatst, voor zover gesproken kan worden van een correcte rectificatie door de politie:

Rectificatie: Saskia Bandhan zegt alleen te hebben gebeld voor informatie

De journalist Saskia Bandhan heeft van Public Relations geëist dat er een rectificatie wordt geplaatst op het bericht waarin is opgenomen dat zij de familie zou hebben aangegeven dat de politie bezig is met opgraving van een lijk. De journalist zegt dat ze gewoon gebeld heeft naar de mensen om hen te vragen of zij informatie hadden over het geval.


Pinas is ook in het bezit van de voice opname die de journaliste had omtrent het gesprek met de familie. De afdeling PR heeft met haar berichtgeving de goede naam van verslaggeefster Bandhan geschaad en heeft daarom aangegeven een rectificatie te zullen plaatsen en het schadelijke bericht te verwijderen.

Drie SFB-rappers uit Den Haag komen niet op vrije voeten

Surinaamse rechter oordeelt dat vluchtgevaar van te groot is

Rappers verdacht van seksueel misbruik minderjarig meisje in 2015


De drie rappers uit Den Haag die in Suriname terechtstaan voor ontucht, worden niet op vrije voeten gesteld. De rechtbank in Suriname bepaalde donderdag 2 februari 2017 dat ze voorlopig vast blijven zitten, zo bericht het persbureau ANP. 

Argumenten van de verdediging dat de mannen niet de benen zouden nemen, werden door de rechtbank afgewezen.

Justitie in Suriname beschuldigt de leden van rapgroep Strictly Family Business (SFB) ervan dat ze in 2015 seks hadden met een toen vijftienjarig meisje en beelden daarvan verspreidden. De rappers werden in december in Suriname opgepakt.

Twee weken geleden werd een verzoek om voorlopige invrijheidstelling ook al afgewezen. Het risico dat ze zouden vluchten vond de rechtbank ook toen te groot.

Starnieuws bericht dat de zitting van vandaag achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden en dat ook de pers niet welkom was.

Op één van de rechtszittingen had advocaat Raoul Lobo, die één van de verdachten bijstaat, de opmerking gemaakt dat van deze zaak een mediacircus is gemaakt. De verdediging heeft er vooral moeite mee dat de voor- en achternamen van de artiesten zijn gepubliceerd.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat de rechter enkele journalisten had gesproken over deze kwestie. Ze attendeerde hen erop, dat de namen van de artiesten voluit worden geschreven en dat zij wel het besluit kan nemen om de zedenzaak achter gesloten deuren te behandelen. Eindredacteuren zijn echter een andere mening toegedaan. Zij vinden dat de rappers bekend zijn en dat ook als er afkortingen of initialen gebruikt worden, iedereen toch weet om wie het gaat.