donderdag 9 februari 2017

VHP'er Jogi: ‘Kredietverlening pluimveesector niet eens genoeg om kippenhok te bouwen’

'Lokale sector voorop stellen en invoerrechten op kip en kipdelen drastisch verhogen'

'Wij moeten stoppen te fungeren als dumpplaats in de regio'


Met algemene 39 stemmen heeft De Nationale Assemblee (DNA) de ontwerpwet over ‘officiële controles van vlees, overige dierlijke producten en producten van dierlijke origine’ dinsdag goedgekeurd. Bij deze wet gaat het op de eerste plaats om voedselveiligheid. Door deze wet wordt de gehele pluimveesector verder geordend. Voorheen behoorde pluimvee niet tot slachtdieren en was het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij niet het officiële keuringsinstituut. Met deze ontwerpwet komt daarin verandering.  Dit bericht het Dagblad Suriname donderdag 9 februari 2017.

Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi, lid van de commissie van rapporteurs, zegt in een reactie, dat deze wet een duidelijke impact zal hebben op de pluimveesector in Suriname. Hij vindt daarom dat de regering moet zorgen dat de lokale sector voorop wordt gesteld en de invoerrechten op kip- en kipdelen drastisch worden verhoogd.

'Laten wij alles regioconform stellen, zodat wij als Caricom-burgers Suriname ook in staat stellen om te concurreren tegen andere ondernemers. Hierdoor kunnen wij de sector in Suriname laten uitgroeien en volgens Surinaamse standaarden import van pluimvee uit andere landen weren als zij niet voldoen aan de gestelde eisen.'

Om te kunnen produceren hebben boeren volgens hem ook bepaalde zaken nodig die uit het buitenland gehaald moeten worden. 'Het gaat om zinkplaten, waterbakken, draad, voer en andere producten die ook als voer gebruikt kunnen worden. Wij lezen echter nergens in de begroting van de regering en noch in het Herstel- en Stabilisatieprogramma dat de regering geld gaat vrijmaken of heeft vrijgemaakt voor kleine lokale ondernemers', zegt de VHP’er. De parlementariër verwijst naar het Agrarisch Kredietfonds (AKF) dat ook niet is geüpgraded. Er is volgens hem wel een fonds van Srd 10 miljoen bij het ministerie van Handel en Industrie in het leven geroepen. Echter zal een lening van Srd 150.000 per persoon volgens hem niet eens voldoende zijn om een kippenhok te bouwen.

'Wij moeten geen grappen maken. Wanneer wij wetten maken, moeten wij die wetten kunnen uitvoeren. Bij die uitvoering moeten wij ook erop letten dat wij onze lokale mensen beschermen', aldus de parlementariër. '

Jogi benadrukt, dat het bekend is dat rijke landen de beste producten voor zichzelf houden of voor andere markten beschouwen, waardoor zaken van inferieure kwaliteit naar Suriname en andere derdewereldlanden worden geëxporteerd. Dat komt volgens hem op het eerste gezicht goedkoper uit voor de consument, maar juist duurder wanneer dit de gezondheid aantast. 'Hoe lang heeft die kip uit de VS gezeten in de koelcontainer? Hoe is het naar Suriname vervoerd?', vraagt Jogi zich af. Hierdoor vindt hij, dat het extra uitgeven voor lokale kip en andere vleesproducten meer voedselveiligheid zal bieden. Daarnaast zal er voldoende kip zijn om te voorzien in de behoefte van Suriname, waardoor niet gevreesd hoeft te worden dat kip schaars en duurder zal worden.

Jogi zegt verder, dat Suriname een goed voorbeeld kan nemen aan landen als Guyana, Trinidad & Tobago en Jamaica, waar de invoerrechten op kip respectievelijk 100% en 300% zijn. Daarnaast zijn er ook andere landen in de Caricom die zelfs een invoerrechtenregiem hebben van 450%. De lokale sector is volgens hem hierdoor in die landen heel goed ontwikkeld, waardoor zij zelf producten van andere landen kunnen weren. Simpelweg, omdat hun producten aan hogere eisen voldoen dan producten uit andere lidlanden. 'Wij moeten stoppen te fungeren als dumpplaats in de regio', aldus Jogi.

Caribische gemeente Sint-Eustatius overweegt Nederland voor Internationaal Gerechtshof te slepen

Lokale bestuur strijdt al jaren voor meer autonomie, maar Nederland werkt niet mee


De Caribische gemeente Sint-Eustatius overweegt Nederland voor het Internationaal Gerechtshof te slepen. Het lokale bestuur strijdt al jaren voor meer autonomie, maar Nederland wil daar niet aan meewerken. Dat zegt Clyde van Putten, een lokale coalitieleider van PLP, donderdag 9 februari 2017 tegenover Caribisch Netwerk van de NTR.

Van Putten overweegt om samen met zijn coalitiepartners naar het Internationaal Gerechtshof te stappen, als Nederland blijft weigeren om het gesprek over autonomie aan te gaan. Sint-Eustatius heeft begin januari officieel protest aangetekend bij de Rijksministerraad en bij premier Mark Rutte. De premier heeft nog niet gereageerd.


De vraag is of de bevolking van Sint-Eustatius zelf ook autonomie wil. Het eiland en politiek Den Haag verschillen van opvatting hierover.

Nederland ziet het referendum van 2014 als ongeldig, in tegenstelling tot het lokale gemeentebestuur. Meten met twee maten Volgens Van Putten is de Haagse opvatting over het referendum van 2014 een schoolvoorbeeld van het meten met twee maten. 'Wij hebben Nederland ten eerste nóóit gevraagd om een gemeente te worden. In het referendum van 2005 hebben inwoners gekozen om in de Nederlandse Antillen te blijven. Ook al betekende dat we dan als enige eiland over zouden blijven.'

Toch werd Sint-Eustatius in 2010 een bijzondere gemeente van Nederland.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)


Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) ziet het referendum van 2014 als ongeldig, omdat de verplichte opkomstpercentage van 60 procent niet werd behaald. Nederland zou pas het proces naar autonomie willen beginnen als het eiland opnieuw een referendum houdt. Als het aan Van Putten ligt, komt dat er ‘onder geen beding’. De verplichte opkomst is volgens het lokale bestuur achteraf wel behaald. 'Er stonden op de oproeplijst van het bevolkingsregister heel veel mensen die al jaren dood zijn of al tien tot vijftien jaar niet meer op het eiland wonen', vertelt Van Putten.

'En maanden na het referendum zagen we een opschoning van dezelfde oproeplijst, voor de Eilandraadsverkiezingen. Een referendum is geldig wanneer het de Nederlanders goed uitkomt. Om ons te koloniseren, een openbaar lichaam van te maken.'

Lokale politici hebben in de afgelopen maanden bezoeken uitgebracht aan de Verenigde Naties in New York om de autonomie te bewerkstelligen. Ook wordt er gelobbyd bij de autonome eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

'Kippenbouten worden geïmporteerd als eetbaar slachtafval'

'Wij moeten langzamerhand de invoerrechten op kippenbouten en hele kippen verhogen'


'Zolang je de invoerrechten voor kip laag houdt, stimuleer je de lokale ondernemers niet. Wij moeten langzamerhand de invoerrechten op kippenbouten en hele kippen verhogen. Tegelijkertijd moet de lokale productie worden gestimuleerd', zegt Ferdinand Welzijn, minister van Handel en Industrie, over zijn denkwijze over de pluimveesector in Suriname. 

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zich echter onlangs uitgesproken over de import van kippenvlees. Dat moet naar zijn oordeel vooral de prijs laag houden in Suriname. Importkip uit massakwekerijen is veel goedkoper. Volgens Algoe wordt er bewust gebruik gemaakt van de lage prijs om zodoende de consumenten tegemoet te komen. Dit staat in schril contrast met de visie tot bevordering van de lokale productie.

Volgens Consumentenkring-voorzitter Albert Alleyne zouden de lokale bedrijven misschien in coöperatief verband een veel lager prijs kunnen bieden aan de consument. 'Je kunt niet op een kleinschalige manier blijven produceren en verwachten dat de prijs betaald zal worden die jij hebt als kostprijs. Ik ben natuurlijk als consument bereid om de lokale productie te ondersteunen, maar het kan niet zo zijn dat ik meer moet betalen, terwijl het goedkoper kan. Lokale producenten moeten efficiënter kweken en in coöperatief verband hun spullen aanschaffen', stelt Alleyne.

Naar zijn oordeel zal zo gauw de prijs van het lokaal product dichtbij het geïmporteerde is, de Surinamer het Surinaams product willen kopen. Feit is dat in een tijd van dure levensmiddelen voor de consument elke cent telt.

Nemchand Kanhai, voorzitter van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), ondersteunt alles dat voor lokale productie staat. Hij meent dat er momenteel nog sprake is van oneerlijke concurrentie. 'Met hele kip hebben wij geen probleem. Het verschilt niet veel. Met Braziliaanse kip staan wij bijna gelijk. Echter worden de kippenbouten geïmporteerd als eetbare slachtafval. Sommige landen zijn anti-dumping. Suriname kan dat natuurlijk ook toepassen, maar dan moet het land ervoor kiezen', stelt Kanhai.

Het gaat hier in beginsel om drie grote ministeries, die de bal moeten laten rollen om de lokale productie te ondersteunen. HI en LVV zijn volgens Kanhai een grote voorstander van. Echter dient het ministerie van Financiën hier wat in te leveren, waardoor er tijdelijk minder inkomsten zullen zijn voor de Staat. Het lange termijn sneeuwbaleffect echter resulteert in meer werkgelegenheid en vervolgens in meer inkomsten voor de Staat. 'Hoe hebben andere landen hun pluimveesector wel kunnen beschermen? Hoe doe je straks als er een ziekte uitbreekt in het land waar wij kip van importeren? Dan ben je wel aangewezen op lokale producten. Je dient je eigen markt te beschermen. Dat doet elk ander land in Caricom wel', meent Kanhai.

De boeren weten de markt momenteel van 150.000 eieren per dag te voor zien. Kanhai ziet niet waarom het niet zal lukken om ook in kip te voorzien indien er voldoende ruimte wordt gecreëerd. De input/grondstoffen moeten naar zijn oordeel worden vrijgesteld van belastingen/invoerrechten. Kapitaal investeringen moeten incentives krijgen. Als gevolg hiervan dient de prijs van lokale kip goedkoper te zijn. Hierbij zal er volgens Welzijn ook een bijdrage moeten komen van het fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen. Dit fonds wordt binnenkort operationeel. De nadruk met dit fonds zal worden gelegd op importvervanging.

Surinamers consumeren circa 25 miljoen kilo kip per jaar. Hiervan wordt circa 16 miljoen kilo geïmporteerd en 9 miljoen kilo wordt lokaal geproduceerd. Dus bestaat er een ruimte van 16 miljoen kilogram in deze voor nationale investeerders om de gehele kip-import te vervangen.

Het lijkt of het ministerie van SoZaVo bij uitbetaling Financiële Bijstand loopje neemt met cliënten

Weer lange rijen wachtenden bij SoZaVo en te late uitbetaling Financiële Bijstand

Communicatie vanuit ministerie met cliënten bar slecht


Sinds vorige week worden burgers onverrichter zake weer naar huis gestuurd, omdat er niet uitbetaald wordt. Het gaat om de uitbetaling van de Financiële Bijstand, die - zo schrijf het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 9 februari 2017 - op zijn zachtst gezegd stroef verloopt. Er was een enorme drukte voor de afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV) aan de Gemenelandsweg in Paramaribo te zien. 

Enkele honderden mensen waren op die locatie bij elkaar gekomen om hun Srd 325 in ontvangst te nemen. Dit bedrag wordt in principe maandelijks door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting uitbetaald aan mensen met een beperking en aan sociaal zwakkeren.

Deze chaotische toestanden spelen zich steeds weer. Steeds weer komen mensen opdagen, wachten heel lang en vol geduld om dan aan het eind van de dag te moeten aanhoren dat zij wegens omstandigheden niet uitbetaald zullen worden. Niemand van de overheid die zich om hen bekommert. Uiteraard worden velen ook heel boos. En dat laten ze ook wel merken.

'Het is een chaotische toestand' zegt een dame. 'Je staat ‘s morgens vroeg op om hier te staan. Dan hoor je dat je de volgende dag weer moet komen. Je kan niet steeds komen en zolang wachten om vervolgens te horen weer de volgende dag te moeten komen. Vanaf zes uur ‘s morgens staan er al mensen hier.'

'Het is gewoon verschrikkelijk', sprak een andere dame. 'We moeten in de zon staan, terwijl er ook mensen zijn die ziek zijn. Tot nu toe kunnen ze ons niet uitbetalen.'

De mensen waren zeer verhit. Enkelen spraken zelfs over de hoge salarissen die overheidsambtenaren krijgen en het feit dat die gewoon elke maand heel makkelijk en onbezorgd over hun salaris kunnen beschikken. 'Het salaris van de directeur van de EBS is Srd 35.000,- anderen krijgen zelfs Srd 80.000 en hoger en men kan het volk niet eens een bedrag van Srd 325 uit betalen. Een ware schande is dat aan het adres van de overheid en aan het adres van het ministerie van Sociale Zaken. De nieuwbakken minister van Sociale Zaken moet het komen goedmaken. Ze moet in feite op de televisie hierover een verklaring komen afleggen en haar verontschuldigen komen aanbieden, hoe zulks toch mogelijk kan zijn. Men kan al niet met dit klein beetje geld uitkomen en dan nog hebben we nu weer te maken met een oponthoud. Vene was niet de beste, maar met Bouta is het heel erg gesteld', zei een oude vrouw.

Niemand van het ministerie was bereikbaar voor commentaar. Ook niet het hoofd van de betreffende afdeling. Er zijn in de afgelopen jaren veel klachten geweest rondom SoZaVo ten aanzien van uitbetalingen van Kinderbijslag, AOV, financiële bijstand en subsidies ten aanzien van zorginstellingen en/of tehuizen. Het ministerie stond eerst onder beheer van Alice Amafo daarna Joan Dogojo en is vrij recent overgenomen door Cristien Polak.

Velen spreken de hoop uit, dat het deze nieuwe minister mag lukken om op dit ministerie het tij te keren. Alle benadeelden kijken vol verwachting uit naar de komende handelingen van de nieuwe minister.

Royston Drenthe van voetballen naar rap....

Als voetballer reisde Drenthe via diverse landen de vergetelheid in


Royston Drenthe stopt definitief met voetballen en kiest voor een carrière als rapper. Zijn beslissing maakte de 29-jarige Rotterdammer bekend in zijn nieuwste nummer, Paranoia. In dat nummer rapt hij als Roya2Faces de tekst: 'Blijf niet vragen naar die voetbalzaken, want ik wil rappen.' Dit berichten diverse Nederlandse en Britse media vandaag, donderdag 9 februari 2017. 

Drenthe doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2005 zijn debuut in de Rotterdamse hoofdmacht. In 2007 won hij met Jong Oranje het EK in eigen land, waarna hij voor 14 miljoen euro naar Real Madrid verkaste. Het voorspelde grote talent kwam er nooit echt uit.


Na zijn avontuur bij Real Madrid raakte Drenthe steeds verder in de vergetelheid bij veelal onbekende clubs uit Spanje, Engeland, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Via allerlei omzwervingen belandde hij uiteindelijk bij Baniyas SC. Daar, in de Verenigde Arabische Emiraten, kwam hij in 2016 voor het laatst als prof in actie. Baniyas blijkt nu de laatste club in zijn turbulente carrière te zijn geweest.


In het deze week uitgebrachte nummer Paranoia rijmt Drenthe er lustig op los en laat hij er dus geen twijfel over bestaan dat zijn carrière in de muziek topprioriteit heeft. De man die tijdens zijn loopbaan de linkervleugel bestreek is druk bezig met een volledig album ‘vol vuur en barz’. Sinds afgelopen zomer was Drenthe clubloos.

Brandend muskietenkaars onder een bed vermoedelijk oorzaak woningbrand te Latour

Huis volledig in de as gelegd, slechts een gascilinder heeft brand overleefd


Een woning in de Onsgelukweg te Latour is maandag afgebrand, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 9 februari 2017. De brand is vermoedelijk in de slaapkamer ontstaan. 

Tijdens de brand was alleen een moeder in het huis. De vrouw had muskietenkaars aangestoken onder het bed. Zij vermoedt dat het beddenlaken vlam moet hebben gevat.

Onderzoek wees uit dat de rest van het gezin op het moment van de brand niet thuis was. De ingeschakelde brandweer kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten. Alleen een gascilinder kon in veiligheid worden gesteld.

De gehele inboedel is verloren gegaan. De woning is niet tegen brand verzekerd.

Perceel aanvragen bij NDP-partijcentrum Ocer in Paramaribo blijkt misverstand

Tientallen mensen voor niets naar partijcentrum in de hoop op een perceel 


Tientallen personen die zich vanochtend, donderdag 9 februari 2017 bij Ocer, het partijcentrum van de Nationale Democratische Partij (NDP), hadden gemeld in de hoop in aanmerking te kunnen komen voor een perceel, moesten teleurgesteld huiswaarts keren. Het gros was op een mediabericht afgegaan ,waarin de indruk werd gewekt dat men bij Ocer de aanvraag voor een perceel kon indienen, zo schrijft de Ware Tijd.

'Dat mediabericht klopt niet. Dit is niet bestemd voor nieuwe aanvragen. Daarvoor moet men naar het Domeinkantoor', legde een medewerker van Ocer uit, die niet bij naam genoemd wil worden.

'Dit is bestemd voor mensen die jaren geleden een grondaanvraag hebben ingediend en een strookje als bewijs van indiening in de hand hebben. Het is dan de bedoeling dat wij dan namens hen gaan bemiddelen bij het Domeinkantoor.'

De medewerker gaf verder aan dat dit proces begeleidt wordt door partijkopstuk Ramon Abrahams. Maar, vanochtend waren geen NDP-kopstukken aanwezig om de menigte toe te spreken.

Onderstaand bericht verscheen dinsdag in het Dagblad Suriname:


Grondzoekendem moeten zich in OCER     laten registrerenGrondzoekenden zijn opgeroepen om zich op de dinsdag en donderdag te laten registreren in Ocer, het hoofdkwartier van de NDP. Na deze handeling te hebben gepleegd krijgen zij een strookje waarmee zij zich moeten begeven naar het Domeinkantoor. Als dat gedaan is, moet de geregistreerde zich weer in Ocer aanmelden om de verdere gang van zaken te vernemen. Dagblad Suriname oriënteerde zich in Ocer om het fijne van de zaak te weten te komen. De belangstelling is groot, een paar honderd belangstellenden hebben zich gisteren laten registreren waaronder personen die in aanmerking wensen te komen voor bouwpercelen of landbouwgronden. De reden van de registratie in Ocer is het gebrek aan vertrouwen in een eerlijk proces bij de aanvraag en het toewijzingsproces bij Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer, waar zaken nog steeds gemanipuleerd zouden kunnen worden.

Ex-hulpagent van politie in verdachte auto op Mawakaboweg gearresteerd

Man kan geen autopapieren tonen en auto heeft geen kentekenplaten


De politie van Santo Dorp ontving gisteravond een melding over een verdacht voertuig op de Mawakaboweg. Agenten gingen op de melding af en troffen inderdaad een voertuig, een Toyota Premio, aan. In de wagen zat een ex-hulpagent van politie. Dit bericht vanmiddag, donderdag 9 februari 2017, het Dagblad Suriname op haar website.

De man kon de politie geen bescheiden van het voertuig aantonen en bovendien was de auto niet voorzien van kentekenplaten.

De politie schakelde een sleepdienst om het voertuig weg te slepen en de ex-politieman werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. In het belang van het onderzoek blijft de ex-politieman aangehouden.

Houten woning op 'neuten' in Afijabastraat afgebrand

Oorzaak van brand nog niet bekend - Pand was niet tegen brand verzekerd


Een houten hoogbouwwoning aan de Afijabastraat is vanochtend, donderdag 9 februari 2017, geheel afgebrand. De brandweer was ter plaatste en heeft blussingswerkzaamheden verricht, zo bericht het Dagblad Suriname op haar website.

Het betrof een pand met een oppervlakte van 10 bij 15 meter. De woning is compleet afgebrand.

Uit onderzoek blijkt, dat het pand aangesloten was op het elektriciteitsnet, maar nog niet bekend is of dit pand tegen brand was verzekerd. Het onderzoek door brandweer en de politie van het burea Nieuwe Haven in Paramaribo duurt voort.

Advocaat Spong: 'Uitstel 8 decemberproces leidt niet tot afstel'

'Uitstel is een ontgoocheling voor de nabestaanden'

'Uiteindelijk zal het hoger beroep bij het Hof van Justitie niet-ontvankelijk worden verklaard'


Strafpleiter Gerard Spong noemt het uitstel van het proces over de 8 decembermoorden 1982 'een ontgoocheling voor de nabestaanden'. Toch zegt Spong, als kenner van het Surinaams recht, vandaag, donderdag 9 februari 2017, in De Telegraaf, dat het uitstel niet zal leiden tot afstel. 

'Ik kan me voorstellen dat de Krijgsraad op puur juridische gronden niet anders kon besluiten, ook om elke twijfel weg te nemen en het netjes te spelen. Maar, uiteindelijk zal dit beroep bij het Hof van Justitie niet-ontvankelijk worden verklaard', aldus Spong, die zich jarenlang heeft ingezet voor de vervolging van Desi Bouterse en andere betrokkenen bij de 8 decembermoorden.

Hij hekelt wel de 'vrij stiekeme wijze' waarop het beroep is ingesteld. 'Dat is buitengewoon onzorgvuldig tegenover de buitenwacht.' Die wijze van handelen weerspiegelt volgens Spong 'de angst van Bouterse om veroordeeld te worden. Hij knijpt ’m natuurlijk'.

De advocaat verloor enkele vrienden en collega’s bij de moord op vijftien politieke tegenstanders van Bouterse op 8 december 1982.

Vijf jaren vermiste Canadees aangetroffen in Braziliaanse Amazone

Anton Pilipa verdween in 2012 uit Vancouver en is te voet en liftend in Brazilië beland

Een broer heeft hem inmiddels weer thuis gebracht


Een Canadees die al vijf jaar vermist was is op ruim 10.000 kilometer van de plek waar hij het laatst werd gezien weer opgedoken in Brazilië, in de stad Manaus. Hij zou die enorme afstand de afgelopen jaren grotendeels te voet en liftend (vooral met vrachtwagens) hebben afgelegd.

De nu 39-jarige Anton Pilipa (zie foto top - Bron: Alberto Cesar Araujo/BBC Brasil), die aan schizofrenie lijdt, verdween in 2012 in Vancouver.Voor zijn verdwijning werkte hij her en der in Canada als hulpverlener, tot hij de diagnose schizofrenie kreeg. In 2011 ging hij in behandeling, maar datzelfde jaar raakte hij betrokken bij een gewapend incident. Voor hij voor de rechter moest verschijnen, ging hij op de vlucht. Sindsdien was iedereen het spoor bijster.
Nu hij weer op Canadese bodem is, zal Pilipa zich alsnog in de rechtbank moeten verantwoorden. Bij zijn aankomst werd hij opgepakt, maar intussen is hij op borg vrij.

Zijn familie zocht jarenlang naar de man, en had alle hoop bijna opgegeven toen ze opeens een belletje kregen. De in Canada geboren Braziliaanse politievrouw Helenice Vidigal zag de 29-jarige Pilipa blootvoets langs een modderweg lopen.


Hij had geen paspoort of enige andere vorm van identificatie. Vidigal begon hem in het Engels vragen te stellen. 'Ik wist dat hij hier niet thuis hoorde. Anton verschilt van ons, Brazilianen', zei ze vanuit de staat Rondonia tegen de omroep CBC Toronto
Toen ze met Anton sprak, kwam hij niet echt 'betrouwbaar' over en gaf slechts een paar details, maar zei wel dat hij uit Canada afkomstig is.
Uiteindelijk wist ze met behulp van ambassades en internationale organisaties zijn familie te bereiken. 
'Ik was perplex', zegt Antons broer tegen de Britse krant Daily Mail. 'Ik dacht dat hij dood was. Dat was de enige verklaring die ik kon bedenken voor zijn verdwijning.'


Anton bleek van Canada door de Verenigde Staten, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Argentinië en Brazilië gereisd te zijn. En dat zonder paspoort en met alleen maar een bundeltje kleren in zijn tas. Volgens zijn broer had Anton een bizarre missie: om naar de Nationale Bibliotheek van Argentinië in Buenos Aires te gaan. Toen hij daar eindelijk aangekomen was na jaren reizen, kwam hij niet binnen omdat hij zich niet kon identificeren. Daarom reisde hij maar terug naar Brazilië. 

Tijdens zijn reis plukte hij fruit en scharrelde hij in vuilnisbakken op zoek naar eten en kleren. Ook werd hij soms geholpen door vreemden. Hij werd meerdere keren beroofd van het weinige dat hij had en verloor al zijn teennagels tijdens een 800 kilometer lange tocht waarbij hij alleen door een gevaarlijk regenwoud vol giftige spinnen en gevaarlijke alligators liep. 

In al die tijd buiten leven is Anton wel enorm veranderd. 'Hij zag er behoorlijk ruig uit', aldus zijn broer. 'De reis heeft zijn tekenen nagelaten op zijn lichaam en gezicht. En hij had een stuk minder haar de laatste keer dat ik hem zag.' 
Tegen de BBC Brasil zei Anton, dat hij weet dat hij geluk heeft gehad. 'Ik ben erg blij dat ik weer terug kan naar mijn familie.'

Terwijl zijn familie benodigde documenten en geld had gevonden om hem naar huis te brengen, verbleef Anton in een ziekenhuis in Manaus. De echtgenote van de Canadese consul in Manaus, Mark Peter, is psychiater en heeft de Canadees geholpen en behandeld.

(Red. De Surinaamse Krant/CBC Toronto/Daily Mail/BBC Brasil/De Morgen/Twitter/De Telegraaf)

UNASUR-Secretaris Generaal Samper heeft zijn termijn er op zitten

Tijdens zijn periode heeft Samper Suriname vier keer bezocht


De Colombiaanse oud-president Ernesto Samper Pizano heeft op 31 januari 2017 zijn laatste UNASUR (Unie van Zuid Amerikaanse Naties) vergadering als Secretaris Generaal van dit regionaal integratiemechanisme bijgewoond. Tijdens een Buitengewone Vergadering van de UNASUR Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken te Quito, heeft Samper zijn finaal verslag gedaan over de verrichtingen van het UNASUR Algemeen Secretariaat vanaf augustus 2014, zo bericht het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag, donderdag 9 februari 2017.


Aanvankelijk was zijn termijn in augustus 2016 verlopen, doch op verzoek van lidlanden werd deze verlengd tot 31 januari 2017.

Samper die in augustus 2014 onder het UNASUR Pro Tempore Voorzitterschap van Suriname werd aangesteld door de Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders, heeft aan het hoofd van het Algemeen Secretariaat werk verzet voor onder andere de institutionele versterking van UNASUR, de actieve participatie van UNASUR in electorale waarnemersmissies, waaronder ook in Suriname in 2015, en de bevordering van vrede en dialoog in de regio.


Tevens heeft de afgezwaaide Secretaris Generaal de basis gelegd voor de implementatie van een Economische Agenda voor verhoogde competitiviteit, een Sociale Agenda om ongelijkheden te verkleinen, en een Politieke Agenda die gebaseerd is op actievere betrokkenheid van 'civil society' actoren bij UNASUR aangelegenheden, inclusief middels bevordering van personenverkeer in Zuid-Amerika.

Suriname’s ambassadeur voor UNASUR-aangelegenheden en tevens ambassadeur op Cuba, Ike Antonius (zie foto's - Bron: ministerie van BuZa), heeft namens Suriname de Buitengewone Vergadering van UNASUR Ministers van Buitenlandse Zaken bijgewoond op 31 januari.

In zijn interventie werd de scheidende Secretaris Generaal onder andere geroemd voor diens inzet om Suriname actief te blijven betrekken bij diverse samenwerkingsprojecten binnen UNASUR. Hij legde hierbij de nadruk op projecten die verband houden met de verbetering van de fysieke integratie en connectiviteit, de promotie van complementariteit op basis van de individuele capaciteiten van lidlanden en het stimuleren van burgerparticipatie. Verder gaf hij aan, dat Samper ons land gedurende zijn ambtstermijn viermaal heeft bezocht, een weerspiegeling van diens persoonlijke committering om de kleinere landen binnen UNASUR actiever te betrekken bij het integratie gebeuren.


Vervolgens vroeg hij speciale aandacht voor de recentelijk uitgebrachtte rapportage van de Economische Commissie voor Latijnsamerika en het Caribisch gebied, waarin melding is gemaakt van de negatieve economische groei in Zuid-Amerika, matige projecties voor 2017 en zorgwekkende sociale indicatoren.

Diverse vertegenwoordigers van UNASUR lidlanden die de ministeriële vergadering hebben bijgewoond, benadrukten dat het veranderd politiek landschap in de regio geen beperking moet zijn voor de verdere versterking van UNASUR.

Als recente positieve ontwikkelingen in de regio werden onder andere het bereikte vredesaccoord in Columbia aangemerkt en de realisatie van 12 UNASUR Electorale Waarnemersmissies onder de termijn van Ernesto Samper, waardoor tijdens electorale processen de optimale beleving van de democratie, middels transparantie en efficientie werden gewaarborgd.

Ernesto Samper gaat zich volgens informatie verder richten op het vredesproces in Columbia. Het ligt in de bedoeling dat de ministers van Buitenlandse Zaken zich spoedig buigen over de voordracht van een nieuwe UNASUR Secretaris Generaal die door de Zuidamerikaanse staatshoofden en regeringsleiders aangewezen moet worden. Besloten is om tot de aanwijzing, de administratieve en politieke verantwoordelijkheden op het UNASUR Algemeen Secretariaat, te laten dragen door twee directeuren, waaronder een administratief- en een politiek directeur.

De eerstvolgende vergadering van de UNASUR Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken zal mogelijkerwijs plaatsvinden in de eerste helft van maart 2017 in Caracas, waarbij de aanwijzing van een nieuwe Secretaris Generaal het belangrijkste agenda onderwerp zal zijn

Douane onderschept in haven Antwerpen 170 kilo cocaïne in container met diepvriesgroenten

Container met drugs en groente afkomstig uit Peru


De Belgische douane heeft onlangs 170 kilo cocaïne aangetroffen in een container met diepvriesgroenten. De 150 drugspakketten waren verstopt in rugzakken. De politie in het Spaanse Alicante had de Belgen getipt over een drugstransport vanuit de haven van Callao in Peru dat naar de haven van Antwerpen onderweg was. Dit berichten Belgische media vandaag, donderdag 9 februari 2017.

De Spanjaarden deden al langer onderzoek naar de smokkelbende die hiervoor verantwoordelijk zou zijn.

De vondst dateert van 24 januari, maar werd pas vandaag bekendgemaakt door het Belgische ministerie van Financiën. Voor zover bekend zijn geen aanhoudingen verricht.

Essed: 'Op basis van de wet kan OM geen hoger beroep aantekenen tegen besluit Krijgsraad'

Essed verwacht snelle behandeling hoger beroep door het Hof van Justitie 

'Het OM heeft het moeilijk en zou zelfs in problemen zijn'


Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden 1982, vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) op basis van de wet geen hoger beroep kan aantekenen tegen het besluit van de Krijgsraad. Er kan volgens hem alleen in appel gegaan worden op beschikkingen die krachtens het wetboek. Dit meldt Starnieuws vanochtend, donderdag 9 februari 2017.

De Krijgsraad had het verzoek van het OM om het 8 decemberstrafproces te beëindigen afgewezen op basis van een resolutie van de regering en niet krachtens het wetboek. Essed verwacht dat het Hof van Justitie het appel snel in behandeling zal nemen. Het Hof heeft eerder besloten in de zaken van Edgar Ritfeld en de nabestaanden dat het proces voortgezet moet worden. Ook is bevolen dat het proces op korte termijn hervat moest worden. In lijn met deze beslissing denkt de advocaat dat het Hof snel een besluit zal nemen.

De Krijgsraad had geen stukken ontvangen van het OM over het appel bij het Hof van Justitie. Auditeur-militair Roy Elgin bleek de stukken op de zitting niet bij zich te hebben. Hierdoor is het niet duidelijk geworden op grond waarvan het OM in beroep is gegaan bij het Hof.

Essed verwacht dat het Hof van Justitie het beroep van het OM ongegrond zal verklaren. Hij had deze stap van het OM niet verwacht. De advocaat vindt het terecht dat de Krijgsraad besloten heeft het resultaat van het appel af te wachten.

Het beroep van het OM zorgt wel voor oponthoud en is verlies van tijd. Er is volgens de procesgemachtigde van de nabestaanden geen juridische reden waarom het Hof het beroep zou toewijzen. Essed meent dat het OM het moeilijk heeft en zelfs in problemen zou zijn. Hij vindt deze stap van de vervolging een minpunt is.

Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname in Amsterdam is geschokt over het uitstel van het 8 decembermoordenproces. 'Ik had dit nooit verwacht', zegt voorzitter Romeo Hoost vanmiddag (Nederlandse tijd) tegenover De Telegraaf. 'Normaliter kun je pas in beroep gaan nadat er een vonnis is geweest. Dat is nog helemaal niet aan de orde. Aan de andere kant weet je natuurlijk nooit welk konijn het OM uit de hoge hoed tovert. Voor Desi Bouterse is dit natuurlijk positief nieuws.'

Spanningen in coalitie in Staten Curaçao

PS-fractie zorgt met initiatief 'Tijdelijke Commissie Smart Zoning' voor vertrouwensbreuk met PNP


De spanningen tussen de coalitiepartijen MAN, PAR en vooral PNP en PS in de Staten lopen hoog op. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 9 februari 2017, zo bericht Paradise FM.

De PS-fractie kwam gisteren met het initiatief van een ‘Tijdelijke Commissie Smart Zoning’ en kreeg hiervoor met de steun van oppositiepartijen MFK, KdNT, MP en onafhankelijk statenlid Eduard Braam een meerderheid in de staten. Dit viel niet in goede aarde bij de PNP, die met Suzy Camelia-Romer de portefeuille van Ruimtelijke Planning heeft, waarover het gaat.

De PNP is al nadrukkelijk bezig met de hervorming van het bestaande Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP).

De actie van PS-Statenleden Melvin ‘Mac’ Cijntje (de iniator) en Sherwin Leonora vloeit voort uit een motie van de oppositie eind november over aanpassing van het EOP, die ook al werd aangenomen met de steun van PS-lid Cijntje.

Door het initiatief om te komen tot de commissie heeft het vertrouwen, met name bij de PNP een flinke deuk opgelopen. Die neemt de kwestie dan ook hoog op en hield gisteren intern een spoedvergadering.

De Curaçao Chronicle meldt vanochtend, dat de bewindsvrouwe dreigt met aftreden en dat haar partij dreigt de stekker uit de coalitie te trekken.

(Red. De Surinaamse Krant/Paradise FM/Curaçao Chronicle)

'Suriname is een diamant die we gezamenlijk kunnen oppoetsen'

Delegatie van TUI Nederland in Paramaribo voor contract ondertekening met SLM

'Zonder de samenwerking met SLM hadden wij die stap nooit gezet'


Vanaf april breidt TUI Nederland haar aanbod reizen naar Suriname fors uit en maakt de bestemming voor meer vakantiegangers bereikbaar. Het aanbod is gebaseerd op vluchten van partner Surinam Airways (SLM) en vanaf juli 2017 vliegt ook TUIfly op Paramaribo. Arjan Kers (General Manager bij TUI Nederland) is momenteel met een selectief gezelschap in Paramaribo, waar het officiële contract tussen TUI Nederland en Surinam Airways is ondertekend, zo bericht vandaag, donderdag 9 februari 2017, de website Travel Pro.

'Suriname is een diamant die we gezamenlijk kunnen oppoetsen. Tijdens deze reis zijn we fantastisch ontvangen door de vriendelijke en zeer gastvrije bevolking, maar ook door het fantastische land waar we onze tanden in willen zetten en ervoor willen zorgen dat de samenwerking met SLM zo snel mogelijk van start gaat. Het leek voor veel mensen een logisch dat TUI, met een eigen airline en grootste reisorganisatie, die stap zelf zou wagen, maar ik kan je verzekeren dat wij zonder de samenwerking met SLM die stap nooit hadden gezet. Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar dat we hier nu staan en de samenwerking kunnen beklinken.'


'Suriname is voor ons een uitdaging, maar ook van enorme toegevoegde waarde in ons programma. De Nederlandse reiziger is de afgelopen jaren constant op zoek naar veiligheid en zekerheid, maar ook naar nieuwe bestemmingen. Wij zien als TUI Nederland dat deze nieuwe bestemming voor veel Nederlanders toegankelijk wordt gemaakt, niet alleen omdat we ze heen en weer vliegen van Paramaribo en Nederland, maar ook omdat we graag zien dat Suriname als vakantiebestemming een plaats krijgt binnen de Nederlandse vakantiegangers. Daar gaan wij als TUI voor zorgen.'

8 Decemberproces weer, voor onbepaalde tijd, uitgesteld

Hoger beroep door OM op 1 februari ingesteld frustreert weer het zich lang voortslepende proces - Krijgsraad niet over hoger beroep geïnformeerd en wil weten of het op tijd is ingesteld

Hoofdverdachte Bouterse is er weer in geslaagd het proces te traineren


De Surinaamse Krijgsraad heeft vanochtend, donderdag 9 februari 2017, besloten het proces over de  Decembermoorden 1982 toch weer uit te stellen. Het proces is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum, omdat het Openbaar Ministerie (OM) hoger beroep heeft aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om door te gaan met het proces. Dit meldt De Telegraaf op haar website.

De planning was dat vandaag het requisitoir gehouden zou worden, met daarin de eis voor een straf of vrijspraak.

Hoewel deze gang van zaken teleurstellend is voor de nabestaanden van de slachtoffers, hielden velen toch rekening met de mogelijkheid dat de advocaten van Desi Bouterse een poging zouden doen het proces te vertragen of te stoppen.

Op 30 januari gaf de president van de Krijgsraad het OM ook al de gelegenheid zijn requisitoir te houden, maar de aanklager vroeg toen uitstel.

De Ware Tijd bericht, dat het OM op 1 februari hoger beroep zou hebben aangetekend tegen de voortzetting van het proces. Maar, de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, zei hiervan geen beschikking te hebben ontvangen. Zij heeft alsnog om overlegging van de beschikking gevraagd en daarom de rechtszaak verdaagd naar een nog te bepalen datum.

De Krijgsraad wil weten of het hoger beroep van het OM tijdig is ingediend en heeft ervoor gekozen het OM op haar woord te geloven.

Advocaat Hugo Essed, die de nabestaanden vertegenwoordigd, verwacht dat het Hof snel zal beslissen.

'President Bouterse geniet geen immuniteit, de wetgeving voorziet daar niet in'

Hugo Essed: 'Een eventuele opstand van aanhangers Bouterse bij een veroordeling is een grote leugen die de samenleving wordt ingeprent'


President Desi Bouterse geniet geen enkele immuniteit als het gaat om berechting in een strafproces. De Surinaamse wetgeving voorziet daar niet in, aldus advocaat Hugo Essed - in het 8 decemberstrafproces vertegenwoordiger van de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden van 1982 - dinsdagavond als gastspreker op een discussieavond van de Stichting Kenniskring. Een eventuele opstand van aanhangers van de president bij een veroordeling door de Krijgsraad wordt door hem gezien als een grote leugen die de samenleving wordt ingeprent, niet eens door Bouterse, maar door aanhangers van hem. Die mening wordt ook gedeeld door onder andere staatsrechtgeleerden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, 9 februari 2017.

Voor Essed en zijn cliënten is het een vaststaand feit, dat hoofdverdachte Desi Bouterse, niet zonder een veroordeling uit deze rechtszaak komt.

Essed zei, dat dit door strafrechtgeleerden, zoals wijlen Freddie Kruisland en voormalig advocaat-generaal Armand van der San, meerdere keren is bevestigd. Er wordt rekening mee gehouden dat niet alle 26 verdachten schuldig worden bevonden.

Veroordeling van Bouterse is het uitgangspunt van de nabestaanden en dat zal rechtdoen aan het gevoel, dat er in Suriname nog altijd sprake is van een rechtsstaat. Volgens Essed, gaat het bij de nabestaanden en de samenleving precies daarom in deze strafzaak.

Of er daarna sprake zal zijn van gratie of amnestie is een ander hoofdstuk, maar daarvan is de advocaat geen voorstander en hij zal er dan ook niet aan meewerken. De jurist zegt over het verdere verloop van de rechtszaak een positief gevoel te hebben, sinds de Krijgsraad op 30 januari heeft beslist dat juridisch niets het proces in de weg kan staan. 'Donderdag zal er denk ik opluchting zijn en voor anderen teleurstelling.'

Maar, inmiddels is bekend geworden, dat het Openbaar Ministerie (OM) toch hoger beroep heeft aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om het 8 decemberproces voort te zetten. Deze actie van het OM zorgt waarschijnlijk weer voor frustratie van het proces. Of hoofdverdachte Bouterse enige inbreng heeft gehad in de beslissing van het OM om in hoger beroep te gaan is niet duidelijk, maar met een sluwe vos is niets uit te sluiten, die verliest immers nooit zijn streken en is er al eerder in geslaagd om de procesgang te dwarsbomen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd) 

Zeven van de tweeëndertig onderwijsgevenden OS Uitkijk in verweer

Nieuw schoolhoofd: 'Het is toch moeilijk om met mensen samen te werken die eerst tegen je waren'


De situatie op de openbare school Uitkijk is zich aan het herstellen. Van de tweeëndertig leerkrachten die drie weken in staking waren uit onvrede over het feit, dat het onderhoofd geen schoolhoofd werd na het met pensioen gaan van het schoolhoofd, hebben zeven zich verweerd. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, had de groep in gebreke gesteld wegens onwettige afwezigheid. Daarnaast was de bewindsman ook van oordeel, dat deze leerkrachten het bevoegde gezag hadden ondermijnd. Dit bericht de Ware Tijd donderdag 9 februari 2017.

De resterende leerkrachten hebben zich niet verweerd, maar zijn met medeweten van het ministerie weer aan het werk gegaan.

Tijdens de staking, die ongeveer drie weken heeft geduurd, had de minister een nieuw leerkrachtenteam aangesteld van invalkrachten die intussen weer op hun scholen van herkomst zijn teruggekeerd.

Marine Van Waas-Kromopawiro, die al 24 jaar in het onderwijs zit, is ruim een maand geleden aangesteld als schoolhoofd te Uitkijk. Ze voelt zich door de hele situatie rondom haar aanstelling nog steeds niet op haar gemak, ondanks dat de leerkrachten normaal met haar communiceren en geen vervelende houding tegen haar hebben aangenomen. Ze heeft haar gevoelens kenbaar gemaakt aan het ministerie. 'Het is toch wel moeilijk om met mensen samen te werken die eerst tegen je waren.'

Eerder had zij een aanbod gehad om schoolhoofd te worden van de openbare school Pad van Wanica, maar ze had dat aangeslagen door de grote afstand. Ondanks dat gestaakt was, omdat het onderhoofd te Uitkijk niet was doorgeschoven en Waas-Kromopawiro is benoemd, werken de twee goed samen. Dit blijkt onder andere uit een plan dat ze gezamenlijk hebben gemaakt, om de achterstand die tijdens de staking is ontstaan in te lopen, aldus de Ware Tijd.

Geen invoerrechten meer op bepaalde basisproducten

Ministerie van HI wil met maatregel bepaalde basisgoederen betaalbaar houden


Het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft samen met het ministerie van Financiën ervoor gezorgd, dat op bepaalde basisproducten geen invoerrechten betaald hoeven te worden. Importeurs komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor volledige vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting en gedeeltelijke vrijstelling van het statistiekrecht tot een maximaal bedrag van Srd 10. 

HI heeft maandag de importeurs hierover informatie gegeven, zo meldt het ministerie vandaag, donderdag 9 februari 2017.

Het ministerie wil met deze maatregel bepaalde basisgoederen betaalbaar houden.

Minister Ferdinand Welzijn zei tijdens de bijeenkomst, dat de inspanningen en ideeën van de importeurs belangrijk zijn voor het opgang brengen van de economische bedrijvigheid. 'Het is niet de bedoeling u onze wil op te leggen. U heeft als importeur de vrijheid om alle producten, waarvan u denkt dat die goed zijn voor de markt en voor u winstgevend zijn, te importeren.'

Welzijn zei, dat het van groot belang is dat de lokale producenten in staat gesteld worden om te produceren tegen vergelijkbare prijzen. Hierdoor kan de lokale productie en werkgelegenheid gestimuleerd worden en kunnen de inkomsten van het land worden verhoogd.

De importeurs waren niet helemaal tevreden met de samenstelling van het pakket, dat van 60 basisgoederen afgeslankt is naar 15. Zij gaven aan het initiatief wel te ondersteunen en met HI te zullen samenwerken om dit project uit te voeren. Er zal over enkele maanden geëvalueerd worden. Het ministerie zal ook de winkeliersverenigingen en consumentenorganisaties informeren.

Suriname telt mogelijk acht in 2016 geboren baby's met syndromen gerelateerd aan zikavirus

Twee baby's geboren met een kleine schedel - Suriname heeft hierover de PAHO geïnformeerd 

Vier mannen van boven de 55 jaar aan zika overleden


Vanaf eind 2015 tot eind 2016 zijn vermoedelijk acht baby’s geboren met syndromen die in verband gebracht kunnen worden met het zikavirus. Twee van deze gevallen zijn bevestigd. Het gaat om baby’s die geboren zijn met een kleine schedel. Suriname heeft hierover gerapporteerd aan de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). 

Het hoofd van het lab van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, John Codrington, zegt vandaag, donderdag 9 februari 2017, dat de baby's niet perse een klein hoofd hebben als gevolg van zika. Bij sommigen is er bijvoorbeeld een kleiner hersenvolume geconstateerd. 'Men is tot de ontdekking gekomen dat ook in de hersenen zaken fout kunnen gaan.'

In dezelfde periode zijn vier mannen ouder dan 55 jaar overleden aan zika. Bij alle vier was er sprake van onderliggende aandoeningen. Verder zijn er ook vijftien gevallen van het Guillain-Barré syndroom gerapporteerd, waaronder vier laboratorium bevestigde gevallen. Tien van de gevallen zijn in 2016 geconstateerd. Personen van 60-65 jaar vormen de grootste groep 'slachtoffers'.

De PAHO meldt, dat experts zika beschouwen als een lange termijn uitdaging voor de volksgezondheid. Ze doen dit naar aanleiding van de verklaring van de de Commissie voor noodgevallen van de Wereld Gezondheidsorganisatie die zich bezighoudt met onder andere de zika-epidemie. Volgens Codrington zijn de syndromen en andere zaken die geconstateerd worden, naweeën van de epidemie. Hij zegt dat de deskundigen in Suriname, onder andere het lab personeel, zich volledig hebben ingezet tijdens de zika-epidemie. 'Het was moeilijk, maar we hoeven niet ontevreden te zijn over de output.'

Codrington zegt verder, dat er in het laboratorium af en toe, door de economische situatie in het land, ongemakkelijkheden waren, maar met een goed gemotiveerd team is het volgens hem gelukt om het maximale eruit te halen.

Ter informatie:

Verkiezing nieuwe leden Jeugdparlement rustig verlopen

Het is nog niet duidelijk wanneer alle resultaten binnen zijn


In het hele land hebben jongeren gisteren hun stem kunnen uitbrengen op de ruim 200 kandidaten n voor het Nationaal Jeugdparlement (NJP). Aniel Ghisaidoobe, voorzitter van de organisatiecommissie, zegt vanochtend, donderdag 9 februari 2017, op Starnieuws, dat de resultaten van de stemming via de districtscommissariaten worden doorgegeven aan de kiescommissie. 

Over het algemeen is de verkiezing goed verlopen. Nadat alles verwerkt is, zal bekend worden gemaakt welke 29 leden gekozen zijn. Degenen die de meeste stemmen hebben per district, worden gekozen. De kiescommissie verklaart de verkiezing al dan niet bindend, nadat alle processen-verbaal binnen zijn.

Hoelang dat proces zal duren, is nog niet duidelijk. In tegenstelling tot voorgaande verkiezingen, waren de stembussen nu in plaats van tot een uur tot zes uur 's avonds open. De organisatie hoopt dat meer jongeren tussen 12 en 25 jaar hun stem zijn gaan uitbrengen.

Ruim 125.000 jongeren mochten hun stem uitbrengen. Het aantal kandidaten is bij deze verkiezing van 146 naar 201 gestegen. Het is nog niet duidelijk wanneer alle resultaten binnen zijn.

Raadsadviseur en onderwijsbonden werken nog aan aanpassing herwaarderingsprogramma

FOLS kan zich vinden in voorgestelde loonstructuur 


De raadsadviseurs en de onderwijsbonden zijn nog bezig met het aanbrengen van enkele aanpassingen in het zogenoemde herwaarderingsprogramma. Er zijn aparte gesprekken gevoerd met de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS). Marcellino Nerkust, president van de FOLS, zegt vandaag, donderdag 9 februari 2017, op Starnieuws dat zaken nog moeten worden afgerond. 

De FOLS kan zich gezien de omstandigheden vinden in de voorgestelde loonstructuur. Er moeten hier en daar nog enkele correcties worden gepleegd. Het uit te voeren programma heeft het karakter van een notitie, waarin de punten die onderdeel zijn van het herwaarderingsprogramma zijn opgenomen. De inhoud was reeds in grote lijnen uiteengezet en gepresenteerd aan het FOLS-bestuur tijdens een ontmoeting met de raadsadviseurs op 17 oktober 2016 in het presidentieel paleis.

Tijdens het vervolgoverleg van dinsdag is het FOLS-bestuur uitgebreid ingegaan op alle programmapunten die behoren tot het herwaarderingsprogramma voor de onderwijsgevenden. Nerkust zegt dat daar waar het nodig was aanvullingen zijn gepleegd en voorstellen gedaan tot verdieping.

Daarnaast is het FOLS-presidium ook ingegaan op het onderdeel dat te maken heeft met de bevoegdheidsgraad in relatie tot de huidige akten van onderwijsgevenden. Ook op dit stuk moeten er wat oneffenheden worden gladgestreken. Op basis van de getekende overeenkomsten in 2016 wordt de FOLS als partner betrokken bij het herwaarderingsprogramma.

De FOLS beschouwt de uitvoering van dit programma als een kans voor het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs in de ruimste zin van het woord te verbeteren. Het programma zal ook de motivatie van leerkrachten opkrikken op alle niveaus. Nerkust verwacht dat binnenkort nog een finale bespreking wordt gehouden. Het herwaarderingsprogramma werkt terug tot 1 januari en moet uiterlijk eind maart worden uitgevoerd.

Enorme hoeveelheden sprinkhanen vernietigen in oosten Bolivia landbouwoogst

Binnen korte tijd al 1.000 hectare landbouwgrond kaal gevretenEnorme hoeveelheden sprinkhanen doen zich in het oosten van Bolivia te goed aan de landbouwoogst. De overheid heeft alarm geslagen en omgerekend 650.000 euro uitgetrokken om de plaag te bestrijden. Dit berichten vandaag, donderdag 9 februari 2017, diverse media in Bolivia en media wereldwijd.

Een week geleden verscheen uit het niets een grote hoeveelheid sprinkhanen in de buurt van de stad Santa Cruz, in een regio waar veel voedsel en vlees wordt geproduceerd. De insecten vreten er het maïs en het gierst (graan met kleine korrels) van het land. De autoriteiten zeggen dat in een mum van tijd al 1.000 hectare landbouwgrond is kaalgevreten.


De meest toegepaste methode om de sprinkhanen te verdrijven en verdelgen is uitroken.


(Red. De Surinaamse Krant/De Telegraaf/Twitter/Noticias de Bolivia)

Al ruim 12.000 euro voor openbaar maken Surinaamse slavenregisters

'Dit is een bijna symbolische manier om de voorouders van de ketenen te ontdoen'


De crowdfundingsactie om Surinaamse slavenregisters openbaar te maken heeft al ruim 12.000 euro opgeleverd. Dat meldt initiatiefnemer Coen van Galen op Facebook, aldus de regionale krant De Stentor vandaag, donderdag 9 februari 2017.

In totaal wil Van Galen 25.000 euro inzamelen om de namen van 80.000 slaven over te pennen. Volgens de Deventenaar is het belangrijk om de slavenregister openbaar te maken, omdat dat zicht biedt op historie waar Nederland en Suriname het liefst omheen lopen.

'Dit is een bijna symbolische manier om de voorouders van de ketenen te ontdoen.'

Met het ingezamelde geld moeten bijna 30.000 pagina's van slavenregisters zorgvuldig worden ingescand. Vervolgens moeten de namen van de slaven met de hand worden overgeschreven, omdat deze niet automatisch te digitaliseren zijn. Dat komt omdat de namen zo zwierig zijn opgeschreven.


Het is de bedoeling dat de pagina's in de registers vanaf april worden geopenbaard via www.velehanden.nl, een site waarop ook andere historici het publiek om hulp vragen bij dit soort megaprojecten. 


De Telegraaf voert de spanning op rond 8 decemberproces

'Eindfase decembermoordenproces zet Suriname op scherp'


Het Decembermoordenproces zet Suriname op scherp, dat schrijft althans De Telegraaf vanochtend, donderdag 9 februari 2017, op haar website. Bewapende eenheden beveiligen het gerechtsgebouw op het Onafhankelijkheidsplein. De aanklager en rechter worden al langer zwaar bewaakt.Na zestien jaar voorbereiding wordt vandaag het requisitoir voorgelezen. De vrees bestaat dat hoofdverdachte Desi Bouterse het uitspreken daarvan zal proberen te verhinderen. ’Baas’, zoals Bouterse wordt genoemd, heeft tot dusver de voortgang van het proces ernstig getraineerd.

Kenners zeggen dat de ex-couppleger en moordverdachte het als een enorme nederlaag ziet als de aanklager met een strafeis komt.

De oud-auditeur-militair van de Krijgsraad en ex-vertrouweling van Bouterse Ramon de Freitas, wees er gisteren op, dat onlangs de woning van een procureur-generaal werd beschoten. Dit incident vond plaats op 10 december vorig jaar. Onduidelijk is echter of dit verband had met het 8 decemberproces.

Suriname op scherp

Vrees voor grillen Bouterse

OM in hoger beroep tegen besluit Krijgsraad om 8 decemberproces te beëindigen

Hoger beroep Openbaar Ministerie kan voortgang proces weer stagneren en frustreren...


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om de 8 decemberstrafzaak te beëindigen, afgewezen heeft. Starnieuws bericht vandaag, donderdag 9 februari 2017, te hebben vernomen, dat het Hof van Justitie het appel van het OM nog niet in behandeling heeft genomen. 

Het 8 decemberstrafproces wordt vandaag in de burgerkamer voorgebracht, waar hoofdverdachte Desi Bouterse en drie anderen terechtstaan.

De regering heeft aan procureur-generaal Roy Baidjnath Panday op 29 juni 2016 de opdracht gegeven om 'de verdere vervolging van de in aanmerking komende personen m.b.t. de gebeurtenissen op 7, 8 en 9 december 1982, met onmiddellijke ingang te beëindigen en dienovereenkomstig te handelen'

Auditeur-militair Roy Elgin heeft op de zitting van de Krijgsraad op 30 juni te kennen gegeven dat de procureur-generaal bij resolutie van de regering hem de opdracht had gegeven om het 8 december strafproces te beëindigen. Als de procureur-generaal het besluit heeft genomen om niet te vervolgen, kan de auditeur-militair geen ander standpunt innemen, stelde Elgin. Op de vraag van de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, of dit het requisitoir was van Elgin, heeft hij ontkennend geantwoord. 'In geen geval', zei Elgin.

Hij heeft een requisitoir voorbereid en dit telt 31 pagina's. Op 30 januari heeft de Krijgsraad het verzoek van het OM om het proces onmiddellijk te beëindigen, naast zich neergelegd. Aan Elgin werd gevraagd om terstond zijn requisitoir te houden. De auditeur-militair vroeg om uitstel. Vandaag zal blijken wat de auditeur-militair doet, nu het Hof van Justitie zich nog niet uitgesproken heeft over het appel dat de vorige week is ingediend.

'Recht, eerlijkheid én barmhartigheid oerprincipes in God'

Gebedsdienst vooravond zitting 8 decemberproces druk bezocht


De rode draad van de preek gisteravond in verband met de zitting vandaag, donderdag 9 februari 2017, van het 8 decemberproces, van vicaris-generaal van het Rooms-katholieke Bisdom, Esteban Kross (zie foto - Bron: Dagblad Suriname), was recht, eerlijkheid én barmhartigheid. Het gaat om drie oerprincipes in God. 'Recht, eerlijkheid en barmhartigheid. Is het niet slechts in een wijze balans van deze drie waarden, dat wij blijvende zegen en toekomst kunnen vinden voor Suriname?' sprak de geestelijke. 

De oproep tot gebed was afkomstig van bisschop Karel Choennie. Hij kon echter niet aanwezig zijn tijdens de speciale dienst, omdat hij het Caribisch Gebied vertegenwoordigt op een conferentie van de Rooms-katholieke kerk in Amerika.


Tijdens de speciale dienst gehouden in de Kathedrale Basiliek werd gebeden voor land en volk. Corruptie werd ook aan de kaak gesteld tijdens de dienst.

De voorbeden werden uitgesproken door diaken Lito Alantee:

1. Heer onze God, tot U richten wij ons in smeekgebed voor land en volk van Suriname.
Reeds kort na onze staatkundige onafhankelijkheid, Heer,
raakte ons land in veranderende tijden.
Er waren zeer zeker ook goede bedoelingen en initiatieven,
maar toch raakte onze jonge natie al gauw in stormachtige wateren.
Veel geweld, onzekerheid, wantrouwen en spanningen drukten op dit land,
is zijn vele vormen van geweld geweest en ons volk raakte vaak erg verdeeld.
Zo staan wij nu vóór U, God, met een hart vol emoties en onzekerheid,
en roepen wij tot U, onze levende God.
Heer, zie op ons neer in Uw goddelijke barmhartigheid.
Alleen kunnen wij hier niet uitkomen, God.
Alleen zijn wij te zwak, hebben wij te weinig inzichten,
en kunnen wij dit schip niet voeren naar veilige haven.
Daarom smeken wij U, God, wees ons nabij met de wijsheid van Uw Geest.
Wees onze Leidsman, neem Gij het roer in Uw wijze handen en leid ons.
Keer de harten van allen die invloed hebben, op welke wijze dan ook,
naar oprechtheid en eerlijkheid, naar bezonnenheid en wijsheid.
Stort over ons Uw genade uit, Heer, en schenk ons een vredige toekomst.
Laat ons bidden.

2. Heer, wij bidden voor alle slachtoffers van 8 december 1982,
zij zoeken naar rust, naar eeuwige vrede,
wij bidden u voor alle nabestaanden, dat Gij troost zult schenken,
wij bidden u voor slachtoffers van zovele andere momenten van geweld in de tachtiger en negentiger jaren,
voor alle slachtoffers van vijandigheden in ons geliefd Suriname,
voor alle slachtoffers van zinloos geweld.
Wij bidden u ook voor alle verdachten, voor daders en verantwoordelijken,
voor allen die zich lieten meeslepen in vormen van denken die geen toekomst hebben,
die zich lieten meeslepen in het plegen van gewelddadig handelen,
wij bidden u om vergeving en verzoening,
om barmhartigheid en vrede.
Hoe anders dan door Uw wijsheid en kracht zouden wij ooit kunnen leven, God?
Als Gij onze zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
Kom ons te hulp, Heer, Gij die alleen ons tot nieuw leven en toekomst kunt leiden.
Laat ons bidden.

3. Heer wij bidden om bekering, Heer,
want oneerlijkheid en corruptie slepen steeds meer mensen mee op een heilloze weg van hebzucht en pronkzucht, van strey-libi en bigi-ay.
Heer, raak onze harte, en doe ons beseffen dat Gij al onze daden ziet,
dat Gij ook datgene kent wat de meesten niet van ons weten.
Leer ons beseffen wat het zeggen wil,
dat wij allen eens zullen staan voor Uw oordeel.
Raak onze harten en leer ons bescheidenheid als mens,
vergeef ons onze zonden en sterk het goede dat er ook leeft in ons hart.
Breng ons, Heer, tot bekering, tot een hernieuwde mentaliteit,
en geef ons Uw kracht tot het goede.
Laat ons bidden.

4. Ten slotte bidden wij voor onze jongeren,
er zijn jongeren die geweld worden aangedaan door seksueel misbruik,
door uitbuiting en spanningen,
jongeren die het slachtoffer worden van de hebzucht van volwassenen
die hen verleiden tot drugsgebruik en criminaliteit.
Heer, wees Gij de Redder en Beschermer van onze jongeren,
raak de harten van alle volwassenen om met hernieuwde inzet
onze jongeren een goede, veilige toekomst te bieden,
om een goed voorbeeld te geven waar onze jongeren zich op kunnen richten in hun ontplooiing,
en behoed onze jongeren tegen geweld en innerlijke schade.
Laat ons bidden."

Internationaal jeugdvoetbaltoernooi goed meetmoment voor Surinaams voetbal

U-16 teams van FC Twente en FC Utrecht in Suriname

Ook nemen aan toernooi deel de U-17 nationale elftallen van Suriname en Curaçao 

U16 FCTwente: 'We gaan ook de natuur in en bezoeken een plantage in een voormalig slavernijdorp'


In samenwerking met de Surinaamse Voetbalbond (SVB) organiseert de stichting Soccer Development Suriname (SDS) in de week van maandag 13 februari het SPSB/Telesur Internationaal Jeugdvoetbaltoernooi. Deelnemers aan dit toernooi zijn de U-16 teams van de Nederlandse clubs FC Twente en FC Utrecht en de U-17 nationale selecties van Curaçao en Suriname, zo bericht het Dagblad Suriname woensdag 8 februari 2017.

Voor het U-17 elftal van Suriname en Curaçao heeft dit toernooi een bijzonder karakter, omdat het een goed meetmoment is in de voorbereiding naar het CONCACAF Men’s U17 Championship, dat van 21 april tot 7 mei 2017 in Panama wordt gehouden.

Het toernooi kan dus gemarkeerd worden als graadmeter voor in het bijzonder Suriname, waarbij spelen tegen de internationale top jeugd laat zien waar Suriname als voetballand staat en welk gat eventueel nog moet worden gedicht om aansluiting te vinden.

Zowel de SVB als de SDS is de mening toegedaan dat de organisatie van dit toernooi de ontwikkeling van het Surinaamse jeugdvoetbal in zijn geheel ten goede komt.

De toernooidagen zijn: maandag 13, woensdag 15 en vrijdag 17 februari 2017, steeds in het Dr. Ir. Frank Essed Stadion in Paramaribo.

Maandag 13 februari 2017
16.00: opening
16.30: Curaçao – FC Twente
18.30: Suriname – FC Utrecht

Woensdag 15 februari 2017
16.30: FC Twente – FC Utrecht
18.30: Suriname – Curaçao

Vrijdag 17 februari 2017
FC Utrecht – Curaçao
Suriname – FC TwenteOnder 17 naar Suriname: “Waardevolle ervaring voor de jongens”08-02-2017  http://www.fctwente.nl/blog/2017/02/17-suriname-al-onvergetelijk/


FC Twente onder 17 reist vrijdag af naar Suriname. In het Zuid-Amerikaanse land speelt de ploeg drie wedstrijden. Ook het leren kennen van de Surinaamse cultuur is een onderdeel van de trip. “Je kunt vooraf al spreken van een onvergetelijke reis”, zegt trainer Sjors Ultee enthousiast.
Op uitnodiging van de Surinaamse voetbalbond verblijft Onder 17 ruim een week in Paramaribo, de hoofdstad van het land. “Natuurlijk staat voetbal op één. Maar als je er toch bent, moet je ook de cultuur van het land beter leren kennen”, vindt Ultee, die daarna een deel van de nevenactiviteiten benoemt. “We gaan de natuur in en bezoeken een plantage in een voormalig slavernijdorp.”
Interessante wedstrijden
Verder is Onder 17 veel te vinden in het Essed Stadion en het André Kamperveen Stadion. Op die locaties werkt de ploeg zijn trainingen en wedstrijden af. De leeftijdsgenoten van FC Utrecht en die van de nationale elftallen van Curaçao en Suriname zijn de tegenstanders. “Op het veld ervaren de jongens eveneens een andere cultuur. Wij zijn tactisch verder, terwijl Curaçao en Suriname gewend zijn aan de weersomstandigheden. Het is interessant om te zien hoe de jongens daar mee omgaan.”
Extreem waardevol
Voor de spelers van Onder 17 belooft het een bijzondere reis te worden. “Avonturen als deze horen ook bij het opleiden van spelers. Ik ben ervan overtuigd dat ze hier in alle opzichten een stuk volwassener van worden. Ze zullen voor zichzelf moeten zorgen: een balans vinden in het voetbal, relaxen met elkaar en het echt uitrusten en herstellen op de hotelkamer. Deze ervaring is voor de jongens extreem waardevol.”
Ontzettend dankbaar
In Suriname biedt de FC Twente Voetbalacademie tevens clinics aan. Samen met Michel Jansen (hoofd opleiding), Kenneth Zandvliet (hoofd jeugdscouting) en Luc Stolker (coördinator onderbouw) staat Ultee op het veld bij clubs en nationale teams. “We geven daar clinics aan trainers en spelers. We kunnen hen zo laten zien hoe wij werken”, besluit Ultee, die de clinics als mooie tegenprestatie ziet voor de uitnodiging van de Surinaamse voetbalbond. “We moeten ontzettend dankbaar zijn dat we deze kans krijgen.”