dinsdag 7 februari 2017

De brug over Mozeskreek waarschijnlijk hele week nog gesloten

Aannemer heeft meer tijd nodig om brug te herstellen

Delen lokale gemeenschap geven geen gehoor aan verbod om over brug te rijden....


De brug over de Mozeskreek blijft hoogst waarschijnlijk deze hele week nog gesloten. De aannemer die de herstelwerkzaamheden aan de brug moet uitvoeren, heeft meer tijd en ruimte gevraagd om het werk op te leveren. Het lag in de bedoeling dat de brug gisteren al open zou staan voor het verkeer. Maar, de werkzaamheden gaan meer tijd in beslag nemen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 7 februari 2017.

De aannemer heeft een aantal van zijn zwaar materieel machines al naar de locatie getransporteerd. Rijden richting de Mozeskreek duurt ongeveer zes tot zeven uren. Transport neemt dus heel wat tijd in beslag.

De aannemer dient vanwege de slechte weersomstandigheden en de slechte staat van de weg nog een aantal machines ter plaatse te krijgen. Daarnaast werd de aannemer ook gehinderd door delen van de lokale gemeenschap bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Er werd namelijk geen gehoor gegeven aan het verbod van oversteek. Dit zorgde voor heel wat gehaal en getrek, terwijl de schade aan de brug precies zo bleef. Uiteindelijk werd de politie erbij gehaald om de zaak onder controle te houden.

De werkzaamheden zijn gestart. Het definitief besluit en verzoek van de aannemer is dat het nog tenminste een week zal kosten. De weg wordt merendeels gebruikt voor zwaar transport. Vanuit de zijde van de minister van Openbare Werken is er al aangekondigd dat er maatregelen zullen worden getroffen.

De minister heeft deze ondernemers al opgeroepen voor een gesprek. Verwacht wordt dat deze groep ondernemers zal meehelpen om de kosten van reparatie van de brug te dekken. Er wordt gedacht aan een tussenoplossing voor lichttransport. Daar moet de aannemer nog advies over uitbrengen. Momenteel is de brug voor geen enkel vervoermiddel en ook niet voor voetgangers toegankelijk.

Tussen feesten door in Middelburg ook aandacht voor zwarte bladzijde

Stichting Monument Middelburg wil brede maatschappelijke discussie over slavernij


De Stichting Monument Middelburg wil een brede maatschappelijke discussie op gang brengen over slavernij vroeger en nu. Het 800-jarig bestaan dat Middelburg dit jaar viert is daar volgens de stichting een heel goede aanleiding voor, zo bericht Omroep Zeeland vandaag, dinsdag 7 februari 2017. 

De Stichting Monument Middelburg wijst erop, dat slavernij een zwarte bladzijde is in de geschiedenis van de stad, en dat in 2017 wereldwijd nog altijd 45 miljoen mensen leven in een vorm van slavernij. Juist vanuit Middelburg en Nederland moet, vindt de stichting, daartegen stelling worden genomen.

Middelburg wil het Zeeuwse publiek en politiek hierbij betrekken. Acteurs en muzikanten Het plan is om in Middelburg toneelvoorstellingen te organiseren met bekende acteurs als Frederik de Groot en de uit Suriname afkomstige Jetty Maturin.

Het is de bedoeling ook Zeeuwse acteurs en muzikanten meedoen in die voorstellingen. Dag der Vrijheden Stichting Monument Middelburg houdt zich al langer bezig met het slavernijverleden. De stichting organiseert jaarlijks de Dag der Vrijheden en de kranslegging bij het monument op de Balans in Middelburg (zie foto's - Bron: eigen foto Red. De Surinaamse Krant).

'De melksector is aan het doodbloeden'

Productie van melk daalt van 20.000 kilo melk per dag voor 2016, naar 10.000 in 2016 

VSMB wil verhoging van de melkprijs


De melksector is aan het doodbloeden. Dit zegt Edmund Blufpand, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Melkboeren (VSMB), vandaag, dinsdag 7 februari 2017, in het Dagblad Suriname. In het afgelopen jaar is er een drastische terugval van de productie van melk genoteerd. Vóór 2016 kon er met wat moeite een productie van 20.000 kilo melk per dag worden gerealiseerd. In 2016 daalde het naar ruim 10.000 kilo. Op dit moment is de productie circa 8.000 kilo melk per dag. 

In 2016 hebben de melkboeren op enkele momenten verhogingen toegekend gehad voor de opkoop van rauwe melk. Op dit moment krijgt de boer maximaal Srd 2.75 uitbetaald voor elke kilo geleverde melk. Intussen heeft ook de Melkcentrale Paramaribo (MCP) haar prijzen wat aangepast vanwege haar verhoogde kosten. Echter, uitgaande van de kosten die de melkboer op dit moment maakt, komt Blufpand op een kostenplaatje van minimaal Srd 4 per kilo melk.

Vooral de kosten van voeding zijn in de afgelopen periode flink gestegen. Voor 40 koeien bijvoorbeeld dient een boer dagelijks verplicht Srd 450 neer te tellen voor voer, terwijl die gewend was ongeveer de helft van dit bedrag uit te geven. Medicamenten voor de koeien en allerlei onderdelen van melkmachines, die nodig zijn bij de operaties, zijn door de koersverschillen ook moeilijk te financieren. Bij komt ook kijken de kosten voor elektriciteit. De melkboer heeft hoge energiekosten, daar hij de melk koel dient te bewaren. Ook de melkmachines verbruiken veel elektriciteit.

Vorig jaar werd door minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een commissie in het leven geroepen, die zich moet buigen over dit vraagstuk van de opkoopprijs. In deze commissie hebben zitting vertegenwoordigers van LVV, Handel en Industrie, de MCP en twee melkboerenorganisaties.

Blufpand merkt op dat het werk binnen de commissie niet al te vlot loopt. De vrees bestaat dat terwijl de commissie bezig is met haar onderhandelingen, de sector kapot gaat. De VSMB heeft in dit kader alvast een schrijven gericht aan de LVV-minister, om vooruitlopend op het uiteindelijk resultaat, een verhoging van de opkoopprijs toe te kennen.

'De boer houdt het niet meer vol. Kijk maar naar de achteruitgang in productie. Dit betekent dat een aantal boeren de handdoek al in de ring heeft gegooid. Er is dus een aantal arbeidsplaatsen al verloren gegaan', stelt Blufpand. Deze negatieve ontwikkeling betekent uiteindelijk dat er meer melkpoeder zal worden geïmporteerd om de samenleving mee te voeden. Wat op zich minder gezond blijkt te zijn dan melk dat door MCP verwerkt wordt. Tevens druist dit in tegen het beginsel van meer produceren en minder importeren om de Surinaamse economie te redden.

De VSMB durft ook te stellen dat importmelk/melkpoeder op dit moment veel duurder uitkomt dan gewoon melk afkomstig van MCP. Ook al zou de boer Srd 4 ontvangen voor zijn geleverde melk, dan nog is importmelk duurder. 'De Srd 4 die wij voorlopig vragen, is niet veel. Vooral in vergelijking met de kwaliteit waar men voor betaalt bij geïmporteerde melk.'

Overval op woning/supermarkt in Brokopondo-Centrum en benzinestation te Paramaribo-Noord

Overval in beide gevallen gepleegd door vijf mannen


Vijf mannen hebben vanochtend, dinsdag 7 februari 2017, een beroving gepleegd in een woning annex winkel in Brokopondo-Centrum. De buit zou bestaan uit Srd 8.000, sigaretten en belkaarten. Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat een persoon letsels heeft opgelopen. Onbekend is wie de persoon is en waar de verwondingen uit zouden bestaan.

De overvallers waren gemaskerd. De politie van Brokopondo is bezig met het onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Het benzinestation op de hoek van de Mahonylaan en Wilhelminastraat in Paramaribo Noord is afgelopen nacht beroofd door eveneens vijf mannen. Zij zijn er met de dagopbrengst vandoor gegaan. Personeelsleden hebben geen verwondingen opgelopen.

Starnieuws stelt vernomen te hebben, dat drie van de mannen gemaskerd waren en twee gewapend met een jachtgeweer. Ook in deze zaak zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie van Geyersvlijt heeft de overval in onderzoek. Volgens het Dagblad Suriname waren het vier mannen en bestaat de buit uit de dagopbrengst, sigaretten, prepaid belkaarten en een brandkast.

Beide overvallen zijn overigens nog niet bevestigd door het Korps Politie Suriname. Starnieuws gaat in haar berichtgeving af op verkregen - dus onbevestigde - informatie. Het Dagblad Suriname meldt andere informatie over laatstgenoemde beroving.....

Arnold Kruisland: 'Niemand neemt Hooghart serieus in dit land’

'Hooghart is blijkbaar Bouterse dankbaar voor positie van zijn zoon en eigen positie als Assembleelid'

Kruisland reageert op recente uitspraak Hooghart dat volk stopzetting 8 decemberproces wil....


'Niemand neemt Hooghart serieus in dit land. Hooghart is een overloper in de politiek. Hooghart zei altijd dat hij populairder was dan Ronald Venetiaan. Wat was het resultaat? Hij kreeg maar 400 stemmen bij de verkiezingen', zegt oud-diplomaat, politicus en stonfutu van de NPS, Arnold Kruisland, vandaag, dinsdag 7 februari 2017, in het Dagblad Suriname. 

De politicus reageert op de recente uitspraak van CLO-voorzitter (Centrale van Landsdienaren Organisaties) en NDP-Assembleelid Ronald Hooghart in de media, waarin hij aangeeft dat het volk stopzetting wil van het 8 decemberstrafproces. Doordat Desi Bouterse, de hoofdverdachte in het 8 decemberproces, tot twee keren toe met een grote meerderheid is gekozen door het volk als president, geeft volgens Hooghart duidelijk aan, dat het volk de stopzetting wil van het 8 decemberproces. 'En dat moet de Krijgsraad ook in overweging nemen', zei hij.

Kruisland benadrukt dat de CLO-topman blijkbaar dankbaar is, dat Bouterse zijn zoon gemaakt heeft tot directeur van De Nationale Loterij Suriname en hem tot beleidsadviseur en Assembleelid. 'Dan kan ik mij wel voorstellen dat je blind bent voor de realiteit en de werkelijkheid', zegt hij.

Vandaar dat hij het staatshoofd uitdaagt om nu meteen verkiezingen uit te schrijven om deze populariteit aan het volk te tonen. Volgens Kruisland is het staatshoofd niet door het volk gekozen als president. Zo is hij in 2010 middels verraad van de ABOP en samenwerking met de Pertjajah Luhur gekozen tot president. 'In 2015 behaalde hij wel 26 zetels, maar ook niet genoeg om gekozen te worden tot president', aldus de oud-diplomaat.

Kruisland vindt dat er pas een traject van vergiffenis kan worden ingezet nadat de Krijgsraad een uitspraak in deze zaak heeft gedaan. Dan zal hij geen bezwaar tegen hebben. 'Vergiffenis komt pas nadat vaststaat dat hij de moorden heeft gepleegd. Dan kan er gratie aan de veroordeelden worden verleend.' In dit geval moet dan een andere president de gratie aan de hoofdverdachte verlenen.

Voor nu mag het 8 decemberstrafproces geen hinder meer ondervinden, omdat het volgens hem gaat om de rechtstaat. 'In een rechtstaat wordt je berecht en als je vrijgesproken wordt, wordt je vrijgesproken.'

Betalen voor toiletpapier op Medisch Wetenschappelijk Instituut....

'We hebben zelfs een keer de opdracht gehad dat wij krijt zelf moesten kopen'


Studenten moeten zelf toiletpapier meenemen, 'en dit doen we al bijkans drie jaren' 


De waarnemend directrice van het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI), gevestihd aan de Kernkampweg in Paramaribo, heeft op 31 januari 2017 middels een brief aan het personeel (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) meegedeeld, dat er bezuinigingsmaatregelen zijn getroffen als gevolg van de huidige financiële omstandigheden. Het betreft hier het gebruik van toiletpapier; er zal geen toiletpapier in de toiletten geplaatst worden. Dit is vanaf gisteren uitsluitend tegen een vergoeding verkrijgbaar bij het Servicepunt. Het is vooralsnog niet duidelijk wat deze vergoeding inhoudt. Dit geldt ook voor de studenten van de Medische Faculteit. De Medische Faculteit is gehuisvest in het gebouw van het MWI, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 7 februari 2017.

'Wat binnen de medische faculteit gebeurt, weet ik helemaal niet omdat faculteiten hun eigen beleid/regels hanteren', zegt parlementariër Riad Nurmohamed (VHP) tevens lid van de vaste commissie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, in een reactie.

Nurmohamed, die ook hoogleraar is op de Anton De Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), gaf te kennen dat hij dergelijke situaties ook ervaart op de universiteit. 'Vroeger kregen we dagelijks een rol, maar nu is dat slechts één keer per maand. De rekeningen van de universiteit worden niet meer optimaal betaald.' 

Zo vindt het aanschaffen van allerlei materialen slechts één keer in de maand plaats. Deze situatie typeert Nurmohamed als onbehoorlijk bestuur wat absoluut niet door de beugel kan. 'We hebben zelfs een keer de opdracht gehad dat wij krijt zelf moesten kopen. Men moet weten waar de grens is. Als de universiteit niet de minimale dingen kan voorzien, moeten zij hun deuren sluiten.'

Nurmohamed vindt dat het nu hoogtijd is dat men moet ophouden om steeds het oude lied te zingen: 'Er is geen geld, er is geen geld. De universiteit heeft geld. De regering heeft geld. Men doet alleen alsof er geen geld is.'

Enkele studenten van de universiteit hebben het dagblad laten weten, dat zij deze kwestie ook ervaren. Echter vinden zij het geen catastrofe als men geld wenst op te halen voor toiletpapier, mits dit Srd 1 bedraagt. Zij zijn deze mening toegedaan, omdat zij vinden dat de toiletten goed onderhouden moeten worden, wat momenteel niet het geval is. 'Wij moeten zelf toiletpapier meenemen. En dit doen we al bijkans drie jaren.' 

Ook parlementslid Patricia Etnel (NPS) vindt deze maatregel afkeurenswaardig. 'Ik keur dit af. Ik ben het er niet mee eens dat het volk moet betalen voor corruptie en het falend beleid, welke door deze regering in stand wordt gehouden', zegt Etnel in een reactie. Volgens haar zijn degenen op wie deze maatregel betrekking hebben ook slachtoffers van de financiële achteruitgang. 'Door deze maatregel door te voeren, zal het alleen maar moeilijker worden. Een oplossing is dat er zo snel als mogelijk wisseling van de wacht plaatsvindt om de financiële situatie in veilig vaarwater te brengen, want met de huidige leiders die nu aanzitten wordt het tien keer niets en ook niet beter.'

Deskundigen uit Miami (Florida, VS) en Chili repareren MRI-scanner Sehos, Curaçao

Na reparatie hoeven patiënten voor diagnose niet meer naar Sint Maarten of Colombia

(Bron foto: internegeneeskundecuracao.nl)

Een team van experts uit Miami en Chili is op dit moment bezig de MRI-scanner van het Sint Elisabeth Hospitaal, die door lekkage defect raakte, te repareren. 

Een woordvoerster van het ziekenhuis laat vandaag, dinsdag 7 februari 2017, via het Antilliaans Dagblad weten, aldus Paradise FM, vanochtend, dinsdag 7 februari 2017, dat het apparaat komende week weer in gebruik kan worden genomen. Hierdoor hoeven patiënten niet meer uit te wijken naar Sint Maarten of Colombia voor een diagnose.

Het apparaat, aan de oude kant, maar wel in een zodanige staat dat het gerepareerd kan worden, wordt vooral gebruikt voor het scannen van hersenen en ruggenwervels.

Vier en negen jaar cel geëist voor afpersen ex-raadslid uit Sint-Oedenrode

Slachtoffer zou helpen bij bouw woning in Suriname


Voor een afpersing waarbij extreem geweld is toegepast op een ex-raadslid uit Sint-Oedenrode, moeten een neef en een oom van de man respectievelijk negen en -ondanks zijn 77 jaar- vier jaar de cel in. Dit bericht vandaag, dinsdag 7 februari 2017, het Eindhovens Dagblad.

Het slachtoffer zou helpen bij de bouw van een woning in Suriname voor de oom, en kreeg daar twintig mille voor. Bij bezoek aan Suriname bleek dat er helemaal niks was gebeurd, waarop de oom zijn geld terug wilde.

Klikt u hier om het gehele bericht op de website van het Eindhovens Dagblad te lezen.

NPS-politica Etnel denkt dat wet inzake uitzendbureaus funest is voor arbeiders

'Met deze wet zullen we ervoor zorgen, dat de Surinamer absoluut geen werk meer vindt'

NPD-Assembleeleden Hopkinson en Misiekaba delen bezorgdheid van hun NPS-collega niet


Het NPS-Assembleelid Patricia Etnel vreest, dat introductie van de wet om uitzendbureaus te reguleren en contractarbeiders beter te beschermen, funest kan zijn voor Surinaamse arbeiders. Een van de bepalingen in de wet is, dat contractanten worden geacht in loondienst te zijn van het desbetreffend uitzendbedrijf en niet zonder meer ontslagen kunnen worden wanneer hun diensten niet meer nodig zijn. Deze bepaling zal er volgens Etnel voor zorgen, dat arbeidskrachten in het buitenland aangetrokken zullen worden om de werkplekken van Surinamers in te nemen. Dit schrijf de Ware Tijd vandaag, dinsdag 7 februari 2017.

Etnel uitte haar zorgen gisteren tijdens de openbare vergadering van de commissie van rapporteurs in De Nationale Assemblee, die zich samen met de minister van Arbeid over het wetsontwerp heeft gebogen.

Het Assembleelid vraagt zich af of met deze wet niet juist meer problemen op de lokale arbeidsmarkt zullen worden gecreëerd. 'Want de Surinamer kan al geen werk vinden. Met deze wet zullen we ervoor zorgen dat de Surinamer absoluut geen werk meer vindt.'Commissielid Roché Hopkinson (NDP) ziet de zaak echter niet zo somber in als zijn NPS-collega. Hij voerde aan, dat onder andere in de overeenkomst die de regering heeft gesloten met de Amerikaanse multinational Newmont, expliciet is opgenomen dat arbeidskrachten die lokaal aanwezig zijn niet uit het buitenland gehaald mogen worden. De regering heeft volgens hem zo geanticipeerd op eventuele toekomstige acties van multinationals om arbeidsplaatsen voor Surinaamse krachten te garanderen.

André Misiekaba (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, ziet evenals Hopkinson ook geen beren op de weg met de nieuwe wet. Hij merkte op, dat de commissie intensief overleg heeft gevoerd met betrokkenen in de uitzendbranche en met de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). 

Reisbureaus in Suriname adviseren reizigers niet met Insel Air te vliegen

'Momenteel vliegt Insel Air niet met eigen machines van en naar Suriname'


Surinaamse reizigers die naar bestemmingen in de regio willen vliegen, wordt door reisbureaus geadviseerd om dat niet te doen met de Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air. Als passagiers dat toch doen, is dat voor eigen risico. 'De Asra heeft haar leden in elk geval instructies gegeven om hun klanten dit voor te houden', zegt Anoepkoemar Bhaggan, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Reisagenten (Asra), vandaag, dinsdag 7 februari 2017, in de Ware Tijd.

Insel Air voert wekelijks minstens zeven vluchten vanuit Suriname naar de regio uit, 'maar, momenteel vliegt ze niet met eigen machines van en naar Suriname. Voor zover wij weten, worden vluchten hooguit met ingehuurde machines van andere maatschappijen uitgevoerd', zegt Brian De Souza, hoofd van de Surinaamse Burger Luchtvaart Authoriteit (CASAS, Civil Aviation Safety Authority Suriname). Er is nog geen informatie uitgewisseld tussen CASAS en haar Curaçaose tegenhanger over de perikelen rondom de Antilliaanse maatschappij die de markt in 2006 betrad.

Insel Air groeide de afgelopen jaren uit met tal van bestemmingen in Zuid-, Midden- en Noord-Amerika en het Caribisch gebied. Ze vervoerde in 2015 nog ruim 1 miljoen passagiers. De maatschappij begon financiële problemen te ondervinden in 2016, omdat ze naar eigen zeggen, bijna 100 miljoen euro heeft vast zitten in Venezuela, dat weinig deviezen heeft.

Een groot deel van de vloot van Insel Air werd al geruime tijd aan de grond gehouden, omdat de maatschappij niet het regulier onderhoud niet kan laten uitvoeren. De meest recente klap is het besluit van de Curaçaose luchtvaartautoriteit om eind vorige maand de rest van de langeafstands machines aan de grond te houden. 'Het is niet bekend welke routes de maatschappij wel in staat is te onderhouden', zegt Bhaggan.

De Souza zegt, dat Insel Air nog korte afstandsvluchten uitvoert tussen de Antilliaanse eilanden.

Ministerie van SoZaVo druk met screening om- en minvermogenden

'We willen zeker zijn dat alle mensen in ons systeem daadwerkelijk on- of minvermogend zijn'


Het is deze dagen drukt bij de afdeling Basiszorg van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) aan de Gemenelandsweg in Paramaribo. Tientallen mensen staan in de rij om zich opnieuw te laten registreren als on- en minvermogende. Het gaat om mensen uit Paramaribo, Wanica als overige districten. 

'We willen zeker zijn dat alle mensen in ons systeem daadwerkelijk on- of minvermogend zijn', zegt beleidsadviseur Iman Taus vandaag, dinsdag 7 februari 2017.

Omdat het ministerie niet op volle sterkte werkt kan het niet alle geregistreerden tegelijk helpen om hun verzekering te verlengen. 'Wij doen alles eraan om de mensen te identificeren die onrechtmatig gebruik maken van de verzekering.'

De groep on- en minvermogenden wordt gescreend om precies na te gaan wie voldoet aan de criteria om wel in het bestand te blijven. 'We willen zoveel mogelijk mensen helpen en als er personen zijn die dubbel zijn verzekerd is het niet terecht. De staat kan dat geld besparen en gebruiken voor zij die het wel nodig hebben.'

De drukte bij het gebouw komt doordat verzekerden zich alleen daar mogen laten herregistreren. In 2014 is bij invoering van de wet Basiszorgverzekering het bestand van on- en minvermogenden overgeheveld naar het systeem van de basiszorgverzekering, zonder het te screenen. Van 2014 tot 2016 zijn die verzekeringen verlengd, omdat het ministerie de faciliteiten niet had om het anders te doen.

'Ongegronde juridische uitspraken van mr. drs. Sharmilia Kalidien-Mansaram'

'Er is alleen sprake van de rechtsstaat Suriname en consequent handelen van rechterlijke macht'


Na de ongegronde juridische uitspraken van mr. drs. Sharmilia Kalidien-Mansaram (nader te noemen Mansaram) gelezen te hebben in haar artikel over de voortzetting van het 8 december strafproces, voelde ik me genoodzaakt om enkele onjuistheden recht te trekken. Op de persoonlijke aantijgingen zal ik niet ingaan, maar beperk ik me slechts tot het juridische. 

Op 30 januari 2017 heeft de Krijgsraad beslist dat het 8 december strafproces wordt voortgezet en is het verzoek om de zaak te beëindigen op basis van de Resolutie van 29 juni 2016 (nader te noemen de Resolutie), afgewezen. 

Samen met de president is Mansaram van mening dat er sprake zou zijn van inconsequenties in het 8 december strafproces. Er kan alleen sprake zijn van inconsequent handelen wanneer een besluit niet in lijn is met een eerder genomen beslissing. De voorloper van het besluit van 30 januari 2017, was de uitspraak van 9 juni 2016, waarin reeds was beslist dat de vervolging wordt voortgezet. Om vast te kunnen stellen als daadwerkelijk sprake zou zijn van enige vorm van inconsequentie, is het van belang deze uitspraken met elkaar te vergelijken.

Het strafproces was op 13 april 2012 geschorst, omdat de Amnestiewet, die in essentie bepaalt dat het proces moet worden beëindigd, op 5 april 2012 was aangenomen. De schorsing van het proces is op 9 juni 2016 opgeheven, omdat de Krijgsraad kort gezegd van oordeel was dat een wettelijke bepaling die in het vergevorderd stadium van het proces tot doel heeft de zaak te stoppen, een inmenging in die zaak betekent, hetgeen verboden is in artikel 131 Grondwet. Daarnaast is de lange duur van het proces tevens in strijd met de grondrechten zoals genoemd in artikel 10 Grondwet. Op basis van artikel 137 Grondwet is de Amnestiewet toen buiten toepassing verklaard en is bepaald dat de strafzaak voortgezet diende te worden.

Vervolgens heeft de president bij Resolutie aan de Procureur-Generaal (PG) de opdracht gegeven om de vervolging te beëindigen. De Amnestiewet en de Resolutie hebben dus in essentie dezelfde strekking, namelijk stopzetting van het 8 december strafproces. Als de Krijgsraad een wettelijke regeling (de Amnestiewet), die tot doel heeft de stafzaak te eindigen, buiten toepassing verklaart, is het alleen maar meer dan consequent dat de Krijgsraad alle andere regelingen die hierna volgen met dezelfde doelstelling eveneens buiten toepassing verklaart. Immers zou het juist tegenstrijdig zijn om in het geval waarbij twee regelingen die precies hetzelfde doel hebben, te bepalen dat toepassing van de ene regeling niet geoorloofd is, maar de andere wel. Het besluit van de Krijgsraad om de strafzaak voort te zetten, is dus wel consequent en verschaft rechtszekerheid. Van enige tegenstrijdigheid of inconsequentie in de besluitvorming van de Krijgsraad is dus geen sprake. 

Verder haalt Mansaram meerdere stellingen aan waaruit volgens haar de zogenaamde inconsequenties zouden moeten blijken. Echter zijn deze standpunten eveneens ongegrond en zal puntsgewijs in het navolgende hierop worden ingegaan.

1. De lijdelijkheid van de rechter 
Mansaram stelt dat De Amnestiewet die door DNA werd aangenomen…, is van de tafel geveegd terwijl onze rechters lijdelijk behoren te zijn. Dat is het rechtssysteem dat we nou eenmaal hebben. Deze stelling is niet alleen onjuist, maar ook juridisch ongegrond. Ter voorkoming van verwarring die deze stelling kan creëren over de rol van de rechter, wil ik me als eerst haasten kort uit te leggen wat de lijdelijkheid van de rechter inhoudt. De lijdelijkheid van de rechter spitst zich toe op de vraag wat de (actieve of passieve) rol/bevoegdheid van de rechter is in een rechtszaak. De lijdelijkheid van de rechter verschilt hemelsbreed van elkaar in het straf en het civiele recht. In het civiele recht is de rechter lijdelijk, wat betekent dat de rechter een passieve rol heeft en gebonden is aan de feiten die partijen als waar en juist accepteren. Terwijl in het strafrecht de rechter een zeer actieve rol heeft, gelet op het feit dat het uiteindelijk doel van de strafrechter is om de waarheid te achterhalen. De strafrechter is daarom, in tegenstelling tot de civiele rechter, niet beperkt tot de feiten die hem worden voorgelegd. 

Mansaram indiceert met haar stelling dat de Krijgsraad een passieve houding zou moeten hebben. Echter is de Krijgsraad juist verplicht een actieve rol te hebben om te komen tot waarheidsvinding. De mate van lijdelijkheid van de civiele en strafrechter dienen daarom absoluut niet door elkaar gehaald te worden, anders wordt verwarring compleet. Daarnaast betekent de lijdelijkheid van de rechter geenszins dat de rechter blindelings wetten en resoluties in concrete gevallen van toepassing moet verklaren. De rechter is zelfs verplicht om het aan haar voorgelegd geschil te toetsten aan de wettelijke bepalingen en indien zij tot de bevinding komt dat die bepaling niet van toepassing is op dat concreet aan haar voorgelegd geval, zijn er verschillende grondslagen om die regeling niet geoorloofd te achten. Een daarvan is bijvoorbeeld artikel 137 Grondwet dat voorschrijft dat de rechter in een concreet geval kan bepalen dat een wettelijke regeling buiten toepassing wordt verklaard, wanneer die regeling in strijd is met de Grondwet. De Krijgsraad heeft op basis van dit artikel de Amnestiewet niet geoorloofd geacht. De rechter is hiertoe conform de wet geheel bevoegd. In de woorden van Mansaram; dat is het rechtssysteem dat we nou eenmaal hebben.

2. Het bevel aan de PG krachtens de Resolutie 
Verder stelt Mansaram dat een opdracht van de PG om de vervolging te staken… wordt terzijde geschoven. Ten eerste is in tegenstelling tot hetgeen Mansaram stelt de opdracht aan de PG helemaal niet terzijde geschoven, maar mist de PG elke bevoegdheid de vervolging te beëindigen. Artikel 222 lid 2 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het Openbaar Ministerie alleen van verdere vervolging kan afzien, zolang het onderzoek ter terechtzitting (de behandeling van de zaak door de rechter op de zitting) nog niet is aangevangen. Gelet op het feit dat het onderzoek ter terechtzitting al vanaf 2007 begonnen is, heeft het Openbaar Ministerie reeds jaren niet de bevoegdheid om de strafzaak te beëindigen. Het bevel van de president om de PG hiertoe desondanks op te dragen, is dan ook in strijd met de wet. 

Ten tweede heeft de rechter meer dan terecht geoordeeld dat de Resolutie onder andere niet past binnen het gesloten systeem van onze wet. Een zeer leerrijke uiteenzetting van mr. drs. G. Best over de Resolutie, gepubliceerd in het Surinaams Juristen Blad van oktober 2016, leert dat de Resolutie alleen al op formele gronden absoluut niet uitvoerbaar is. Dan is nog niet eens gesproken over de materiële, dan wel inhoudelijke onjuistheid. Enkele punten aangehaald door Best zijn dat ten eerste de strafvervolging alleen plaatsvindt op wijze bij wet voorzien (het legaliteitsbeginsel). De Resolutie is geen wet en daarom helemaal geen wettelijke grondslag op basis waarvan de strafvervolging beëindigd kan worden. 

De president heeft de PG bevolen 'de vervolging te beëindigen’'. De rechter is in het strafrecht gebonden aan limitatief in de wet opgesomde uitspraken, wat betekent dat de rechter geen enkele andere uitspraak kan doen, dan die in de wet zijn opgenomen. Te denken valt aan vrijspraak, niet ontvankelijkheid van de vervolgingsambtenaar etc. 'Beëindiging van de vervolging’ bestaat niet in de wet en is het daarom onmogelijk voor de rechter om tot deze uitspraken te komen. Dus ook al zou de Krijgsraad het verzoek van de Auditeur-Militair (AM) willen toewijzen, dan nog is het juridisch onmogelijk het uit te voeren. Op grond van al het bovenstaande is de Resolutie op zijn zachtst uitgedrukt een juridische rammelaar en niet te handhaven. Het bevel aan de PG is daarom door de Krijgsraad ‘niet terzijde geschoven’, maar is het verzoek van de AM op basis van deugdelijk gemotiveerde gronden afgewezen.

3. De rechter is niet gebonden aan de inhoud van het requisitoir van de AM 

Mr. Spong is er met de haren bij gesleept, waarbij Mansaram over zijn artikel waarin de aard en de inhoud van het requisitoir wordt uitgelegd, stelt dat hij heeft aangegeven dat de Krijgsraad niet gehouden is aan het requisitoir en zonder requisitoir de Krijgsraad ook een oordeel kan vellen. Dat is in de Surinaamse rechtspraak nog nooit eerder gebeurd, maar nu in deze specifieke zaak dus wel geoorloofd? Indien het artikel van Spong kritisch gelezen was, zou het meer dan duidelijk zijn dat Spong niet beoordeeld heeft als het wel of niet houden van het requisitoir geoorloofd is. Hij heeft slechts aangegeven wat de theoretische mogelijkheden zijn in de zaak en gesteld dat ongeacht het requisitoir van de AM, de Krijgsraad niet gebonden is aan de inhoud hiervan. Met andere woorden is de Krijgsraad niet verplicht de eis, dan wel de inhoud van het requisitoir van de AM op te volgen. 

Tot slot heeft Mansaram aangegeven dat het liedje van machtsstaat versus rechtsstaat dat steeds wordt aangehaald ervoor zou hebben gezorgd dat Suriname binnen een jaar een paar keer veranderd is van rechts- naar machtsstaat en omgekeerd, waardoor de Staat wel op een lichtschakelaar zou lijken. Ten eerste vind ik het als Surinaamse burger betreurenswaard dat de onafhankelijke Republiek Suriname, vergeleken wordt met een lichtschakelaar. Ten tweede is het geluid van het liedje dat ik hoor, één waarbij de Staat Suriname nog steeds een rechtsstaat is en allerlei ongefundeerde uitlatingen van met name politici daar niets aan verandert.

Dat Suriname nog steeds een rechtsstaat is, blijkt tevens uit het feit dat de manier waarop de inrichting van de Staat, zoals in de Grondwet is bepaald, nog steeds van kracht is, namelijk het beginsel van de leer van de Trias Politica. Deze leer bepaalt dat de drie machten, te weten de wetgevende-, de uitvoerende- en de rechterlijke macht van elkaar gescheiden zijn, hetgeen inhoudt dat ze onafhankelijk en zelfstandig van elkaar opereren. Onterecht wordt de rechterlijk macht ervan beschuldigd niet zelfstandig, dan wel inconsequent te zijn. In dit strafproces heeft de Krijgsraad (de rechterlijke macht) duidelijk het tegendeel bewezen en is getoond dat zij zich in elk geval niet laat dicteren welke uitspraken zij moet doen en wat de inhoud daarvan moet zijn. Sterker nog heeft de Krijgsraad in lijn met het vonnis van 9 januari 2016 en dus consequent, bepaald dat de vervolging wordt voortgezet. De Krijgsraad heeft dus conform wet en recht de uitspraak gedaan. Nu er alleen sprake is van de rechtsstaat Suriname en consequent handelen van de rechterlijke macht, spreek ik de hoop uit dat, met name politici, geen rechtsonzekerheid scheppen door de fundamenten waarop de rechtsstaat gestoeld is in twijfel te trekken. 

Mr. Serena N. Essed (zie foto: Bron: Facebook)

Nieuwe man bij Insel Air op Curaçao wil einde aan maandelijks verlies van 1.5 miljoen dollar

Canadees Filiatreault heeft twijfels over toekomst Insel Air op Aruba


De nieuwe voorzitter van het managementteam van Insel Air, Gilles Filiatreault, wil resoluut optreden om het verlies van 1,5 miljoen dollar, dat de maatschappij op dit moment lijdt per maand, te stoppen. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad, zo bericht Paradise FM vandaag, dinsdag 7 februari 2017. 

Ook vraagt Filiatreault zich af of Insel Air wel op Aruba moet blijven. Juni Sluis is gisteravond aangesteld als Deputy Chief Executive Officer Flight Operations and Technical. Hij gaat vandaag naar Aruba om te controleren wat er nog moet gebeuren om de vier MD-vliegtuigen, die al bijna twee weken om veiligheidsredenen aan de grond staan, vrijgegeven te krijgen.

Op dit moment is er een twee-weken actieplan opgesteld.

Met de inzet van huurvliegtuigen van andere luchtvaartmaatschappijen moet Insel Air langzaamaan weer op tijd kunnen vliegen. Enkele van de 22 bestemmingen zullen tijdelijk worden geschrapt om de kosten te drukken. Daarnaast benadrukt Filiatreault, dat er qua veiligheid niet mis is met de toestellen van de maatschappij.

Amazonegebied met drones en smartphones beschermen tegen ontbossing

Satellieten, drones en smartphones gaan strijd aan tegen kettingzagen en bulldozers in regenwoud


Kunnen satellieten, drones en smartphones op tegen kettingzagen en bulldozers? De inheemse bevolking van het Amazonegebied en een internationale coalitie van non-gouvernementele organisaties denken van wel. Ze gaan 10 miljoen hectare tropisch regenwoud beschermen tegen houtkappers en andere plunderaars van natuurlijke rijkdommen, zo schrijft Ben van Raaij in de Volkskrant van maandag 6 februari 2017 (Bron foto: inhabitat.com).

Met moderne technologie willen ze de aantasting van het bos documenteren en voor de rechter brengen.

Ontbossing is een wereldwijd probleem. Tussen 2000 en 2013 is meer dan 8 procent van de nog intacte bosgebieden verwoest. Met een snelheid van 20.000 hectare per dag, een gebied zo groot als Amsterdam. Mede vanwege die urgentie krijgt het anti-ontbossingsproject 'Alle ogen op de Amazone' van ontwikkelingsorganisatie Hivos en milieuorganisatie Greenpeace 14,8 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij, zo werd maandag op het GoedGeldGala in Amsterdam bekendgemaakt. 


Kern van het plan is de kennis en inzet van inheemse gemeenschappen te combineren met de mogelijkheden van de moderne technologie. Zorgen dat lokale mensen met satellietdata, drones en smartphones hun eigen bos in de gaten houden en bewijzen van ontbossing verzamelen om overheden en rechters tot actie te dwingen. Dat moet leiden tot een 'fijnmazig net van samenwerkende bosbeschermers' die milieucriminelen die tot nu toe meestal ongemoeid worden gelaten kunnen opsporen, ontmaskeren en vervolgen.

De initiatiefnemers kozen voor het westelijk Amazonegebied in Brazilië, Peru en Ecuador, omdat dit gebied nog veel intact regenwoud heeft dat echter van alle kanten worden bedreigd door houtkap, illegale goudmijnen, olie- en gaswinning en stuwdamprojecten.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Ter extra informatie (en lees dit artikel van Conservation International Suriname over de inzet van drones ter bescherming van het regenwoud van Suriname):

Weg naar verkiezingen Jeugdparlement geplaagd door geruchten over omkoperij

Etnel (NPS): 'Bepaalde leiders maken dit land kapot! Jongeren worden omgekocht'

Voorzitter organisatiecommissie: 'Je moet er ook rekening mee houden, dat de geruchten uit de duim zijn gezogen en bewust verspreid worden' 


Geruchten van omkoperij werpen een smet op de komende verkiezingen van nieuwe leden voor het Nationaal Jeugdparlement. Dit zegt Aniel Ghisaidoobe, voorzitter van de organisatiecommissie, vandaag, dinsdag 7 februari 2017, in de Ware Tijd.

Op Facebook en in zogenoemde opbelprogramma’s op de radio wordt beweerd, dat jongeren in ruil voor hun stem op de verkiezingsdag Srd 50 beloofd wordt om op een bepaalde kandidaat te stemmen.
Het NPS-Assembleelid Patricia Etnel heeft afgelopen zaterdag haar ongenoegen hierover geuit op haar Facebookpagina. 'Bepaalde leiders maken dit land kapot! Jongeren worden omgekocht. Hun stem voor SRD 50 op de dag van de jeugdparlementsverkiezing om te stemmen voor jongeren? Waarheen met Suriname! Corruptie wordt nu een opvoedingspatroon voor onze jongeren!', zijn enkele passages uit de reactie van Etnel (zie hierna).


Ze zegt in een reactie, dat enkele jongeren hun beklag hierover bij haar hebben gedaan. Om de jongeren te beschermen wil Etnel de krant liever niet in contact met hen brengen. Ook niet onder de voorwaarde dat ze anoniem zullen blijven.

Ghisaidoobe zegt dat de geruchten de organisatiecommissie ook bereikt hebben, maar dat er geen bewijzen zijn. 'Mocht het inderdaad zo zijn dat jongeren worden omgekocht, vind ik het wel jammer. De verkiezingen hebben niets te maken met partijpolitiek. Het gaat om jeugdparticipatie en we proberen dat zoveel mogelijk te benadrukken.' Hij houdt er ook rekening mee dat de geruchten uit de duim zijn gezogen en bewust verspreid worden door derden.

Ook bij de vorige jeugdparlementsverkiezingen werd immers beweerd dat jongeren geld kregen in ruil voor hun stem op een bepaalde kandidaat. Ghisaidoobe benadrukt, dat de organisatiecommissie in elk geval niets te maken heeft met omkoping van jongeren. De commissie ziet erop toe dat dit niet gebeurt. 

Vakbond PWFC op Curaçao wil nieuwe CAO-onderhandelingen met Damen

'Het moment is perfect voor de PWFC om nieuwe CAO-onderhandelingen te beginnen'


De vakbond PWFC (Petroleum Workers Federation of Curaçao) wil per direct starten met nieuwe CAO-onderhandelingen met Damen Shiprepair & Conversion. Dit zegt Sharette Janga van de bond, 
aldus een bericht gisteren, maandag 6 februari 2017, in de Curaçao Chronicle.

Damen Shiprepair & Conversion (DSC) heeft het management van de Curaçao Droogdok Maatschappij, CDM, op 1 februari overgenomen. Het bedrijf in Gorinchem heeft ook al het CDM-personeel overgenomen.

'Het moment is perfect voor de PWFC om nieuwe CAO-onderhandelingen te beginnen', aldus Janga. Ze heeft de arbeiders gezegd dat zij de beste secundaire arbeidsvoorwaarden verdienen.

'De zoektocht naar een strategische partner is een proces geweest dat al in 1993 begon en eindelijk kunnen we zeggen, we zijn er. We zijn enthousiast over wat bereikt is.'

Damen, samen met de regering van Curaçao, gaat ook investeren in training en scholing van lokaal technisch personeel om zich te verzekeren van de ontwikkeling van lokale arbeidskrachten en verdere ontwikkeling van de plaatselijke industrie en om mogelijkheden voor werkgelegenheid in het gebied aan te moedigen.

Curaçaoenaar Gregory Elias doet zijn Stones/Cuba-verhaal bij Ivo Niehe

Elias is de man die de Rolling Stones liet optreden op Cuba


The Stones brachten de vrijheid naar Cuba. Gregory Elias, uitbater van een trustkantoor, was de man in de coulissen die alles regelde. Bij Ivo Niehe deed hij zijn verhaal.  Gregory Elias, de publiciteitsschuwe offshore-koning op de Antillen, begint te werken aan zijn legacy. Ivo Niehe mocht bij no 575 van de Quote 1000 aanschuiven zodat de sterrenvriend kon horen hoe Elias The Rolling Stones naar Cuba bracht. Een prachtverhaal, aldus de Quote van maandag 6 februari 2017.

Elias Gregory Elias blijkt een onverschrokken onderhandelaar te zijn geweest die zich langs de onverbiddelijke manager Joyce Smith wist te wurmen en Mick Jagger zover wist te krijgen om op te treden in Cuba.Eerst was er de totale verbijstering van zijn vriend Leon Ramakers van Mojo. Leon Ramakers zei: ‘Greg, ik vind je een hele aardige jongen, ik wil wel het telefoonnummer van Joyce Smith geven, maar word niet boos als ze niet opnemen.' Dat ging dus goed. Binnen een dag belde Smith terug met de droge mededeling dat ze een deal hadden. 'Het is de droom van Mick om op te treden', sprak Smith. Dat was stap 1. '

Toen kwam stap 2. Het moest wel gratis, want Elias wilde niet dat de arme Cubanen iets zouden moeten uitgeven aan de komst van de grootse rock 'n roll band op aarde. 'Ik zei: het moet pro-bono'. Na weer een paar dagen, kwam her antwoord, weer van Smith. De als gierig bekendstaande Jagger ging zonder morren - weer - akkoord. Elias organiseerde het concert - dat hem tussen de €5 en 8 miljoen kostte - om Cubanen het gevoel van vrijheid te geven. 'Ik zat daar en keek naar de mensen: je zag de vrijheid, mensen zongen uit volle borst. Mensen dachten: we zijn vrij, voor eventjes vanavond.'De muziekmecenas runt tegenwoordig trustkantoor United Trust te Curaçao en op de Amsterdamse Zuidas. Volgens de NOS en De Telegraaf is hij één van de rijkste, zo niet de rijkste inwoner van het eiland. Elias zelf wil daar niets van weten, maar hij initieert wel enkele in het oog lopende charitasprojecten, zoals een voetbalschool en de Curaçaose edities van het North Sea Jazz-festival en het International Film Festival Rotterdam. Hij was ook enige tijd shirtsponsor van eredivisie club NEC en is een goed maatje van Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn. De 61-jarige Gregory Elias is gepokt en gemazeld in de trustsector, in het beheren van vennootschappen dus, aldus Quote.

Bekijk hier de uitzending met Ivo Niehe.

De Telegraaf: Bevolking Suriname vreest voor chaos en geweld bij veroordeling van hun president

Suriname beeft weer voor Bouterse 


De Surinaamse bevolking telt af. Donderdag volgt na 16 jaar van voorbereiding de strafeis in het proces rond de 8 Decembermoorden. Wordt president Desi Bouterse schuldig bevonden aan de gruwelijke executies in Fort Zeelandia in 1982? Krijgen de nabestaanden eindelijk gerechtigheid?, zo schrijft Mick van Wely vandaag, dinsdag 7 februari 2017, in een zogenoemd 'premium' artikel op de website van De Telegraaf.

In Paramaribo vreest men voor een nieuwe list van de sluwe leider, aldus Van Wely.

Achter zijn bureau van ABC Radio in Paramaribo wijst Henk Kamperveen (70) op een grote zwart-witfoto van judoka’s. Naast een jonge Anton Geesink staat een imposante, donkere man. 'Dat is mijn vader André. Hij was fysiek en mentaal ongelooflijk sterk. De coupplegers hebben hem mentaal volledig geknakt in 1982. Voor zijn ogen.'

Studentenbond trekt zich even terug om afgelopen periode te evalueren

Na evaluatie volgt doorstart en uitgestelde registratie

'We zijn niet met politiek bezig'


De Landelijke Scholieren- en Studentenbond zal voorlopig niet al te veel naar buiten treden en de tijd benutten om te evalueren. De bond is in december opgericht om op te komen voor de belangen van scholieren en studenten. Secretaris Ezechiël Lens zegt vandaag, dinsdag 7 februari 2017, dat na de evaluatie een 'doorstart' gemaakt zal worden. 

Dan begint ook de voor vorige maand geplande, maar uitgestelde registratie. De formulieren daarvoor worden al klaargemaakt om op scholen te plaatsen.

Lens heeft zich gestoord aan de kritiek als zou de organisatie politiek gelieerd zijn. 'We hebben vanaf onze oprichting duidelijk gemaakt dat we niet politiek bezig zijn.'

De bond heeft tijdens de onderwijsstaking vaker zijn stem laten horen voor snelle hervatting van het onderwijsproces. Deze week komt zij uit met een verklaring over het vervolgen van het onderwijsproces.

Lens zegt verder, dat de studentenbond zich meer dan ooit ervoor wil inzetten dat scholieren en studenten zonder problemen onderwijs genieten. Stakingen en andere omstandigheden die daarop beperkend kunnen werken zijn uit den boze. 'We streven naar duurzaamheid en depolitisering van het onderwijs.' 

De drie Fokker-toestellen van Insel Air Curaçao zijn in goede conditie en veilig

Minister Camelia-Römer: 'De vliegtuigen van Insel Air die groen licht krijgen zijn veilig'


De drie Fokker-toestellen van Insel Air op Curaçao verkeren in een goede en veilige staat, aldus de burgerluchtvaartautoriteit op het eiland, CCAA (Curaçao Civil Aviation Authority), zo bericht maandag 6 februari 2017 de Curaçao Chronicle.

De CCAA reageert op de controverse die is ontstaan in de media over de veiligheid van de vloot van Insel Air.

Twee CCAA-inspecteurs inspecteren dagelijks ieder arriverend en vertrekkend vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij. De vier MD-80 toestellen, die nog aan de grond staan, zijn nu in goede conditie, maar ze zijn nog niet vrijgegeven door de Aruban Aviation Authority.

De minister verantwoordelijk voor de luchtvaart op Curaçao, Suzanne Camelia-Römer, heeft gezegd, dat wanneer een Insel Air-vlucht vertrekt, dat alleen kan omdat het toestel veilig is. 'De vluchten die groen licht krijgen zijn veilig', aldus de bewindsvrouwe. 'Al deze vliegtuigen worden geïnspecteerd. we hebben een nummer 1 regel en dat is, dat wanneer er ook maar enige twijfel een vliegtuig niet vertrekt.'
Dit is de reactie van de bewindsvrouwe op het onlangs uitgevaardigde verbod van het Amerikaanse consulaat en de Nederlandse regering om personeel met Insel Air te laten vliegen.

Stiefvader besmet uit wraak zijn vier minderjarige dochters met hiv

Moeder van verdachte zou hem met hiv hebben besmet...


De familie van de hiv-besmette stiefvader A.L., die zijn vier minderjarige stiefdochters seksueel misbruikte en ze daardoor ook heeft besmet, zegt nadat het nieuws bekend werd, niets meer met hem te maken willen hebben. De man heeft volgens de familie de meisjes misbruikt uit wraak, omdat hij ontdekte dat hun moeder hem met hiv had besmet. Ze is vorig jaar overleden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 7 februari 2017. 

Het familielid beschrijft L. als een rustige man die niet veel praat. De vraag blijft hoe hij tot zo'n daad kon overgaan. De meisjes waren destijds 6,7,8 en 9 jaar en werden misbruikt wanneer de moeder niet thuis was.

Hij was bezig met automontage en leek gefocused op zijn gezin waardoor de familie niet doorhad wat hij met zijn stiefdochtertjes deed.

De Officier van Justitie eiste op 23 januari 20 jaar cel tegen de man met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest. De verdachte vindt de eis te hoog. Het Openbaar Ministerie heeft bij het bepalen van de strafmaat rekening gehouden met de onderzoeksresultaten van de psycholoog en psychiater. De eerstgenoemde constateerde een verstandelijke beperking, maar de andere deskundige stelde geen verstandelijke beperking vast en concludeerde dat hij volledig toerekeningsvatbaar is.

'Hij heeft gezegd dat hij er spijt van heeft, maar helaas gaat hij zelf voor de consequenties van zijn handelen moeten instaan', zegt de familie. Ook tijdens de zitting zei L. dat hij niet weet wat hem ertoe heeft gedreven.

Op 27 februari doet de rechter uitspraak in deze zaak.

Colombia rond hoofdstad Bogota getroffen door aardbeving

Geen meldingen van slachtoffers of grote schade


Colombia is gisteren, maandag 6 februari 2017, opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de Schaal van Richter. In de hoofdstad Bogota werden meerdere scholen en wolkenkrabbers ontruimd. Vooralsnog is geen melding gemaakt van slachtoffers of grote schade, zo bericht het Belgische persbureau Bureau Bega. Het epicentrum van de aardschok lag dertig km diep in Huila, in het zuidwesten van het land.


President Juan Manuel Santos bevestigt op Twitter dat er geen slachtoffers zijn:


Aardbevingen komen in dit deel van de wereld regelmatig voor. Buurland Ecuador werd vorig jaar in april nog getroffen door een zware aardbeving. Zeker 600 mensen kwamen toen om het leven. De aardbeving met een magnitude van 7,8 trof toen vooral een ongeveer 100 kilometer brede kuststrook op 200 kilometer ten westen van de hoofdstad Quito. Het was de krachtigste aardbeving in Latijns-Amerika sinds die in Haïti in 2010.


(Red. De Surinaamse Krant/De Morgen/Belga/Twitter)

'Morele steun vanuit de Kathedrale Basiliek kan betekenisvol zijn'

'Ik heb begrip voor gebedsdienst van bisschop Choennie aan vooravond zitting 8 decemberproces'


De fractieleider van de partij van president Bouterse, André Misiekaba, heeft verklaard niet te begrijpen waarom monseigneur Karel Choennie, heeft opgeroepen te bidden voor een eerlijk proces inzake de decembermoorden (Starnieuws 5 februari). De gebedsdienst voor vrede en rechtvaardigheid, staat gepland voor woensdag 8 februari in de Kathedrale Basiliek. In een normaal functionerende rechtsstaat hoeven burgers niet te bidden om een eerlijk proces. Aan dat fundamenteel mensenrecht wordt zonder meer tegemoet gekomen. 

Ik heb echter wél alle begrip voor het initiatief van bisschop Choennie, om aan de vooravond van het requisitoir in het 8 december strafproces, allen, Openbaar Ministerie, rechters, enzovoorts, tot morele bezinning op te roepen. Wet en recht blijven papieren tijgers als ze door burgers, bestuurders en rechters niet worden gerespecteerd. 

Capitulatie Openbaar Ministerie 
Op 9 februari heeft auditeur-militair Roy Elgin, de gelegenheid om in het 8 december strafproces zijn requisitoir tegen hoofdverdachte DDB en anderen te houden. Mr. Gerard Spong verwacht van deze auditeur-militair geen strafeis, maar een verklaring van niet ontvankelijkheid of eis tot vrijspraak. Op zijn laatste persconferentie leek de president, tevens hoofdverdachte in het moordproces, voorkennis te hebben, gezien hij de 8 december nabestaanden leek voor te bereiden op een voor hen teleurstellend requisitoir. 

Elgin mocht van de Krijgsraad al op de zitting van 31 januari zijn requisitoir houden. Maar de auditeur-militair, die in de zitting over artikel 148 met bravoure had verklaard zijn requisitoir al sinds 2012 klaar te hebben en slechts wachtte op toestemming van de Krijgsraad het te houden, vroeg toen het erop aan kwam, om uitstel. Sinds de zelfamnestiewet van 2012 heeft het Openbaar Ministerie in de persoon van de auditeur-militair zich ingezet om het strafproces op te schorten en/of stop te zetten. Nabestaanden moesten zich bij het Hof van Justitie beklagen, opdat de auditeur-militair de vervolging weer oppakte. 

De inzet voor stopzetting van het strafproces gebeurde in opdracht van de president, die onder het mom van de ‘staatsveiligheid’, meende artikel 148 van de grondwet te kunnen gebruiken om de procureur-generaal te bevelen de vervolging, het lopende strafproces, stop te zetten. Dat de staatsveiligheid in het geding was, werd algemeen als drogreden opgevat. 


Onze internationaal strafrechtdeskundige mr. dr. Gaetano Best heeft onderbouwd aangetoond dat deze toepassing van artikel 148 in strijd was en is met het legaliteitsbeginsel, met de wet (Starnieuws, 3 november 2016). Hij liet zien dat een uitspraak tot beëindiging van vervolging niet bestaat in het Surinaamse wettelijk systeem. Bezien vanuit de overtuigende conclusie van Best, heeft de procureur-generaal kennelijk op andere dan wettelijke gronden, de wil van de president ten uitvoer gebracht. 

Heimelijke integriteit 
Naast het juridische perspectief van Best, zou ook vanuit het gezichtspunt van bestuurlijke integriteit naar het artikel 148 bevel van de president, kunnen worden gekeken. Gezien de persoon van de president, tevens de hoofdverdachte van de meervoudige moord is, kan zijn bevel – evenals de zelfamnestiewet - als toonbeeld van conflict of interest, belangenverstrengeling, worden gezien. Volgen we de definitie van corruptie – machtsmisbruik ten bate van persoonlijke belangen – dan zou de artikel 148 inbraak in het lopende strafproces als bestuurlijke corruptie kunnen worden beschouwd. Onder normale rechtsstatelijke omstandigheden zouden de professionals van het Openbaar Ministerie zich daar ver van kunnen houden of zich openlijk daartegen kunnen verzetten. Maar binnen een bestuurlijke cultuur van straffeloosheid heerst het dictaat van de willekeur, het recht van de sterkste. Daar is het argument de intimidatie. Onder zulke omstandigheden kunnen professionals terugvallen op de tactiek van de heimelijke integriteit. Zij spreken de machthebber niet openlijk tegen, zeker niet als hij verantwoordelijk is voor het martelen en vermoorden van vier collega-juristen.* Zij zoeken een balans zoeken tussen hun persoonlijke veiligheid, het recht en de beroepseer. Het verwijzen van de vraag of er sprake was van schending van artikel 131 lid 3 van de Grondwet – inmenging in een lopend proces – naar een niet bestaand Constitutioneel Hof, was exemplarisch voor de tactiek van de heimelijke integriteit. 

Requisitoir: capitulatie of recht? 
Gedrag vergroot de kans op herhaling, maar is niet onvermijdelijk. Wat onvermijdelijk is, is de nieuwe dag, de nieuwe kans. Wat onder de omstandigheden van gisteren geschiedde, hoeft zich niet onder de omstandigheden van morgen te herhalen. Sociaal psychologen noemen het de Fundamentele Attributie Fout, als menselijk gedrag slechts wordt verklaard uit factoren in de persoon gelegen. Contextuele factoren spelen vaak een belangrijke of zelfs beslissende rol. Het demasqué van de verkiezingsbeloften van de president-hoofdverdachte, in de vorm van de algemene crisis en schrijnende verarming, heeft zijn steun volgens de laatste peiling van bijna een jaar geleden tot 16% teruggebracht. De lerarenstaking en andere vormen van protest vanuit de bevolking, doen vermoeden dat zijn approval rate nu nog lager ligt. De zetelverhouding in De Nationale Assemblee, districts- en ressortraden, staat naar alle waarschijnlijkheid haaks op de reële maatschappelijke verhoudingen. 

De zittende politieke klasse is onrustig en reshuffelend, omdat zij de beklemming van morele eenzaamheid voelt. Zij noemt de onafhankelijke rechtsgang als het gaat om 8 december, een ‘politiek proces’ omdat zij de politieke gevolgen vreest. Hun leider heeft de partijaanhang eerst voorgehouden dat de vijftien voormannen van de democratie ‘op de vlucht zijn neergeschoten’. In de Brokobaka show zei hij dat hij vanaf het begin al wist dat het ‘lulkoek’ was. Hij schoof de schuld van die ‘lulkoek’ in de schoenen van zijn o v e r l e d e n kameraad Paul Baghwandas. Bouterse maakte niet duidelijk waarom hij op 9 december 1982 die ‘lulkoek’, als waarheid aan de televisiekijkers had voorgehouden. Hij hield in Ocer zijn aanhang voor, de trekker niet te hebben overgehaald en tijdens de moorden niet in het Fort Zeelandia te zijn geweest. Hoe groot zal de morele schok onder de paarse kiezers niet zijn, als de rechters de verpletterende bewijslast tegen zijn desinfomatie verhalen volgen en recht spreken?! Ook in de regio, vooral in Zuid-Amerika, zijn de verhoudingen ten nadele van de president-hoofdverdachte veranderd. Zijn grote kameraad Maduro in Caracas ziet zich in Unasur en Mercosur, steeds meer geïsoleerd. 

Met de veroordeling voor cocaïnesmokkel en schuldbekentenis van CTU voorman en zoon Dino in de Verenigde Staten, werd in de internationale media niet alleen de naam van Suriname weer besmeurd, ook de drugsveroordeling van de president zelf, haalde weer de spotlights. 


De mensenrechtencommissies van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Verenigde Naties staan op het standpunt, dat de schuldigen van 8 december 1982 moeten worden bestraft. Ze kijken kritisch mee, evenals de gezaghebbende Internationale Commissie van Juristen (ICJ). De drastisch veranderde nationale verhoudingen en de verscherpte aandacht van de internationale (mensenrechten) gemeenschap, kan tot nieuwe ethische afwegingen leiden bij de professionals van het Openbaar Ministerie. De loyaliteit aan de hiërarchie zou weleens kunnen wijken voor professionele autonomie en trouw aan het recht.

Morele steun vanuit de Kathedrale Basiliek kan in die gewetensgang betekenisvol zijn. 

Theo Para 

• De intimiderende context stoelt niet alleen op de herinnering aan de historische misdrijven. De president heeft de rechterlijke macht in het 8 december strafproces als handlangers van het buitenland, getypeerd. De columnist van Bakana Tori, het programma van de woordvoerder van de president, noemde de rechters ‘politici in toga’.

59-Jarige man gearresteerd verdacht van gijzeling bejaarde man (77)

Slachtoffer zou schulden bij aangehouden man hebben

77-Jarige man is bij verdachte thuis aangetroffen, vastgebonden op stoel


De 59-jarige H.S is aangehouden door de recherche van regio Paramaribo. Hij hield een 77-jarige man gegijzeld. De verdachte verklaarde, tegenover de politie uit wraak de bejaarde man, die hem in schulden zou hebben gestort, te hebben gegijzeld, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname maandag 6 februari 2017.

Een familielid van het slachtoffer deed op het politiebureau Munder aangifte van vermissing van de 77-jarige man. Het onderzoek werd vervolgens overgedragen aan de recherche van Paramaribo. Ondernemer S. kwam in beeld en vrijdag werd een inval gedaan bij de verdachte thuis. Het slachtoffer werd aan een stoel vastgebonden aangetroffen in de woning. Hij werd door agenten bevrijd.

S., die zich ook ter plaatse bevond, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

Para gaat stedenband vormen met Chinese stad Xianning

Delegatie uit stad in provincie Hubei deze dagen op bezoek in Para


Het district Para gaat vandaag, dinsdag 7 februari 2017, een samenwerkingsovereenkomst tekenen voor een stedenband met de Chinese stad Xianning in de provincie Hubei. Een delegatie uit Xianning is gistermiddag na veertig uren vliegen, aangekomen op de Johan Adolf Pengelluchthaven, zo bericht het commissariaat in een persbericht. 


De delegatie werd ontvangen door waarnemend districtscommissaris van Para, Adjaikoemar Kali, het NDP-Assembleelid Patrick Kensenhuis en beleidsadviseur Ricardo Panka van het ministerie van Buitenlandse Zaken (zie foto - Bron: commissariaat Para).

In 2014 werd een intentieverklaring getekend door de ambassadeur van Suriname in China en de burgemeester van Xianning om samen te werken op het gebied van toerisme, cultuur, onderwijs, milieu, agrarische sector, industrie en infrastructuur.

Vandaag wordt de delegatie ontvangen in Para om zich te oriënteren op de mogelijkheden van het district. Er zal een expositie worden gehouden voor de delegatie, waarin kleine en grote ondernemers van het district hun producten tentoon zullen stellen. De samenwerkingsovereenkomst zal ondertekend worden door de districtscommissaris en de Deputy Secretary of the Xianning Municipal Committee, Wu Hui.

Man wil dat Google zoeken naar 'lasterlijke publicaties' over hem onmogelijk maakt

Slachtoffer internetlaster was in Suriname werkzaam als jurist


Een man uit Almere wil dat lasterlijke publicaties op internet niet meer via Google te vinden zijn. Hij daagde maandag 6 februari 2017 de Amerikaanse internetgigant voor de Kort Gedingrechter in Lelystad. De man was eerder als jurist werkzaam in Suriname. Daar verschenen publicaties over criminele activiteiten van hem, zo bericht Omroep Flevoland

De man zegt al jaren door die artikelen achtervolgd te worden. 'Het heeft mijn leven kapot gemaakt', zei hij tegen de rechter.

Volgens zijn advocaat maken deze uitlatingen op internet het de man onmogelijk te solliciteren of nieuwe zakelijke relaties aan te gaan. Ook in zijn persoonlijke leven moet hij zich constant verdedigen. De raadsman wil dat de rechter Google een dwangsom van 1.000 euro oplegt voor iedere dag dat de zoekresultaten nog te zien zijn.

Volgens Google moet de man echter in eerste instantie niet bij het Amerikaanse bedrijf zijn, maar bij de personen die over hem publiceren. Als zij gedwongen worden tot rectificatie, zal dat doorwerken in de zoekresultaten op Google. Dat de zoekmachine 'als doel heeft de man kapot te maken', werd stellig verworpen.

Volgens Google spelen hier grotere belangen dan het recht om vergeten te worden: het recht van de maatschappij om informatie te vinden. Bovendien is de informatie actueel en worden de feiten niet weersproken door de klager.

Vonnis over veertien dagen.

'Het gevoel heerst dat de groep specialisten proportioneel mogelijk teveel verdient'

Hindori reageert op vraag van president Bouterse wie de specialisten gaat aanpakken


'Wie gaat de specialisten aanpakken?', vroeg president Desi Bouterse vorige week op zijn persconferentie na de beëdiging van vijf nieuwe ministers. Hij wilde met die vraag aangeven, dat het vervangen van bewindslieden niet per se betekent dat zij slecht werk hebben verricht, maar dat soms veranderingen nodig zijn voor meer doeltreffendheid. 

Hij doelde echter vermoedelijk, zo schrijft de Ware Tijd maandag 6 februari 2017, op de jaren oude stelling dat medisch specialisten in Suriname een te groot deel van het geld toucheren dat in de gezondheidssector circuleert. Zonder te willen speculeren over wat de president precies zou bedoelen zegt Pieter Voigt, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname, in een reactie, dat er inderdaad plannen zijn om de geldstromen binnen de gezondheidssector te evalueren.

'Een open en eerlijke discussie, met alle belanghebbenden zoals ziekenhuizen, medici, verzekeraars en de overheid is zeker niet onverstandig.' Voigt zegt dat er verschillende oplossingsmodellen zijn voor dit vraagstuk.

Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad en directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis bevestigt, dat het gevoel heerst dat de groep specialisten proportioneel mogelijk teveel verdient. Ook hij is voorstander van een open en transparante dialoog om te komen tot een inkomensverdeling 'die maatschappelijk aanvaardbaar is'. Het is moeilijk om te weten hoeveel geld er jaarlijks binnen de medische sector circuleert.

Dienst Openbaar Vervoer controleert buschauffeurs op Coesewijnestraat, Paramaribo

Ondervoorzitter PLO: 'Er moet eerst ordening plaatsvinden, wil men nieuwe vergunningen verstrekken'


De controle op naleving van de vergunningsvoorwaarden voor het openbaar vervoer is in volle gang. Zo werden buschauffeurs die zaterdag in de Coesewijnestraat (Paramaribo) reden, ‘verrast’ door controlewerkzaamheden van de medewerkers van de Dienst Openbaar Vervoer (DOV) en de politie (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). De politie was ter plekke aanwezig om vorderingen te innen van buschauffeurs of bushouders, die hun achterstallige boetes niet hadden voldaan. Dit bericht het Dagblad Suriname maandag 6 februari 2017.

Alhoewel het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) zal worden opgeheven, liepen de medewerkers van DOV in hun TCT-uniform rond. 'We moeten eerst evalueren om aan te kunnen geven hoeveel illegale bussen geconstateerd zijn. We waren eerst bezig met de trajecten PL (Paramaribo Lelydorp) en Lijn 7. Zaterdag waren de trajecten PE (Paramaribo/Ephraimzegen), PSB (Paramaribo/Santodorp/Bommapolder), PLK (Paramaribo/Leidingen/Koewarasan) en PS (ParamariboSunnypoint) aan de beurt', aldus een medewerker van de DOV.

De ondervoorzitter van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), John Biffé, zegt in een reactie, dat er nog geen afspraken zijn gemaakt met de nieuwe minister. Biffé verwacht desondanks dat er een goede samenwerking zal zijn. Hij vindt niet dat de opsplitsing van TCT een verontrustende ontwikkeling is. 'Ik kijk er positief tegenaan.'

De kwestie van illegale bussen wil Biffé niet wijten aan het vergunningsbeleid. 'Als je illegaal bent, ben je illegaal. Als men geen vergunning heeft, dan heeft zo iemand ook niet het recht om iets toe te voegen. Dat moet men overlaten voor een vergunningshouder.' Volgens Biffé is er met de regering een afspraak gemaakt dat vergunningen niet meer verstrekt zullen worden. Dit is in de afgelopen drie jaren het geval geweest, vertelt de ondervoorzitter. 'Er moet eerst ordening plaatsvinden, wil men nieuwe vergunningen verstrekken'

'Bij elke controle zijn vertegenwoordigers van de PLO, DOV en het Korps Politie Suriname aanwezig', aldus Biffé. Voor de passagiers is dit ook een minder prettig moment, want wanneer een buschauffeur geen geldige vergunning kan overleggen, dan moeten de passagiers uit de bus stappen. Hierdoor komen zij extra laat op hun bestemming aan. Ook de buschauffeurs verliezen veel van hun dagopbrengst. Een passagier vroeg zich af waarom men dit soort controles niet op de eindhalte kan uitvoeren, om ongerief te voorkomen.